O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Predmet stavke v slovenski pravni ureditvi s poudarkom na primeru stavke v Slovenski filharmoniji

dr. Luka Tičar, 23.3.2017

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 11/2017Konec lanskega leta in v začetku letošnjega se je najprej v laični, nato pa tudi v strokovni javnosti začelo razpravljati o stavki članov orkestra Slovenske filharmonije (SF). Laična ocena se je omejevala pretežno na spraševanje o njeni primernosti in potrebnosti, zaznati je bilo mnenja o pretiravanju zaposlenih v SF. Strokovne pravne ocene, ki so seveda veliko bolj pomembne, pa so se pretežno dotikale vprašanja zakonitosti stavke. V tem kontekstu predvsem v luči predmeta stavke oziroma stavkovnih zahtev. Člani orkestra so izvedli dve enodnevni stavki, eno v začetku decembra, drugo na novega leta dan. Stavkovne zahteve iz prve stavke, ki jo je stavkovni odbor označil za opozorilno, so bile tudi del stavkovnih zahtev druge, zaostrene stavke. V tem prispevku bomo s strokovnega vidika osvetlili tiste stavkovne zahteve, glede katerih v naši delovnopravni stroki ni enotnega stališča, nanašajo pa se na odstop ali zamenjavo vodilnih oseb v SF. Slednja problematika močno determinira sodno oceno glede zakonitosti stavke kot celote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Preobremenjenost s formalnimi zahtevami

Luka Tičar, 2.6.2011

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2011Pri snovanju predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je treba upoštevati cilje, ki jih ZDR že danes opredeljuje v 1. členu, zakonsko opredelitev delovnega razmerja iz 4. člena in pogodbeno koncepcijo individualnih delovnih razmerij, kot jo goji ZDR, je na srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost 11. maja 2011 v Ljubljani poudaril vrhovni sodnik mag. Ivan Robnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi

dr. Luka Tičar, 6.5.2010

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 18/2010Ljudje lahko delo opravljamo v drugačnih pravnih okvirih, kot je pogodba o zaposlitvi oziroma delovnem razmerju. Z vidika spodbujanja podjetništva je celo zaželeno, da se delo opravlja tudi v okoliščinah neodvisnosti in avtonomnosti. Po vsem svetu se za poimenovanje oseb, ki so pri svojem delu neodv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi Direktivi 2008/94/ES

dr. Luka Tičar, 25.3.2010

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 12/2010Vprašanje pravnega položaja delavcev v primeru insolventnosti delodajalca je v EU deležno pozornosti od leta 1980, ko je bila sprejeta prva direktiva s tega področja.1 Ta je bila leta 19872 in predvsem leta 20023 korenito spremenjena, s čimer so vsebino direktive skušali tako prilagoditi spreminjajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Zakonodaja ni bila tako toga

mag. Luka Tičar, 13.3.2008

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 10/2008 Konec novembra uveljavljena novela Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-A je bila tema januarskega srečanja članov Društva za delovno pravo in socialno varnost na PF Univerze v Ljubljani, svoje strokovne poglede na nekatere rešitve v noveli pa je podala dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR

mag. Luka Tičar, 20.9.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 36/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Kar lep čas smo bili priče dejavnostim v zvezi s spremembami in dopolnitvami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Zakon velja od začetka leta 2003 in je do danes očitno že tako "zastarel" in s tem toliko neprimeren, da bo kmalu deležen dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi

mag. Luka Tičar, 8.3.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Instituta spremenjenih okoliščin kot povoda za spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi delovna zakonodaja pred novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)1 ni poznala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Je 47. člen ZDR sploh še smiseln?!

mag. Luka Tičar, 23.11.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 45/2006mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V odgovoru na izziv Tanje Pirnat, ki je v PP št. 43/2006 napisala odmev na moj prispevek z naslovom 90. člen ZDR res nadomestilo za prerazporeditve delavcev? naj najprej izrazim zadovoljstvo, da se v osrednji slovenski pravni reviji ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Pogodbenost delovnega razmerja

mag. Luka Tičar, 26.10.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V različnih strokovnih publikacijah in tudi dostopnih besedilih v zvezi s spremembami ZDR lahko čedalje pogosteje odkrijemo mnenja, da v 90. členu ZDR na novo uveljavljeni institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi nadomešča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov

Luka Tičar, 9.3.2006

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2006Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je v veljavi že četrto leto, a bi kljub temu lahko postavili hipotezo, da se pri vodenju stečajnih postopkov ne upošteva, vsaj ne v predvidenem smislu. V zakonu uveljavljeni koncept utemeljene odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v stečajnem postopku se v praksi pogost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Res začasno povečan obseg dela?

Luka Tičar, 8.12.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 47/2005Iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2004 izhaja, da delodajalci v veliki večini primerov sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela. Gre za zakonito podlago za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene v tretji alineji prvega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Vrnitev dela plače iz naslova poslovne uspešnosti

Luka Tičar, 25.8.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 31-32/2005V individualni pogodbi o zaposlitvi je bil direktorju  javnega zdravstvenega zavoda med drugim določen dodatek za poslovno uspešnost, ki se je določal mesečno, na podlagi sklepa pristojnega organa v zavodu. Računsko sodišče RS je v revizijskem poročilu o pravilnosti določanja in izplačevanja plače d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem – razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU)

Luka Tičar, 28.7.2005

Uprava, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29-30/2005V uredništvo Pravne prakse je bilo nedavno naslovljeno vprašanje v zvezi odmero dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Seveda takšno vprašanje, ki se nanaša sicer na posamezno pravico, odpira širše in kompleksno pravno vprašanje razmerja med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in dileme

Luka Tičar, 21.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2005Primer: V javnem zavodu, ki izvaja zdravstveno dejavnost, je delavec dopolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (z upoštevanjem dokupljene delovne dobe). Želi nadaljevati z delom, vendar s krajšim delovnim časom od polnega in uveljaviti pravico do delne pokojnine po 58. členu ZPZIS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 12.5.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2005V konkretnem primeru pravico do solidarnostne pomoči iz naslova smrti ožjega družinskega člana, urejene v 101. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (kolektivna pogodba), uveljavlja delavka za smrt svojega brata, s katerim sta živela v skupnem gospodinjstvu, zanj je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Solidarnostna pomoč ? preklicana kolektivna pogodba

Luka Tičar, 21.4.2005

Kolektivne pogodbe, Socialno varstvo in zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 16/2005V konkretni zadevi je tekel ali teče sodni spor zaradi neizplačane solidarnostne pomoči, tožba prizadete delavke se je opirala predvsem na podjetniško pogodbo, ki pa je bila s strani podjetja preklicana. Ob tem se postavljajo predvsem ta vprašanja: * Čigava je odgovornost za izplačilo solidarnostne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Dodatni dnevi dopusta za nego prizadete osebe

Luka Tičar, 14.4.2005

Kolektivne pogodbe

Luka Tičar, Pravna praksa, 14-15/2005Vprašanje se nanaša na kriterije, ki jih kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja določa za priznanje dodatnih dni letnega dopusta. Med drugimi za upravičenost delavca do dodatnih pet dni letnega dopusta določa nego težje telesno prizadete osebe na eni in nego zmerno, težje ali težko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni

Luka Tičar, 1.4.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 12/2005Bralci so naslovili prošnjo po dodatnem pojasnilu problematike izplačevanja solidarnostne pomoči iz naslova daljše bolezni. Pri prošnji so se sklicevali na navidez nasprotujoči si moji mnenji, in sicer enega z dne 2. 9. 2004 (PP, št. 28/2004) ter drugega v PP, št. 9/2005. Na prvi pogled bi dejans...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni

Luka Tičar, 17.3.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2005V upravni enoti so se srečali z dvema primeroma zahtev za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni: *Delavka je nastopila bolniško v začetku leta 2004 in jo zaključila po preteku štirih mesecev. Zaradi te daljše bolniške, ji je bila v mesecu juniju 2004 izplačana solidarnostna pomoč. Ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Prispevki za pokojninsko zavarovanje po dopolnjeni zavarovalni dobi

Luka Tičar, 10.3.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Delavec je dopolnil 40 let delovne dobe in je še vedno v delovnem razmerju. Ker pa še ne izpolnjuje drugega pogoja za upokojitev (starost), postavlja vprašanje, zakaj mora še naprej plačevati od plače prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj »prispevki ne gredo v njegovo korist«? I...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Solidarnostna pomoč - opredelitev invalidnosti

Luka Tičar, 10.3.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Posamezni delavci uveljavljajo solidarnostno pomoč šele po več (tudi po štirih) letih in pravijo, da niso bili seznanjeni s to pravico. * Ali je terjatev za solidarnostno pomoč po 68. členu kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektro industrijo Slovenije m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄8

Pobuda za nov zakon o stavki

Luka Tičar, 10.3.2005

Sindikati

Luka Tičar, Pravna praksa, 8/2005Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so 17. februarja 2005 pripravili strokovni posvet, na katerem so obravnavali ureditev stavke, glede katere še vedno velja zvezni zakon iz leta 1991, kar pomeni, da je tudi to pravno področje že dolgo zrelo za temeljito zakonodajno prenovo. Podrob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Nadzor bolniškega staleža - varstvo zasebnosti

Luka Tičar, 24.2.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 7/2005Delodajalec je najel zasebno detektivsko organizacijo za nadzor delavcev, ki so na bolniškem staležu. Ob nadzoru je detektiv vstopil v delavčevo stanovanje in zahteval, da mu predloži zdravstveno dokumentacijo (izvide), kar je delavec tudi storil. Vsebino izvida si je detektiv prepisal. Delodajalec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti - solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 24.2.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 7/2005Ko delavec uveljavlja solidarnostno pomoč zaradi smrti ožjega družinskega člana, zatrjuje, da je z umrlo osebo živel v izvenzakonski skupnosti. Podjetniška kolektivna pogodba določa, da obstoj izvenzakonske skupnosti v posameznem primeru ugotavlja tričlanska komisija (kadrovska služba, sindikat, vod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Nordijski sistem industrijskih razmerij

Luka Tičar, 30.9.2004

Sindikati, Pravoznanstvo

Luka Tičar, Pravna praksa, 32/2004Društvo za delovno pravo in socialno varnost V okviru uradnega obiska predstavnikov Sekretariata socialne listine in članov odbora za socialne pravice iz Strasbourga je bilo 16. septembra na ljubljanski PF strokovno srečanje članov Društva za delovno pravo in socialno varnost, na katerem je prof....
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(49)

Leto objave

2017(1) 2011(1) 2010(2) 2008(1)
2007(2) 2006(3) 2005(14) 2004(12)
2003(3) 2002(3) 2001(3) 2000(4)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov