O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Moja zgodba

Alenka Leskovic, 15.12.2005

Poravnava davkov in prispevkov, Stavbe in stavbna zemljišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 48/2005Ker je konec leta čas za obračune, ga bom tokrat naredila z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance, Davčno upravo Republike Slovenije, Davčnim uradom Ljubljana in njegovo Davčno izpostavo Ljubljana. Veseli december so mi zagrenili do skrajnih meja, saj me rubijo za več kot povprečno slovensko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Nova davčna zakonodaja

mag. Andrej Šircelj, 15.12.2005

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 48/2005Davčni zavezanci bodo 1. januarja 2006 začeli uporabljati spremenjene in dopolnjene zakone s področja davkov, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona davku na dodano vrednost – ZDDV-F, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-D, zakon o spremembah in dopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil

Uroš Škufca, 1.12.2005

Proračun

Uroš Škufca, Pravna praksa, 46/2005Namen prispevka je odgovoriti na pravno in praktično vprašanje, ali pozitivna pravna ureditev na področju finančnih zavarovanj v postopkih oddaje javnih naročil izenačuje bančne garancije z ustreznimi finančnimi zavarovanji pri zavarovalnicah, kakšne so pravne posledice take ureditve ter ali so fina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Revizija javnih naročil

dr. Rajko Pirnat, 24.11.2005

Proračun, Revizija

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 44-45/2005V oktobru 2005 je pri založbi Legat izšla knjiga dr. Aleksija Mužine Revizija javnih naročil. S tem delom avtor po knjigi Zakon o javnih naročilih s komentarjem (Primath, Ljubljana, 2004), ki jo je izdal skupaj s Tomažem Veselom, in knjigi Koncesije – pravna ureditev koncesijskih razmerij v Slovenij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Davčne reforme in pravo

Sara Pernuš, 17.11.2005

Davki občanov in dohodnina

Sara Pernuš, Pravna praksa, 43/2005Pravniško društvo Ljubljana je 20. oktobra organiziralo okroglo mizo o davčnih reformah in pravu, ki jo je moderiral dr. Aleksej Mužina. Sodelujoči so razpravljali o sodelovanju pravnikov pri spremembah zakonodaje, odpravljanju očitnih neustavnosti v davčni zakonodaji in o prispevku sodne veje oblas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega pretoka blaga

Tina Metelko, 17.11.2005

Predpisi o carini in prosti trgovini, Vinogradništvo, žgane pijače

Tina Metelko, Pravna praksa, 43/2005V avgustu 2005 je v Evropski skupnosti začela veljati direktiva o oglaševanju tobaka1 z namenom harmonizacije zakonodaj držav članic na tem področju. Da bi zagotovili konkurenčnosti na skupnem trgu direktiva prepoveduje čezmejno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov, in sicer v časopisih, revijah,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Davčna obravnava bonitet fizičnih oseb

mag. Matjaž Kovač, 10.11.2005

Davki občanov in dohodnina

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 42/2005V starem zakonu o dohodnini so bile bonitete omenjene le v povezavi z zaposlenimi, medtem ko novi zakon o dohodnini upošteva bonitete glede na njihov status in jih kot take tudi obdavčuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Položaj tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja v RS

mag. Andreja Primec, 14.10.2005

Proračun

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 39-40/2005Področje javnega naročanja je v Sloveniji urejeno z dvema zakonoma: zakonom o javnih naročilih (ZJN-1),1 ki določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil, ter zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN),2 ki v teh postopkih ureja pravno varstvo ponudnikov in š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Izhodišča nove ureditve javnega naročanja in naročanja na infrastrukturnem sektorju

dr. Aleksij Mužina, 1.9.2005

Proračun

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33/2005Avtor ni član nobene izmed delovnih skupin za pripravo nove zakonodaje na področju javnih naročil, zato so stališča in predlogi v tem prispevku rezultat zgolj avtorjevega raziskovalnega nemira. Evropski parlament in Svet sta sprejela dve novi direktivi, ki spreminjata in združujeta veljavne direk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Zamudne obresti v davčnem postopku – vpliv odločitve US RS na odločanje v upravnem postopku in upravnem sporu

dr. Aleksij Mužina, 25.8.2005

Upravni spor, Davki občanov in dohodnina

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 31-32/2005Ustavno sodišče je v zadevi št. I-U-356/02 odločilo, da je bil Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99, 97/01 – ZDavP) v neskladju z ustavo in da v zadevah iz 406. člena Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS št. 54/04 – UPB, Ur. l. RS, št. 25/05 – ZDavP-1) začnejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izhodišča za definicijo

mag. Aleš Ferčič, 28.7.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2005Javno-zasebno partnerstvo povsod potrebuje primerno pravno ureditev, tudi v Sloveniji. Drugotnega pomena pri tem je, ali je ta ureditev zajeta v enem ali v več virih oziroma ali je sestavljena iz pravnih pravil, ki so (bila) sprejeta posebej za javno-zasebno partnerstvo, ali iz sicer veljavnih »splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Inšpekcijski pregled Davčne uprave RS

Daša Oštir, 28.7.2005

Davčne službe

Daša Oštir, Pravna praksa, 29-30/2005Davčna uprava RS je opravila inšpekcijski pregled pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti. O inšpekcijskem pregledu je bil sestavljen zapisnik, v katerem so bile ugotovljene nepravilnosti. Davčni zavezanec je na zapisnik podal pripombe, ki pa niso bile upoštevane,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Novela ZRPJN-C

Andraž Žvan, 21.7.2005

Proračun

Andraž Žvan, Pravna praksa, 28/2005Državni zbor je 15. junija 2005 sprejel novelo zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 61/05 – ZRPJN-C). Čeprav novela ni obsežna in ne prinaša bistvenih novosti v strukturo postopka revizije oddaje javnih naročil, kljub temu vsebuje nekaj pomembnih sprememb, na katere bodo mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

Novi poslovnik državne revizijske komisije

Andraž Žvan, 26.5.2005

Računsko sodišče

Andraž Žvan, Pravna praksa, 21-22/2005V začetku tega leta je državna revizijska komisija sprejela nov poslovnik, na katerega je Državni zbor RS že dal soglasje in je začel veljati 6. maja 2005.(*1) Poslovnik ureja podrobnejšo organizacijo in način dela državne revizijske komisije, vsebuje pa tudi nekatere procesne določbe, katerih pozna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Višina neobdavčeno izplačane odpravnine

Matija Šešok, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina

Matija Šešok, Pravna praksa, 20/2005Bralec je bil zaposlen pri tuji družbi, ki pa se je v aprilu odločila, da se umika z našega trga. Po pogodbi o zaposlitvi mu pripada trimesečna odpravnina, če mu delovno razmerje ne preneha iz krivdnih razlogov na njegovi strani. V odločbi o prenehanju zaposlitve iz operativnih razlogov mu potrjujej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo

Miha Šlamberger, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2005V PP, št. 31/2003 z dne 11. 9. 2003 (str. 13), sem v članku Mihe Šlambergerja »Odpravnine po novem zakonu o delovnih razmerjih« prebral, da prejemniku ni treba plačati dajatev iz naslova odpravnine, če ta ni izplačana pod pogoji, kot jih avtor navaja v tekstu (iz krivdnih razlogov ali odpravnine pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Spremembe postopka oddaje javnega naročila - direktive EU

mag. Matjaž Kovač, 12.5.2005

Proračun

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 19/2005EU je lani izdala dve vrsti direktiv glede sistema javnega naročanja, ki morajo biti upoštevane v nacionalnih zakonodajah do konca marca 2006. Direktive posegajo predvsem na področje novih postopkov oddaje javnega naročila, ki naj bi bili prilagojeni večji preglednosti in vzpostavitvi elektronskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

JAVNO - ZASEBNO: Ureditev javno-zasebnega partnerstva

Aleksij Mužina, 28.4.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 17-18/2005Fenomen javno-zasebnega partnerstva (angl. Public ? Private Partnership) je v zadnjem obdobju pogosteje obravnavan v širši (politični) javnosti. Pogled je zlasti optimističen z vidika možnosti izvedbe marsikaterega projekta v javnem interesu (od komunalnega gospodarstva, železniških in avtocestnih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije?

Aleksij Mužina, 14.4.2005

Proračun, Revizija

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 14-15/2005Uvrstitev omejitve v drugem odstavku 5. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 do 2/04 ? ZJN-1) v slovenski pravni red, po katerem pripravljavec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

DRŽAVNE POMOČI: Državne pomoči na tekmovanju

Ana Vlahek, 14.4.2005

Proračun, Višje in visoko šolstvo

Ana Vlahek, Pravna praksa, 14-15/2005V letošnjem študijskem letu se je ekipa študentov ljubljanske PF tretjič udeležila prestižnega svetovnega tekmovanja iz prava EU, t. i. European Law Moot Court Competition. Izmed več kot 100 ekip (predvsem Evrope in ZDA) smo se najprej na podlagi pisnih izdelkov uvrstili med 48 najboljših ekip in si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Razvoj koncepta neposrednega učinka

Vid Kobe, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

Vid Kobe, Pravna praksa, 14-15/2005V zgodovini ukvarjanja s problematiko državnih pomoči je Sodišče ES doslej zavzelo že dve različni stališči do tega problema in po vsej verjetnosti bo svoj pogled na vprašanje neposrednega učinka določbe 86(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) kmalu spremenilo še drugič. Neposredni u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Državne pomoči na področju storitev v javnem interesu

Ana Mušič, 14.4.2005

Proračun

Ana Mušič, Pravna praksa, 14-15/2005Ker je izvajanje storitev v javnem interesu vitalnega pomena za državne članice, po drugi strani pa lahko pomeni prepovedano državno pomoč, se je novejša sodna praksa skupnostnih sodišč natančneje opredelila do te tematike. Koliko jo je dejansko razjasnila, po je drugo vprašanje. Iz sodne odločbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Ali mora državna pomoč po 87(1). členu PES izvirati iz državnih sredstev

Gruša Matevžič, 14.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

Gruša Matevžič, Pravna praksa, 14-15/2005V tem prispevku se bom osredotočila le na prvi pogoj 87(1). člena, torej, da mora biti ukrep dodeljen s strani države članice ali izvirati iz državnih sredstev. Po členu 87(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) so določene državne pomoči prepovedane. Da gre za tako državno pomoč, mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Postopek v primerih državnih pomoči - nadzor nad dodeljevanjem novih pomoči

Maja Koritnik, 14.4.2005

Proračun

Maja Koritnik, Pravna praksa, 14-15/2005Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) v 87. členu opredeljuje prepovedane državne pomoči in določa izjeme, ki so bodisi dovoljene de iure na podlagi PES bodisi o njih diskrecijsko odloča Komisija EU. Postopek v primerih državnih pomoči pa določajo 88. člen PES, Uredba Sveta EU 659/99(*1) te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

KNJIGE: Vzorci aktov v postopkih javnih naročil

Marko Žvipelj, 14.4.2005

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 14-15/2005Področje javnih naročil, ki je doslej strokovno zaposlovalo številne avtorje, ki so s svojimi teoretičnimi deli, komentarji, razpravami in predlogi prispevali k ustrezni pravni ureditvi in umestitvi prava javnih naročil v pravni sistem Republike Slovenije, je obogatila publikacija »Vzorci aktov v po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(2) 46(1) 44-45(1) 43(2)
42(1) 39-40(1) 33(1) 31-32(1)
29-30(2) 28(1) 21-22(1) 20(2)
19(1) 17-18(1) 14-15(7) 10-11(1)
9(1) 8(2) 6(3) 5(1)
4(1) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2005(36)
> Januar(2) > Februar(5) > Marec(4) > April(8) > Maj(4) > Julij(3) > Avgust(1) > September(1) > Oktober(1) > November(4) > December(3)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

ABCĆČDĐEF GHIJK L M NO P QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov