O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄23

Pogodbe FIDIC v razmerju do ZJN-3

Avbreht Aleš, Drečnik Anja, 11.6.2020

PRORAČUN

Aleš Avbreht, Anja Drečnik, Pravna praksa, 23/2020Med izvajanjem javnega naročila pogosto nastopijo okoliščine, ki zahtevajo spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila. Še posebej pogosto je to pri gradbenih pogodbah, kjer se poleg več del, nepredvidenih del in dodatnih del pojavljajo še druge okoliščine, ki zahtevajo naknadno spremembo pogodbe. Pri pripravi gradbenih pogodb so naročnikom zato lahko v veliko pomoč standardni obrazci pogodb FIDIC, ki predvidevajo mnoge zaplete med gradnjo in rešitve zanje. Vprašanje pa je, kako pogodbe FIDIC vključiti oz. kako jih izvajati, da bo to skladno tudi s pravili javnega naročanja. V nadaljevanju tega prispevka pojasnjujeva, kdo in kako lahko spreminja oz. potrjuje spremembe pogodbenega razmerja med izvajanjem del po določbah FIDIC in ali so takšne spremembe v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Delujem v konkurenčnem okolju - sem naročnik?

Bratina Tanja, Drečnik Anja, 18.4.2019

PRORAČUN

Tanja Bratina, Anja Drečnik, Pravna praksa, 16/2019Subjekti se pogosto znajdejo v dilemi, ali izpolnjujejo pogoje za naročnika po javnonaročniški zakonodaji. In če da - ali so naročniki celo na več podlagah, ki jih za status naročnika opredeljuje javnonaročniška zakonodaja. Namen tega prispevka je izpostaviti temeljne poudarke in izhodišča, ki so se oblikovala predvsem na ravni EU v zvezi s tem, kdaj je nek subjekt naročnik na splošnem področju in tako dolžan pri vstopanju v razmerja z dobavitelji blaga ter izvajalci storitev in gradnje slediti pravilom javnega naročanja. Pri tem se bova osredotočili predvsem na določene vidike statusa druge osebe javnega prava, kjer se poraja največ dilem. Seveda pa lahko vsak subjekt, ki dvomi o tem, ali izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), na ministrstvo, pristojno za javna naročila, torej Ministrstvo za javno upravo, poda predlog za ugotovitev statusa naročnika ter seveda v primeru nestrinjanja z odločbo ministrstva vloži pritožbo in nato po potrebi sproži druga pravna sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄30-31

Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim poslom

Dubrovnik Tadej, Kobal Aleš, 23.8.2018

Davki občanov in dohodnina

mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal, Pravna praksa, 30-31/2018Distinkcija med posameznim, enkratnim oziroma občasnim poslom na eni strani in opravljanjem ekonomske oziroma podjetniške dejavnosti na drugi strani je pomembna zaradi vprašanja sistemske obdavčitve fizičnih oseb. Gre za zlasti v zadnjem času aktualno problematiko, ki je sicer v našem sistemu prisotna že od spremembe dohodninske zakonodaje leta 2005, ko je bila v davčno ureditev prvič vpeljana razlika med dejavnostjo in enkratnim poslom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄41-42

Veliki kongres javnega naročanja - jesen 2017

Klemen Drnovšek, 26.10.2017

PRORAČUN

Klemen Drnovšek, Pravna praksa, 41-42/2017Družba IUS SOFTWARE (GV Založba) je 18. in 19. septembra 2017 organizirala Veliki kongres javnega naročanja. Na kongresu so sodelovali priznani predavatelji, ki se z javnim naročanjem srečujejo na različnih področjih dela, njihovi prispevki pa so bili tudi tokrat zbrani in izdani v posebnem konferenčnem zborniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Bonitetne ocene v javnih naročilih

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 25.10.2012

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 41-42/2012Tveganje nastopa insolventnosti pogodbenega partnerja je v zaostrenih gospodarskih razmerah eno ključnih tveganj pri poslovanju. Zahteve v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila v zvezi z bonitetnimi ocenami so namenjene temu, da se iz postopka oddaje javnih naročil izločijo potencialni izvajalci, glede katerih obstaja verjetnost, da bo med izvajanjem javnega naročila zoper njih začet postopek zaradi insolventnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 18.8.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 30-31/2011V Uradnem listu RS, št. 43/2011, z dne 3. junija 2011 je bil objavljen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), veljati pa je začel 3. julija 2011. Kot eno od pomembnejših novosti, ki jih prinaša zakon, je treba poudariti sodno varstvo kot obliko pravnega varstva, ki je bilo v prej veljavnem Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) obravnavano v bistveno manjšem obsegu, in sicer le kot možnost uveljavljanja odškodninskega zahtevka v primeru, če je zahtevek za revizijo zavrnila Državna revizijska komisija (DKOM). Poleg povrnitve škode ZPVPJN ureja tudi uveljavljanje ničnosti pogodbe, začasno zadržanje izvajanja pogodbe in začasno odredbo. Sodno varstvo ni urejeno kot višja stopnja odločanja o zahtevku za revizijo, temveč kot pravno varstvo po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma. Namen tega prispevka je predstaviti novo ureditev sodnega varstva v postopkih javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 21.7.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 28-29/2011V Uradnem listu RS, št. 43/2011, z dne 3. junija 2011 je bil objavljen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je začel veljati 3. julija 2011. Z dnem uveljavitve ZPVPJN je prenehal veljati Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN), ki je bil sprejet leta 1999, odtlej pa večkrat noveliran. ZPVPJN prinaša več novosti, uporablja pa se v vseh postopkih, v katerih so bili zahtevki za revizijo vloženi po uveljavitvi tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 14.7.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 27/2011V postopkih oddaje javnih naročil je pomembno, da se neizbranim ponudnikom zagotavlja učinkovito pravno varstvo. Obdobje mirovanja je institut, s katerim se ta učinkovitost zagotovo povečuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju

Grešak Boštjan, Dren Mateja, 23.6.2011

PRORAČUN

Boštjan Grešak, Mateja Dren, Pravna praksa, 24-25/2011Pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila je treba pozornost nameniti vprašanju, kdaj se neki subjekt šteje kot podizvajalec in kdaj ne. Posledice so namreč za ponudnika, ki napačno presodi položaj sodelujočega poslovnega partnerja, lahko hude - izločitev iz postopka oddaje javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v postopkih oddaje javnih naročil po novem

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 19.5.2011

PRORAČUN, Obligacije

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 19/2011Vprašanje varovanja poslovne skrivnosti je v postopkih oddaje javnih naročil največkrat aktualno, ko želijo preostali ponudniki, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila, vpogledati v ponudbo ponudnika, ki mu je bilo oddano javno naročilo, in v ponudbe morebitnih ponudnikov, ki so se glede na postavljena merila uvrstili pred njimi. Taki ponudniki, v katerih ponudbe se vrši vpogled, želijo po navadi preprečiti razkritje podatkov, ki so v njihovi ponudbi poslovna skrivnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Svetovanje javnim naročnikom po novem

Mateja Dren, 8.4.2010

PRORAČUN

Mateja Dren, Pravna praksa, 14/2010Dne 11. aprila 20101 začneta veljati noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)2 - ZJN-2B3 - in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)4 - ZJNVETPS-B.5 Noveli v postopek oddaje javnega naročila prinašata nekaj novosti in sprememb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

(Pod)izvajalci v postopkih javnega naročanja po novem

Marko Djinović, 4.3.2010

PRORAČUN

Marko Djinović, Pravna praksa, 9/2010V zadnjih nekaj letih je bilo mogoče zaslediti različne poskuse reševanja problema finančne nediscipline v javnih naročilih, ki se izvajajo s podizvajalci. Ti poskusi imajo pogosto naravo razmeroma ozko in kratkoročno naravnanih zakonodajnih "korekcij", zaradi česar so njihovi učinki na gospodarstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Obvestilo izplačevalca o dejanskih stroških prejemnika avtorskega honorarja

Davčna uprava RS, 26.11.2009

Davki občanov in dohodnina

DURS, Pravna praksa, 46/2009Organizator je predavateljem, ki pri njem niso zaposleni, na podlagi avtorske pogodbe nakazal sredstva v višini vsote fiksnega avtorskega honorarja za predavanje in nadomestila za bivanje v kraju, kjer je bil organiziran ta tridnevni izobraževalni dogodek (upošteval se je dejanski znesek, ki ga je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Osebe zasebnega prava kot naročniki po ZJNVETPS

Djokić Danila, Djokić Marko, 20.12.2007

PRORAČUN

dr. Marko Djinović, Pravna praksa, 49-50/2007Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)1 ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, gradenj in storitev na naštetih področjih.2 Prispevek pa obravnava pravne osebe zasebnega prava kot nosilke posebnih ali izključnih pravic po 2. točki petega odstavka 3. člena ZJNVETPS in utemeljenost njihovega obravnavanja kot naročnikov po tem zakonu.#&#Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Obdavčitev naložbenih polic

Mojca Centa-Debeljak, 13.10.2006

Davki občanov in dohodnina

Mojca Centa-Debeljak, Pravna praksa, 39-40/2006Kakšen davčni režim velja za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, tj. za naložbena življenjska zavarovanja oz. naložbene police? Zakon o dohodnini navaja le dohodek iz življenjskega zavarovanja, s katerim so mišljeni vsi dohodki iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (življenjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄39-40

Prilagajanje davčne zakonodaje

Mojca Drevenšek, 20.12.2001

Davki občanov in dohodnina

Mojca Drevenšek, Pravna praksa, 39-40/2001Na področju usklajevanja slovenskega pravnega reda z evropskim ostaja še nekaj odprtih vprašanj ter zahtev za izjeme in prehodna obdobja. O tistih na področju davčne zakonodaje sta 7. novembra v ljubljanskem Centru Evropa predavala Andrej Rant, član Ožje pogajalske skupine za vstop Slovenije v EU, i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 46(1) 41-42(2) 39-40(2)
30-31(2) 28-29(1) 27(1) 24-25(1)
23(1) 19(1) 16(1) 14(1)
9(1)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2018(1) 2017(1)
2012(1) 2011(5) 2010(2) 2009(1)
2007(1) 2006(1) 2001(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov