O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 12 / 13
Dokumenti od 276 do 300 (od skupaj 312)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vračilo sodne takse

Murgel Jasna, Weber Nana, 22.3.2012

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, mag. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2012Prejšnji Zakon o sodnih taksah (ZST) je v 12. členu določal, da so stranke oproščene plačila sodne takse (med drugim) za poravnavo. V novem Zakonu o sodnih taksah (ZST-1), ki velja od 1. oktobra 2008, pa te določbe ni več. Sodišča so na podlagi drugega odstavka 32.a člena ZST, če sta stranki pred izdajo odločbe sklenili sodno poravnavo, vračala polovico takse, plačane v skladu z ZST (na primer takse za tožbo). Taksna tarifa, uveljavljena na podlagi novega ZST-1, je jasno določila, da se dve tretjini plačane sodne takse vrne, kadar je pred sodiščem prve stopnje sklenjena poravnava, ena tretjina pa, če je poravnava sklenjena pred pritožbenim sodiščem. Prav tako pa je v praksi dodatna težava v višini sodne takse (če do vračila ne pride, še toliko bolj): takse, ki jih mora plačati tisti, ki je predlagal uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, so namreč naravnost ogromne; pri gospodarskem sporu, v katerem je vrednost predmeta štiri milijone evrov, mora stranka vnaprej založiti kar 26.925 evrov. Ker pa je vprašanj v praksi še precej, bova predstavili nekaj primerjav in najinih pogledov na veljavno ureditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ZVEtL sproža absurdne situacije

mag. Nana Weber, 9.2.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2012"'Cvetl', kakor je Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) poimenoval neki višji sodnik, ima veliko cvetk," je uvodoma dejala mag. Urška Klakočar Zupančič, sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani, polovično dodeljena na Vrhovno sodišče, in moderatorka seminarja Uporaba e-zemljiške knjige in ZVEtL v praksi, ki je potekal 31. januarja 2012 v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju na Brdu pri Kranju. K temu je dodala, da ZVEtL sproža absurdne situacije: "Če bomo rešili eno desetino vseh zablod, bo to v redu."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji

mag. Nana Weber, 9.2.2012

Kultura in umetnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2012Ob deseti obletnici izvajanja mediacije v Sloveniji je Društvo mediatorjev Slovenije izdalo knjigo Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Ljubljana, 334 strani), ki je delo mag. Nine Betetto, Zorana Hajtnika, mag. Valerije Jelen Kosi, Alenke Klemenčič, Maše Kociper, dr. Mateje Končine Peternel, dr. Zorana Milivojevića, dr. Janeza Novaka, mag. Maje Ovčak Kos, Bojane Ozimek, Gordane Ristin in Rudija Tavčarja. Delo združuje teoretična znanja o mediaciji s praktičnimi napotki in primeri, zaradi česar je še posebej uporabno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

dogodki - izjave

mag. Nana Weber, 26.1.2012

Ostalo

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 3/2012od 17. do 23. januarja 2011 Torek, 17. 1. Za spoštovanje obveznosti in zavez RS. Člani medresorske komisije za človekove pravice so v razpravi o dogajanju glede novega Družinskega zakonika (DZ) poudarili potrebo po rešitvah, ki bodo spoštovale mednarodnopravne in ustavne obveznosti ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Po 200 letih ODZ

mag. Nana Weber, 26.1.2012

Obligacije

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 3/2012S tem, da je Občni državljanski zakonik (ODZ) še vedno uporaben, se je strinjalo vseh 22 strokovnjakov na simpoziju, ki je 19. in 20. januarja 2012 potekal na PF Univerze v Ljubljani. Dogodek je po uvodnih besedah dekana in profesorja na PF v Ljubljani dr. Petra Grilca "pravo praznovanje z zgodovinskimi prijatelji, ki jim dolgujemo veliko uslugo". Prorektor Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart pa je k temu dodal, da skupna točka vseh predavateljev ni le ODZ, temveč razvoj civilnega prava v prihodnosti: "ODZ je bil in je še zmeraj pravni vir slovenskega civilnega prava."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let

mag. Nana Weber, 19.1.2012

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 2/2012 Tradicije, da se dekleta, mlajša od 15 let, poročajo, družba ne bi smela tolerirati, predvsem pa si pred tem ne bi smela več zatiskati oči, tudi če je to morda v skladu z izročilom neke etnične skupine. Ne gre namreč le za običaj, temveč za "prisilno" poroko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Način pridobitve soglasja za sterilizacijo

mag. Nana Weber, 15.12.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2011V. C. proti Slovaški, št. 18968/07, 8. november 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je s prisilno sterilizacijo že srečalo. V zadevah K. H. in drugi proti Slovaški in I. G., M. K. in R. H. proti Slovaški je že odločilo, da sterilizacija brez vnaprejšnjega soglasja ženske pomen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

mag. Nana Weber, 15.12.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2011 "Sodna praksa se spreminja in prilagaja novi ureditvi, zato je pomembno, da se ustavimo, naredimo kritično analizo in se vprašamo, ali sploh delamo prav. Če se izgubimo, je pot nazaj težka," je na seminarju Aktualna vprašanja stvarnega prava in informatizacija zemljiške knjige, ki je potekal 7.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?

mag. Nana Weber, 1.12.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2011Redko se zgodi, da posameznik pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zahteva le ugotovitev kršitve brez denarne odškodnine. Tokrat je pritožnik dobil zadostno zadoščenje že z ugotovitvijo, da je Malta kršila prepoved diskriminacije v povezavi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ker mu zaradi statusa zunajzakonskega otroka in hkratnega dejstva, da mati nima malteškega državljanstva, ni odobrila vloge za pridobitev državljanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Pravica otrok do spolne vzgoje

mag. Nana Weber, 27.10.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 41-42/2011Dojan in drugi proti Nemčiji, št. 319/08, 2455/08, 7908/10, 8152/10 in 8155/10, 13. september 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je kot očitno neutemeljene zavrnilo pritožbe petih zakonskih parov. Ti so bili kot člani evangeličanske baptistične cerkve prepričani, da otrokom pou
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva

mag. Nana Weber, 29.9.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 37/2011Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je bilo že drugič kritično do neustreznosti nemške določbe o zakonski domnevi očetovstva, po kateri velja za očeta otroka materin zakonski partner. Tudi tokrat je pritožniku priznalo 5.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo, ker je zaradi materinega skoka čez plot obstajala možnost, da je on otrokov (biološki) oče, nemška sodišča pa so zavrnila njegov zahtevek za dostop do informacij v zvezi z otrokom in stike z njim, ne da bi obravnavala vprašanja otrokove koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Modri sodnik, psihoterapevt in superman!

Nana Weber, 8.9.2011

Civilni sodni postopki

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 34/2011"Mediator je razumna in sočutna oseba," je opredelitev norveških kolegov podala višja sodnica svetnica in predsednica Društva mediatorjev Slovenije Gordana Ristin in dodala, da se tega ne da priučiti. O lastnostih in načinu zagotavljanja kakovostne mediacije je namreč 2. septembra v okviru Mednarodne konference o alternativnem reševanju sporov in 6. regionalne konference foruma za mediacijo za Jugovzhodno Evropo (SEEMF) potekala okrogla miza z domačimi in tujimi strokovnjaki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄33

Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja

Nana Weber, 1.9.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 33/2011Slovenija se je vnovič znašla v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zaradi predolgotrajnih sodnih postopkov. Tokrat je ESČP triletno trajanje kazenskega postopka, ki je pritožniku znatno otežilo stike z otrokom, označilo za kršitev pravice do družinskega življenja. Čas je že, da se vprašamo, ali je vzrok dejstvu, da se Sloveniji oziroma njenemu pravosodnemu sistemu redno očita predolgotrajnost postopkov, zgolj naključno tako veliko število teh primerov ali pa gre vendarle za sistemsko težavo, ki znižuje ugled Slovenije, predvsem pa zmanjšuje pravno varnost. Žal se zdi, da drži slednje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

V šolah tudi o homoseksualnosti

Nana Weber, 25.8.2011

Človekove pravice, Splošno o vzgoji in izobraževanju

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 32/2011Danes, ko se večina razprav v zvezi z Družinskim zakonikom (DZak) vrti okrog možnosti istospolnih partnerjev, da skleneta zakonsko zvezo in skupaj posvojita otroka, bi lahko šola veliko več pripomogla k pozitivnemu odnosu mladih do istospolne usmerjenosti oziroma krepitvi strpnosti. Ljudje po navadi čutimo odpor do tistega, česar ne poznano, zato bi morala imeti izobraževanja večjo težo. Realnost temu žal ne sledi povsem. Amnesty International Slovenije in društvo Legebitra sta bila novembra lani obtožena izvajanja homoseksualnega aktivizma v osnovnih in srednjih šolah ter prepričevanja šolarjev, naj pri sebi iščejo homoseksualne vzgibe. Taka izobraževanja so daleč od spornega, saj so v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, določenimi z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP

Nana Weber, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 32/2011Čeprav je koncept varstva človekovih pravic na strasbourškem sodišču s svojo izjemnostjo in unikatnostjo dosegel status najbolj dovršenega mednarodnega oziroma naddržavnega sistema varstva pravic, se zadnje čase zaradi daljših postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) postavlja vse več vprašanj o njegovi učinkovitosti. Vprašanje, kako učinkoviteje in hitreje zavarovati kršeno človekovo pravico pred ESČP, je kljub pomanjkljivostim njegovega nadzora napačno. Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) je najmanjši skupni imenovalec varstva človekovih pravic v Evropi in je zgolj pisna posledica tega, da človekove pravice pripadajo vsakomur že zaradi dejstva, da je človek, in ne morejo biti nič drugega kot izraz njegovega dostojanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Omejevanje združitve družine

Nana Weber, 18.8.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 30-31/2011Danska že dalj časa omejuje pravico do prostega gibanja in družinske združitve. Leta 2008 je na primer javno pozivala države EU, naj ignorirajo sodbo Sodišča EU v zadevi Metock, ki je okrepila pravice državljanov tretjih držav, ki so zakonci državljana EU. Tokrat je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo kršitev pravice do družinskega življenja, ko se pritožnica po dvoletni odsotnosti ni mogla vrniti na Dansko, ker je zakon določil nove - sicer nesporne - meje pravice do združitve z družino, s katerimi pa ni mogla biti seznanjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna

Nana Weber, 21.7.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 28-29/2011Domnevno sporna ustavna prepoved gradnje minaretov v Švici je dobila epilog na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), ki pa zadeve ni presojalo po vsebinski plati, saj je ugotovilo, da je v skladu s 35. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) obravnavanje nedopustno. Pritožniki so kljub vsemu zadovoljni, saj je ESČP v sodbi nakazalo pogoje za obravnavanje v prihodnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi

Nana Weber, 14.7.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 27/2011Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je vnovič zaščitilo interese oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost. V ravnanju hrvaških organov, ki poslovno nesposobnemu pritožniku niso dovolj hitro in primerno pomagali pri tem, da bi bilo njegovo pripoznanje očetovstva otroka, rojenega zunaj zakonske zveze, pravno veljavno, je ugotovilo kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Osebni status posameznika

Nana Weber, 23.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2011Področje osebnega statusa je slabo raziskano. Na administrativne težave in neprijetnosti evropski državljani največkrat naletijo, ko želijo urediti svoj osebni status ali status svojega otroka. Predpisi po posameznih državah se razlikujejo, mednarodne konvencije in pravila mednarodnega zasebnega prava pa obstoječe konflikte rešujejo v manjši meri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Alternative, ki to niso

Nana Weber, 2.6.2011

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 21/2011"Prepričana sem, da drugega izhoda, kot je ta reforma, ni, če je svet tak, kot je," je na okrogli mizi o vplivu pokojninskega sistema na zaposlene in upokojene - ki sta jo v okviru že X. Dnevov delovnega in socialnega prava 26. maja v Portorožu organizirala Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Planet GV - povedala profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in dodala: "Potrebujemo to reformo, ob tem pa resen začetek razprave o tem, v kakšnem svetu želimo živeti." S tem se je strinjal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik, saj je prepričan, da (spremenjeni) pokojninski sistem sam po sebi ni zadosti: "Če ga ne sprejmemo, pa bomo imeli samo še večje težave; naš sistem je v teh kriznih časih pokazal vse svoje luknje."
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Italija ni odgovorna za smrt demonstranta

Nana Weber, 26.5.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 20/2011Srečanje držav članic G8 v letu 2001 je spremljala smrt demonstranta Carla Giulianija, ki ga je ustrelil takrat komaj dvajsetletni karabinjer M. P. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zadevo že presojalo in odločilo, da Italija ni prekršila pravice do življenja, ki jo varuje 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) glede čezmerne uporabe sile in glede pozitivne dolžnosti varstva življenja svojih državljanov, temveč je šlo zgolj za kršitev 2. člena EKČP glede procesnih kršitev, ki jih državam nalaga ta člen, in priznalo pritožnikom - vsakemu od staršev umrlega demonstranta, po 15.000 evrov odškodnine, sestri pa 10.000 evrov. V vnovičnem odločanju je sodišče spremenilo stališče glede edine ugotovljene kršitve in razsodilo v prid Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas starša

Nana Weber, 5.5.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 17/2011Hrvaška je enajst let ignorirala prošnjo pritožnika, da bi videl hčerko vsak četrti dan, čeprav je delal 288 kilometrov stran in bi lahko le takrat, ko je v službi prost, brez večjih težav prišel do kraja srečanja. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je naredilo pomemben korak, ko je v povezavi s pravico do stikov med starši in otroki, ki je temeljni element pravice do družinskega življenja, Hrvaški izdalo konkretno navodilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino

Nana Weber, 14.4.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 14/2011Azilni postopek v državah EU ureja Dublinska uredba. Da sistem v praksi ne deluje, že dlje časa opozarjajo mednarodne in nevladne organizacije, vključno z Evropsko komisijo, ki je 3. decembra 2009 predlagala več sprememb za zagotovitev pravične in enake obravnave vseh prosilcev. Do danes se ni nič spremenilo, zato je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) naredil pomemben korak, ko je v zvezi z uporabo uredbe ugotovil kršitev prepovedi mučenja in pravice do učinkovitega pravnega sredstva, ki ju varuje Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP). ESČP je določbe uredbe doslej presojalo le enkrat, vendar kršitev EKČP ni ugotovilo. Po januarskih podatkih čaka na obravnavanje pred ESČP še 960 zadev s tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Pogojni odpust pod drobnogledom

Nana Weber, 7.4.2011

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2011Žalostno je, da se družba zgane šele, ko se zgodi nepojmljiva tragedija. Še bolj žalostno pa je, da se takrat začne panično iskanje krivca. Kdo je odgovoren za smrt deklice, ki jo je ubil oče v kratkem času po tem, ko je bil pogojno odpuščen?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Ali prejem darovane krvi pogojujejo predsodki!?

Nana Weber, 31.3.2011

Zdravila

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 12/2011Vprašanje, kdo je lahko pri nas krvodajalec, je večinoma prepuščeno zdravniškemu osebju. Zakonodaja s preohlapnim urejanjem dopušča diskriminacijo istospolno usmerjenih oseb. Še več, ne le deklariranega geja, temveč vsakega moškega, ki je kdaj imel spolni odnos z drugim moškim (MSM), doleti dosmrtna prepoved darovanja krvi, brez možnosti nasprotnega dokaza, in to ne zato, ker je tako napisano v zakonodaji, temveč, ker zdravniško osebje predpise tako razlaga. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) pojasnjuje, da vsak moški, ki je imel kdajkoli spolni odnos z drugim moškim, zaradi specifičnega spolnega vedenja sodi v skupino ljudi s povečanim tveganjem. Tako razlago utemeljuje z evropskimi predpisi kot nadnacionalnim imperativom, ki pa darovanja krvi MSM nikakor ne prepovedujejo.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 11 12 13 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(9) 48(14) 47(6) 46(7)
45(8) 45-46(1) 44(6) 43(2)
42-43(3) 41-42(3) 40-41(9) 39(7)
39-40(3) 38(9) 38-39(2) 37(5)
36(5) 36-37(4) 35(2) 34(4)
34-35(2) 33(6) 32(3) 31-32(5)
30-31(1) 29-30(5) 28(2) 28-29(3)
27(7) 26(4) 26-27(2) 25-26(1)
24-25(9) 23(8) 22(5) 21(3)
21-22(2) 20(7) 20-21(5) 19(6)
18(5) 17(1) 17-18(1) 16(1)
16-17(8) 15(7) 15-16(2) 14(4)
Več...

Leto objave

2020(21) 2019(44) 2018(21) 2017(15)
2016(18) 2015(17) 2014(68) 2013(45)
2012(32) 2011(20) 2010(11)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVW XYZŽ
< Prva črka priimka: W

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov