O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Pravna narava statuta odvetniške zbornice

Avtor ni naveden, 25.11.1993

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 24/1993Določba statuta, ki glede pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti pomeni le prepis zakonske norme, se ne more več uporabljati po uveljavitvi novega zakona, ki teh pogojev več ne določa ali jih določa drugače. Sklep US RS, št. U-I-41/93 z dne 7. 10. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava

Tone Frantar, 11.11.1993

Obligacije, Pravoznanstvo

Tone Frantar, Pravna praksa, 23/1993Meseca maja letos (za zapozneli prikaz se tako avtorju kot tudi izdajatelju in založniku opravičujem) je postala slovenska pravna literatura bogatejša za delo "Osnove civilnega prava - Stvarno pravo II" - katerega avtor je profesor dr. Bogomir Sajovic, izdajatelj in založnik pa ČZ Uradni list RS. Ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Neglecto pereunt ordine magna brevi

dr. Janez Kranjc, 28.10.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/1993Kot je pri latinskih rekih skoraj običaj, tako tudi v primeru reka, ki ga imamo pred seboj, ne poznamo ne avtorja ne časa nastanka. Zato tudi ne moremo govoriti o okoliščinah, ki so ga narekovale oziroma o kontekstu, iz katerega je bil vzet. Prav časoma in siceršnja neopredeljivost pa omogočata njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Arthur Kaufman: Aristotel in Tomaž Akvinski

Avtor ni naveden, 28.10.1993

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 22/1993V Aristotelu z vzdevkom Stagirit (384 do 322 pr. n. š. je antični nauk o naravnem pravu dosegel svoj vrhunec. Bil je dvajset let Platonov učenec, prevzel je njegovo filozofijo idej, vendar jo je v odločilnih točkah preoblikoval. Pomembni sta predvsem dve okoliščini: po eni strani je Aristotel poveza...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Janez Kranjc: Latinski pravni reki

Avtor ni naveden, 30.9.1993

Pravoznansto

, Pravna praksa, 20/1993Leges suum ligent latorem Zakoni vežejo svojega (zakono)dajalca. Zakoni vežejo tistega, ki jih je izdal. Zakonodajalec je vezan na zakone, ki jih izda. Nezdružljivo z načelom pravičnosti in enakosti bi bilo, če bi zakonodajalec določil, da zakon zanj (tj. za člane zakonodajnega telesa) ne velja. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 16.9.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 19/1993Priče Testes ponderantur, non numerantur Priče (tj. izpovedbe prič) se tehtajo, ne (pa) štejejo. Cilj zaslišanja priče je ugotovitev dejanskega stanja oziroma dejstev, ki so pomembna za odločitev v postopku. Priča ni samo dolžna pričati, ampak mora tudi prepričati, tj. na tak ali drugačen nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Drago Felicijan : Rimski pravni izreki

Marko Kambič, 2.9.1993

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 18/1993I Knjiga Draga Felicijana, ki je izšla v začetku letošnjega leta, je prvi poizkus, da bi modrost, izraženo v rimskih pravnih rokih, bralcu približali v slovenščini, saj smo se doslej glede omenjene snovi srečevali le s tujo literaturo. Delo je po avtorjevih besedah namenjeno predvsem pomoči pri š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Est factus caecus iudex non omnibus aequus

dr. Janez Kranjc, 2.9.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1993Pred seboj imamo pravni rek, ki je po vsej verjetnosti srednjeveškega izvora. Na nespornost in popularnost njegovega sporočila kaže med drugim oblika verza (Est factus caecus/iudex non omnibus aequus, izg. est faktus cekus judeks non omnibus ekvus), iz katere bi se dalo sklepati na šolski izvor reka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Ibi pote valere populus ubi leges valent

dr. Janez Kranjc, 15.7.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1993Rek je vzet iz zbirke Sententiae (I 61 oz. 291) rimskega komediografa Publilija Sirca (Publilius Syrus). Čeprav je nastal pred več kot dva tisoč leti, je še vedno aktualen, saj opredeljuje eno od temeljnih resnic o delovanju družbe in pravnega sistema. Publilij Sirec je deloval v zadnjem stoletju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Arthur Kaufmann: Uvod v filozofijo prava

Marijan Pavčnik, 15.7.1993

Pravoznansto

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 15/1993Delo obsega dve avtorjevi monografiji, ki skupaj tvorita zaokroženo celoto: prva se nanaša na problemski razvoj filozofije prava, druga pa se osredotoča na osrednje probleme filozof le prava v postmoderni. V celoti vzeto gre za razumljivo in berljivo napisano delo ki razpira ključne teme in vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Dileme o zakonih - odpiramo razpravo

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 13/1993Nedvomno ima zakonodajalec široke pravice, vendar je vedno omejen z ustavo. Ustavnih norm ne more preseči, saj bi s tem zagrešil kršitev načela ustavnosti, pa tudi širših pojmovanj pravne države. Uredništvo se je odločilo, da sproži javno razpravo o nekaterih spornih vprašanjih, ki jih načenjajo zla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 17.6.1993

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1993PRAVNA DRŽAVA Deliberandum est diu, quod statuendum est semel - sec. Publil. Syrus, Sentent. D 10 (132). Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira. Zakonodajalec mora temeljito premisliti, predno sprejme zakon ali drug splošni pravni akt, ki naj uredi določeno vprašanje. Sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 20.5.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/1993ZLORABA (OBLASTI, PRAVA, PRAVICE) Corruptissima res publica, plurimae leges - Tac. Ann. 3, 27. Ko je država najbolj sprijena, je največ zakonov. Obilica zakonov je za ravni sistem navadno slab znak. Po eni strani dokazuje željo vladajoče elite po absolutnem obvladovanju vseh ravni življenja v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit

dr. Janez Kranjc, 6.5.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9-10/1993Rek, ki ga imamo pred seboj, je pred dobrimi dva tisoč leti napisal rimski komediograf Publilij Sirec, ki smo ga v tej rubriki že večkrat srečali. Vzet je iz njegovega spisa Sententiae (C 14 (99)). Čas, ko je rek nastal, je bil za rimsko družbo in državo čas hudih političnih in moralnih pretresov. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 15.4.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1993SODNIK Aucupia verborum sunt iudicis indigna. Dlakocepstvo je nevredno sodnika. Sodnik ne sme strank loviti na posameznih besedah. Sodnik se ne sme na razpravi boriti proti strankam, temveč si mora prizadevati, da pride čim bliže resnici. Zato mora stranke pridobiti k sodelovanju, ne pa jih zm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red v slovenski zakonodaji

Vasilij Polič, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 7/1993Javni red določene države bi lahko na splošno opredelili, kar pa ni popolna definicija (katera pa sploh je v živi in spreminjajoči se pravni praksi), kot: temeljna načela morale in prava in življenjske interese države. Pri razdelavi teh treh elementov pa bi lahko na splošno rekli, da sodijo med teme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Janez Kranjc: Latinski pravni reki

Marijan Pavčnik, 1.4.1993

Pravoznansto

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 7/1993Delo zajema ključne pravne reke (maksime), kot so nastali v času rimske države in v času recepcije rimskega prava v pravo držav srednje in zahodne Evrope. Izvirno izbrani reki so del kulturne dediščine, ki je izhodišče modernega prava. Pravni reki so razvrščeni abecedno in po vsebinskem merilu. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Volilna geometrija

Bojan Bugarič, 18.3.1993

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5-6/1993S predavanjem prof. dr. Franca Grada o volilni geometriji se je 11. marca začel letni ciklus diskusijskih srečanj v okviru Svobodne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani. Uvodoma je dr. Grad opredelil pojem volilne geometrije. Običajno imajo politične stranke na nekaterih območjih države večji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

dr. Janez Kranjc, 18.2.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/1993Zakonodajalec uvaja pravila vedenja in ravnanja, da bi zagotovil mirno in tvorno sožitje med ljudmi. Cilj, ki ga mora pri tem zasledovati, je javna oziroma splošna korist, tj. tisto kar je dolgoročno koristno in dobro za celotno družbo. Ker pa je lahko dolgo ročna korist v nasprotju s kratkoročnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Privilegia ne inroganto

dr. Janez Kranjc, 28.1.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/1993Rek, ki ga imamo pred seboj je nastal kot določilo zakonika dvanajstih plošč (Tab. 9,1) pred več kot dva tisoč štiristo leti. O njem nam poroča Cicero (De leg. 3,11), ki med drugim pravi (De leg. 2,59), da se je besedilo zakonika kot otrok učil na pamet. Rek sodi v skupino tistih določil zakonika...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(1) 23(1) 22(2) 20(1)
19(1) 18(2) 15(2) 13(2)
11(1) 9-10(1) 8(1) 7(2)
5-6(1) 3(1) 2(1)

Leto objave

< Vsi
1993(20)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(1) > April(3) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(2) > September(4) > Oktober(2) > November(2)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJK LMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov