O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄9-10

Davki in čas obilja

Primož Cencelj, 7.3.2019

PRORAČUN

Primož Cencelj, Pravna praksa, 9-10/2019Kar je dano, je v zlato jamo zakopano. To ne velja samo za darila, ampak še bolj za proračunsko porabo. Primerjamo jo lahko celo s kožo morskega psa. V eno smer gre gladko, v drugo stan pa izjemno hrapavo. Lahko bi celo rekli, da so državni izdatki lepljive narave, ko gre za njihovo krčenje. Zato je treba imeti veliko modrosti, ko se jih vlada odloča povečati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄20-21

Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja

Suzana Cvikl, 24.5.2018

Davki občanov in dohodnina

Suzana Cvikl, Pravna praksa, 20-21/2018V članku se ukvarjam z vprašanji, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki oziroma ali sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) odloča tudi o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke ter prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Kako transparentna je poraba javnih sredstev?

Matej Cerar, 14.1.2016

PRORAČUN

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2016Trditve "Meja, da formalni postopki prevladajo nad neformalnimi, je štiri milijone deležnikov", "Smo družba, ki ima sociološko bolezen, da si ne zaupa" in "Ponudniki so vedno korak pred naročniki" ne obetajo veliko dobrega. Kakšen smisel ima torej konferenca v organizaciji Transparency International Slovenija z zgoraj navedenim naslovom, ki je potekala 27. novembra 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani? Morda nobenega in je okoli sto zbranih, ki so napeto poslušali 18 govornikov, samo izgubljalo čas, tisti med njimi, ki so zaposleni pri osebah javnega prava, pa celo javni denar. A optimisti, med katere se štejem, bi dejali, da je o problemih treba govoriti, jih odkrivati, si kljub neuspehu prizadevati za rešitve, tako kakor otrok neštetokrat neuspešno poskusi vstati, preden mu uspe prvi korak. In morda ... Morda bodo čez leta govorili, da sta dovolj tudi dva milijona deležnikov, da zaupanje ne bo več vprašljivo in da iskanje možnosti, kako opehariti državo, ne bo več nacionalni šport. Lahko rečete, da sem sanjač, vendar nisem edini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄49-50

Davčne blagajne - praktični problemi

Matej Cerar, 17.12.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2015Novo leto ne bo prineslo daril le otrokom, temveč tudi ponudnikom davčnih blagajn, ki bodo za zavezance v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) postale obvezne 2. januarja 2016. Z uvedbo davčnih blagajn bomo dobili sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane z osrednjim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (FURS), ki bo po prepričanju FURS omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄35

Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria Bank

Jaka Cepec, 10.9.2015

Banke, zavodi

Jaka Cepec, Pravna praksa, 35/2015Avstrijsko ustavno sodišče je 3. julija letos izdalo sodbo v zadevi HETA, v kateri je odločilo, da je Zakon o ukrepih za sanacijo Hypo Alpe Adria Bank International AG (HAA) neustaven, in ga v celoti razveljavilo. Zakon je v svojem bistvu urejal izbris podrejenih terjatev upnikov do družbe HETA Asset Resolution AG in prenehanje jamstva dežele Koroške za te terjatve. O temi, ki je zaradi izbrisa kvalificiranih obveznosti bank iz 261.a člena Zakona o bančništvu (ZBan-1) v slovenskih bankah na podlagi novele ZBan-1L zelo zanimiva tudi za slovensko javnost, so obširno poročali vsi slovenski mediji. Čeprav so ti sicer razmeroma pravilno prevedli poročilo za javnost avstrijskega ustavnega sodišča, menim, da njihovo poročanje ni bilo ustrezno in predvsem, da sodba ni bila povsem pravilno pojasnjena. Zato si poglejmo na kratko ključne točke odločitve avstrijskega ustavnega sodišča, ki bi lahko bile še posebej zanimive tudi z vidika zadeve U-I-295/13, ki poteka pred slovenskim ustavnim sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje vrednosti

Nataša Cankar, 19.9.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Nataša Cankar, Pravna praksa, 36/2013V začetku poletja 2013 sem se pri delu srečala z zanimivim davčnim primerom, ki me je nehote napeljal k razmišljanju o učinkovitosti naše davčne ureditve v teh t. i. težkih kriznih časih. V moji pisarni se je oglasila stranka, ki je prejela odločbo o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti v znesku približno 2.000 evrov. Šlo je za fizično osebo, člana družine z dvema mladoletnima otrokoma, katere skupni mesečni prihodek je znašal približno 2.400 evrov. Plačilo davka ji je bilo odmerjeno v treh zaporednih mesečnih obrokih, po več kot 650 evrov. En mesečni obrok davka je torej znašal več, kot pa je glede na njihove redne prihodke mesečno odpadlo na posameznega člana te družine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Pravno-ekonomska analiza sprememb davčno-socialne obremenitve dohodka v letu 2013

Cepec Jaka, Vitrih Vito, 14.2.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Jaka Cepec, dr. Vito Vitrih, Pravna praksa, 6/2013V prispevku bova predstavila vpliv sprememb davčne in socialne zakonodaje na davčno-socialno obremenitev dohodka posameznika. Pri tem bova predstavila oziroma primerjala položaj delavca, samostojnega podjetnika, družbenika poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo in družbenika poslovodje v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo. V prispevku želiva tako predstaviti predvsem: 1. sistem davčno-socialne obremenitve dohodka delavca, samostojnega podjetnika in družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo, 2. obremenitev njihovega dohodka s prispevki za obvezna socialna zavarovanja in davki ter 3. spremembe, ki jih je z letom 2013 prinesla nova zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Osnutek strategije iger na srečo lahko prinese pozitivne spremembe

Dženeta Cizelj, 6.5.2010

Druge davščine in olajšave

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 18/2010Čeprav je najnovejša novela1 dotrajanega Zakona o igrah na srečo2 iz sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja začela veljati šele pred približno dvema mesecema, je Vlada objavila osnutek strategije iger na srečo, ki sistem prirejanja, zlasti posebnih iger na srečo, korenito spreminja. Vzpostavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Pri obračunu davka na motorna vozila je potrebno poznati tudi posebnosti vozila

Kunšek Mojca, Kunšek Mojca, Cigrovski Jasmina, Tovornik Toni, 8.10.2009

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 39/2009Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi posebnosti vozila
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Davčna olajšava za plačilo šolnine

Jasmina Cigrovski, 27.9.2007

Druge davščine in olajšave, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 37/2007Schwarz in Gootjes-Schwarz (C-76/05, 11. september 2007) Zakoncema Schwarz, nemškima državljanoma s prebivališčem v Nemčiji, davčni organ ni upošteval davčne olajšave za šolnino za njuna otroka, ki sta obiskovala šole s sedežem v drugih državah članicah. Nacionalna zakonodaja to olajšavo sicer pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Javna naročila blaga

Jasmina Cigrovski, 5.7.2007

Proračun

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2007Medipac-Kazantzidis AE proti Venizeleio-Pananeio (C-6/05 z dne 14. junija 2007) Družba Venizeleio-Pananeio je decembra 2003 objavila javni razpis za dobavo različnih kirurških šivalnih materialov, ki morajo biti potrjeni v skladu z Evropsko farmakopejo in imeti oznako CE.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Vračilo pomotoma plačanega davka

Jasmina Cigrovski, 29.3.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Prometni davek/DDV

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH proti Ministero delle Finanze (C-35/05 z dne 15. 3. 2007) Nemška družba Reemtsma je za oglaševanje in trženje svojih izdelkov v Italiji poslovala z italijansko družbo. Davek na dodano vrednost (DDV) od opravljenih storitev, ki ga je bila dolžna plačati nemška druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske nepremičnine

Jasmina Cigrovski, 9.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Dohodnina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2007Komisija ES proti Kraljevini Švedski (C-104/06 z dne 18. 1. 2007) Švedski zakon o dohodnini (Inkomstskattelagen) ima določbe o odlogu obdavčitve ob odsvojitvi zasebne stanovanjske nepremičnine ali stanovanjske pravice na zasebni zadružni zgradbi ter o obravnavanju takega odloga v primeru poznejše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Prvi vstop na schengensko območje

Jasmina Cigrovski, 26.10.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 41-42/2006Nicolae Bot proti Prefet du Val-de-Marne (C-241/05, 3. 10. 2006) Pritožnik Bot, romunski državljan, je s prekinitvami bival na schengenskem območju, med drugim tudi v Franciji, od 15. avgusta 2002 do konca januarja 2003. Dne 23. februarja se je čez Madžarsko vrnil v Francijo, kjer je bil marca pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davek na uvožena rabljena vozila

Jasmina Cigrovski, 26.10.2006

Druge davščine in olajšave, Cestni promet

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 41-42/2006A. Nadasdi in I. Nemeth proti Direkciji za carine in finance (C-290/05 in C-333/05, 5. 10. 2006) Pritožnik Nadasdi je maja leta 2004 kupil rabljeno osebno vozili v Nemčiji. Pri uvozu na Madžarsko mu je direkcija za carine naložila plačilo davka na registracijo, ki ga je tudi takoj poravnal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Obdavčitev naložbenih polic

Mojca Centa-Debeljak, 13.10.2006

Davki občanov in dohodnina

Mojca Centa-Debeljak, Pravna praksa, 39-40/2006Kakšen davčni režim velja za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, tj. za naložbena življenjska zavarovanja oz. naložbene police? Zakon o dohodnini navaja le dohodek iz življenjskega zavarovanja, s katerim so mišljeni vsi dohodki iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (življenjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Schengenski sporazum in načelo ne bis in idem

Jasmina Cigrovski, 13.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39-40/2006Jean Leon Van Straaten proti Nizozemski in Italiji (C-150/05 z dne 28. 9. 2006) J. L. Van Straaten je bil preganjan tako na Nizozemskem kot v Italiji; na Nizozemskem zaradi posedovanja (en kilogram) in uvoza heroina ter posedovanja orožja, v Italiji pa zaradi posedovanja in večkratnega izvoza her...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Davčni dobropis za raziskave v drugih državah članicah

Jasmina Cigrovski, 14.9.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2006Laboratoires Fournier SA proti Direction des verifications (C-39/04 z dne 10. 3. 2005) Družba Laboratoires Fournier izdeluje in prodaja lastniška zdravila, zato je z raziskovalnimi centri iz različnih držav sklenila pogodbe za izvajanje raziskav, stroške zanje pa je upoštevala pri izračunu davčne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Neskladje med pravom EU in pravom Svetovne trgovinske organizacije

Jasmina Cigrovski, 14.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2006L. V. Parys NV proti Belgisch Interventio-en Testitutiebureau (C-377/02 z dne 1. 3. 2005) Van Parys s sedežem v Belgiji je več let uvažal banane iz Ekvadorja v EU. Ko je leta 1998 pristojne organe prosil za uvozno dovoljenje za banane za prvo četrtino leta, so mu odobrili zaprošeno količino, zman...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje

Jasmina Cigrovski, 31.8.2006

Davki občanov in dohodnina, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2006Maija T. I. Nikula proti Finski (C-50/05 z dne 18. 7. 2006) Upokojenka iz Finske dobiva starostno pokojnino iz Kraljevine Švedske, kjer je delala več let, in Finske, kjer prebiva. Primarno je davčno zavezana na Finskem. Pokojnine, ki jih je prejemala od švedskih nosilcev, in so bile vključene v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Oprostitev plačila DDV za opravljeno izvenbolnišnično zdravstveno oskrbo

Jasmina Cigrovski, 22.6.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 23/2006L.u.P. GmbH proti Finanzamr Bochum-Mitte (C-106/05 z dne 8. 6. 2006) L.u.P. je nemška družba, ki opravlja medicinske preiskave za splošne zdravnike. Po mnenju nemškega davčnega organa naj bi podjetje za te storitve plačalo DDV, saj L.u.P., ki se šteje za »drugo ustanovo za zdravljenje«, ne izpoln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Državna pomoč zaradi zvišanja trošarin na goriva

Jasmina Cigrovski, 15.6.2006

Proračun, Davek na dodano vrednost in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2006Kuwait Petroleum proti Komisiji ES (T-354/99 z dne 31. 5. 2006) Ko so se 1. julija 1997 na Nizozemskem zvišale trošarine na bencin, dizelsko gorivo in utekočinjeni plin, je nizozemski zakonodajalec sprejel poseben zakon, s katerim so predvideli možnost sprejema začasnih ukrepov za znižanje razlik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic

Jasmina Cigrovski, 15.6.2006

Proračun, Davek na dodano vrednost in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2006Uradex SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) (C-169/05 z dne 1. 6. 2006) Kolektivna organizacija za uveljavljanje sorodnih pravic izvajalcev Uradex je vložila tožbo zaradi kršitev avtorskih in sorodnih pravic, saj so brez njenega dovoljenja kabelsko retransm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Dovoljenje za carinski nadzor predelave

Jasmina Cigrovski, 25.5.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19-20/2006Friesland Coberco Dairy Foods BV proti Inspecteur van de Belastingdienst (C-11/05 z dne 11. 5. 2006) Družba Coberco Dairy Foods izdeluje pijače na podlagi sadnega soka in kot surovine uporablja koncentriran sadni sok, sladkorje, dišave, minerale in vitamine. Nekatere družbe, od katerih kupuje sur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti

Jasmina Cigrovski, 13.4.2006

Davčne službe, Varstvo konkurence, cene

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2006Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl proti G. Calafiori (C-451/03 z dne 30. 3. 2006) Dejavnost družbe Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl s sedežem v Milanu je bila pomoč in svetovanje v računovodskih in upravnih zadevah. Ko so na skupščini leta 2003 sprejeli nov statut, s kateri...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 41-42(2) 39(1) 39-40(2)
37(1) 36(1) 35(3) 33(1)
26(1) 23(1) 22(2) 20-21(1)
19-20(1) 18(1) 14(2) 12(1)
11(1) 10(1) 9-10(1) 6(1)
5(2) 2(1)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(1) 2015(2)
2013(2) 2010(1) 2009(1) 2007(4)
2006(16)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov