O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2018, številka 19, 17. 5. 2018 > Kazalo

UVODNIK

Glavobol ob težkih kazenskih zadevah

Marko_Novak.jpg

dr. Marko Novak

V zadnjem času je odmevalo ukrepanje ministra za pravosodje v zadevi TEŠ zaradi zamudnega postopka, zavoljo dolgotrajnosti postopka je prek kratkim zastarala zadeva Serming, v kateri je bil obdolžen koprski župan Popović. Tema primeroma bi lahko dodali še kaj odmevnih, predvsem kazenskih zadev, katerih dolžina postopkov buri duhove splošne javnosti in ki dajejo medijem obilico materiala za poročanje ter - praviloma - kritiziranje prepočasnega delovanja sodstva.

IZPOSTAVLJAMO

Domet prepovedi reformatio in peius

mag. Luka Vavken

Luka_Vavken.jpg
"Če je podana pritožba samo v obtoženčevo korist, se sodba ne sme spremeniti v njegovo škodo glede pravne presoje dejanja in kazenske sankcije."Redki so pravni instituti, ki v tako kratki in na videz povsem enostavni besedni zvezi skrivajo tako zapleteno in v dogmatiki slovenskega kazenskega postopka relativno slabo obdelano tematiko, kot to velja za prepoved spremembe na slabše - prepoved reformatio in peius. Namen obravnavanega prispevka ni najti odgovor na vsa zahtevna vprašanja, povezana s...

Sodno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega naročanja

mag. Matjaž Kovač

Matjaz_Kovac .jpg
V skladu z Direktivo 2007/66/ES morajo države zagotoviti učinkovito in hitro revizijo odločitev, ki so jih sprejeli naročniki, medtem ko se ukrepi oziroma odločanje o ukrepih, ki so v skladu z direktivo namenjeni reviziji (začasni ukrepi, razveljavitev, odškodnina), lahko prenese na različne organe. Prav tako direktiva določa, da, razen kadar o pritožbi odloča naročnik ali organ, ki nima narave sodišča, ni nujno, da imajo revizijski zahtevki samodejni suspenzivni učinek. V tej luči in z namenom...

Definicija minimalne plače in (ne)vštevanje dodatnih elementov plače

Luka Vlačić

Luka_Vlacic.jpg
Institut minimalne plače je eden najpomembnejših mehanizmov, ki preprečujejo, da bi delavci v medsebojnem tekmovanju v t. i. tekmi do dna pristajali na vse nižje plače in tudi sicer vse slabše pogoje dela. Poleg same višine minimalne plače je pomembno tudi, kaj obsega definicija minimalne plače oziroma kaj se vanjo všteva. Trenutna ureditev, po kateri se nekateri dodatni elementi plače vštevajo v minimalno plačo, nekateri pa ne, je v članku obravnavana z vidika skladnosti s splošnim načelom...

VSEBINA

dr. Marko Novak

V zadnjem času je odmevalo ukrepanje ministra za pravosodje v zadevi TEŠ zaradi zamudnega postopka, zavoljo dolgotrajnosti postopka je prek kratkim zastarala zadeva Serming, v kateri je bil obdolžen koprski župan Popović. Tema primeroma bi lahko dodali še kaj odmevnih, predvsem kazenskih zadev, katerih dolžina postopkov buri duhove splošne javnosti in ki dajejo medijem obilico materiala za poročanje ter - praviloma - kritiziranje prepočasnega delovanja sodstva.

Primož Križnar

Švicarski organi pregona so opravili sistematični pregled vsebine komunikacij uporabnikov mreže Razorback in pri tem ugotovili, da so si določeni uporabniki izmenjevali tudi datoteke, ki so vsebovale otroško pornografijo. Komunikacija je potekala prek programa eMule, ki pa je drugim uporabnikom (tudi švicarski policiji) omogočal pregled IP-naslovov tistih, ki so si datoteke delili. Med temi naslovi je bil tudi IP-naslov, ki je pripadal slovenskemu telekomunikacijskemu operaterju. Švicarska policija je zato ta IP-naslov posredovala slovenski policiji, ki je na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) od telekomunikacijskega operaterja pridobila podatek, komu je bil v času deljenja datotek IP-naslov dodeljen. Odgovor operaterja z navedbo imena, priimka in naslova prebivališča je sum izvršitve kaznivega dejanja osredotočil na pritožnika, ki je bil kasneje pred slovenskimi sodišči spoznan za krivega kaznivega dejanja posesti in prikazovanja pornografskega gradiva mladoletnih oseb po tretjem odstavku 187. člena Kazenskega zakonika (KZ).

dr. Anita Napotnik

Tehnologija blockchain oziroma tehnologija veriženja blokov je ena najpomembnejših inovacij na področju informacijsko-komunikacijske znanosti in bo gotovo prodrla na številna področja našega življenja. V tem prispevku je le nekaj razmišljanj o tem, kakšen vpliv bo (oziroma bi lahko) imela na področju nepremičnin, tudi v Sloveniji.

dr. Aleš Vodičar

Slovenija je z uveljavitvijo Kazenskega zakonika leta 2008 (KZ-1) v drugem odstavku 211. člena inkriminirala novo obliko kaznivega dejanja goljufije, tako imenovano zavarovalniško goljufijo. Besedilo drugega odstavka tega člena se glasi: "Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta."

mag. Luka Vavken

"Če je podana pritožba samo v obtoženčevo korist, se sodba ne sme spremeniti v njegovo škodo glede pravne presoje dejanja in kazenske sankcije."Redki so pravni instituti, ki v tako kratki in na videz povsem enostavni besedni zvezi skrivajo tako zapleteno in v dogmatiki slovenskega kazenskega postopka relativno slabo obdelano tematiko, kot to velja za prepoved spremembe na slabše - prepoved reformatio in peius. Namen obravnavanega prispevka ni najti odgovor na vsa zahtevna vprašanja, povezana s tem institutom, temveč po kratki teoretični predstavitvi na podlagi konkretnega primera prikazati, kakšne posledice ima uporaba te prepovedi za pravni oziroma dejanski položaj obtoženca, hkrati pa zgolj podkrepiti že znano dejstvo, da pravo ni podobno matematični enačbi, ki omogoča eno samo, edino pravilno rešitev. Pri uporabi prava je praviloma možnih več različnih rešitev nastale situacije, pravilnejša (ne pa edina mogoča) pa je tista, ki je bolj prepričljiva, skladnejša s pravili formalne logike, ki obravnavano vprašanje osvetljuje skozi prizmo različnih razlagalnih metod in ki je ne nazadnje bližja splošnemu pojmovanju pravičnosti v družbi.

mag. Aleksander Karakaš

V Pravni praksi št. 7-8/2018 je bil objavljen evidenčni stavek odločbe Ustavnega sodišča v zadevi U-I-225/16 z dne 6. decembra 2017 glede načina imenovanja vrhovnih sodnikov. Ker je tako iz povzetega dela kot tudi iz celotne odločbe, z izjemo ločenih mnenj, možno razumeti, da je bila z zavrnjeno ustavno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (ZSS) "zahtevana" pravica do zasedbe položaja vrhovnega sodnika, sem v dogovoru z urednikom ustrezno priredil besedilo ustavne pobude, da bi zainteresiranemu bralcu omogočil oceno, kaj vse je bilo s pobudo dejansko zahtevano in koliko tega je bilo po primerjavi z odločbo dejansko rešeno.

mag. Suzana Pisnik

Na splošno lahko interne akte razdelimo v tri kategorije. V prvo sodijo akti, ki jih delodajalec mora imeti, ker njihov sprejem predpisuje zakonodaja, v drugo sodijo akti, ki so obvezni samo za nekatere delodajalce, in v tretjo sodijo neobvezni akti.

Cvetka Horvat

Ob aktualnih vsakodnevnih temah škodljivih ravnanj avtomobilskih gigantov nasproti potrošnikom in ob novici, da je tudi Zveza potrošnikov Slovenije vložila skupinsko tožbo proti avtomobilskemu gigantu, kar se je že zgodilo v drugih državah po Evropi in ZDA, je 21. aprila 2018 začel veljati Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT).

mag. Matjaž Kovač

V skladu z Direktivo 2007/66/ES morajo države zagotoviti učinkovito in hitro revizijo odločitev, ki so jih sprejeli naročniki, medtem ko se ukrepi oziroma odločanje o ukrepih, ki so v skladu z direktivo namenjeni reviziji (začasni ukrepi, razveljavitev, odškodnina), lahko prenese na različne organe. Prav tako direktiva določa, da, razen kadar o pritožbi odloča naročnik ali organ, ki nima narave sodišča, ni nujno, da imajo revizijski zahtevki samodejni suspenzivni učinek. V tej luči in z namenom zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva je novela ZPVPJN ukinila institut ničnosti pogodbe ter uvedla institut razveljavitve (neveljavnosti) pogodbe.

Tomaž Pavčnik

Z ženo se nenadoma znajdeva v zagati. Z otroki hodimo po muzeju srednjeveških mučilnih naprav. Kaj in koliko razodeti komu od treh sinov, ki so različnih starosti? Kako jih obvarovati pred strahom, ki bi se lahko presnovil v dnevne ali nočne more? K

mag. Sandi Kodrič

Hierarhij ni mogoče odpraviti; neenakost v družbi je neizogibna in lahko spodbuja napredek; domoljubje je evolucijska pridobitev, ki je bila nujna za obstoj družbenih skupnosti - nad takimi tezami se zgraža vsak sodobni "progresivec", ki da kaj nase. Toda profesor Jordan Peterson, ki zaradi takih trditev velja za "desničarskega disidenta", jih zna - zaradi več desetletij raziskovalnega in pedagoškega dela ter izkušenj iz klinične prakse - prepričljivo utemeljevati in zagovarjati. Vsekakor ga ni mogoče odpraviti z levo roko, kot je to v slavnem intervjuju, ki ga je izstrelil med internetne zvezdnike, poskušala televizijska novinarka Cathy Newman.

Luka Vlačić

Institut minimalne plače je eden najpomembnejših mehanizmov, ki preprečujejo, da bi delavci v medsebojnem tekmovanju v t. i. tekmi do dna pristajali na vse nižje plače in tudi sicer vse slabše pogoje dela. Poleg same višine minimalne plače je pomembno tudi, kaj obsega definicija minimalne plače oziroma kaj se vanjo všteva. Trenutna ureditev, po kateri se nekateri dodatni elementi plače vštevajo v minimalno plačo, nekateri pa ne, je v članku obravnavana z vidika skladnosti s splošnim načelom enakosti. V članku so predstavljena tudi nekatera izhodišča za razpravo o (ne)sprejemljivosti trenutne ureditve minimalne plače, posebno z vidika vštevanja dodatnih elementov plače v minimalno plačo.

V nadaljevanju objavljamo spremembe v novi izdaji dokumenta - Dohodki iz zaposlitve (Vprašanja in odgovori), medtem ko je celoten dokument na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.

Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.

Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 odstotka, 0,25 odstotka oziroma -0,40 odstotka. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB na sedanji ravni ostale daljše obdobje in precej dlje, kot bodo trajali neto nakupi vrednostnih papirjev.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Smo javni zavod na področju zdravstva. Vse več imamo delavk, ki delajo krajši delovni čas na podlagi pravic iz starševskega varstva.

dr. Nana Weber

V večstanovanjski stavbi je etažna lastnica samovoljno (brez soglasja drugih etažnih lastnikov) s kovinsko ograjo zagradila del skupnega hodnika pred svojim stanovanjem in si v njem uredila pesjak. Hodnik je del skupnih prostorov, iz njega pa se dostopa v še eno stanovanje. V zagrajeni del hodnika (pesjak) je etažna lastnica naselila psa mešanca večje rasti (na primer doberman), ki ni dresiran. Prav tako je izjemno agresiven in krvoločen. Pes laja, renči in se zaganja v ograjo vsakokrat, ko pride kdo mimo. Še posebej agresivno se odziva na otroke. Površina skupnega hodnika je približno 6 m2, nezagrajenega dela, od koder se vstopa v drugo stanovanje, pa je ostalo le 1,5 m2. Stanovalci tega stanovanja moramo tako vsakokrat čisto blizu mimo pesjaka, pes pa laja, renči in se zaganja v ograjo. Ograja ne deluje varna, saj ima navpične prečke na široko nameščene tako, da lahko pes čeznje potisne gobec, zaklenjena pa je le s kolesarsko ključavnico. Stanovalci se počutimo zelo ogrožene, poleg tega pa nas moti tudi nenehni lajež.

V pogodbi o zaposlitvi se je za primer kršitve konkurenčne klavzule mogoče dogovoriti tudi za pogodbeno kazen; takšna pogodbena določba sama po sebi ni nična.

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. julija 2017 prišlo do požara. Varuh človekovih pravic (Varuh) takoj po požaru ni ugotovil morebitnih nepravilnosti pri postopanju pristojnih organov. Nekaj mesecev po požaru pa ugotavlja, da je prišlo do zastoja pri izvajanju sanacijskih del na pogorišču, zaradi česar izraža zaskrbljenost, saj je glavnina odpadkov še vedno na lokaciji pogorišča.

Matej Vošner

Ali sta dopustni javna objava slik in posnetkov sodnikov s posameznih tekem na socialnih omrežjih ter uporaba na izobraževalnih seminarjih sodnikov?

dr. Klemen Pohar

Izdelki, ki jih povezujemo z znanimi osebami, se bolje prodajajo. To je znano že vsaj od 18. stoletja, ko so britanske plemiške dame začele dovoljevati rabo svojega imena za kozmetične izdelke. Do razcveta področja tržnega unovčenja osebnosti pa je prišlo z razvojem množičnih medijev in zabavne industrije. Velik del dohodkov franšize Star Wars na primer izvira prav iz trženja likov iz istoimenskih filmov. Svojo podobo so uspešno unovčili tudi igralci iz številnih drugih filmov (na primer o Jamesu Bondu), v začetku 80. let prejšnjega stoletja pa so tudi glasbene zvezde začele obsežno unovčevati svojo slavo z licenciranjem svojih imen in podob za uporabo na raznih izdelkih. Ker lahko uporaba podob znanih oseb znatno pospeši prodajo izdelka, niso redke tudi nedovoljene uporabe njihovih podob. Da je prišlo do nedovoljene uporabe njene podobe, je bila v predstavljeni zadevi prepričana tudi ameriška igralka in pevka Lindsay Lohan.

Zoran Skubic

Spletna platforma za ogled, nalaganje in izmenjavo videoposnetkov YouTube je od svojih precej skromnih začetkov leta 2005 prerasla v enega od najmočnejših globalnih (kvazi) medijev. Marsikateri posnetki so iz nastopajočih v njih naredili praviloma hipne, včasih pa tudi medijske zvezde bolj dolge sape. Nezanemarljiv je seveda tudi vpliv YouTuba na oblikovanje javnega mnenja, kar tako ali drugače uporablja tudi politika, najbolj očitno v Združenih državah Amerike. A seveda tudi na svetovnem spletu nič ni (popolnoma) zastonj. To nas konec koncev uči tudi nedavni fiasko družbe Facebook v zvezi s (pre)prodajo osebnih podatkov kar 87 milijonov njihovih uporabnikov družbi Cambridge Analytica. Slednja je na podlagi teh podatkov za več naročnikov usmerjeno prikazovala t. i. lažne novice, prikrojene vrednotnemu profilu posameznih skupin že omenjenih uporabnikov Facebooka. YouTube pa se (še) pretežno financira iz naslova digitalnega oglaševanja. A tudi tu se meja med programsko vsebino, ki je namenjena pretežno zabavi in/ali izobraževanju, in vsebinami, ki so primarno namenjene promociji prodaje, pogosto zabriše. Cela vrsta proizvajalcev dobrin in ponudnikov storitev ima namreč na tej platformi zakupljene posebne videokanale, na katerih objavljajo včasih tudi umetniške, vsebinsko pa vseeno (pol)promocijske posnetke, ki to mejo še dodatno brišejo. So ti posnetki vseeno predmet zahtev prava Unije na področju varstva okolja in pravic potrošnikov ali pa tovrstno varstvo preprečujejo določbe Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah?

Petra Zupančič

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 12. aprila 2018 potekala okrogla miza z naslovom Izvršilni postopek ter postopek za izdajo plačilnega naloga v teoriji in praksi, pri čemer smo se v razpravi dotaknili predvsem problematike položaja upnikov v izvršilnih postopkih v skladu z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) in vpliva povečanega števila stečajev gospodarskih družb na izvršilne postopke.

ddr. Neven Borak

Leta 1986 je pokojni Aleksander Bajt, dolgoletni Mencingerjev sodelavec, objavil knjigo Alternativna ekonomska politika. V knjigi je zbral svoje razprave, napisane med letoma 1981 in 1985, o jugoslovanski ekonomski politiki. Ne pozabimo, oba sta bila stebra Ekonomskega inštituta Pravne fakultete (EIPF), zelo vplivnega inštituta. Z osamosvojitvijo je Bajtov vpliv padal, Mencingerjev pa je naraščal. V nasprotju z Bajtovo knjigo, v kateri je mnogo akribije, je Mencingerjeva lažje berljiva in bralcu bolj prijazna. Razumljivo, nagovarjala sta različna okolja.

dr. Nataša Hribar

Danes sem na poti v službo poslušala radio in med drugim so mi povedali, da lahko za karkoli-že glasujem s pomočjo SMS-a. Pa sem se vprašala, kako bi mi SMS pri tem lahko pomagal.

Janez Kranjc

Gornji rek je vzet iz Ciceronovega filozofskega spisa Paradoksi stoikov (I, 8). Posvetil ga je Marku Brutu, ki je kasneje vodil zarotnike proti Cezarju in je bil nečak enega od najbolj vidnih rimskih stoikov Katona Utičana, prepričanega republikanca, znanega po nepodkupljivosti in moralni neoporečnosti.

Urša Ravnikar Šurk

Več kot eno leto po odločbi Ustavnega sodišča je v veljavo stopila novela Zakona o lokalni samoupravi. Poudarek daje združevanju in reprezentativnosti občin.

Patricij Maček

Torek, 8. 5. Človekove pravice. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec opozorila, da se še zmeraj kršijo pravice oseb z motnjo v duševnem zdravju pri neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialnova

Patricij Maček

Torek, 8. 5. Varstvo predšolskih otrok. Evropska komisija (EK) je objavila poročilo o doseganju ciljev razvoja storitev varstva predšolskih otrok v državah članicah Evropske unije (EU). Tako imenovane barcelonske cilje je leta 2002 določil Evropski svet. EK v poročilu n

17. maj 1950 - Janez Drnovšek V Celju se je rodil slovenski politik in predsednik Janez Drnovšek. Med letoma 1992 in 2003 je bil predsednik stranke LDS, od leta 1992 do leta 2002 (z nekajmesečno prekinitvijo) je bil predsednik Vlade RS in od leta 2003 do svoje smrti predse

Patricij Maček

Pravico do odvetnika oziroma zagovornika v kazenskem postopku (ang. the right to counsel) ureja določba druge alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Ta med drugim določa, da mora biti vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotovljena pravica, da se brani sam ali z zagovornikom. Ustavno sodišče pa je v povezavi s to pravico med drugim zapisalo: "V primerih, ko je obtoženi upravičen do postavljenega zagovornika, je odgovornost države za izvajanje učinkovite obrambe višja kot v primerih, ko si obdolženi zagovornika izbere sam."

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 31/18 1. Višji sodnik na Višjem delovnem in socialnem sodišču - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; rok je 19. maj. Ur. l. RS, št. 32/18 2. Sodni izvedenci in sodni cenilci - Ministrstvo za pravosodje; rok je 10. junij.

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 179. redni seji (10. maj 2018): - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, - Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajan

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) (Ur. l. RS, št. 31/18) - veljati začne 19. maja. 2. Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličn

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov