O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄39-40

Pogled avtorja definicij in strokovnjaka

dr. Luka Tičar, 12.10.2018

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 39-40/2018Ko sem bil pred približno desetimi leti povabljen k pripravi pravnega terminološkega slovarja (PTS), se nisem povsem zavedal, za kakšno naravo in obseg dela gre. Sprva smo na Katedri za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani na skupnih srečanjih izbirali gesla oz. iztočnice, ki smo jim v naslednji fazi dodali jasne, kratke in strokovno zanesljive opredelitve. Navodilo je namreč bilo, da razlaga iztočnic ne bo pojmovna, kar pomeni, da ima sleherna iztočnica pojasnilo v praviloma enem stavku, resda včasih precej dolgem. V tej prvi fazi selekcije delovnopravnih in socialnopravnih slovarskih sestavkov in pri njihovem razlaganju sem bil avtor. Kasneje, v zadnji fazi projekta izdelave PTS pa sem s še dvema spoštovanima kolegoma, dr. Alešem Novakom in dr. Grego Dugarjem, prevzel tudi uredniško delo. Ker sem se prvič srečal s tovrstnim delom, nisem vnaprej vedel, kaj pričakovati. Ob sodelovanju z ostalimi štirimi članicami uredniškega odbora, vsemi slovenistkami, smo v zadnjih treh letih do izida PTS na dvotedenskih srečanjih usklajevali razlage iztočnic vseh pravnih panog, ki so jih napisali številni avtorji. Obsežnost in kompleksnost, včasih tudi občutljivost dela so težko predstavljive nekomu, ki ni bil neposredno vpleten vanj. Zato smo bili ob zaključku projekta upravičeno zadovoljni in razbremenjeni pomembne odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru stavke v Slovenski filharmoniji

dr. Luka Tičar, 23.3.2017

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 11/2017Konec lanskega leta in v začetku letošnjega se je najprej v laični, nato pa tudi v strokovni javnosti začelo razpravljati o stavki članov orkestra Slovenske filharmonije (SF). Laična ocena se je omejevala pretežno na spraševanje o njeni primernosti in potrebnosti, zaznati je bilo mnenja o pretiravanju zaposlenih v SF. Strokovne pravne ocene, ki so seveda veliko bolj pomembne, pa so se pretežno dotikale vprašanja zakonitosti stavke. V tem kontekstu predvsem v luči predmeta stavke oziroma stavkovnih zahtev. Člani orkestra so izvedli dve enodnevni stavki, eno v začetku decembra, drugo na novega leta dan. Stavkovne zahteve iz prve stavke, ki jo je stavkovni odbor označil za opozorilno, so bile tudi del stavkovnih zahtev druge, zaostrene stavke. V tem prispevku bomo s strokovnega vidika osvetlili tiste stavkovne zahteve, glede katerih v naši delovnopravni stroki ni enotnega stališča, nanašajo pa se na odstop ali zamenjavo vodilnih oseb v SF. Slednja problematika močno determinira sodno oceno glede zakonitosti stavke kot celote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka

dr. Luka Tičar, 29.5.2014

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2014Na PF Univerze v Ljubljani je 8. maja 2014 mag. Renata Mihalič uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). Zelo obsežno, kompleksno in temeljito delo je dr. Mihaličeva napisala pod mentorstvom prof. dr. Grege Strbana, v komisiji za obrambo pa sta bila še njena predsednica prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne in član prof. dr. Tine Stanovnik. Disertacija obsega 439 strani gostega besedila, 3930 opomb pod črto in 40 strani zgoščeno navedenih enot literature in virov. Ker gre za zelo pomembno delo s področja UTD, v katerem so poleg pravnih vidikov analizirani in prikazani tudi ekonomski, sociološki in drugi vidiki, in ker se o možnostih morebitne uvedbe UTD v Sloveniji razpravlja tako v strokovni kot tudi laični javnosti (tudi politični), si poglejmo nekaj ključnih vsebinskih poudarkov iz disertacije. Od avtorice pa lahko v prihodnosti pričakujemo publicistično aktivnost z namenom osvetlitve posameznih segmentov tega pojava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

ZDR-1 in ZUTD ter ZPIZ-2 z uvodnimi pojasnili

dr. Luka Tičar, 19.9.2013

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 36/2013Pri GV Založbi sta pred kratkim izšli dve knjigi z uvodnimi pojasnili, in sicer Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) z novelo ZUTD-A z uvodnimi pojasnili (Ljubljana 2013, 537 strani) ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z uvodnimi pojasnili (Ljubljana 2013, 702 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Preobremenjenost s formalnimi zahtevami

Luka Tičar, 2.6.2011

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2011Pri snovanju predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je treba upoštevati cilje, ki jih ZDR že danes opredeljuje v 1. členu, zakonsko opredelitev delovnega razmerja iz 4. člena in pogodbeno koncepcijo individualnih delovnih razmerij, kot jo goji ZDR, je na srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost 11. maja 2011 v Ljubljani poudaril vrhovni sodnik mag. Ivan Robnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev

Luka Tičar, 26.5.2011

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 20/2011Študijski center za industrijsko demokracijo (ŠCID) je izdal in založil knjigo Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev (197 strani), ki jo je napisal dr. Mato Gostiša, priznani strokovnjak na področju industrijske demokracije in avtor več del s tega področja. Kot izhaja že iz podnaslova, je knjiga predvsem priročnik za člane svetov delavcev, iz vsebine pa nesporno izhaja njegova mnogo širša - tako praktična kot tudi teoretična - uporabna vrednost. Poleg uvodne predstavitve razlogov za sprejem programa dela, obširnega orisa in obrazložitve različnih vsebinskih sklopov pa obsega tudi tri priloge - vključno z vzorcem pravilnika o internem ocenjevanju in diferenciranem nagrajevanju dela neprofesionalnih članov sveta delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi

dr. Luka Tičar, 6.5.2010

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 18/2010Ljudje lahko delo opravljamo v drugačnih pravnih okvirih, kot je pogodba o zaposlitvi oziroma delovnem razmerju. Z vidika spodbujanja podjetništva je celo zaželeno, da se delo opravlja tudi v okoliščinah neodvisnosti in avtonomnosti. Po vsem svetu se za poimenovanje oseb, ki so pri svojem delu neodv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi Direktivi 2008/94/ES

dr. Luka Tičar, 25.3.2010

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 12/2010Vprašanje pravnega položaja delavcev v primeru insolventnosti delodajalca je v EU deležno pozornosti od leta 1980, ko je bila sprejeta prva direktiva s tega področja.1 Ta je bila leta 19872 in predvsem leta 20023 korenito spremenjena, s čimer so vsebino direktive skušali tako prilagoditi spreminjajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pogodba o zaposlitvi s komentarjem

mag. Luka Tičar, 27.11.2008

Kultura in umetnost

mag. Luka Tičar, mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 46/2008Pri knjižni zbirki Planeta GV Zakonodaja je izšla knjiga Pogodba o zaposlitvi s komentarjem. Gre za delo avtorjev dr. Martine Šetinc Tekavc in mag. Janeza Tekavca, katerega osrednja pozornost je namenjena pogodbi o zaposlitvi, najpomembnejšemu institutu delovnega prava. Ker se delo še vedno najpogos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem

mag. Luka Tičar, 2.10.2008

Kultura in umetnost

mag. Luka Tičar, mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 38-39/2008Knjižna zbirka GV Založbe Nova slovenska zakonodaja je od avgusta letos bogatejša za še eno pomembno delo. Izšel je namreč novi komentar Zakona o delovnih razmerjih. Zakon je bil proti koncu leta 2007 obsežno spremenjen in dopolnjen, kar je vodilo tudi v pripravo novega, dopolnjenega komentarja. Avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Oblikovanje nacionalnega delovnega prava v okolju EU

mag. Luka Tičar, 10.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Luka Tičar, mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 27/2008Po dokaj burnem odzivu evropske in tudi slovenske strokovne (tudi sindikalne) javnosti v zadevah La Valle (C-341/05) in Viking (438/05) je praksa Sodišča Evropskih skupnosti bogatejša za še eno sodbo s podobnim kontekstom. V zadevi Komisija ES proti Luksemburgu (C-319/06) je namreč izreklo sodbo, s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Presežen mit o ustavnem sodišču

mag. Luka Tičar, 20.3.2008

Kultura in umetnost

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 11/2008mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Dne 26. februarja 2008 je as. mag. Andraž Teršek na PF Univerze v Ljubljani uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom Legitimnost kot prvina političnih in pravnih konceptov sodobne ustavne demokracije. Spisana je bila pod mentorstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Zakonodaja ni bila tako toga

mag. Luka Tičar, 13.3.2008

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 10/2008 Konec novembra uveljavljena novela Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-A je bila tema januarskega srečanja članov Društva za delovno pravo in socialno varnost na PF Univerze v Ljubljani, svoje strokovne poglede na nekatere rešitve v noveli pa je podala dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR

mag. Luka Tičar, 20.9.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 36/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Kar lep čas smo bili priče dejavnostim v zvezi s spremembami in dopolnitvami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Zakon velja od začetka leta 2003 in je do danes očitno že tako "zastarel" in s tem toliko neprimeren, da bo kmalu deležen dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi

mag. Luka Tičar, 8.3.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Instituta spremenjenih okoliščin kot povoda za spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi delovna zakonodaja pred novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)1 ni poznala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Je 47. člen ZDR sploh še smiseln?!

mag. Luka Tičar, 23.11.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 45/2006mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V odgovoru na izziv Tanje Pirnat, ki je v PP št. 43/2006 napisala odmev na moj prispevek z naslovom 90. člen ZDR res nadomestilo za prerazporeditve delavcev? naj najprej izrazim zadovoljstvo, da se v osrednji slovenski pravni reviji ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Pogodbenost delovnega razmerja

mag. Luka Tičar, 26.10.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V različnih strokovnih publikacijah in tudi dostopnih besedilih v zvezi s spremembami ZDR lahko čedalje pogosteje odkrijemo mnenja, da v 90. členu ZDR na novo uveljavljeni institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi nadomešča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov

Luka Tičar, 9.3.2006

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2006Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je v veljavi že četrto leto, a bi kljub temu lahko postavili hipotezo, da se pri vodenju stečajnih postopkov ne upošteva, vsaj ne v predvidenem smislu. V zakonu uveljavljeni koncept utemeljene odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v stečajnem postopku se v praksi pogost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Res začasno povečan obseg dela?

Luka Tičar, 8.12.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 47/2005Iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2004 izhaja, da delodajalci v veliki večini primerov sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela. Gre za zakonito podlago za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene v tretji alineji prvega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Vrnitev dela plače iz naslova poslovne uspešnosti

Luka Tičar, 25.8.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 31-32/2005V individualni pogodbi o zaposlitvi je bil direktorju  javnega zdravstvenega zavoda med drugim določen dodatek za poslovno uspešnost, ki se je določal mesečno, na podlagi sklepa pristojnega organa v zavodu. Računsko sodišče RS je v revizijskem poročilu o pravilnosti določanja in izplačevanja plače d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem – razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU)

Luka Tičar, 28.7.2005

Uprava, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29-30/2005V uredništvo Pravne prakse je bilo nedavno naslovljeno vprašanje v zvezi odmero dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Seveda takšno vprašanje, ki se nanaša sicer na posamezno pravico, odpira širše in kompleksno pravno vprašanje razmerja med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in dileme

Luka Tičar, 21.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2005Primer: V javnem zavodu, ki izvaja zdravstveno dejavnost, je delavec dopolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (z upoštevanjem dokupljene delovne dobe). Želi nadaljevati z delom, vendar s krajšim delovnim časom od polnega in uveljaviti pravico do delne pokojnine po 58. členu ZPZIS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 12.5.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2005V konkretnem primeru pravico do solidarnostne pomoči iz naslova smrti ožjega družinskega člana, urejene v 101. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (kolektivna pogodba), uveljavlja delavka za smrt svojega brata, s katerim sta živela v skupnem gospodinjstvu, zanj je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Solidarnostna pomoč ? preklicana kolektivna pogodba

Luka Tičar, 21.4.2005

Kolektivne pogodbe, Socialno varstvo in zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 16/2005V konkretni zadevi je tekel ali teče sodni spor zaradi neizplačane solidarnostne pomoči, tožba prizadete delavke se je opirala predvsem na podjetniško pogodbo, ki pa je bila s strani podjetja preklicana. Ob tem se postavljajo predvsem ta vprašanja: * Čigava je odgovornost za izplačilo solidarnostne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Dodatni dnevi dopusta za nego prizadete osebe

Luka Tičar, 14.4.2005

Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 14-15/2005Vprašanje se nanaša na kriterije, ki jih kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja določa za priznanje dodatnih dni letnega dopusta. Med drugimi za upravičenost delavca do dodatnih pet dni letnega dopusta določa nego težje telesno prizadete osebe na eni in nego zmerno, težje ali težko ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
47(1) 46(1) 45(1) 41-42(1)
39-40(1) 38-39(1) 36(2) 34(1)
32(1) 31(1) 31-32(1) 30(1)
29(2) 29-30(1) 28(4) 27(3)
27-28(1) 26(1) 23(1) 22(1)
22-23(1) 21(3) 20(2) 19(3)
18(1) 17(1) 16(1) 15-16(1)
14(1) 14-15(1) 12(3) 11(2)
10(2) 9(3) 8(3) 8-9(1)
7(2) 6(1) 1(1)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2014(1) 2013(1)
2011(2) 2010(2) 2008(5) 2007(2)
2006(3) 2005(14) 2004(13) 2003(4)
2002(3) 2001(4) 2000(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov