O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja

mag. Sandi Kodrič, 23.1.2014

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 3/2014Ko na slovenska tožilstva in potem na sodišča pride nov primer finančne goljufije - nedavno na primer podjetje Asista Skupina in pred časom podjetje Remius - je v ospredju vnovič vprašanje finančne neozaveščenosti ali že kar pregovorne naivnosti Slovencev. Tradicija prevarantskih shem, ki so v Sloveniji naletele na plodna tla, se vleče od Catch the Casha v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, slovenski "vlagatelji" pa so svoj denar nepovratno pošiljali na razne odročne konce sveta: od Paname (Finanzas Forex) do Bolivije (Empresa Minera) z ovinkom prek Komorskih otokov (Banque Royale).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Dezorientacija države

Tomaž Pavčnik, 23.1.2014

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3/2014Enajst let je, odkar sem prvič pisal Z obrobja postave. Ne vem natančno, a izračun na počez pove, da se je moralo v tem času nabrati okrog sto kolumn. To je dovolj dolgo obdobje, da si človek glede kakšne stvari premisli, jo drugače izostri ali
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Neučinkovit sodni sistem - uspešno vodenje?

Marko Šorli, 24.1.2013

Pravoznanstvo

Marko Šorli, Pravna praksa, 3/2013Že več kot desetletje in pol govorimo o krizi sodstva, ki se na eni strani kaže v dolgotrajnih sodnih postopkih, sodnih zaostankih, v občasnih napetostih med izvršno in sodno oblastjo, na drugi pa, ob sorazmerno razumevajočih medijih in akademski sferi, v zaskrbljujoče nizkem zaupanju javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Pravo ni moda

Irena Vovk, 24.1.2013

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013"Hitro spreminjanje oziroma sprejemanje zakonov - celo po skrajšanem postopku - ni dobro. Še več, ne le da ne zagotavlja več pravne varnosti, temveč v pravni red vnaša zmedo in negotovost. Prav je, da je vsebina zakonov stalnica in ne spremenljivka, ki ustreza hitrim spremembam željnih vlad," je v izjavi za javnost 17. januarja zapisala predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije Mirjam Kline.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Parlamentarni sistem in politične stranke

dr. Ciril Ribičič, 24.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 3/2013Ko to pišem, sem dobre volje, ker je Slovenija po dolgem času dokazala, da je lahko uspešna tudi v svetovnem merilu in da njeni predstavniki znajo pokazati prodornost, vztrajnost, kolektivni duh, celo medgeneracijsko solidarnost. Seveda ni prišlo do rasti proizvodnje, znižanja brezposelnosti ali zadolženosti, izboljšanja bonitetnih ocen, ampak so zmagovali slovenski smučarji, skakalci in rokometaši. Na političnem področju je ostalo vse po starem. Prepiri se vrtijo okrog vlade in njene zamenjave, z ustavnopravnega vidika pa sta morda bolj zanimiva delovanje parlamentarnega sistema in političnih strank v njem. Prvo zaradi napovedanega odstopa predsednika državnega zbora in drugo zato, ker me zanima, ali je kritika partitokracije padla na plodna tla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Ali so ob zavajanju prisotna čustva?

Matej Cerar, 24.1.2013

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 3/2013Večkrat slišimo šaljiv rek, da imajo vsi problemi rešitve, ki so preproste, jasne, elegantne - in napačne. Prav gotovo to velja za reševanje večine problemov, ki se jih lotevamo le z zornega kota ene discipline in zanemarjamo vse druge. Multi- in interdisciplinarni pristopi so sicer veliko zahtevnejši, a zato celovitejši in zanesljivejši. Med študijem se mi je zato porajalo vprašanje, ali so dognanja psihologije lahko uporabna tudi za pravnika, in ob koncu sem zato v diplomski nalogi preverjal, ali je na podlagi nebesednih sporočil možno prepoznati zavajanje. Ob prebiranju večinoma ameriške literature sem naletel na zanimive opise povezav čustev z zavajanjem, ki sem jih skušal sistematizirati in dopolniti. V praksi se tako s čustvi kot tudi z zavajanjem pravniki srečujejo vsakodnevno, in če upoštevamo v pravu vedno prisotno željo po približevanju resnici (kot pogoju za pravičnost), se mi vprašanje v naslovu članka ne zdi več nepomembno. Čeprav sta popolna resnica in pravičnost redko dosegljiv ideal, je že Einstein trdil, da je včasih iskanje resnice bolj dragoceno kot njena posest. Zato je namen prispevka prispevati k ozaveščanju o potrebi multidisciplinarnih pristopov pri iskanju resnice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost

dr. Rok Čeferin, 24.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/2013V PP, št. 2/2013, je mag. Robert Smrekar v svojem prispevku polemiziral z mojimi stališči iz članka Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle, objavljenem v PP, št. 1/2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Poniglavo uničevanje pravne države

Rajko Pirnat, 27.1.2011

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 3/2011Uničevanje pravne države je doseglo nov vrhunec z ravnanjem članov Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora pri odločanju o predlogu zakona, s katerim naj se ustanovi občina Ankaran. Pri tem pa tega ravnanja poslancev ni mogoče označiti drugače kot poniglavo - če je verjeti sredstvom javnega obveščanja, noben član odbora ni glasoval ne za ne proti nobenemu členu predloga zakona. Nato pa so se pretvarjali, da je nastala poslovniška zagata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Za civilni pogum

mag. Andraž Teršek, 24.1.2008

Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 3/2008 Odločitev posameznika, da se ob siceršnjem spoštovanju ustavnih temeljev upre nekemu oblastnemu ravnanju, politiki ali veljavnemu predpisu, zagotovo spremlja pogum, tudi civilni pogum. Toliko bolj, če je pri tem odločen in odkritosrčen in če zavestno ter premišljeno (ne preračunljivo) tvega kaznov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

JAVNO PRAVO: Odstop s funkcije

Saša Zagorc, 27.1.2005

Uprava, Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Pravna praksa, 3/2005V dnevnem časopisju se pojavljajo različni termini v zvezi z odstopom s funkcije.(*1) Župan je odstopil, nakar je mestni svet sprejel njegov odstop.(*2) Pred kratkim je dekan ene od fakultet Univerze v Mariboru ponudil odstop rektorju, ki ga je rektor sprejel.(*3) Kandidat za predsednika republike, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

ZAPISKI: Plačaj in smučaj

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 27.1.2005

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 3/2005Pravkar minulo zimovanje v priljubljenem zimskošportnem središču onkraj Karavank se je na smučišču začelo poliglotsko: »Brauchen Sie Hilfe?« »I twisted my knee!« Pred menoj v snegu je nemočno vznak ležal starejši angleški gospod, še vedno vpet v najnovejšo carving opremo (rent-a-ski?). Mimo naju so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Obrekovanje

dr. Marko Novak, 27.1.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 3/2005Obrekovanje je eno izmed tistih dejanj, ki niso dovoljena zaradi poseganja v sfero drugega človeka. Zato pravo v primeru takšnega spora med obrekovanim in obrekovalcem predvideva določene posledice. Kažejo se naprej na področju kazenskega prava. Gre za kaznivo dejanje, ki spada v skupino kaznivih de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄3

Udejanjanje mednarodne pravičnosti

Dean Zagorac, 24.1.2002

Pravoznanstvo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 3/2002Pregled določb Rimskega statuta I. Zgodovina II. Rimska konferenca III. Pregled določb Rimskega statuta Preambula Statuta 1. del: Ustanovitev sodišča 2. del: Pristojnost, dopustnost in uporabno pravo 3. del: Splošna načela kazenskega prava 4. del: Sestava in delovanje sodišča 5. del: Preiskava in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

dr. Janez Šinkovec: Pravna, demokratična in socialna država

Branko Korže, 6.2.1997

Pravoznansto

Branko Korže, Pravna praksa, 3/1997V delu dr. Janez Šinkovec obširno obravnava ustavna načela o pravni, demokratični in socialni državi. V zvezi z obravnavo teh načel pa je posvetil posebno poglavje obravnavi načela delitve oblasti. V uvodu avtor obravnava razmerje med državo in drugimi pravnimi subjekti (fizičnimi in pravnimi ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Korenine notariata na Slovenskem

Jure Žmauc, 6.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jure Žmauc, Pravna praksa, 3/1997S sprejemom Zakona o notariatu (Ur. l. RS 13/93) smo v R Sloveniji dobili nevtralno institucijo, namenjeno zagotavljanju pravne varnosti v poslovanju civilno-pravnih subjektov, tako pravnih kot fizičnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Sergij Vilfan: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci

Avtor ni naveden, 6.2.1997

Pravoznansto

, Pravna praksa, 3/1997Uredništvo zbirke Pravna obzorja, ki izhaja pri Cankarjevi založbi, je kot 5. knjigo uvrstilo delo akademika in zaslužnega profesorja pravne zgodovine na ljubljanski pravni fakulteti dr. Sergija Vilfana "Zgodovinska pravotvornost in Slovenci", katero je avtor dokončal še tik pred smrtjo. O vsebini i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

dr. Janez Kranjc, 18.2.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/1993Zakonodajalec uvaja pravila vedenja in ravnanja, da bi zagotovil mirno in tvorno sožitje med ljudmi. Cilj, ki ga mora pri tem zasledovati, je javna oziroma splošna korist, tj. tisto kar je dolgoročno koristno in dobro za celotno družbo. Ker pa je lahko dolgo ročna korist v nasprotju s kratkoročnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.2.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3/1991Vrste argumentov v pravu Argumenti, s katerimi v mejah pravnega okvira vsebinsko utemeljujemo pravne odločitve, so raznoliki in mnogovrstni. Celo več: raznolikost argumentov je tolikšna, da jih ni mogoče niti v celoti predvideti niti katalogizirati, kako in v kakšnem obsegu naj jih uporabljamo v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2014(2) 2013(5) 2011(1) 2008(1)
2005(3) 2002(1) 1997(3) 1993(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFGHIJK LMN OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov