O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 3
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni

Luka Tičar, 1.4.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 12/2005Bralci so naslovili prošnjo po dodatnem pojasnilu problematike izplačevanja solidarnostne pomoči iz naslova daljše bolezni. Pri prošnji so se sklicevali na navidez nasprotujoči si moji mnenji, in sicer enega z dne 2. 9. 2004 (PP, št. 28/2004) ter drugega v PP, št. 9/2005. Na prvi pogled bi dejans...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni

Luka Tičar, 17.3.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2005V upravni enoti so se srečali z dvema primeroma zahtev za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni: *Delavka je nastopila bolniško v začetku leta 2004 in jo zaključila po preteku štirih mesecev. Zaradi te daljše bolniške, ji je bila v mesecu juniju 2004 izplačana solidarnostna pomoč. Ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Pobuda za nov zakon o stavki

Luka Tičar, 10.3.2005

Sindikati

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so 17. februarja 2005 pripravili strokovni posvet, na katerem so obravnavali ureditev stavke, glede katere še vedno velja zvezni zakon iz leta 1991, kar pomeni, da je tudi to pravno področje že dolgo zrelo za temeljito zakonodajno prenovo. Podrob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Prispevki za pokojninsko zavarovanje po dopolnjeni zavarovalni dobi

Luka Tičar, 10.3.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Delavec je dopolnil 40 let delovne dobe in je še vedno v delovnem razmerju. Ker pa še ne izpolnjuje drugega pogoja za upokojitev (starost), postavlja vprašanje, zakaj mora še naprej plačevati od plače prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj »prispevki ne gredo v njegovo korist«? I...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Solidarnostna pomoč - opredelitev invalidnosti

Luka Tičar, 10.3.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Posamezni delavci uveljavljajo solidarnostno pomoč šele po več (tudi po štirih) letih in pravijo, da niso bili seznanjeni s to pravico. * Ali je terjatev za solidarnostno pomoč po 68. členu kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektro industrijo Slovenije m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Nadzor bolniškega staleža - varstvo zasebnosti

Luka Tičar, 24.2.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 7/2005Delodajalec je najel zasebno detektivsko organizacijo za nadzor delavcev, ki so na bolniškem staležu. Ob nadzoru je detektiv vstopil v delavčevo stanovanje in zahteval, da mu predloži zdravstveno dokumentacijo (izvide), kar je delavec tudi storil. Vsebino izvida si je detektiv prepisal. Delodajalec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti - solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 24.2.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 7/2005Ko delavec uveljavlja solidarnostno pomoč zaradi smrti ožjega družinskega člana, zatrjuje, da je z umrlo osebo živel v izvenzakonski skupnosti. Podjetniška kolektivna pogodba določa, da obstoj izvenzakonske skupnosti v posameznem primeru ugotavlja tričlanska komisija (kadrovska služba, sindikat, vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Nordijski sistem industrijskih razmerij

Luka Tičar, 30.9.2004

Sindikati, Pravoznanstvo

Luka Tičar, Pravna praksa, 32/2004Društvo za delovno pravo in socialno varnost V okviru uradnega obiska predstavnikov Sekretariata socialne listine in članov odbora za socialne pravice iz Strasbourga je bilo 16. septembra na ljubljanski PF strokovno srečanje članov Društva za delovno pravo in socialno varnost, na katerem je prof....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Sistemizacija delovnih mest -- opravljanje "drugega dela"

Luka Tičar, 9.9.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29/2004Družba opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb. Obseg dela se hitro spreminja, zato so v sistemizaciji delovnih mest že doslej za nekatere delavce uredili obveznosti tako, da so poleg "osnovnega" dela dolžni po potrebi opravljati še druga, drugače plačana dela, za vsa dela je bila zahtevana ist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Obveznost opravljanja drugega dela -- poleg določenega v pogodbi o zaposlitvi

Luka Tičar, 2.9.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2004Sindikalni zaupnik se je srečal z vprašanji, povezanimi z: 1) obveznostjo delavca, da opravlja tudi drugo delo poleg določenega v pogodbi o zaposlitvi, 2) razlogi oz. primeri, ko je tako drugo delo obvezno, primerno ali dopustno, 3) načinom odreditve takega dela in 4) odgovornostjo delavca v prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Premestitev javne uslužbenke -- javni natečaj

Luka Tičar, 2.9.2004

Uprava

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2004V upravni enoti nameravajo zaradi spremenjene vsebine dela strokovno tehnično delovno mesto VI. stopnje spremeniti v uradniško delovno mesto VI. stopnje in nanj razporediti javno uslužbenko, ki je bila na tem delovnem mestu že do zdaj. Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v 3. členu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Solidarnostna pomoč zaradi daljšega bolniškega staleža

Luka Tičar, 2.9.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2004Delavec pri zasebnem delodajalcu (lesarska dejavnost) je v letu 2003 doživel poškodbo pri delu, za katero je dobil solidarnostno pomoč, saj je bil bolniški stalež daljši od treh mesecev. * Ali delavcu pripada ta pomoč tudi letos oz. vsako leto, če je delavce neprekinjeno v bolniškem staležu? Vpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Vinjenost na delovnem mestu -- postopek pri delodajalcu

Luka Tičar, 26.8.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 27/2004Delodajalčev pooblaščenec (iz dejavnosti premogovništva) za področje varstva pri delu je z alkotestom ugotovil, da je bil delavec ob prihodu oziroma na delu dvakrat pod vplivom alkohola -- v obeh primerih mu je prepovedal opravljanje oziroma nadaljevanje dela. * Kako sankcionirati takšno ravnanje d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Dve deli s polovičnim delovnim časom -- z eno ali dvema pogodbama

Luka Tičar, 26.8.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 27/2004V javnem zavodu -- domu za starejše občane -- so na podlagi razpisa na delovno mesto strokovnega vodje imenovali v domu zaposleno socialno delavko, in sicer za polovičen delovni čas za mandatno razdobje štirih let. Tako bo delavka zdaj opravljala s polovičnim delovnim časom delo socialne delavke in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Prevzeti delavci -- uveljavitev njihovih pravic

Luka Tičar, 8.7.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 22/2004Primer: Gospodarska družba večkrat nastopa na javnih razpisih za opravljanje različnih storitev. Tako se tudi dogaja, da sredi leta prevzema delavce nekdanjega (dotedanjega) izvajalca storitev. * Do kdaj je družba ob prevzemu delavca dolžna temu delavcu izplačati (delno ali v celoti) regres za l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Dr. Grega Strban -- nagrajen za odličnost na področju socialne varnosti

Luka Tičar, 20.5.2004

Socialno varstvo in zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 15-16/2004Univerza v Leuvnu (Belgija) je letos začela podeljevati posebne nagrade za odličnost na področju socialne varnosti, nagrado pa poimenovala po častnem rektorju univerze zaslužnemu prof. dr. Rogerju Dillemansu. Za nagrado (uradno poimenovano: Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Spremenjeni pogoji zaposlitve - osnovno šolstvo

Luka Tičar, 22.4.2004

Osnovno šolstvo, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 14/2004Zaradi zmanjševanja števila učencev osnovne šole in s tem tudi števila malic in kosil zanje financer javnemu zavodu ne priznava več celotnega delovnega mesta kuharice, temveč zagotavlja le 60 odst. potrebnih sredstev. Delavka pa je na delovnem mestu kuharice zaposlena za nedoločen čas za polni de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Ponudba ustreznega dela trajno nesposobnemu delavcu

Luka Tičar, 1.4.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 12/2004Ali je treba delavcu, za katerega je pooblaščeni zdravnik ugotovil, da za svoje delo trajno ni več sposoben (v primeru, da mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in hkrati ponudi novo), ponuditi ustrezno delo oziroma mu izplačati odpravnino v smislu 4. odst. 90. člena ZDR ali ne? Odgovor na t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Neopravičen izostanek z dela - zmanjšanje plače

Luka Tičar, 18.3.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 10/2004Delavca ni bilo na delo dva dneva zapored, ne da bi opravičil izostanek. Disciplinski postopek ni bil uveden, niti postopek za ugotavljanje odškodninske odgovornosti -- delavec je prejel le opozorilo v smislu prvega odst. 83. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Sodno varstvo delavca zoper pisno opozorilo delodajalca po 83/1. členu ZDR

Luka Tičar, 11.3.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 8-9/2004Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) z veliko določbami ureja postopek oz. postopkovne zahteve, ki jih mora delodajalec izpolniti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Med njimi je tudi obveznost delodajalca, da pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga delavca pisno opozori na izpolnjevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

O letnem dopustu ...

Luka Tičar, 31.7.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 27-28/2003Vse kaže, da se fenomenu letnega dopusta pripisuje morda celo večji pomen, kot mu gre, kljub temu pa moram na navedbe gospoda Gregorja Mikliča, ki se je v svojem zadnjem izvajanju v PP, št. 25/03 na več mestih dotaknil mojega prispevka, na kratko odgovoriti. V prvi vrsti me veseli, da je moj pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Zakaj zmeda pri dolžini letnega dopusta?

Luka Tičar, 19.6.2003

Javno obveščanje, Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 22-23/2003Toliko "strokovnih trenj" med strokovnjaki in poznavalci delovnega prava že dolgo nismo doživeli. Fenomen letnega dopusta, ki vsem delavcem (vsaj upam) predstavlja pomembno življenjsko dobrino(*1), je v letošnjem letu predmet spora pri mnogih delodajalcih, saj se v strokovni javnosti pojavljajo razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Sodna poravnava v delovnih sporih

Luka Tičar, 29.5.2003

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2003Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so se 19. maja na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili strokovnega posveta. Tema tokratnega srečanja je bila sodna poravnava v delovnih sporih. Področje je pravno relevantno postalo še zlasti po zadnji noveli zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Položaj javnih uslužbencev v luči ZJU

Luka Tičar, 16.1.2003

Uprava

Luka Tičar, Pravna praksa, 1/2003Člani društva za delovno pravo in socialno varnost so se 16. decembra na ljubljanski pravni fakulteti udeležili strokovnega posveta na temo pravnih vprašanj, povezanih s položajem javnih uslužbencev v luči Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, v nadaljevanju ZJU), ki se bo začel uporabl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Pogodbena narava socialnega prava

Luka Tičar, 5.9.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 31/2002Letos so se v Bordeauxu že tretje letozapored, v organizaciji Centra za primerjalno delovno pravo in socialno varnost Univerze Montesquieu-Bordeaux IV - Comptrasec, med 8. in 19. julijem, srečali strokovnjaki s področja delovnega prava in socialne varnosti celega sveta. V dveh delovnih tednih živ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(60)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2014(1) 2013(1)
2011(2) 2010(2) 2008(5) 2007(2)
2006(3) 2005(14) 2004(13) 2003(4)
2002(3) 2001(4) 2000(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov