O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Ustavna obtožba predsednika Vlade

dr. Andraž Teršek, 18.1.2018

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2018Z ustavnopravnega vidika sem prepričan, da predsednik Vlade dr. Miro Cerar s tem, ko je v zadevi Ahmada Shamieha storil, kar je po poročanju medijev in svojih izjavah storil, ni zagrešil ničesar, kar bi ustavnopravno - stvarno - utemeljevalo ukrep ustavne obtožbe zoper premierja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Referendumi, zapolnjevanje protiustavnih praznin in sistematizacija prava

Tomaž Pavčnik, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 2/2017Pero profesorja in bivšega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča se je v Dnevnikovem Objektivu (z dne 7. januarja 2017) pomudilo ob odločbi Ustavnega sodišča s konca minulega leta (U-I-249/14). Gre za odločbo, s katero je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo enainšestdesetih poslancev, ki so želeli presojo ustavnosti zakonske ureditve glede biomedicinske pomoči, zamejene na heteroseksualne pare v pravno priznani skupnosti. Ob odločbi, ki jo je komentator označil kot duhovito (temu je mogoče le z veseljem pritrditi), pa je komentatorjevo pero s svojim bistvom seglo še dlje. Na podlagi ločenih mnenj (odklonilnega sodnice Jadek Pensa in pritrdilnega sodnice Sovdat, ki se mu je pridružila sodnica Mežnar) je razprl možno prognozo nadaljnje ustavnosodne prakse glede dopustnosti referendumov, ki odpravljajo protiustavno stanje. Zgodba je znana: izvira iz odločitve, spet s področja družinskega prava, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (zadeva U-II-1/15).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia

Janez Kranjc, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2017Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 76, 4). Slovensko bi se glasila: Sramotitve neukih je treba poslušati ravnodušno. Seneka jo navaja v zvezi s svojim šolanjem v, kot bi rekli danes, tretjem življenjskem obdobju. Piše, da hodi na predavanja iz filozofije, saj se je, kot pravi, treba učiti, dokler je v nas neznanje. Sploh bi se morali po njegovem do konca življenja učiti, kako živeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Laž, velika laž ...

mag. Sandi Kodrič, 14.1.2016

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2016Nedavno smo na naslovnici ene od slovenskih zavarovalniških revij prebrali, da je pričakovana življenjska doba žensk za 5,71 leta daljša od pričakovane življenjske dobe moških. Ko vidim kaj takega, se vedno spomnim na stari kliše o stopnjevanju: laž, velika laž, statistika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Vrstnici

dr. Ciril Ribičič, 14.1.2016

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 2/2016V svojem nagovoru na 105. seji Beneške komisije je slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope Eva Tomič ugotovila, da sta Beneška komisija in samostojna Slovenija vrstnici, rojeni pred 25 leti. Dodam lahko, da sta se njuni poti tudi nekajkrat križali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Pravni sistem na preizkušnji

mag. Janko Arah, 14.1.2016

Pravoznanstvo

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 2/2016Ustava zapoveduje, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo, posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pa morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Taka ustavna ureditev pomeni, da morajo organi ter nosilci javnih pooblastil pri uporabljanju zakonov in drugih predpisov izhajati iz spoznanja, da je posamezna zakonska določba sestavni del celote predmeta urejanja v zakonu, v katerega je umeščena, zakon pa je sestavni del oziroma konkretizacija slovenske ustavnopravne ureditve. Zato morajo besedilo posamezne določbe razumeti in razlagati v njeni smiselni, vsebinski in sistematični povezanosti in soodvisnosti z drugimi določbami in pravno ureditvijo kot celoto. Na primeru, ki očitno ni osamljen, lahko preizkusimo, ali in koliko so ti postulati v praksi dejansko spoštovani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Auribus frequentius quam lingua utere

Janez Kranjc, 16.1.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2014Pred seboj imamo rek, vzet iz zbirke pregovorov, ki se tradicionalno pripisuje rimskemu filozofu Seneki. Slovensko bi se glasil "Ušesa uporabljaj pogosteje kot jezik". Senekove zbirke pregovorov se je prijel naslov "O moralni vzgoji" (De institutione morum). Čeprav to verjetno ni izvirni naslov, je iz njega lepo razvidna narava dela. Gre za zbirko rekov, ki so namenjeni vzgoji osebnosti. Njihov namen je bil spodbujati in hkrati usmerjati osebno rast k popolnosti, notranji svobodi in modrosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Pravna problematika priznanja sodbe izraelskega sodišča

dr. Lojze Ude, 16.1.2014

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 2/2014Ker sem bil član strokovne skupine, ki je sestavila pravno mnenje o problematiki priznanja sodbe izraelskega sodišča, izdane proti prof. dr. Vinku Dolencu, sem razmišljal, ali naj napišem o tej problematiki tudi članek in v njem pojasnim svoja pravna gledanja. V zvezi s priznanjem sodbe izraelskega sodišča proti dr. Dolencu (pravzaprav gre za dve sodbi: sodbo o odškodninskem temelju in odškodninski odgovornosti ter sodbo o višini odškodninskih zneskov za nepremoženjsko in premoženjsko škodo) se je namreč razvila v javnosti, med pravniki pa zlasti v reviji Pravna praksa, živahna polemika, ki so jo nekateri avtorji tudi brez potrebe zaostrili. Zavedam se, da dejstvo, da sem sodeloval v skupini, ki je po naročilu dr. Dolenca pripravila pravno mnenje, lahko tudi zmanjša prepričljivost mojih stališč. V takih zadevah praviloma člankov ne pišem. Tokrat sem se odločil, da napišem nekaj svojih bistvenih pravnih stališč, ker pravno mnenje v javnosti vendarle ni znano, saj ni bilo javno objavljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit

Janez Kranjc, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2013Misel, ki bi se po naše glasila "Razgrajaštvo množice je vedno blizu blaznosti", je vzeta iz pisma Alkuina iz Yorka Karlu Velikemu. Alkuin z njo utemeljuje svoje nasprotovanje trditvi, da je glas ljudstva božji glas (Vox populi, vox Dei), na katero so se v srednjem veku radi sklicevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Ustavne omejitve referenduma

Igor Vuksanović, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 2/2013Strokovna skupina ustavne komisije Državnega zbora za zakonodajni referendum je opravila svoje delo in podala nekatera stališča v zvezi s spremembo 90. člena Ustave, ki ureja zakonodajni referendum. Strokovna skupina (ki vsekakor lahko predlaga tudi spremembe zakonodaje ali to, da se tisto, kar je bilo prej urejeno zgolj v zakonu, zdaj uredi v Ustavi) predlaga uvedbo zavrnitvenega modela zakonodajnega referenduma (ljudski veto), po katerem je za zavrnitev zakona potrebno, da mu nasprotuje določeno število volivcev. Po predlogu strokovne skupine naj bi to bila večina volivcev, ki so veljavno glasovali, vendar najmanj četrtina vseh volivcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pogled od zunaj

Edita Turičnik, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Edita Turičnik, Pravna praksa, 2/2013Že dobro leto je, odkar sem se imela na mednarodni konferenci priložnost pogovarjati z mlado, ambiciozno in razgledano študentko prava. Načeloma je izpolnjevala vse pogoje, da se uveljavi v domači državi in se predvsem razvije v samostojno, odgovorno, delovno produktivno in aktivno državljanko, le v napačni državi je bila rojena, kot je sama dejala. Ko mi je zaradi mojega začudenega pogleda pojasnila, kako skorumpirana ni le politična elita, ampak celoten sistem od zdravstva, šolstva, gospodarstva, administracije, sodstva do organov pregona, sem zlahka razumela njeno veliko željo zapustiti Moldavijo, tudi če bo to pomenilo dodatno povečan letni znesek vseh izročenih podkupnin, zlasti v obdobju, ko si bo sama prizadevala urediti dokumentacijo in pridobiti vizo, potrebno za odhod iz države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Plebiscit + 20 = (neodgovornostn + X) x Y

Andraž Teršek, 20.1.2011

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2011Plebiscitarno obdobje ... To je bil res "praznik demokracije". Od prvih javno objavljenih razmišljanj, ki so s pristnim demokratičnim navdihom, intelektualno pronicljivostjo in prepričljivim humanizmom pozivala k političnemu pogumu in narodni od
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Štirje koraki od nadzora do pregona

Hinko Jenull, 22.1.2009

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 2/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Problematičnost sintagme "pravice in dolžnosti"

dr. Tine Hribar, 22.1.2009

Pravoznanstvo

dr. Tine Hribar, dr. Tine Hribar, Pravna praksa, 2/2009Čeprav sta pravica in dolžnost korelativna pojma, tako da govorimo o recipročnosti kot povratni vzajemnosti, "pravica nikoli ne more biti obenem, v enem in istem razmerju tudi dolžnost".1 Totalitarni režimi in fundamentalisti se na to seveda ne ozirajo. Ker skušajo svojo resnico uveljaviti kot absol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Pluralnost pravnega študija - med vsebino in videzom

dr. Miro Cerar, 22.1.2009

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 2/2009V zadnjih letih smo priča številnim mnenjem in polemikam o tem, koliko univerz potrebujemo, kakšen naj bo univerzitetni študij ipd. Žal pa je vse tisto, za kar si vsaj uradno prizadevamo, tj. kakovosten študij, v praksi zelo odmaknjeno od vseh visokoletečih analiz in programov, ki obljubljajo boljše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄2

Razburkano Jadransko morje

dr. Patrick Vlačič, 17.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Pravoznanstvo

dr. Patrick Vlačič, Pravna praksa, 2/2008dr. pravnih znanosti, docent na FPP Univerze v Ljubljani Ob zadnjih dogodkih, povezanih z razglasitvijo ekološke in ribolovne cone (ERC) tudi za države Evropske unije (EU), se je zgodilo nekaj zanimivih stvari. Kratka zgodovina za osvežitev okoliščin v zvezi z razglasitvijo je naslednja: sabor je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄2

O poklicanosti časa

dr. Marijan Pavčnik, 17.1.2008

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 2/20082kol dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Naslov ni izviren. Gre za tri besede iz naslova knjige Friedricha Carla von Savignyja: O poklicanosti našega časa za zakonodajo in pravno znanost (1814; 2. izdaja: 1828). Zdaj je že jasno, kam merim in o čem bi lahko bila beseda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Obtožni akt in obtožba (II.)

Nataša Skubic, 18.1.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 2/2007V prejšnjem terminološkem kotičku smo pregledali angleško pravno terminologijo v zvezi z obtožbo, obtožnim aktom in obtožnico. Ugotovili smo, da se obtožba v angleščino prevaja kot (criminal) accusation ali charge, obtožni akt kot charging ali accusatory instrument in obtožnica kot indictment. Danes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Alahu akbar (o strpnosti)

Tomaž Pavčnik, 22.1.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 2/2004Z obrobja postave Človek je v svojem bistvu netolerantno bitje. Izkopanine iz pradavnine sporočajo, da sta v nekem trenutku zemeljske zgodovine sočasno bivali dve vrsti človečnjakov - homo sapiens in neandertalec. V takratnih razmerah si nista odžirala hrane in prostora, še več: več desettisoč le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄2

Teorija: Pravičnost in uporabljanje prava

dr. Marijan Pavčnik, 25.1.2001

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 2/2001Na proslavi Dneva ustavnosti - bila je 20. decembra 2000 na Ustavnem sodišču RS - je slavnostni govornik Hans C. Krüger omenil tudi anekdoto, ki jo je povzročil Oliver Wendell Holmes, ml.; ko je zapuščal Boston in odhajal v Washington na mesto sodnika na Vrhovnem sodišču ZDA, so se njegovi prijatel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

O nošenju odvetniške toge

Dušan Kecman, 5.2.1998

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Kecman, Pravna praksa, 2/1998Moj cenjeni, nekdaj študentski in sedaj stanovski kolega mag. Bojan Kukec nam je lepo predstavil in tudi z nekaj zanimivimi primeri podkrepil svoje stališče o primernosti nošenja odvetniške toge kot svoj odziv na pobudo Območnega zbora odvetnikov v Novi Gorici Odvetniški zbornici Slovenije, da predl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Leonid Pitamic: Država

Avtor ni naveden, 23.1.1997

Pravoznansto

, Pravna praksa, 2/1997Kot 6. knjigo v zbirki Pravna obzorja je Cankarjeva založba pred nedavnim izdala znamenito delo "profesorja državnega prava na Univerzi v Ljubljani" dr. Leonida Pitamica Država. Gre za ponatis leta 1927 pri založbi Sv. Mohorja izdanega dela - v obliki in s črkovnim gradivom, povsem enakim izvirniku....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Notarske listine

Gorazd Šifrer, 23.1.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1997Z zanimanjem sem prebral članek Dušana Škrbca, odvetnika iz Škofje Loke, ki je v PP, št. 25/96 objavil članek " Listine v notarski obliki ". V zvezi z navedeno problematiko, s katero se v določenih točkah povsem strinjam, dodajam naslednje mnenje: Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94, št. 48...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Ali je predlog zakona o državnem tožilstvu res pravnosistemski in pravnotehnični zmazek?

Jadranka Sovdat, 27.1.1994

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Pravoznanstvo

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 2/1994Prav to vprašanje se mi je zastavilo ob prebiranju članka mag. Zvonka Fišerja v pp, št. 1/94, naslovljenim kot "Predlog zakona o državnem tožilstvu; Niti prvo niti zadnje, zato pa kritično branje." Zato sem sklenila kot ena tistih, ki so sodelovali pri nastajanju besedila členov predloga, nanj reagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Privilegia ne inroganto

dr. Janez Kranjc, 28.1.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/1993Rek, ki ga imamo pred seboj je nastal kot določilo zakonika dvanajstih plošč (Tab. 9,1) pred več kot dva tisoč štiristo leti. O njem nam poroča Cicero (De leg. 3,11), ki med drugim pravi (De leg. 2,59), da se je besedilo zakonika kot otrok učil na pamet. Rek sodi v skupino tistih določil zakonika...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(3) 2014(2)
2013(3) 2011(1) 2009(3) 2008(2)
2007(1) 2004(1) 2001(1) 1998(1)
1997(2) 1994(1) 1993(1) 1992(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A BC ĆČDĐEFGH IJ K LMNOP QR S Š T U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov