O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Ustavimo nasilje na delovnem mestu!

mag. Bećir Kečanović, 21.12.2006

Delovna razmerja, Pravoznanstvo

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti Mobbing je angleška beseda, s katero označujejo posebno vrsto šikaniranja, do katerega prihaja v delovnem okolju. Njen globlji pomen je v svojem prispevku na seminarju slikovito opisal dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik in gotovo največji pravni strokovnjak za vprašanja mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Sankcija

Nataša Skubic, 21.12.2006

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 49-50/2006Beseda sankcija izvira iz latinske besede sancio, ki pomeni predpisati, potrditi ali prepovedati s kaznijo. Prvotni pomen besede sankcija je bil precej drugačen od današnjega. Sankcija je bila zakon ali dekret, predvsem cerkveni dekret, pozneje svečana zaobljuba oziroma tisti del zaobljube, ki je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Denar v teoriji in sodni praksi

Meta Ahtik, 21.12.2006

Monetarni predpisi, Pravoznanstvo

Meta Ahtik, Pravna praksa, 49-50/2006univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani O denarju je mogoče govoriti samo v blagovnem gospodarstvu; če ni blaga, ni menjave in denar kot posrednik menjave ni potreben. Sprva se je menjala le ena vrsta blaga za drugo; menjalnega posrednika še ni bilo. Sčasoma se je z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Posest

dr. Marko Novak, 14.12.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 48/2006Nadaljujemo terminološko obdelavo nekaterih pomembnih pojmov s področja stvarnega prava. Pravni institut lastnine pravice smo obravnavali že v enem izmed prvih kotičkov (glej Mostove prava, str. 34-35), naposled pa se posvečamo še institutu oziroma izrazu posest. Kot bomo videli v nadaljevanju, angl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Redna in izredna pravna sredstva (III.)

Nataša Skubic, 7.12.2006

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 47/2006Izredno pravno sredstvo lahko vloži stranka ali državni tožilec proti pravnomočni pravni odločbi v posebej predvidenih primerih. Izredna pravna sredstva v kazenskem postopku so obnova postopka, zahteva za varstvo zakonitosti in izredna omilitev kazni, v pravdnem postopku pa poleg prvih dveh še reviz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

S tujih knjižnih polic

Sara Pernuš, 30.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 46/2006Anna-Karin Lindblom Non-Governmental Organisations in International Law (Cambridge University Press, 2006) Tudi nedemokratične nacionalne vlade so na mednarodni ravni spoštovane kot predstavnice svojega naroda ter v njihovem imenu sprejemajo pomembne odločitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Kdaj bomo v Sloveniji dobili power of attorney?

Marjana Grašič, 30.11.2006

Obligacije, Pravoznanstvo

Marjana Grašič, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju Slovenski pravni sistem odraslim (navadno ostarelim) ljudem (še) ne omogoča, da bi veljavno urejali in načrtovali svoje življenje za takrat, ko bodo izgubili sposobnost odločanja o sebi, o svojih pravicah in interesih. Zato se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Pritiklina

dr. Marko Novak, 30.11.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 46/2006Po dolgem času smo spet pri terminu s področja stvarnega prava - tokrat se bomo lotili izraza pritiklina. Ta terminološki kotiček bi lahko tako tematsko uvrstili k tistim kotičkom, kjer smo obravnavali angleške ustreznice za stvar, razpolaganje, etažno lastnino, stvarno breme, služnost in zastavno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Redna in izredna pravna sredstva (II.)

Nataša Skubic, 23.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 45/2006Tokrat nadaljujemo paberkovanje po angleški pravni terminologiji o rednih in izrednih pravnih sredstvih. V terminološkem kotičku (161) smo iskali ustrezen angleški prevod za redna in izredna pravna sredstva in ga našli v ordinary in extraordinary legal remedies. Tokrat se bomo ustavili pri pritožbi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pamflet: kdo se boji filozofije prava

mag. Benjamin Flander, 16.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 44/2006Kdo se torej boji filozofije prava? Zdi se, da se filozofije prava pravzaprav najbolj bojimo tisti, ki se z njo identificiramo! Tisti torej, ki se imamo za pravne filozofe. Mi, ki se imamo za pravne filozofe, namreč nikoli ne odpotujemo v neznano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Začetek obetavnega mozaika

Zoran Skubic, 9.11.2006

Pravoznanstvo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl. pravnik V zbirki Pravni mozaik (urednik Dean Zagorac) so izšle prve štiri zgibanke, katerih raison d"etre je pregledna predstavitev osnov nekaterih poglavitnih pravnih področij, in sicer: temeljev prava, kazenskega materialnega in procesnega prava ter družinskega prava. Namenjene so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Paradržava kot soudeleženec v delitvi oblasti

dr. France Bučar, 9.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Pravna praksa, 43/2006pravnih znanosti, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Izraz paradržava sam po sebi zahteva najprej opredelitev pojma države. Tu se gibljemo -poenostavljeno, da se izognemo gozdu vseh mogočih teorij, - na področju dveh skrajnostnih pogledov. Na eni strani pojem dominija, ki ga najbolj plasti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Redna in izredna pravna sredstva (I.)

Nataša Skubic, 9.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 43/2006Pravni leksikon Cankarjeve založbe opredeljuje pravno sredstvo kot procesno dejanje stranke ali druge pooblaščene osebe, s katerim ta zahteva, naj pristojni organ preizkusi pravilnost in zakonitost izdane odločbe ter jo razveljavi ali spremeni. Tako splošno opredelitev sem izbrala namenoma, saj v da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Redni (celotni) in skrajšani postopek

dr. Marko Novak, 26.10.2006

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41-42/2006Že v enem prvih terminoloških kotičkov sem pisal o angleških ustreznicah sicer enovitega slovenskega pravnega izraza postopek (glej Mostovi prava, str. 92-93). Tedaj se je to nanašalo na redni postopek, s čimer pojmujem neko redno pot, ki jo na primer v zakonodajnem postopku mora ponavadi »prehoditi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem!

dr. Lojze Ude, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2006Vprašanje, ki me v zadnjem času vse bolj vznemirja, je pravno odločanje. Bojim se, da se pri nas na vseh ravneh vse bolj uveljavlja formalizem in da lahko celo govorimo o nekakšnem strahu pred vsebinskim odločanjem. Vsebinsko odločanje je povezano z večjo preglednostjo, večjo možnostjo družbenega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Kdo se boji črnega moža?

Tomaž Pavčnik, 5.10.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 38/2006Pravna država ima svojo formalno in svojo vsebinsko plat. Prva je v tem, da država in njeni organi delujejo znotraj celovite normativne strukture. Vsebinski del pa se nanaša na spoštovanje načel, ki so se uveljavila v okviru pojma pravne države. Sem sodi tudi izhodišče, da je pravo sistem, ki naj za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Približevanje prava z mediacijo

Gordana Ristin, 28.9.2006

Civilni sodni postopki, Pravoznanstvo

Gordana Ristin, Pravna praksa, 37/2006Dne 4. septembra 2006 je bilo ustanovljeno Društvo mediatorjev Slovenije. Cilji in naloge društva so zapisani v pravilih. To je prvo društvo pri nas, katerega cilj je med drugim tudi povezovati mediatorje z vseh področij, kjer mediacije potekajo. Prepričana sem, da je ustanovitev in delovanje naš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Novi mostovi dr. Marka Novaka

dr. Miro Cerar, 28.9.2006

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 37/2006Ko je leta 2004 v zbirki Pravne prakse prvič izšla knjiga dr. Marka Novaka o anglosaškem pravnem izrazoslovju, jo je v življenje z značilno zanimivim prikazom na straneh Pravne prakse pospremil dr. Marko Pavliha, ki pri tem ob nekaj dobrohotnih kritičnih mislih ni skoparil s pohvalo avtorju knjige. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Storilec kaznivega dejanja

Nataša Skubic, 28.9.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2006Storilec kaznivega dejanja je tisti, ki s storitvijo ali opustitvijo povzroči nastanek prepovedane posledice. Za kazensko pravo je bistveno razlikovanje med storilcem kot fizičnim povzročiteljem prepovedane posledice in kazensko odgovornim storilcem, torej tistim, ki je prišteven in kriv. Dr. Bavcon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne kulture in identitete

mag. Andraž Teršek, 14.9.2006

Prekrški, Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 35/2006Prispevek je za objavo deloma prirejen referat, ki ga je imel avtor na prvih dnevih prekrškovnega prava v Portorožu, 27. 5. 2006. Prekrškovno pravo je najpomembnejši del razmerja med posameznikom na eni strani in državo, pravom ter institucionalizirano represijo na drugi. Pomembnost stvari, s kat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Militant democracy

dr. Marko Novak, 31.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33/2006Ustavnopravni pojem militant democracy v širšem smislu pomeni sposobnost modernih ustavnih demokracij, da zavarujejo svoj demokratični obstoj pred (navadno domačimi) političnimi izzivi, ki so grožnja za delovanje demokracije. Po besedah Stephena Holmesa, znanega ameriškega ustavnega pravnika, gre za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Študij prava za študente in prakso, ne za politike!

dr. Marko Pavliha, 13.7.2006

PRAVO

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 27/2006Nostalgično počaščen sem, da sem uvrščen med »izbrane anketirance«, ki naj bi odgovorili na na videz silno preprosto, dejansko pa zapleteno vprašanje o morebitni reformi študija prava. Imam sicer več kot pol manj izkušenj v primerjavi z »mojim« izvrstnim profesorjem Bavconom, vendar se takoj podpiše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Pravica v togah

mag. Matej Avbelj, 22.6.2006

Pravoznanstvo

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 23/2006V sklopu kolokvija pravne in politične filozofije na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah je pred kratkim nastopil Ronald Dworkin, Frank Henry Sommer, profesor na NYU School of Law v New Yorku. Tokratni Dworkinov obisk je bil še prav posebne narave, saj se je skorajda ujemal z izidom njegov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Politična odgovornost

dr. Sebastian Nerad, 25.5.2006

Pravoznanstvo

dr. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 19-20/2006Pri založbi Uradni list RS je pred kratkim izšla knjiga dr. Janeza Pogorelca z naslovom Politična odgovornost. Delo je za objavo nekoliko predelana doktorska disertacija, ki jo je avtor septembra lani zagovarjal na ljubljanski pravni fakulteti. Razprava o politični odgovornosti najvišjih nosilce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vloga islama v mednarodnem javnem pravu

Beti Hohler, 18.5.2006

Verske skupnosti, Pravoznanstvo

Beti Hohler, Pravna praksa, 18/2006As-Siyar1 ali islamsko mednarodno pravo je že več kot tisoč let disciplina in sestavni del islamskega prava – šeriata. Njegova vloga pri urejanju odnosov v mednarodni skupnosti, kjer prevladuje zahodna pravna misel, je komaj zaznavna. V zadnjih letih se mu sicer posveča nekoliko več pozornosti, zlas...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(3) 48(1) 47(1) 46(3)
45(1) 44(1) 43(3) 41-42(1)
39-40(1) 38(1) 37(3) 35(1)
33(1) 27(1) 23(1) 19-20(1)
18(2) 17(2) 13(1) 9(1)
7-8(1) 6(1) 5(1) 4(1)

Leto objave

< Vsi
2006(34)
> Februar(4) > Marec(1) > April(1) > Maj(5) > Junij(1) > Julij(1) > Avgust(1) > September(4) > Oktober(3) > November(8) > December(5)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H I JK LMN OP QR S Š T U VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov