O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Poravnava Franca Jožefa z Madžari in nastanek Avstro-Ogrske

mag. Urška Klakočar Zupančič, 1.2.2018

Pravoznanstvo

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 5/2018Leto 2017 je poleg dvestoletnice zemljiškega katastra in tristoletnice rojstva Marije Terezije zaznamovala še ena habsburška obletnica, in sicer je februarja minilo sto petdeset let od nastanka dualistične monarhije Avstro-Ogrske. Nastala je pod cesarjem Francem Jožefom I. Habsburško-Lotarinškim (1830-1916, vladal od 1848 do 1916) in je obstajala vse do konca prve svetovne vojne. Državno tvorbo sta sestavljali dve enakopravni polovici: Ogrska (tudi dežele krone sv. Štefana) in Avstrija, ki se je uradno imenovala Kraljestva in dežele, zastopane v državnem zboru (nem. Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder). Zaradi mejne reke Leithe sta se neformalno uporabljala tudi izraza Translajtanija in Cislajtanija. Avstrijski cesar je bil hkrati tudi ogrski kralj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Fortuna fortes metuit, ignauos premit

Janez Kranjc, 10.2.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2017Misel je vzeta iz Senekove tragedije Medea (159). Slovensko bi se glasila: Usoda se boji pogumnih (in) preganja strahopetne. Izreče jo Medeja, ki snuje maščevanje, v pogovoru z dojiljo. Ta jo skuša odvrniti od njene namere. Medeja ji odvrne, da je za nasvet dojemljiva le majhna bolečina. Velike nesreče ni mogoče skriti, zato ji ugaja odkrit spopad. Ko jo dojilja prepričuje, da naj zadrži napad besa, saj se je mogoče braniti tudi mirno, ji Medeja odgovori, da se usoda boji pogumnih in preganja plašne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Ko se namesto otroka rodi starec

dr. Luigi Varanelli, 4.2.2016

Pravoznanstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 5/2016S 1. januarjem je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je med drugim močno omejila ustanavljanje družb in podjetij ter pridobitev statusa družbenika (10.a člen ZGD-1I). Po novem namreč ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost ali zaradi nekaterih drugih kaznivih dejanj. Enaka omejitev velja tudi za davčne dolžnike, za osebe, ki so bile najmanj dvakrat sankcionirane z globo na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata RS za delo ali FURS v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem neposredno udeležene v kapitalu družb z omejeno odgovornostjo, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi določila ZFPPIPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nevarni droni t. i. etike

Tomaž Pavčnik, 4.2.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2016Najprej o naslovu. Besedna zveza tako imenovano si najbolj uspešno utira pot v nizki politični govorici, ko govorec ne zna utemeljiti razlike med nečim, kar je pojmovno deklarirano, in tistim, kar v konkretni resničnosti je. O razliki zgolj namiguje, tako da se opre na to priročno berglo, kar mu omogoča nadaljnje verbalno drezanje in zamegljevanje. Te kontaminirane besedne zveze se je zato dobro izogibati. A vendar je kdaj neizogibna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Prenehanje vlade in tekoči posli

dr. Franc Grad, 7.2.2013

Pravoznanstvo

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 5/2013V parlamentarnem sistemu se načelo delitve oblasti kaže predvsem v razmerju med parlamentom in vlado. Vlada se praviloma oblikuje tako, da šef države (predsednik republike, monarh) podeli mandat za sestavo vlade vodji tiste politične stranke, ki je na volitvah dobila večino v parlamentu, oziroma vodji ene od strank, ki tvorijo strankarsko koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Mandatar praviloma predloži predlog članov vlade v imenovanje šefu države, ki imenuje ministre. Ko je vlada imenovana, se mandatar z njo predstavi v parlamentu, ki mu mora izreči zaupnico, da lahko vlada začne delovati. Nekoliko drugače je v nemškem sistemu, v katerem šefa vlade (kanclerja) voli parlament na predlog šefa države, ministre pa tudi tu imenuje šef države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj?

Tomaž Pavčnik, 7.2.2013

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2013Nazaj k protestom. Izvzemši volitve v letu 1990, sta bili raven politične kulture in kakovost slovenskega parlamentarizma vsakič znova slabši. Prihajale so nove stranke, stare so hirale, se združevale ali utapljale. Bile so koalicije z enega in drugega pola, tudi mešane. Celo ljudje so se menjali, in ne le stranke. A zaradi vsega tega ni šlo nič na bolje. Dovolj utemeljenih razlogov za sklep, da tudi nove predčasne volitve same po sebi ne morejo prinesti bistvenega zasuka. Politični učinek poročila Komisije za preprečevanje korupcije lahko sicer v razmerah, ko so ljudje bolj senzibilni, na videz učinkuje. A ta učinek je predvsem kadrovski, morda lahko uniči kakšno stranko, vendar to ni nič takega, česar ne bi že doživeli in kar bi nas v resnici odrešilo te politične norije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Za enak kritičen odnos do enakovrstnih primerov

Franci Gerbec, 10.2.2011

Pravoznanstvo

Franci Gerbec, Pravna praksa, 5/2011Ključnim poudarkom in poantam spoštovanega kolega dr. Rajka Pirnata iz uvodnika v PP, št. 3/2011, Poniglavo uničevanje pravne države je na prvi pogled težko kaj dodati ali odvzeti oziroma oporekati, toda vendar je treba ob njegovih sklepih spomniti in opomniti na nekaj dejstev in pomislekov, ki jih bom predstavil v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Koliko časa še?

Hinko Jenull, 10.2.2011

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 5/2011univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Zaradi suma podkupovanja so pred kratkim priprli kazenskega sodnika. Tako je za zdaj le na ravni u
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb

Aleš Mercina, 5.2.2009

Pravoznanstvo

Aleš Mercina, Aleš Mercina, Pravna praksa, 5/2009V sodnih postopkih imajo stranke možnost vložitve t. i. nadzorstvene pritožbe, ki jo ureja Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO).1 Ta je namenjena varstvu ustavne pravice do sodnega varstva, ki poleg zahteve po neodvisnem, nepristranskem in z zakonom ustanovljenem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Zaton belo-črnega dojemanja sveta

dr. Ciril Ribičič, 5.2.2009

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 5/2009V ZDA je poteklo veliko časa od takrat, ko se je John Harlan leta 1896 v svojem odklonilnem ločenem mnenju zavzel za takšno razlago ustave, da bo slepa za barvo kože ("Our constitution is colorblind"), pa do izvolitve prvega Afroameričana za predsednika. Toda v nečem ZDA zaostajajo za ostalim svetom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Od Sahalina do naftalina

Hinko Jenull, 7.2.2008

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 5/2008 "... na primer sodniki, policaji in zdravniki, se sčasoma zaradi navade tolikanj utrdijo, da četudi bi hoteli, ... niso prav nič drugačni od kmeta, ki na zadnjem dvorišču kolje koštrune in teleta in ne vidi krvi." (A. P. Čehov, Oddelek št. 6) "Ja, zdaj bom pa zelo direktno povedal ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Kaj nam holokavst govori danes?

Aleš Završnik, 9.2.2007

Človekove pravice, Pravoznanstvo

Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pred kratkim smo praznovali dan spomina na holokavst, na temačno epizodo v zahodni moderni družbi, ko je civilizacijski pokrov na kotlu živalskih strasti in predmoderne iracionalnosti odneslo v zr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Priča in pričanje

Nataša Skubic, 9.2.2007

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 5/2007Ostajamo na področju dokaznega prava, kjer nas tokrat zanimajo angleške ustreznice za pričo in pričanje. Angleški pravni slovarji pravijo, da je priča: 1. oseba, ki nekaj vidi ali ve in o tem priča, 2. oseba, ki pod prisego (under/on oath ali under/on affirmation) izpoveduje bodisi ustno bodisi v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

Pravičnost in prihodnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.2.2006

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2006Kako si predstavljajmo sebe čez denimo deset let? Jaz osebno tako, da bo vse bolj ali manj enako, le da bo to »enako« deset let pozneje. To me pomirja, kajti s svojim življenjem sem zadovoljna in ga rada živim. No, morda marsikdo pač načrtuje kaj konkretnejšega, denimo, da bo obogatel, napredoval v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Opravljanje

dr. Marko Novak, 10.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 5/2005V tem zapisu se spet vračamo h kazenskemu materialnemu pravu oziroma h kaznivim dejanjem zoper čast in dobro ime iz 18. poglavja slovenskega kazenskega zakonika (KZ). V predprejšnjem kotičku smo obravnavali obrekovanje (defamation), tokrat pa kaznivo dejanje opravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Obračun stroškov za prehrano voznikov

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 10.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 5/2005Kako pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi obračunavati povračilo stroškov prehrane voznikom, ki opravljajo delo oziroma so zaradi narave dela na razpolago podjetju (čakajo na razporeditev po drugem odstavku 32. člena kolektivne pogodbe za cestni potniški promet) več kot 8 ur dnevno, in se vsak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

Za in proti ustavnim posegom

Alenka Leskovic, 13.2.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 5/2003Naj mi bralci te rubrike ne zamerijo, da se v zadnjih dveh letih že četrtič lotevam sprememb in dopolnitev slovenske ustave. Zadnji dnevi so pač tako nasičeni s to tematiko, da ji ne more uiti niti Paragraf. V parlamentu so poslanci in njihovi strokovni sodelavci v zaledju praktično obsedeni z iskan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄5

Sklep

dr. Marko Novak, 13.2.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 5/2003Slehernemu pravniku je znano, da je sklep v smislu pravno-postopkovne terminologije posamičen pravni akt. Je praviloma procesni pravni akt, s katerim se rešujejo vprašanja, ki se nanašajo na potek postopka. Z njim rešujejo omenjena vprašanja tako sodišča kot upravni organi, pri čemer ima v prvem pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Pomanjkljiva ureditev pravice do pritožbe

Aleksander Tušek, 19.3.1998

Pravoznanstvo

Aleksander Tušek, Pravna praksa, 5/1998Pravila službe v Slovenski vojski Pravica do pritožbe je kot človekova pravica zagotovljena in določena že v Ustavi Republike Slovenije (kot pravica do pravnega sredstva). S 25. členom ustave je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe proti odločbam sodišč in državnih organov, organov lokalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.3.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 5/1991Zakonski dejanski stan Kakor življenjski primer še ni konkretni dejanski stan, ampak je zgolj konkretni dejanski stan v nastajanju ali celo le možnost konkretnega dejanskega stanu, tako tudi pravni predpis, pravno določilo ali skupek pravnih predpisov (določil) ne more biti izenačen z zakonskim d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(2) 2013(2)
2011(2) 2009(2) 2008(1) 2007(2)
2006(1) 2005(2) 2003(2) 1998(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov