O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Zakonitost, oholost in zdrava pamet

dr. Jože Mencinger, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 18/2017Odločbe evropskih oblasti me le redkokdaj navdušijo; pred leti me je prijetno presenetila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o neprenesenih vlogah v NLB, tokrat pa odločba o tem, da mora država plačati odškodnino, ker je naše sodišče nekomu za 124 evrov dolga vzelo hišo. Odločitvi sta v našo, torej tudi mojo, škodo, a obe imata opraviti z oholostjo in nerazumnostjo slovenskih oblasti, ki se razpreda od ene veje do druge. Od tod vse manj zaupanja v vse veje oblasti, ki naj bi uživale zaupanje, in vse manj spoštovanja do predstavnikov, ki naj bi uživali spoštovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Otium sine litteris mors est, et hominis vivi sepultura

Janez Kranjc, 11.5.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2017Misel je vzeta iz Senekovega 82. pisma Luciliju (Ep. 82, 3). Slovensko bi se glasila: Prosti čas brez umske dejavnosti je smrt in pokop pri živem telesu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države

dr. Ana Polak Petrič, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Ana Polak-Petrič, Pravna praksa, 18/2017Sodobna mednarodna skupnost in odnosi med državami v njej temeljijo na pravnem redu, na vzajemnih pravicah in obveznostih, ki so namenjene zagotavljanju stabilnih, varnih in predvidljivih mednarodnih odnosov ter mirnemu sobivanju. Spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti, ki jih države sicer skladno s svojo suverenostjo sprejemajo prostovoljno, je zato nujni pogoj za delovanje takšne mednarodne ureditve in vladavino prava v mednarodnih razmerjih. Načelo pacta sunt servanda je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki ne more biti predmet arbitrarne in proste presoje aktualnih in posameznih političnih elit ali oblastnikov. Teze o spoštovanju mednarodnega prava le takrat, ko to koristi "interesom države in njenim državljanom", so na dolgi rok škodljive in nevarne, tako za posamezno državo kot tudi za celotno mednarodno skupnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pri večini predpisov kršen rok za javno obravnavo

Toni Tovornik, 11.5.2017

Pravoznanstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 18/2017Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je pred sedmimi leti vklopil števec kršitev 30-dnevnega posvetovanja z javnostjo pri pripravi predpisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe

dr. Rok Svetlič, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Rok Svetlič, Pravna praksa, 18/2017Naslednje vrstice bomo posvetili pojavu, ki na zahrbten način ogroža zahodno pravno in demokratično kulturo. Ne nastopa, denimo, v obliki definiranega (političnega) programa, ki bi nasprotoval temeljnim vrednotam neke družbe. Prisoten je kot na videz nevtralen medij, ki zajema sleherni družbeni odnos, zato ni lahko prepoznati njegove škodljivosti. Gre za formalistično, mehanicistično mišljenje, ki je popolnoma slepo za vsebinsko raven družbenih problemov. Izčrpava se v brezmejnem drobljenju, napotuje na neštete kategorizacije - denimo na obrazcih, v poročilih, odločbah -, ki uporabnike silijo v nesmiselno členjenje materije. Kljub navidezni natančnosti je to povsem nenatančno mišljenje, ki ni zmožno zajeti ključnih pojmov zahodne civilizacije: od človekovih pravic, dostojanstva, prek univerze in znanosti, do konkretnih medsebojnih razmerij med pravnimi subjekti. Evropo - ki stoji in pade na tradiciji humanizma - ta pojav ogroža bolj kot porast političnih populizmov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Razumem

Cene Grčar, 5.5.2016

Pravoznanstvo

Cene Grčar, Pravna praksa, 18/2016V PP, št. 16-17, je prof. dr. Ambrož razmišljal o domnevnih nabreklih mladih pravnih strokovnjakih, ki jih menda ne razume. Očita jim napetost, neomikano jezo in zdi se mu celo, da kričijo, ko govorijo ali pišejo; denimo o tem, da je treba spremeniti način pravniškega izobraževanja, pravnega učenja in javnega razmišljanja o pravu, tudi skozi pravo, filozofijo, politiko in prakso sprejemanja in uveljavljanja odgovornosti, dvigniti stopnjo moralnega razvoja, empatije in socialnega čuta ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Dolgotrajna oskrba - zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe

mag. Alenka Oven, 5.5.2016

Pravoznanstvo

mag. Alenka Oven, Pravna praksa, 18/2016V Sloveniji se že več let (zgolj) pogovarjamo o zakonskih rešitvah, ki bi jih potrebovali na področju socialne varnosti. Demografskim spremembam, družbenim spremembam, spremembam na trgu dela in migracijskim tokovom ne bomo mogli ubežati, saj nas ti bolj kot kdajkoli prej silijo, da o socialnih storitvah ne samo govorimo, ampak jih tudi spreminjamo in prilagajamo. Slovenija je na področju dolgotrajne oskrbe v preteklosti navidezno zagotavljala ustrezno pravno varnost številnim upravičencem, odvisnim od oskrbe drugega. Vendar pa podrobna analiza pokaže, da so prenormirana zakonodaja, pravno neznanje in nezadostna informiranost upravičencev ter njihovih družinskih članov kazalniki slabe urejenosti tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Problemi formalizma

Tomaž Pavčnik, 5.5.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 18/2016Naslov se sliši učeno kot kakšna razprava, kar pa kolumna ni. Skoraj kot Problem vožnje po vesolju. A sami temi nista brez podobnosti: kakor je formalizem nujno zlo prava, je gravitacija osrednje mesto vožnje po vesolju. Željo po vožnji po vesolju sicer poganja ena od treh najbolj bistvenih človeških lastnosti. Poleg želje po iskanju bistva (smisla) in, drugič, gona po obstoju je to namreč, tretjič, prav ta (tudi erotična in zato samouničujoča) želja po odhajanju v neznano. Vendar pri razčlenjevanju problema vožnje po vesolju je ta človekova opredelilna lastnost samo gon in navdih. Gravitacija vesoljskih teles pa je tista konstanta, ki se ji reševanje problemov vožnje po vesolju ne more ogniti in je še manj zanikati. Z njo se ukvarja v želji po odkrivanju novih svetov. Na njej sloni in pade. Na tla ali pa v nenadzorovan prostor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Pravi recept za privatizacijo: usklajeni interesi

Matej Tomažin, 7.5.2015

Pravoznanstvo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2015Na privatizacijskem seznamu smo prečrtali še eno naložbo: Žito. Postopek je potekal dobro, brez večjih zasukov ali presenečenj. Zainteresiranih kupcev je bilo več, kar je bilo ključno pri pogajanjih za čim višjo ceno in čim boljše izhodišče za nadaljnji razvoj podjetja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Licet sapere sine pompa, sine invidia

Janez Kranjc, 7.5.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2015Rek, ki bi se slovensko glasil "Mogoče je biti moder brez pompa, brez zavisti", je vzet iz Senekovega pisma Luciliju (Ad Lucilium 103, 5). Avtor v njem razpravlja o nevarnosti, ki človeku preti od sočloveka, in o pomenu modrosti, ki nam lahko omogoči mirnejše življenje. Seneka ugotavlja, da bo imel tisti, ki se zateče k filozofiji, manj možnosti za težave v odnosih z ljudmi. Kljub pomenu modrosti se z njo ne gre bahati. Za mnoge, ki so se je lotili z nespoštljivostjo in ošabnostjo, je bila pogubna. Z modrostjo se moramo ukvarjati, da bi nam pomagala odpraviti naše napake, ne pa drugim očitati njihove. Modrost nas tudi ne sme spodbuditi, da bi zviška gledali na navade ljudi. Seneka sklene svoje pismo z ugotovitvijo, da modrost ne sme biti niti nastopaška niti zavistna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Tokrat ni bilo težko biti Slovenec

dr. Ciril Ribičič, 7.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 18/2015Ni mi žal, da sem letošnji praznik upora proti okupatorju preživel v Hercegnovem. Skupaj s sodniki rednih, ustavnih in evropskih sodišč sem spremljal in ocenjeval zagrizene verbalne dvoboje med študentskimi ekipami najboljših pravnih fakultet z območja med Ljubljano in Tirano. Za letošnje tekmovanje moot court izbrani primer je omogočal presojo skladnosti policijskega registra, ki je zajel 4.000 Romov, z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Primer je omogočal ustvarjalno razpravo o razmerju med prizadevanji in pooblastili policije pri spopadanju s kriminalom ter pravicami manjšinske romske skupnosti in njenih pripadnikov do zasebnosti in nediskriminacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Dve zgodbi, dva svetova

dr. Matej Avbelj, 7.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2015V teh dneh še in še praznujemo: dnevi Evrope, zmage, članstva v Evropski uniji. Preprosto pomlad in prebujenje. Praznovanje je del ritualov in rituali so predpostavka obstojne družbe; mejniki, okrog katerih se vrtimo, da bi sami sebi povedali svoje zgodbe, se osmislili, okrepili identiteto in zakoličili pot za naprej. Ti narativi, torej zgodbe, ki jih povemo o samem sebi, pa so vselej, še zlasti pa danes, močno povezane s prostorom, v katerem smo. Temeljna ločnica v Evropi, o tem sem se znova lahko prepričal na lastne oči, še naprej teče po črti nekdanje železne zavese.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Za drugačen pristop k pravu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014"V Sloveniji potrebujemo drugačen pristop k pravu. Trenutno stanje pravne države je slabo, skrb zbujajoče, tako pa je že dolgo in ne kaže, da se bo kaj kmalu spremenilo," je uvodoma na okrogli mizi, ki je na Svetovnem slovenskem kongresu v Ljubljani v organizaciji iniciative Mladopravnikov potekala 23. aprila, dejal njen moderator ter dekan in profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Matej Avbelj, in dodal: "Namen iniciative Mladopravnikov je kritično ustvarjalno opozoriti na napake v državi, predlagati sveže rešitve in pritegniti vse, ki bi želeli slabo stanje slovenske države popraviti."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Napovedovanje sodb

dr. Ciril Ribičič, 8.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 18/2014Vedno se najde kdo, ki pravnike sprašuje, kakšne možnosti ima za zmago v sodnem sporu. Mene še posebej sprašujejo, ali bi lahko uspeli pred Ustavnim sodiščem in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Malo zastanejo, ko slišijo, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

"Vampi s Tržaške" in pravni red

dr. Jože Mencinger, 8.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 18/2014Že nekaj mesecev stara izjava nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o tem, da so se o kreditih dogovarjali "ob vampih na Tržaški", mi kar ne gre iz glave. Čeprav je najbrž šlo le za nepremišljen lapsus, ki naj bi očaral poslance, pa odraža preganjavico, v kakršno je zabredla slovenska družba. Ne sicer prvič, a tako globoko kot zdaj še ne. Gospodarske posledice so velike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih "kvotah" (koalicijske pogodbe)

Blaž Mrva, 9.5.2013

Pravoznanstvo

Blaž Mrva, Pravna praksa, 18/2013Ali politične stranke ravnajo zakonito pri sklepanju koalicijskih pogodb, ko si med seboj razdeljujejo ministrska mesta in ministrstva, ta pa postanejo "domena" oziroma "kvota" posamezne stranke? Menim, da ravnajo očitno nezakonito in v škodo javnega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vsi bi bili radi Švicarji, nihče pa Wilhelm Tell

dr. Vesna Bergant Rakočević, 9.5.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 18/2013Kadarkoli sem kje v tujini, si ogledam sodne palače, to je nekakšen moj hobi, pa tudi že navada. Pred kratkim sem občudovala Palais de Justice kantona Vaud v Lozani, za moj okus eno najlepših, kar sem jih videla. Ni sicer posebej velika in razkošna, a draž ji daje njena lega. Stoji v parku nad travnatim platojem, katerega obzorje se konča na gladini Ženevskega jezera, na drugi strani pa se nad jezerom dvigajo zasnežene gore. Osupljiv pogled! Stopnišče pred palačo varujeta kamnita leva (podobno kot pred dunajsko, zanimivo), pred njim pa stoji kip Wilhelma Tella.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja skozi prizmo ekonomske analize prava

France Ocepek, 9.5.2013

Pravoznanstvo

France Ocepek, Pravna praksa, 18/2013Pred kratkim je Vrhovno sodišče sprejelo dve pomembni odločbi s področja kolektivnega dogovarjanja, ki se nanašata predvsem na problem pomena pooblastilne širine reprezentativnosti sindikata, kot ga urejata Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) in Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin). Z vidika razlage v 76. členu Ustave zagotovljene svoboščine do sindikalnega delovanja je aktualno najbolj zanimiva ustavna odločba U-I-249/10 z dne 15. marca 2012, s katero zaključujem prispevek. Zadeve niso predstavljene le s sterilnimi pravnimi razlagalnimi instrumenti, ampak bom kot osrednji element pri opredeljevanju do primernosti in ustreznosti zakonskih rešitev ter odločitev v praksi uporabil orodja ekonomske analize prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Korupcija vs. etika v Sloveniji

Tadej Petejan, 9.5.2013

Pravoznanstvo

Tadej Petejan, Pravna praksa, 18/2013V organizaciji novoustanovljenega društva ELSA Nova Gorica je v sredo, 24. aprila 2013, na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (EPF) potekala okrogla miza Korupcija vs. etika v Sloveniji. Ideja okrogle mize je nastala iz opažanja, da se v zdajšnjih družbenih razmerah med študenti vse bolj oblikuje kritična masa, ki je v javnem in političnem diskurzu pri lastni interpretaciji teoretičnega znanja in njegovi aplikaciji na aktualno raven v veliki meri prepuščena zgolj sama sebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Ali kriza upravičuje suspenz prava?

dr. Rajko Pirnat, 10.5.2012

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2012Uravnoteženje javnih financ je danes prvi cilj vladne politike in vsega njenega ravnanja. Čeprav to prizadevanje načeloma podpiram, pa mislim, da je v marsičem napačno izvedeno in v mnogih elementih preveč drastično, da bi lahko bilo uspešno. Vendar obravnavam na tem mestu le pravni vidik tega ravnanja Vlade, ki je v marsikaterem pogledu neustavno in resno spodkopava načelo pravne države, za katero bi morala Vlada prva skrbeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji

Weber Nana, Jenko Gregor, 10.5.2012

Pravoznanstvo

mag. Nana Weber, Gregor Jenko, Pravna praksa, 18/2012Na Višjem sodišču v Ljubljani od uvedbe leta 2009 statistično spremljajo izvajanje mediacijskih postopkov. To pomaga pri izboljšavah postopka mediacije, mediatorju pa omogoča razvijanje ustrezne občutljivosti in kompetentnosti ter večje prilagajanje pristopov pri izgradnji učinkovitejših strategi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zlato fiskalno pravilo

Hinko Jenull, 10.5.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2012Že poimenovanje predlagane ustavne spremembe je bizarno. Izraža predvsem napuh predlagateljev, ki običajno računovodsko kategorijo razglašajo za normo posebne vrste, za nekakšno nadnaravno, višjerodno, magično pravno zapoved. Dejstvo, da je pravilo zlato, naj bi poudarjalo njegovo nadčasovno veljavo, večno vrednost in poseben pomen, ki sega čez druge ustavnopravne določbe. Proti pravilu z valuto take veličine in moči referendum sploh ne pride v poštev, z njim bodo tudi Ustavnemu sodišču zvezane roke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Oblast političnega pravoznanstva

Hinko Jenull, 6.5.2010

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Quod vult cupiditas cogit, non quod decet

Janez Kranjc, 6.5.2010

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Enigma o pravni državi

mag. Benjamin Flander, 6.5.2010

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 18/2010Enigma o pravni državi gre takole: nekateri menijo, da imamo kratko malo dve - eno za t. i. malega človeka, drugo za elite. To menda ni značilno "le za nas", temveč velja na splošno in povsod. Z (na videz) drugega univerzuma pravne učenosti izvemo, da vendarle nimamo dveh, temveč eno samo ("Če imaš ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2017(5) 2016(3) 2015(4) 2014(3)
2013(4) 2012(3) 2010(3) 2008(3)
2007(3) 2006(2) 2003(1) 2002(1)
1999(1) 1993(2) 1992(2) 1991(2)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H I J K LM NO P QR S ŠT UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov