O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2020, številka 29-30, 23. 7. 2020 > Kazalo

UVODNIK

Kako smo lahko pri preprečevanju korupcije učinkovitejši

Robert_Sumi.jpg

dr. Robert Šumi

Prejšnji mesec je minilo deset let od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), temeljnega akta za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija). V tem desetletju so se izkristalizirale dobre rešitve, ki jih je zakon prinesel, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, da bi komisija lahko še bolj učinkovito opravljala svoje poslanstvo - s krepitvijo integritete, transparentnosti in odgovornosti posameznikov in institucij preprečevala nemoralna in koruptivna ravnanja.

IZPOSTAVLJAMO

Res odlično delo?

mag. Miha Šipec

Miha_Sipec.jpg
Izjava "Res odlično delamo" ("We are doing a really great job") je seveda izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nanaša se na ravnanje njegove administracije in njega samega pri zatiranju virusa SARS-CoV-2. Izrečena je bila 30. aprila 2020, ko je bilo smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA prvič več kot 2.500 na dan in ko je skupno število smrtnih žrtev v ZDA doseglo 55.000. Trenuten rezultat Trumpovega "res odličnega dela" je dva meseca in pol kasneje že več kot 130.000 smrtnih žrtev virusa, torej...

Ali Slovenija potrebuje Evropsko javno tožilstvo?

Blaž Mrva

Blaz_Mrva.jpg
Z Uredbo EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva iz leta 2017 bo kmalu pričelo z delom Evropsko javno tožilstvo (EJT). Razlogi za uvedbo se ne zdijo prepričljivi. Nekatere države se v sistem EJT niso vključile, saj bi se s tem odrekle zelo pomembnemu delu državne suverenosti. Medtem se že pojavljajo pobude za povečevanje pristojnosti EJT na nova kazniva dejanja. Možnost vodenja kazenskih postopkov zagotavlja državi, da samostojno presoja in...

Evropski in ameriški pogled na uporabo GSO v prehrani

mag. Katja Meško Kuralt

Katja_Mesko_Kuralt.jpg
Slovensko prebivalstvo je za preskrbo z živili v pretežni meri odvisno od uvoza, kar velja tako za sadje in zelenjavo kot za žita in meso. Uvoz tovrstnih živil je sicer podvržen strogim zakonskim standardom in normativom pridelave in predelave, a vseeno obstaja dvom, da uvožena živila niso najboljša. Še več, lahko vsebujejo GSO ali so narejena iz GSO, kar ima na potrošnjo predvsem negativne posledice.

VSEBINA

dr. Robert Šumi

Prejšnji mesec je minilo deset let od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), temeljnega akta za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija). V tem desetletju so se izkristalizirale dobre rešitve, ki jih je zakon prinesel, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, da bi komisija lahko še bolj učinkovito opravljala svoje poslanstvo - s krepitvijo integritete, transparentnosti in odgovornosti posameznikov in institucij preprečevala nemoralna in koruptivna ravnanja.

dr. Katarina Žagar

"No, pa ga imamo!" bi lahko rekli. Po desetletjih prizadevanj, po številnih iniciativah, tudi po občasni zadržanosti in bolj ali manj upravičenih dvomih je junija letos Kolegij predsednika Državnega zbora z veliko podporo sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: etični kodeks za poslance). Medtem ko so bili nekateri presenečeni, da je bil kodeks sprejet, so drugi v to verjeli že od samega začetka ali pa vsaj od zadnje pobude dalje.

Zvjezdan Radonjić

Novejša sodna praksa je začela spreminjati doslej veljavne standarde nezakonitega javnega objavljanja zaščitenih osebnih podatkov, ki se jih praviloma pridobiva s tako imenovanimi "prikritimi ukrepi" iz členov 149.a do 156.a Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Podatki odtekajo v javne medije preko oseb iz telekomunikacijskih podjetij in iz državnih organov (policija, državna tožilstva in sodišča).

Žiga Rejc

Na področju reševanja pravdnih in upravnih zadev, ki se nanašajo na finančne popravke sofinancerskih sredstev oziroma na zahtevke glede sofinanciranja, se pristojni organi pri odločanju srečujejo s številnimi kompleksnimi dejanskimi situacijami in pravnimi vprašanji, pri katerih se medsebojno prepletajo področje prava EU, upravnega prava in civilnega prava. Dasiravno se procesno del teh postopkov vodi povsem v upravni sferi, v drugem delu pa se spori rešujejo pred pravdnim sodiščem, pa je mogoče identificirati določene skupne temeljne pravne okvire vseh tovrstnih zadev, pri katerih Republika Slovenija v razmerju do upravičencev ali zavrača izplačilo sofinanciranja ali pa zahteva vračilo že izplačanega sofinanciranja. Izhodiščno namreč vse tovrstne postopke po pravilu zaznamuje njihova dvofaznost, ki postavlja tovrstnim postopkom nekatere temeljne pravne okvire.

dr. Saša Prelič

Prevzemnik, ki v enem letu po izteku roka za sprejem uspešne prevzemne ponudbe pridobi vrednostne papirje po ceni, ki je višja od cene v tej (uspešno zaključeni) ponudbi, je dolžan akceptantom - torej delničarjem, ki so njegovo prevzemno ponudbo sprejeli in mu delnice prodali - v denarju izplačati razliko v ceni, in sicer v osmih dneh od dneva te pridobitve (tretji odstavek 17. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1)). Citirana določba ZPre-1 torej tistega prevzemnika, ki v roku nadaljnjega leta, šteto od dneva uspešno zaključenega postopka s prevzemno ponudbo, pridobi dodatne delnice ciljne družbe, zanje pa plača višjo ceno (kupnino), kot je znašala cena za delnice, ki jo je bil izplačal delničarjem - akceptantom njegove prevzemne ponudbe, zavezuje, da vsem tem delničarjem (akceptantom) izplača razliko med (nižjo) ceno, ki jim jo je izplačal v prevzemnem postopku, in (višjo) ceno, po kateri je po zaključku postopka s prevzemno ponudbo pridobil dodatne delnice ciljne družbe.

mag. Miha Šipec

Izjava "Res odlično delamo" ("We are doing a really great job") je seveda izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nanaša se na ravnanje njegove administracije in njega samega pri zatiranju virusa SARS-CoV-2. Izrečena je bila 30. aprila 2020, ko je bilo smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA prvič več kot 2.500 na dan in ko je skupno število smrtnih žrtev v ZDA doseglo 55.000. Trenuten rezultat Trumpovega "res odličnega dela" je dva meseca in pol kasneje že več kot 130.000 smrtnih žrtev virusa, torej 400 umrlih na milijon prebivalcev ZDA, sedemkrat več kot v Sloveniji. Številne kritike njegovega ravnanja ameriški predsednik ignorira in nanje vsebinsko ne odgovarja. O teh kritikah je na istem zborovanju npr. izjavil le: "Poročila so potvorjena in zgrešena" ("The news are so fake and corrupt").

Staš Janežič

Dne 26. decembra 2019 je bila na Japonskem izvršena prva smrtna kazen v času mandata aktualne ministrice za pravosodje Masako Mori in do sedaj zadnja izvršena smrtna kazen v tej državi. Po podatkih japonskega ministrstva za pravosodje se je na seznamu obsojencev, ki v zaporih čakajo na izvršitev smrtne kazni, v času sprejetja omenjene odločitve nahajalo 111 posameznikov. Ministrica za pravosodje je svojo odredbo za izvršitev kazni utemeljila z argumentom, da je pri tako brutalnih in zavržnih zločinih izvedba tovrstne kazni ob upoštevanju procesnih standardov in po tehtni preučitvi vsakokratnega primera neizogibna.

Blaž Mrva

Z Uredbo EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva iz leta 2017 bo kmalu pričelo z delom Evropsko javno tožilstvo (EJT). Razlogi za uvedbo se ne zdijo prepričljivi. Nekatere države se v sistem EJT niso vključile, saj bi se s tem odrekle zelo pomembnemu delu državne suverenosti. Medtem se že pojavljajo pobude za povečevanje pristojnosti EJT na nova kazniva dejanja. Možnost vodenja kazenskih postopkov zagotavlja državi, da samostojno presoja in vodi kazenske postopke ter samostojno odloča, v katerih zadevah kazenskih postopkov ne bo vodila. Tej možnosti se je Slovenija odrekla in za določena kazniva dejanja to prepustila instituciji, na katero nima nobenega vpliva.

mag. Evelin Pristavec Tratar, Peter Pavlin

Ali je "sopodpis" vodje državnega tožilstva novost (šele) iz predloga novele ZDT-1D? Je morda novost zgolj izraz "sopodpis"? Je institut sopodpisa poseg v tožilčevo samostojnost? Vprašanja so legitimna, zato v prispevku z orisom nekdanje in veljavne ureditve prikaževa nekajletni obstoj instituta t. i. "sopodpisa" v državnotožilskem sistemu, kar vse je - skupaj z drugimi razlogi - predstavljalo okvirno izhodišče za nadgradnjo 169. člena ZDT-1 v Predlogu novele ZDT-1D.

Slađana Vrenčur

Velikokrat se zgodi, da kupec kupi nepremičnino v prepričanju, da ima urejen tudi dostop do te (kupljene) nepremičnine, kasneje pa se izkaže, da ni tako. Če ne prej, bo takšen kupec naletel na težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je ključnega pomena tudi urejen dostop do zemljišča, zlasti urejena prava pozitivna stvarna služnost z ustrezno vsebino.

Luka Štolfa, dr. Andraž Teršek

V članku bova pojasnila, zakaj imajo po najinem prepričanju izvršitelji glede na veljavno zakonodajo tudi pravico do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov. Pri tem se bova sklicevala na veljavne predpise in na ustaljeno sodno prakso vseh primerljivih slovenskih sodišč, razen dveh. Članek je zato tudi dobroverna kritika načina odločanja dveh sodišč o tem vprašanju in vljudni apel za enotno in s predpisi usklajeno sodno prakso. Članek zaključujeva z vljudnim apelom Vrhovnemu sodišču RS, da o tem pravnem vprašanju sprejme svoje pravno zavezujoče, načelno in obče mnenje.

mag. Matevž Krivic

Tisti "če" in vprašaj v naslovu sta le za tiste, ki preberejo samo naslove - da jim ne bi brez argumentov sugeriral svojega mnenja kot resnice.

dr. Katarina Zajc

Že nekaj mesecev od bežnih in bližnjih znancev poslušam, kako mi je bilo dobro ta semester, ko smo imeli karanteno, ko nam profesorjem ni bilo treba delati oziroma smo delali precej manj. Seveda sem to "izvedela" tudi v časopisu od uglednega kolumnista, ki je zapisal, da namesto nas profesorjev predavajo asistenti. Čeprav se me še vedno drži rek iz ene meni najljubših knjig Bratec in Kljukec s strehe, ki jo je napisala Astrid Lindgren, v kateri je Kljukec vedno odvrnil: "To ne moti velikega duha," kadar ga je kdo spravil s tira, pa ne morem prezreti zaničevanja in omalovaževanja mojega poklica.

Črt Jakhel

Morda se spomnite drobtinice iz folklore propada Jugoslavije: republiški predsedniki so imeli serijo sestankov vsakič v drugi republiki, da bi demonstrirali, kako da želijo vse upoštevati in razumeti. Dotlej je bilo iz tube iztisnjene že precej zobne paste in to politično poziranje ni pomagalo. In hkrati je to podoba, na katero pomislimo ob vedno novih zborovanjih evropskih funkcionarjev.

mag. Katja Meško Kuralt

Slovensko prebivalstvo je za preskrbo z živili v pretežni meri odvisno od uvoza, kar velja tako za sadje in zelenjavo kot za žita in meso. Uvoz tovrstnih živil je sicer podvržen strogim zakonskim standardom in normativom pridelave in predelave, a vseeno obstaja dvom, da uvožena živila niso najboljša. Še več, lahko vsebujejo GSO ali so narejena iz GSO, kar ima na potrošnjo predvsem negativne posledice.

mag. Suzana Pisnik

V večstanovanjski stavbi imam atrij površine 11 m2. Na njem želim postaviti nadstrešek na samostojnih nosilnih stebrih, ki ne bo priključen na steno stavbe. • Ali zanj potrebujem gradbeno dovoljenje?

dr. Nana Weber

Sem mati mladoletnega otroka, nad katerim oče izvaja nasilje. Med drugimi pravnimi postopki sem vložila predlog za prekinitev stikov in sodišču predlagala postavitev zagovornika otroku, da bo lažje izrazil svoje mnenje. Sodišče je s sklepom poimensko določilo zagovornika. • Kako nadalje poteka obravnava otroka? Ali moramo mi kontaktirati zagovornika?

dr. Nana Weber

Delavcu je bila obračunana odpravnina ob upokojitvi na podlagi veljavne podjetniške pogodbe, ki določa, da delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, vendar največ do višine, ki jo določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (ZPSDP). Marca 2019, ko se je naredil obračun odpravnine, je veljaven ZPSDP določal, da delavcu pripada odpravnina v višini najmanj treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Smo javno podjetje v večinski lastni občine, zato za nas velja tudi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, ki v 103. členu določa, da delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delavec je prejel tri svoje povprečne plače, uporabili smo podjetniško pogodbo kot specialni predpis. • Ali je ta obračun pravilen ali bi morali uporabiti ZPSDP (ter delavcu priznati tri povprečne plače in bi tako delavec prejel višjo odpravnino)?

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, in Ur. l. RS, 67/01 in 63/16) se zavrže.

Graf prikazuje število ustavnih sodnikov, ki so se ob izvolitvi na US RS preselili s fakultete.

Odgovor na dopuščeno revizijsko vprašanje ali lahko obstaja služnostna pravica na stvari v solastnini in ali ta preneha, kadar so podane okoliščine iz prvega odstavka 224. člena SPZ, je pritrdilen.

Presoja ničnosti izjave o priznanju očetovstva na matičnem področju ni urejena, zato se analogno uporabljajo splošna pravila civilnega prava (86. člen OZ)

Matej Vošner

Računsko sodišče izvaja revizijo Banke Slovenije (BS), ki ima dva cilja. Prvi se nanaša na preverjanje uspešnosti poslovanja BS pri izvajanju njenih nadzorniških funkcij od leta 2008 do leta 2013 ter pri izvajanju ukrepov, ki so vodili do porabe proračunskih sredstev, drugi cilj pa se nanaša na preverjanje pravilnosti poslovanja BS v obdobju 2017-2018. Cilja med seboj nista neposredno povezana, kar omogoča izdajo dveh ločenih poročil.

Sonja Strle

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem pobudnik pojasnjuje, da se njegova družba ukvarja z dostavo pohištva, bele tehnike in podobnim. Zanimalo ga je, ali lahko s telesnimi kamerami (ang. bodycam) snema dostavo, če stranko na snemanje predhodno opozori.

Varuh človekovih pravic (Varuh) dobiva tudi pobude za postavitev zagovornika otroku, ko so otroci veliko prepogosto (za njihovo starost in zrelost) udeleženi v sodnih postopkih. V nekem primeru je oče 12-letnega fanta že četrtič v njegovem življenju (v šestih letih po razvezi) vložil na sodišče predlog za določitev stikov, spremembo stikov in nazadnje za odvzem roditeljske pravice mami, saj so stiki očeta s sinom z leti povsem prenehali.

Zoran Skubic

Prost pretok blaga je ena izmed štirih temeljnih svoboščin Unije, o tem ni dvoma. Vse lepo in prav, a kaj se zgodi, če tovrstno blago, ki izvira iz ene države članice, na ozemlju druge članice povzroči škodo, ki jo je moč pripisati napačnim (tj. škodljivim) lastnostim tega blaga? Povedano drugače, ali je v primeru medicinskega pripomočka, ki je po svoji naravi blago, ki mora izpolnjevati posebej stroge pogoje za uporabo, z vidika prava Unije dopustna zavarovalna klavzula, ki odgovornost pripadajočega proizvajalca za morebitno škodo, ki je povezana z uporabo tega pripomočka, omeji zgolj na ozemlje določene države članice, čeprav se ta trži in uporablja tudi v drugih državah članicah? Kot nas uči nedavna sodba Sodišča (EU), je odgovor na to vprašanje - precej presenetljivo - pritrdilen. To bržkone pomeni, da je do popolnega prostega pretoka civilne odgovornosti v Uniji na nekaterih področjih - kamor očitno spada tudi trg medicinskih pripomočkov - še vedno precej dolga in trnova pot ...

Tea Unger

Na tekmovanju Študentska pravda se študentje vsako leto pomerijo v znanju civilnega procesnega in materialnega prava. V ponedeljek, 15. junija 2020, je na PF Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM) potekalo finale 5. Študentske pravde.

mag. Martin Jančar

Recenzija obravnava delo nemškega pravnika Hermanna Kantorowitza, ki ga je pod psevdonimom Gnaeus Flavius objavil v Heidelbergu leta 1906. Gre za delo, ki je tesno povezano z gibanjem za svobodno pravo, katerega predstavniki so - poleg Kantorowitza - Ernst Stampe, Fritz Berolzheimer in Ernst oziroma Samuel Fuchs, ki so delovali na prelomu iz 19. v 20. stoletje ter prvem desetletju 20. stoletja, čeprav je v povezavi s svobodnim pravom bolj poznan Eugen Erlich. Delo je bolj kot poglobljena znanstvena razprava poziv, da se odvrne od pozitivističnega in formalističnega razumevanja prava in - povezano s tem - pravne znanosti.

dr. Nataša Hribar

Tudi ta teden si bomo za začetek ogledali nekaj zgledov rabe in nato razmislili, kateri od označenih izrazov je v posameznem primeru najustreznejši in zakaj.

Uredniški izbor javno dostopnih (nezaklenjenih) avtorskih kolumen in komentarjev s slovenskih spletnih strani.

Patricij Maček

Torek, 14. 7. Človekove pravice. Varuh človekovih pravic (Varuh) Peter Svetina je predsednikoma Državnega zbora Igorju Zorčiču in Vlade Janezu Janši (nekaj dni zatem pa tudi predsedniku države Borutu Pahorju) predal jubilejno, 25. letno poročilo Varuha, ki mu bo predvid

"Javna skrivnost je, da že mesec dni delegacije tavajo po Sloveniji in različne ljudi cukajo za rokav, ali bi kdo od njih bil pripravljen postati 'nov obraz'. [...] Nihče, ki zna brati, pisati in ima znano ime, ne bo šel za žrtveno jagnje v izgubljeno bitko." (Profesor na

Patricij Maček

Torek, 14. 7. Davčne oaze. Evropska komisija (EK) je državam članicam priporočila, naj ne dodeljujejo finančne podpore podjetjem, ki so povezana z davčnimi oazami s seznama jurisdikcij, ki z Evropsko unijo (EU) niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Omejitve

PP, št. 10/96, 23. maj 1996, str. 1

Patricij Maček

Ob svetovnem dnevu boja proti ponaredkom, ki smo ga obeležili 10. junija 2020, je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino vzpostavil novo spletno stran originalen.si. Namen novega spletnega portala je - kot lahko preberemo - ozaveščanje javnosti o problemu ponarejanja in piratstva ter gospodarskih in drugih posledicah obeh pojavov za družbo, okolje, imetnike pravic intelektualne lastnine in potrošnike. Poleg tega je namen portala tudi seznanitev potrošnikov s tveganji, ki jih ponarejeno in piratsko blago lahko pomeni za zdravje in varnost.

Patricij Maček

Napovednik

Ur. l. RS, št. 91/20 1. Sodnik na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje, rok je 15. avgust. Ur. l. RS, št. 97/20 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu - Vrhovno sodišče Republike Slovenije, rok je

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 26. redni seji (16. julij 2020): - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, - Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, - Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi b

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Ur. l. RS, št. 101/20) - veljati začne 1. avgusta. 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Ur. l. RS, št. 101

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov