O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Pridobitev kmetijskega zemljišča, dela zaščitene kmetije

Nina Bizjak, 10.12.2009

Kmetijska zemljišča

Nina Bizjak, Pravna praksa, 48/2009Kako naj ravna tisti, ki želi priti do vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, ki se odtujuje iz zaščitene kmetije? Ali mora pridobiti odobritev pristojne upravne enote ali zadostuje zgolj potrdilo, da odobritev ni potrebna? Kako se izogniti dodatnim stroškom morebitne parcelacije in spremembe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Sprejemanje občinskih prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 26.11.2009

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)1 na zanimiv način razmejuje pristojnosti države na eni strani in lokalnih skupnosti na drugi strani. Državni in občinski prostorski načrti imajo razmerje hierarhičnosti, pomembnejše od tega pa je, da lahko država v nekaterih fazah sprejemanja občinskih prost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Plinski terminali - primeren premik od politike k pravu

dr. Rajko Knez, 26.11.2009

Varstvo okolja

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 46/2009O pereči problematiki plinskih terminalov v Žavljah in v Tržaškem zalivu nas javna občila redno obveščajo, tematika pa je dobro poznana tako strokovni kot tudi laični javnosti. Za strokovno javnost je razveseljivo, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) to tematiko, drugače kot pri marsikatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Vpis etažne lastnine

mag. Miha Šlamberger, 26.11.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 46/2009Leta 1976 je Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., (TVI) na svojem zemljišču zgradila večstanovanjsko stavbo. Občina Majšperk je nastala leta 1995, leta 2003 pa je bil sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja z nekdanjo občino Ptuj. Takrat so v Občini Majšperk prevzeli vse nepremičnine, tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu

Slađana Mrkonjić, 19.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 45/2009Ali se lahko vpis in izbris uveljavljata v enem zemljiškoknjižnem predlogu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Kritično o noveli ZKZ-C

Simona Toplak, 12.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Simona Toplak, Pravna praksa, 44/2009Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med sodnimi počitnicami objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C). Za namen javne razprave je na srečanju Pravniškega društva Maribor svoj kritični pogled na predlog novele ZKZ-C predstavil odvetnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni interes združenj

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Varstvo okolja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Sklep US RS, št. U-I-273/08, z dne 23. septembra 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06 in 70/08) in drugih podzakonskih aktov, ki urejajo dimnikarsko dejavnost, se zavrže. Združenja imajo pravni interes le za izpodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Za boljšo okoljsko zakonodajo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 8.10.2009

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 39/2009Sibiu, zgodovinsko mesto v osrednji Romuniji v Transilvaniji, ki je bilo leta 2007 proglašeno za kulturno prestolnico Evrope, je od 23. do 25. septembra gostilo več kot 200 udeležencev konference okoljevarstvene mreže IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) z naslovom Skupno delo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Sosedska plinska kalvarija

dr. Marko Pavliha, 17.9.2009

Varstvo okolja

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 36/2009Enostranska odločitev italijanske vlade o postavitvi plinskega terminala v Žavljah in potencialno sredi morja v nedrjih izjemno občutljivega Severnega Jadrana je ekološko nedopustna, protipravna in v nasprotju z načelom dobrih sosedskih odnosov. Če je predložena dokumentacija ponarejena, še toliko b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄34

Rok in aktivna legitimacija za izbrisno tožbo

Avtor ni naveden, 3.9.2009

Cestni promet, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2009Ob nastajanju nove zemljiške knjige leta 1966 je bilo zemljišče protipravno odvzeto tedanjim lastnikom, "prekrščeno v javno dobro" brez ustreznih postopkov in nato vpisano v zemljiško knjigo brez ustrezne zemljiškoknjižne listine, zgolj na podlagi poizvedovalnega zapisnika. Datum vpisa ni znan, saj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim?

mag. Vesna Sodja, 23.7.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 29-30/2009Splošno znano je, da kljub olajšavam, ki jih je predvideval Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS),1 še vedno obstaja veliko zemljiškoknjižno neurejene etažne lastnine. Zaradi nekdanjega sistema družbene lastnine, ko je bilo sorazme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja

Boštjan Zuljan, 9.7.2009

Varstvo okolja

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Pravna praksa, 27/2009Civilno pravo določa standarde varstva okolja s postavljanjem pravnih standardov, kot so "krajevno običajna mera", "vznemirjanje", "večja škoda", "škoda, ki presega običajne meje" itd. Tako civilno pravo določa izhodiščno ravnotežje med različnimi interesi posameznikov glede poseganja v okolje in nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ureditev predznambe v avstrijskem pravu

David Vogrinec, 9.7.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

David Vogrinec, David Vogrinec, Pravna praksa, 27/2009V zemljiškoknjižnem pravu omogoča institut predznambe varstvo vrstnega reda za subjekte, ki še nimajo za vpis sposobne listine. Predznamba varuje torej tisto stranko nepremičninskega posla, ki že ima v rokah neko listino, primerno za vpis v zemljiško knjigo, a ta listina še ne izpolnjuje vseh pogoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele?

Nevenka Šorli, 2.7.2009

Urejanje prostora

Nevenka Šorli, Nevenka Šorli, Pravna praksa, 26/2009Odgovor na vprašanje iz naslova je pritrdilen, vendar le če sprejmemo stališče, ki izhaja iz sodbe II P 275/2003 Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 8. decembra 20041 in sodbe Višjega sodišča v Mariboru I Cp 618/2005 z dne 6. junija 2006,2 s katero je bila zavrnjena pritožba zoper prvostopno sodbo II...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Gradbena pogodba - zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi projektanta

mag. Vesna Sodja, 18.6.2009

Obligacije, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 24-25/2009Predvsem javni naročniki v gradbene pogodbe pogosto vključijo to ali njej podobno klavzulo: "Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču

Irena Hacin-Kölner, 4.6.2009

Stavbe in stavbna zemljišča, Lastnina in druge stvarne pravice

Irena Hacin-Kölner, Irena Hacin-Kölner, Pravna praksa, 22/2009Stavbna pravica se ustanavlja z namenom gradnje, kmetijska zemljišča pa so namenjena kmetijski obdelavi in gradnja na njih s prostorskimi akti ni dovoljena. Glede na to, da je cilj ustanovitve stavbne pravice diametralno nasproten funkciji kmetijskih zemljišč, se postavlja vprašanje, ali je njena us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Vpis v zemljiško knjigo brez kupoprodajne pogodbe

Slađana Mrkonjić, 7.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 18/2009Stanovanje je bilo odkupljeno v skladu z določili Stanovanjskega zakona, vendar še ni bilo vpisano v zemljiško knjigo. Na podlagi izvršbe je bilo prodano na javni dražbi. Kupec je vložil predlog za vpis v zemljiško knjigo ter priložil sklepa o domiku in izročitvi, ne pa tudi kupoprodajne pogodbe po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - presoja pravnomočnosti

Avtor ni naveden, 16.4.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2009Sklep II Ips 395/2007, 15. januar 2009 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru I Cp 2498/2006) ZZK-1 - drugi odstavek 29. člena, 86., 124. in 148. člen, druga točka tretjega odstavka 149. člena ZIZ - tretji dostavek 45. člena Pritožbeno sodišče v zemljiškoknjižnem postopku ne sme presojati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Javno dobro

Slađana Mrkonjić, 26.3.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

dr. Renato Vrenčur, dr. Slađana Mrkonjić, Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 12/2009* Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Pravna ureditev nepremičnin, GV Založba, 10. september 2008. V listu B je vknjiženo "javno dobro". Iz pogodbe in lista A izhaja, da se nanaša na ceste. Ni pa določeno, ali gre za javno dobro v lasti države ali občine. Služnostni upravičenec predlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele

mag. Miha Šlamberger, 12.3.2009

Stavbe in stavbna zemljišča, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 10/2009* Vprašanji je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Pri ustanovitvi stavbne pravice se stavbna pravica vpiše v svoj vložek z oznako številke parcele in s končnico SP, denimo 21/2.SP. • Ali stavbna pravica obdrži staro oznako al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe

mag. Miha Šlamberger, 5.3.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2009Sodišče je v nepravdnem postopku delitve solastnine na podlagi elaborata za vpis podatkov v kataster stavb in geodetske odločbe izdalo pravnomočni sklep, ki nadomešča sporazum o ustanovitvi etažne lastnine ter natančno določa posamezne dele stavbe, skupne dele stavbe in lastnike teh delov. ?e pred i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izbrisna tožba - absolutno nična sodba

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sodba II Ips 375/2006, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 880/2005) ZZK - 101. člen ZPP - prvi odstavek 13. člena in 319. člen Z materialnopravno napako obremenjena sodba ni absolutno nična sodba. V nasprotju z materialnopravnimi učinki pravnomočnosti bi bila ugod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zakon o podnebnih spremembah

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, 19.2.2009

Varstvo okolja

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, Pravna praksa, 7-8/2009Ko je takratni minister za okolje Janez Podobnik leta 2007 napovedal, da bo Slovenija sprejela zakon o podnebnih spremembah že v času našega predsedovanja EU, sta me prešinili dve nasprotujoči si misli. Prva je bila veselje, da bomo resno pristopili k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

"Siljenje" potencialnih kupcev nepremičnin v sklenitev posredniške pogodbe

Marko Djinović, 19.2.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

Marko Djinović, Marko Djinović, Pravna praksa, 7-8/2009Praksa posredovanja pri nakupu oz. prodaji1 nepremičnin kaže, da se v zadnjem času med nepremičninskimi družbami širi skrb vzbujajoč način poslovanja, saj nekatere od njih poskušajo pri potencialnem kupcu, ki povprašuje po točno določeni nepremičnini, pred ogledom nepremičnine na vsak način doseči p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 46(3) 45(1) 44(1)
40-41(1) 39(1) 36(1) 34(1)
29-30(1) 27(2) 26(1) 24-25(1)
22(1) 20(1) 18(1) 15(1)
12(1) 10(1) 9(1) 7-8(3)
6(2) 2(1)

Leto objave

< Vsi
2009(28)
> Januar(1) > Februar(5) > Marec(3) > April(1) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(4) > September(2) > Oktober(2) > November(5) > December(1)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGH IJK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov