O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Etični kodeksi v zasebnem in javnem sektorju

Albert Nabernik, 21.3.2019

Pravoznanstvo, Uprava

Albert Nabernik, Pravna praksa, 12/2019Slovenija je nedvomno država z močno poudarjeno regulacijo. Skoraj ni področja, ki vsaj delno ne bi bilo urejeno s pravnimi normami. Še bolj bodeta v oči pogostost spreminjanja pravnih aktov in pomanjkljiva transparentnost postopkov. Pričujoči članek se ne nanaša na področje, ki je prenormirano, pač pa govori o etičnih načelih, standardih in ravnanjih, o katerih je premalo govora. Govorim o etičnem kodeksu poslancev: pravila o tem, kaj je zanje prav in kaj narobe, niso zapisana, so nejasna ali pa presplošna. Zato volivke in volivci nimamo jasnih meril, da bi lahko objektivno ocenili njihovo učinkovitost, strokovnost in integriteto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Strojno učenje, (med)jezikovne tehnologije in pristranosti

dr. Marko Robnik Šikonja, 21.3.2019

Pravoznanstvo

dr. Marko Robnik-Šikonja, Pravna praksa, 12/2019Področje umetne inteligence razvija pristope, ki posnemajo človeško inteligenco, pri čemer zajema iz računalništva, psihologije, nevrologije, matematike, logike, jezikoslovja in filozofije. Razvite tehnike so že uporabljene na praktično vseh področjih človekovega delovanja. V prihodnje bo umetna inteligenca vplivala tudi na pravne poklice. V zadnjem času je namreč prišlo do velikega napredka pri razumevanju naravnega jezika. Dosežki kot npr. odlično strojno razpoznavanje govora, vse boljši rezultati strojnega prevajanja, pravilno razvrščanje dokumentov in uporabni povzetki so večinoma posledica napredka na področju globokih nevronskih mrež. Razumevanje naravnega jezika iz besedil z globokimi nevronskimi mrežami posnema ljudi. Zaporedje mrežnih slojev postopno gradi pomensko predstavitev besedila: začne z znaki ali besedami in skozi sloje napreduje v vse bolj abstraktno predstavitev pomena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prehitri slovenski zakonodajalec

dr. Albin Igličar, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 12/2014Čeprav vstopamo že v peto leto veljavnosti Resolucije o normativni dejavnosti, še vedno ni izpolnjeno njeno načelo transparentnosti, ki zahteva "sprejemanje predpisov po rednih zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane javnosti". Ves čas po sprejemu tega dokumenta - in tudi pred tem - Državni zbor v praksi sprejemanja zakonov ne sledi tej usmeritvi; tudi ne v letih 2012 in 2013. To potrjujejo podatki o številu sprejetih zakonov glede na zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Drugi glas

dr. Ciril Ribičič, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12/2014Drugi glas je temeljna značilnost nemškega kombiniranega volilnega sistema. Po zaslugi tega glasu volilni sistem ne vodi do dvostrankarske polarizacije v družbi in parlamentu, niti do oblikovanja nelegitimne vlade, kar sta značilnosti večinskih volilnih sistemov. Drugače od prvega glasu, ki je namenjen izbiri kandidatov v volilnih enotah po načelih večinskega volilnega sistema, je drugi glas namenjen izbiri med političnimi strankami. Tisti, ki preveč poudarjajo pomen drugega glasu, štejejo nemški volilni sistem za različico proporcionalnega sistema; tisti, ki menijo, da drugi glas ni (zelo) pomemben, pa za različico večinskega volilnega sistema. Eni in drugi se motijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Smučajmo vsi!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 28.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 12/2013Današnji vrhunski šport je sila zanimiv, a z več vidikov specifičen družbeni pojav. Recimo z vidika etike in vrednot. Verjetno se večinoma strinjamo, da je na primer laganje, goljufanje in zmerjanje v življenju na splošno grda reč in se morda takšnih ravnanj ogibamo ali pa jih skušamo vsaj čim manj javno izpostavljati, preprosto rečeno: skriti, saj se jih verjetno bolj ali manj sramujemo. Pri športnikih, za katere navijamo, pa je stvar nekoliko drugačna. Pravzaprav takih grdobij sploh ne obsojamo, čeprav so očitne. Paradoks: naše idole še naprej občudujemo, in to brez kritike njihovih nečednih dejanj (še celo tedaj, ko vemo, da so do svojih uspehov prišli na nepošten način).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vitka pravna država

Hinko Jenull, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2012Temeljna značilnost slovenske pravne države zadnjih dvajsetih let je manija izdajanja in spreminjanja predpisov, ki vztrajno spodkopava njeno učinkovitost. Na pomanjkljivosti in napake, do katerih prihaja prav zaradi nepremišljenega popravljanja zakonodaje, se sistem ves čas odziva z novimi, vse hitrejšimi spremembami. Z normativnimi posegi, ki občasno mejijo že na pravo histerijo, naj bi omogočili takojšnjo uresničitev vseh, tudi nemogočih političnih zahtev in obljub. Te se najprej s primerno afero postavijo v središče javne pozornosti, nato stopnjujejo z medijskimi pritiski, zlorabo stroke in političnim škripanjem z zobmi, do dokončne izpolnitve zakonodajnih zahtev. In potem znova. In znova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Loqui ignorabit, qui tacere nesciet

Janez Kranjc, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/2012Odlomek, ki bi se po naše glasil "Govoriti ne bo znal, kdor ne bo znal molčati", je vzet iz Igre sedmih modrih (Ludus VII Sapientium) poznorimskega pesnika Avzonija. Avzonij (ok. 310-ok. 395) je bil doma iz Bordeauxa, kjer se je šolal iz gramatike in retorike. Nekaj časa je nastopal kot govornik pred sodiščem, potem pa je poučeval retoriko. Cesar Valentinijan I. ga je povabil na svoj dvor, kjer je postal vzgojitelj njegovega sina Gracijana. Ko je ta postal cesar, je omogočil Avzoniju bleščečo politično kariero. Zadnja leta življenja je Avzonij preživel na svojem posestvu in se posvečal pisanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Načelo zaupanja v pravo

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Civilni sodni postopki, Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Odločba št. U-I-123/11, 8. marec 2012 (Ur. l. RS, št. 22/12) Drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo. Izpodbijana določba je kot prehodna določba izraz spoštovanja načela zaupanja v pravo kot enega od načel pravn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Volivec brez pravnega sredstva

Dubrovnik Tadej, Toplak Jurij, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Tadej Dubrovnik, dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 12/2012Slovenija nima jasno urejenega področja pritožb v volilnih postopkih, opozarja Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki deluje pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Volivec, ki se na dan glasovanja znajde pred zaklenjenimi vrati volišča oziroma mu je kako drugače onemogočeno glasovati, bo lahko sicer vložil ugovor na volilno komisijo volilne enote, a bo ta ugovor zavrnila, če očitana nepravilnost ni bistveno vplivala na izid volitev. Upoštevajoč nedavno presojo Vrhovnega sodišča, pravno sredstvo zoper take akte volilne komisije volilne enote ni predvideno. Vse, kar volivcu preostane, je upanje, da se nepravilnosti ob naslednjih volitvah ne bodo ponovile, ali pa bo imel srečo in bo prihodnjič prišlo do tako tesnega rezultata, da bo nepravilnost vplivala na izid. Članek opozarja na neustrezno ureditev pritožbenih postopkov pri volitvah in predstavi mednarodne standarde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema ...

Miha Juhart, 31.3.2011

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 12/2011Ko sem pred nekaj leti na Dnevih slovenskih pravnikov (2008) predstavil referat Erozija obligacijskega prava, si niti pomisliti nisem upal, da bo do razpadanja enega najbolj tradicionalnih pravnih področij prišlo tako kmalu in tako brutalno. Ob hitrem branju novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP, Ur. l. RS, št. 18/11) pa me je obšla groza. Ne zaradi vsebine, ampak predvsem zaradi načina, kako se je zakonodajalec lotil oblikovanja rešitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Umazane roke in pravo

Aleš Završnik, 31.3.2011

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 12/2011Serijski morilec Škorpijon ugrabi 14-letno Ano-Marijo, jo živo zakoplje in zahteva odkupnino. Zrak, ki ga ima deklica na voljo, zadostuje za samo še nekaj ur. Ukrepati je treba takoj. Primer je dodeljen Harryju, Umazanemu Harryju, "policistu, ki ne spoštuje pravil, a dosega rezultate".
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Izgradnja Evrope

mag. Maja Brkan, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2007mag. pravnih znanosti, mlada raziskovalka na PF Univerze v Ljubljani Monografija Izgradnja Evrope od razvoja ideje Evrope do njene ustavne prihodnosti avtorja dr. Mateja Accetta, ki je pred kratkim izšla v zbirki Scientia / Iustitia založbe Uradni list, nikakor ni klasična monografija o zgodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Premoženje

mag. Nataša Skubic, 29.3.2007

Pravoznanstvo

mag. Nataša Skubic, Pravna praksa, 12/2007Premoženje Premoženje so stvari ali denar, ki jih ima kdo v lasti. Tako Slovar slovenskega knjižnega jezika. V tej najširši in splošni definiciji se prepletajo vsaj trije pojmi: premoženje, lastnina in lastninska pravica. Če poskušamo premoženje stlačiti v pravne okvire, nam Pravni leksikon ponuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 12/2007Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb Evropa je stoletja predstavljala idejo, upanje na mir in razumevanje. To upanje se je izpolnilo. Evropsko združevanje nam je prineslo mir in blaginjo. Ustvarilo je skupne interese in premagalo nasprotja. Vsaka članica je prispevala k združitvi Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Berlinska deklaracija - korak k politični integraciji

mag. Irena Brinar, 29.3.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Irena Brinar, Pravna praksa, 12/2007mag. politoloških znanosti, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani Francoski romanopisec Victor Hugo je na konferenci v Parizu že davnega leta 1849 izrekel preroške besede: »Prišel bo dan, ko se bodo vsi narodi naše celine, ne da bi se morali odpovedati svojim enkratnim posebnostim in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

Komentar avstrijske zveznega ustavnega prava

dr. Ivan Kristan, 3.4.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 12/2003Avstrijska založba "Verlag-Österreich" ima v programu izredno pomembno delo s področja avstrijskega zveznega ustavnega prava, in sicer izdajo velikega komentarja avstrijskega zveznega ustavnega prava. Zgradba tega komentarja temelji na treh osrednjih kompleksih pravnih norm. * Prvi kompleks pravnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zgodovinski utrinek ali Zakaj nihče ni hotel podrobno prebrati Aristotela

Luka Šoukal, 19.4.2001

Pravoznanstvo

Luka Šoukal, Pravna praksa, 12/2001Kot je videti iz današnje perspektive, se pravičnost in pravo pojavljata v soodvisnosti, odkar se je človek zavedel svoje družbene eksistence - to je, odkar je nekdo nekako uvedel pravila igre in tako človeštvo obvaroval pred samouničenjem. Aristoteles, Platonov učenec, je izhodišče za vsako resno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Načelo sorazmernosti

dr. Lovro Šturm, 29.6.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 12/1995Načelo sorazmernosti kot načelo ustavnega ranga, ki veže vse veje oblasti, se v izhodišču opira na vse bistvene elemente načela o prepovedi prekomernih posegov, izvirajočega iz policijskega oz. upravnega prava, vendar je njegova vsebinska in strukturalna določitev zaradi kompleksnosti obširnejša in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄12

Osnove civilnega prava-splošni del

dr. Janez Kranjc, 23.6.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/1994Ena glavnih "žrtev" t.i. samoupravnega prava je bilo brez dvoma civilno pravo. Zlasti z izdajo zakona o združenem delu so bili mnogi pojmi instituti civilnega prava ne le politično, marveč tudi pravno teoretično odrinjeni na rob še sprejemljivega.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 20.6.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 12/1991Pomen zakonske in pravne analogije V teoriji je razširjeno stališče, da sta zakonska in pravna analogija vrsti razlage pravnih aktov v širšem pomenu te besede (prim. par. 7 ODZ: "Kadar se praven primer ne da določiti niti po besedah, niti po naravnem smislu kakšnega zakona, se je ozirati na podob...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2019(2) 2014(2) 2013(1) 2012(4)
2011(2) 2007(4) 2003(1) 2001(1)
1995(1) 1994(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI J K LMN OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov