O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2018, številka 32, 30. 8. 2018 > Kazalo

UVODNIK

Ovire na poti do "zdravstvene blaginje"

Zdenka_Cebasek-Travnik.jpg

dr. Zdenka Čebašek Travnik

Zdravniška zbornica Slovenije (Zbornica) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zdravniški službi, ki v 5. točki 71. člena daje zbornici nalogo (in pravico), da sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva. Uresničevanje te naloge pa je odvisno od obeh partnerjev: Zbornice in aktualne politične oblasti. Vsa dosedanja vodstva zbornice, vključno s sedanjim, so si prizadevala za aktivno sodelovanje pri pripravi predpisov, vsakokratna politična oblast pa je vlogo zbornice razumela na različne načine. O motivih za ravnanje politike v smeri omejevanja zdravniškega dela in delovanja bi se dalo napisati knjigo, ne le uvodnika za strokovno revijo. Tudi o tem, da smo bili zdravniki v preteklosti pogosto premalo pozorni na spremembe zakonodaje, saj smo bili vzgajani v prepričanju, da so znanja iz drugih strok (tudi pravne) za naše delo manj pomembna kot medicina sama. Vendar so se časi spremenili in vedno bolj se tudi zdravniki zavedamo, kako pomembno je poznati zakonodajo in kako pomembno je, da imamo (vsaj teoretično) možnost, da nanjo tudi vplivamo. Iz pogovorov s kolegi iz tujine povzemam, da so najbolje urejeni tisti zdravstveni sistemi, ki spremembe uvajajo v soglasju z zdravniki. Da smo v Sloveniji zelo daleč od obojega - urejenega zdravstvenega sistema in od sodelovanja med politiko in zdravništvom, je jasno vsem, ki poznajo naš zdravstveni sistem.

IZPOSTAVLJAMO

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi

Marcel Hajd

Marcel_Hajd.jpg
Plačilna nedisciplina in raznovrstnost nacionalnih pravil s področja izvršilnega prava predstavljata precejšnje težave za učinkovito delovanje skupnega trga Evropske unije (EU). Zato je evropski zakonodajalec 15. maja 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju Uredba). S sprejetjem Uredbe, ki se je začela uporabljati 18. januarja 2017,...

Novosti pri distribuciji zavarovanj in varstvo potrošnikov

mag. Andrej Šercer

Andrej_Sercer.jpg
Povprečen potrošnik zavarovalnico še vedno pogosto dojema z določeno skepso. Obhajajo ga dvomi, ali določeno zavarovanje res potrebuje ter kaj vse je skrito v "drobnem tisku" splošnih ali posebnih pogojev. Poleg tega se včasih dozdeva, da sklepanje zavarovanj spodbujajo tudi agresivna ponudba in prodajni modeli, ki temeljijo na plačilu provizije zastopniku ali posredniku, kar lahko vključuje določeno nasprotje interesov. Dogaja se tudi, da so potrošniki, upravičeno ali ne, razočarani nad...

Primerjalnopravni pregled nekrivdnih odškodninskih sistemov na področju cepljenja

Patricija Kržan, Urška Stopar

Patricija_Krzan.jpg
Namen cepljenja je zaščita prebivalstva. Kolikor višja je precepljenost, toliko večja je verjetnost, da bodo določene bolezni na določenem območju (pa tudi po celem svetu) izkoreninjene. S cepljenjem nad 90-95 odstotkov ciljne skupine se za nekatera obolenja vzpostavi kolektivna imunost.

VSEBINA

dr. Zdenka Čebašek Travnik

Zdravniška zbornica Slovenije (Zbornica) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zdravniški službi, ki v 5. točki 71. člena daje zbornici nalogo (in pravico), da sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva. Uresničevanje te naloge pa je odvisno od obeh partnerjev: Zbornice in aktualne politične oblasti. Vsa dosedanja vodstva zbornice, vključno s sedanjim, so si prizadevala za aktivno sodelovanje pri pripravi predpisov, vsakokratna politična oblast pa je vlogo zbornice razumela na različne načine. O motivih za ravnanje politike v smeri omejevanja zdravniškega dela in delovanja bi se dalo napisati knjigo, ne le uvodnika za strokovno revijo. Tudi o tem, da smo bili zdravniki v preteklosti pogosto premalo pozorni na spremembe zakonodaje, saj smo bili vzgajani v prepričanju, da so znanja iz drugih strok (tudi pravne) za naše delo manj pomembna kot medicina sama. Vendar so se časi spremenili in vedno bolj se tudi zdravniki zavedamo, kako pomembno je poznati zakonodajo in kako pomembno je, da imamo (vsaj teoretično) možnost, da nanjo tudi vplivamo. Iz pogovorov s kolegi iz tujine povzemam, da so najbolje urejeni tisti zdravstveni sistemi, ki spremembe uvajajo v soglasju z zdravniki. Da smo v Sloveniji zelo daleč od obojega - urejenega zdravstvenega sistema in od sodelovanja med politiko in zdravništvom, je jasno vsem, ki poznajo naš zdravstveni sistem.

dr. Vesna Bergant Rakočević

Ustavno sodišče je na začetku letošnjega julija objavilo dolgo pričakovano odločitev o ustavnosti prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), v skladu s katerim se ta zakon uporablja tudi za nazaj (retroaktivno), in sicer za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. januarju 1990.

Marcel Hajd

Plačilna nedisciplina in raznovrstnost nacionalnih pravil s področja izvršilnega prava predstavljata precejšnje težave za učinkovito delovanje skupnega trga Evropske unije (EU). Zato je evropski zakonodajalec 15. maja 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju Uredba). S sprejetjem Uredbe, ki se je začela uporabljati 18. januarja 2017, si je EU zadala precej ambiciozen cilj. Izterjava čezmejnih zahtevkov naj bi bila precej olajšana, posledično pa naj bi se povečalo zaupanje v mednarodno poslovno sodelovanje. Enoten evropski postopek za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljevanju nalog) naj bi namreč upnikom omogočil, da svojim dolžnikom preprečijo razpolaganje s sredstvi na njihovih bančnih računih v EU.

dr. Jorg Sladič

Švicarsko zvezno sodišče (najvišje sodišče v Švici) je sprejelo pomembno sodno odločbo glede vprašanja pravnega interesa za negativno ugotovitveno tožbo, kadar v Švici tožnik vloži tožbo na ugotovitev, da odškodninska odgovornost ne obstaja, zato da bi starejša ugotovitvena tožba preprečila kasnejšo dajatveno tožbo v Angliji. Do sedaj se je evropska sodna praksa ukvarjala z vprašanjem starejše negativne ugotovitvene tožbe v državi A in kasnejše dajatvene tožbe v državi B zgolj pri vprašanju litispendence dveh postopkov v dveh državah. Pomen te sodbe za Slovenijo je v besedilu Luganske konvencije, saj omenjena švicarska sodba zahteva, da se o njej izjavijo tudi slovenska sodišča.

mag. Andrej Šercer

Povprečen potrošnik zavarovalnico še vedno pogosto dojema z določeno skepso. Obhajajo ga dvomi, ali določeno zavarovanje res potrebuje ter kaj vse je skrito v "drobnem tisku" splošnih ali posebnih pogojev. Poleg tega se včasih dozdeva, da sklepanje zavarovanj spodbujajo tudi agresivna ponudba in prodajni modeli, ki temeljijo na plačilu provizije zastopniku ali posredniku, kar lahko vključuje določeno nasprotje interesov. Dogaja se tudi, da so potrošniki, upravičeno ali ne, razočarani nad reševanjem njihovih škodnih zahtevkov.

dr. Roman Lavtar

S 1. januarjem 2018 je začela veljati novela Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki je med drugim spremenila tudi način sofinanciranja uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinah. Položaj obeh narodnih skupnosti sicer sistemsko ureja Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS), ki določa tudi način njunega financiranja. Zakon, ki ureja financiranje občin, pa občinam, kjer prebivata narodni skupnosti, daje pravico do dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Novi 20. člen ZFO-1C vsebuje tri novosti glede sofinanciranja občin, v katerih bivata italijanska in madžarska narodna skupnost: opredeljuje konkretno višino sredstev za ta namen, določeno v razmerju do skupne primerne porabe občin; zahteva, da vlada z uredbo uveljavi kriterije za določitev višine sredstev, ki pripadajo posamezni občini; tretja novost pa je, da se občinske manjšinske organizacije odslej lahko sofinancirajo neposredno ali posredno.

mag. Matjaž Kovač

Določitev izjem je z vidika načela učinkovitosti javnega naročanja ena od pomembnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Če je izjema določena, naročniku ni treba upoštevati določb ZJN-3. Pogodba, ki jo naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, mora upoštevati pravila javnega naročanja, razen če spada med izjeme po ZJN-3. Večina izjem od javnega naročanja je določena z evropskimi direktivami, če so določene le z ZJN-3, pa izjeme veljajo le za tiste postopke, pri katerih objava ni potrebna v Uradnem listu Evropske unije.

Hinko Jenull

Z razvojem sodobnega komuniciranja so padle vse ovire v komuniciranju vseh z vsakim in vsakogar z vsemi. A v nasprotju s pričakovanji se hitreje od resnice širijo laži, hitreje od znanja in dobrih izkušenj pa zaničevanje, očitki in grožnje. Omrežja, medije, celoten prostor javne besede najbolj odmevno zasedajo posamezniki, ki po naročilu kurijo politično sceno, tekmujejo v patološkem senzacionalizmu ali zgolj uživajo v golem verbalnem ekshibicionizmu. Duhovno nesnago in neumnost, ki preplavljata govorjena, tiskana in elektronska besedila, spodobno ljudstvo težko prenaša.

Primož Cencelj

Obletnice so priložnost, da za hip obstanemo in si vzamemo čas za kontemplacijo. 11. novembra letos bo namreč minilo 100 let od kapitulacije Nemčije v prvi svetovni vojni, ki se je za tem dokončno in formalno končala z versajsko pogodbo junija 1919. Grozote vojne bom pustil ob strani in se osredotočil samo na duh časa ter na mikro- in makroekonomski koncept.

Patricija Kržan, Urška Stopar

Namen cepljenja je zaščita prebivalstva. Kolikor višja je precepljenost, toliko večja je verjetnost, da bodo določene bolezni na določenem območju (pa tudi po celem svetu) izkoreninjene. S cepljenjem nad 90-95 odstotkov ciljne skupine se za nekatera obolenja vzpostavi kolektivna imunost.

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, matična št. 2482711000, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Finančna uprava) obdeluje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost, vključno z osebnimi podatki zavezancev v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Pojasnilo FURS, št. 0920-7191/2018-2, 17. 7. 2018 V zadnjem času je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujemo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz drug

Marko Štante

Vse pogosteje prihaja med nekdanjimi partnerji, ki se ne razidejo v prijateljskih odnosih, zaradi želje po maščevanju, ponižanju ali izsiljevanju do groženj o razkritju golih fotografij ali video posnetkov (ki so bili pred tem posneti prostovoljno) oziroma do maščevalne pornografije.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

• Ali bi bil posnetek videonadzora, ki bi pokazal, da je zaposleni odtujeval predmete, ki se zbirajo v zbirnem centru komunalnega podjetja, veljaven dokaz o kršitvi pogodbe o zaposlitvi, za kar bi lahko bila (po postopku, kot ga določa ZDR-1) podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Junija 2016 smo sprejeli nov akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim smo delavki ukinili delovno mesto. Konec septembra 2016 smo delavki želeli vročiti odpoved, vendar je istega dne prinesla potrdilo, da je noseča, zato ji odpovedi nismo vročili. Z oktobrom je odšla na bolniško in kasneje na porodniško. Od ukinitve delovnega mesta do odhoda na bolniško je opravljala enake delovne naloge kot do sprejetja novega akta. Dela za navedeno delavko nimamo več, vendar ona trdi, da ji odpovedi sedaj ne moremo vročiti, saj je opravljala enako delo tudi po ukinitvi delovnega mesta.

1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. novembra 2014 se razveljavi, kolikor se nanaša na Janjo Kraševec, in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

1. Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. julija 2015 se razveljavita.

Ker se tako po klasični kot po minimalno invazivni metodi operativnega zdravljenja srčne napake doseže enak končni rezultat oziroma enakovredne učinke zdravljenja, je zmotna presoja, da so bile v Sloveniji možnosti zdravljenja izčrpane. Tožniku je bila namreč na voljo operacija po klasični metodi, ki je medicinsko priznana in (kot ugotovljeno) enakovredna minimalno invazivni metodi, ki pa se v relevantnem obdobju v Sloveniji ni izvajala

Pobudnik je želel pridobiti status stranke v postopku izdelave projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov v zvezi z ureditvijo območja križišča državne ceste Krka-Žužemberk z občinsko in nekategorizirano cesto. Direkcija RS za infrastrukturo (DRI) kot pristojni organ o njegovi zahtevi ni odločila, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa stranskega udeleženca.

Matej Vošner

Na kakšni pravni podlagi lahko Radiotelevizija Slovenija (RTV) za plačevanje RTV prispevka od elektropodjetij pridobiva osebne podatke?

dr. Klemen Pohar

V postopku javnega naročanja lahko naročnik izbere le ponudbo, ki izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje, med drugimi tudi pogoj, da gospodarskemu subjektu v povezavi z njo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Naročnik torej nedvomno ne sme sprejeti ponudbe, pri kateri je dokazano nedovoljeno dogovarjanje, vendar pa predpisi pri tem ne določajo, kako aktivno, če sploh, mora naročnik raziskovati obstoj takega dogovarjanja. Prav tako tudi evropske direktive izrecno ne urejajo morebitne dolžnosti ponudnikov, da bi ti naročniku razkrili medsebojne povezave, na podlagi katerih bi lahko naročnik presodil, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje. Vprašanje, ali te obveznosti vendarle izhajajo iz razlage prava Evropske unije (EU), se je postavilo v predstavljeni zadevi.

mag. Bećir Kečanović

Knjiga Žvižgači, mediji in korupcija je izšla v času, ko so na področju, ki ga obravnava, odprta mnoga vprašanja. Vsem je na nek način skupna potreba po uporabnem znanju in učinkovitosti. Za Slovenijo sta pri tem pomembna najmanj dva strateška cilja. Prvi leži v konceptu preprečevanja korupcije, ki je z leti očitno izgubil sapo. Drugi pa izhaja iz aktualnega predloga Evropske komisije za celostno zaščito žvižgačev in poleg institucij Evropske unije zadeva še države članice.

dr. Janez Kranjc

Monografija Tanje Fajfar Terminologija v Evropski uniji je predelana in dopolnjena doktorska disertacija, ki je nastala pod mentorstvom slavistke prof. dr. Andreje Žele in somentorstvom ustavnega sodnika ter strokovnjaka za pravo Evropske unije (EU) prof. dr. Mateja Accetta. Gre za poskus jezikoslovne obravnave pravnega izrazja EU in njegove umestitve v slovensko pravno izrazje. Avtorica izhaja iz terminološkega in terminografskega okolja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je med drugim izdal Pravni terminološki slovar. Delo s slovenskim pravnim izrazjem ji torej ni tuje.

Lora Briški

Lawyers and Mediators. The Brave New World of Services for Separating Families in John Eekelaar (Hart Publishing, 2018, 176 strani) Ali pravniki prispevajo k preprečevanju sporov in - ko ti nastanejo - k njihovemu razr

dr. Mojca Žagar Karer

Splošni slovarji, kot je npr. druga izdaja SSKJ, so namenjeni najširšemu krogu uporabnikov, zaradi česar morajo biti razlage besed v njih splošno razumljive. Terminološki slovarji so po drugi strani namenjeni ožjemu krogu specializiranih uporabnikov, zato definicije terminov v njih praviloma niso splošno razumljive. Tip slovarja torej določa naslovnik. V slovenskem prostoru so terminološki slovarji tipično namenjeni strokovnjakom določenega področja, uporabljajo pa jih tudi nestrokovnjaki.

dr. Nataša Hribar

V kotičku minuli teden smo spregovorili o večspolskih samostalnikih. Tokrat se bomo spopadli z množinskimi, torej tistimi, ki poznajo samo množino, kar pomeni, da jih ne moremo postaviti v ednino in dvojino. Naštejmo jih nekaj: vrata, očala, hlače, počitnice; najdemo jih tudi med poimenovanji za dele telesa oz. organe, npr. možgani, pljuča. Kadar želimo take samostalnike šteti, moramo namesto glavnih (ena, dve, tri, štiri) prednje postaviti ločilne števnike (enoj, dvoj, troj, četver). Le tako lahko povemo, da ima naše stanovanje dvoje vrat ali da smo si kupili troje hlač.

Urša Ravnikar Šurk

Stranke, ki so izvolile novega predsednika vlade, načrtujejo spremembe za učinkovitejše delovanje države.

Patricij Maček

Ponedeljek, 20. 8. Guverner. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije. V predvidenem roku so kandidature podali: (1) mag. Marko Bošnjak, viceguverner in član Sveta Banke Slovenije, (2) mag. Milan Martin Cvikl, namestnik dir

Patricij Maček

Ponedeljek, 20. 8. Grčija. Grčija je uspešno zaključila triletni program evropskega mehanizma za stabilnost za makroekonomsko prilagoditev. Uspešen zaključek programa naj bi bil dokaz prizadevanj grškega prebivalstva, zavezanosti države reformam in solidarnosti njenih e

30. avgust 1615 - Étienne Pasquier V Parizu je umrl francoski pravnik in pisatelj Étienne Pasquier, ki je znan po delu Recherches de la France. Omenjeno delo je enciklopedija in pomembno delo zgodovinske znanosti v enem. 1. september 1993 -

Patricij Maček

Spletna stran Slovenija 2050 predstavlja projekt vlade dr. Mira Cerarja, katerega cilj je, da bi bila Slovenija leta 2050 država, v kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti ter inovacije, hkrati pa ostajali ponosni na svojo identiteto. Vizija, ki jo predstavlja pričujoča spletna stran, zajema pet temeljnih točk, ki so: (1) zaupanje, (2) kakovost življenja, (3) inovativnost, (4) učenje za in skozi vse življenje ter (5) identiteta.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 50/18 1. Okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje, rok je 31. avgust. Ur. l. RS, št. 56/18 2. Dve prosti mesti okrajnih državnih tožilcev - Ministrstvo za pravosodje, rok je 3

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 267. dopisni seji (16. avgusta 2018): - Rebalans št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 269. dopisni seji (23. avgusta 2018): - Uredba o spremembah in

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C) (Ur. l. RS, št. 68/17) - velja od 16. decembra 2017, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovn

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov