O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Stroški v davčnem postopku

Matej Čujovič, 4.12.2003

Davki občanov in dohodnina

Matej Čujovič, Pravna praksa, 44/2003Ustavno sodišče je 8. oktobra 2003 odločilo, da se razveljavi 8. člen zakona o davčnem postopku, kolikor se nanaša na stroške v postopku, ki ga uvede davčni organ po uradni dolžnosti, glede 15.a člena istega zakona pa je menilo, ni v neskladju z ustavo.(*1) V prispevku komentiram le odločitev o (del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Carinski ukrepi proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v EU in Sloveniji

Andrej Bukovnik, 4.12.2003

Intelektualna lastnina, Predpisi o carini in prosti trgovini

Andrej Bukovnik, Pravna praksa, 44/2003Evropska komisija in belgijska carina sta med 27. in 29. oktobrom v Bruslju v okviru programa Customs 2007 pripravili seminar Boj proti ponaredkom in piratstvu. Na seminarju so predstavili novo uredbo Evropske komisije, ki se nanaša na carinske ukrepe. Uredba bo poenostavila carinske postopke glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Opis in ovrednotenje meril v objavi javnega razpisa

mag. Aleksij Mužina, 27.11.2003

Proračun, Revizija

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 42-43/2003Odločitve Državne revizijske komisije Merilo je vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, povezanih s predmetom ali izvedbo naročila. Naročnik je avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pravo in davčni primež

Irena Polak-Remškar, 20.11.2003

Davki občanov in dohodnina

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 41/2003V uvodniku PP, št. 29/2003, je bil objavljen prispevek dr. Mateja Lahovnika z naslovom Davčni primež in ekonomska logika. Vse zapisano je žal resnično in ni kaj dodati. K pisanju pa me je spodbudil tisti del prispevka, v katerem dr. Lahovnik opozarja, da naj bi novi zakon o dohodnini avtorski honora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

9. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 39/2003Koncesije in javna naročila Dr. Vesna Kranjc je pojasnila, da pravila o javnem naročanju, ki posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem, določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni v primerih, ko osebe javnega sektorja na trgu iščejo blago in storitve. Tako prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Stališča 9. sekcije

Avtor ni naveden, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 39/2003Najpomembnejši ugotovitvi: - potrebna je celovita zakonska ureditev koncesij, - v mnogih vprašanjih je treba dograditi pravno ureditev javnih naročil. Veljavna pravna pravila ZJN-1 v zvezi s koncesionarji so nejasna in zato je njihova razlaga sporna, naj nova pravna pravila jasno določijo, kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Konkurenca davčnega in izvršilnega postopka

Dida Volk, 16.10.2003

Davki občanov in dohodnina

Dida Volk, Pravna praksa, 35/2003Do konkurence davčnega in izvršilnega postopka prihaja pri dolžnikovem dolžniku (delodajalcu, SPIZ, bankah …) ali pa pri dolžniku (npr. pri rubežu premičnin). Izvršba po pravilih davčnega postopka, kot upravnega postopka in izvršba po pravilih izvršilnega postopka, kot sodnega postopka, se namreč ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

MKS:Elektronsko javno naročanje

mag. Jorg Sladič, 2.10.2003

Proračun, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 34/2003Nekaj misli o elektronski ponudbi in elektronski dražbi de lege ferenda Vlada RS je dne 30. aprila 2003 določila besedilo dopolnitev in sprememb Zakona o javnih naročilih (v besedilu: predlog ZJN-1A), 17. junija pa je bila v Državnem zboru opravljena že druga obravnava predloga ZJN-1A. Med bistve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

236 zahtevkov, vrednih 70 milijard sit

Irena Vovk, 25.9.2003

Proračun, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2003Na tiskovni konferenci državne revizijske komisije 18. septembra so namestnik predsednice države revizijske komisije Tomaž Vesel, predsednica mag. Marija Bukovec Marovt in član revizijske komisije mag. Aleksij Mužina predstavili podatke o delu državne revizijske komisije od 1. januarja do 17. septem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

RTV prispevek kot posebna oblika davčne obveznosti

Matej Čujovič, 18.9.2003

Davki občanov in dohodnina, Poravnava davkov in prispevkov

Matej Čujovič, Pravna praksa, 32/2003Plačevanje RTV prispevka je med ljudmi povzročilo nemalo negodovanja. Težave povzroča zlasti nepoznavanje spremenjene področne zakonodaje, ki je spremenila tudi pravno naravo RTV prispevka tako, da gre za posebno obliko javne dajatve, iz katere se financira Javni zavod RTV Slovenija. V prispevku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Nekatera izhodišča in značilnosti obdavčitve nepremičnin

mag. Andrej Šircelj, 21.8.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 29/2003Eno izmed (trenutno aktualnih) vprašanj na področju snovanja novega davčnega sistema in vodenja davčne politike v Sloveniji je – poleg uvedbe novih osebnih in podjetniških dohodnin, dopolnitve predpisov o davku na dodano vrednost in trošarinah zaradi vključitve Slovenije v Evropsko unijo, novih pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Davčni primež in ekonomska logika

dr. Matej Lahovnik, 21.8.2003

Davki občanov in dohodnina

dr. Matej Lahovnik, Pravna praksa, 29/2003Vlada nas bo v kratkem »razveselila« z davčno reformo. Osnovna ideja reforme naj bi bila razširitev osnove za pobiranje davkov z obdavčitvijo premoženja ter razbremenitev dohodkov iz dela. Slovenija se po obremenitvi dohodkov iz dela uvršča v sam vrh držav v Evropi, kar resno ogroža našo konkurenčno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Obdavčitev dobička oziroma dohodka v Evropski uniji

mag. Andrej Šircelj, 31.7.2003

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 27-28/2003V okviru napovedane davčne reforme naj bi v Sloveniji uvedli nov davek na dohodek pravnih oseb, ki naj bi nadomestil davek od dobička pravnih oseb. Slovenija bo 1. maja 2004 polnopravna članica Evropske unije. Slovensko gospodarstvo bo delovala na skupnem evropskem trgu, na katerem podjetja iz razli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Varovanje poslovnih skrivnosti - omejitev načela javnosti v postopkih oddaje javnih naročil

Andraž Žvan, 31.7.2003

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andraž Žvan, Pravna praksa, 27-28/2003Zakon o javnih naročilih temelji na načelu transparentnosti porabe javnih sredstev, ki se nanaša na preglednost, zakonitost in javnost (publiciteto) postopkov oddaje javnih naročil. Postopki naročanja so javni, kar se zagotavlja z objavami javnih naročil v uradnih glasilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Obdavčitev dobav in pridobitev blaga v okviru EU

mag. Andrej Šircelj, 24.7.2003

Davki občanov in dohodnina

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 26/2003Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 se bo začela uporabljati novela zakona o davku na dodano vrednost, ki je v parlamentarnem postopku in jo bo Državni zbor Republike Slovenije predvidoma obravnaval na septembrski seji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Predlog novele ZDDV: teritorialni okvir DDV

mag. Andrej Šircelj, 17.7.2003

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 25/2003Vlada je sprejela in poslala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor predlog sprememb in dopolnitev zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). S predlogom ZDDV naj bi bilo predvsem urejeno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost od 1. maja 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Odločitve Državne revizijske komisije

mag. Aleksij Mužina, 19.6.2003

Računsko sodišče

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 22-23/2003Dopustitev variantnih ponudb V postopkih oddaje javnih naročil ponudniki pogosto, poleg osnovne ponudbe, oddajo tudi variantno ponudbo. Pri tem se postavlja vprašanja, kdaj je takšen način oddaje ponudbe dopusten. Vendar pa se težave, ki so povezane z oddajo variantne ponudbe pojavijo že ob njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄21

Odločitve Državne revizijske komisije

Tomaž Vesel, 12.6.2003

Računsko sodišče

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 21/2003Navedbe blagovnih znamk in dopustnost dodatka "in podobno" Praksa javnih naročil dodatek "ali podobno" sorazmerno pogosto uporablja. In medtem ko zapis raznih blagovnih znamk, tipov, patentov ali proizvajalcev praviloma omenjeni dodatek spremlja, pa se ob tem pogosto pozablja, da je navedeno kombina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Odločitve Državne revizijske komisije

Andraž Žvan, 5.6.2003

Računsko sodišče

Andraž Žvan, Pravna praksa, 20/2003Učinkovitost pravnega varstva v primeru zavrnitve vseh ponudb Javni naročniki včasih zaključijo postopek oddaje javnega naročila, kljub pravilnosti ponudb, brez izbire najugodnejše ponudbe. ZJN-1 poimenuje navedeni položaj kot "zavrnitev vseh ponudb", ureja pa v 77. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Odločitve Državne revizijske komisije

mag. Aleksij Mužina, 29.5.2003

Računsko sodišče

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 19/2003Izbira postopka in vrednost oddaje javnega naročila Pogosti vprašanji iz splošnega oziroma skupnega dela ZJN-1 (1. in 2. del zakona) sta vprašanji glede obsega naročil znotraj (sklopa) omejenega postopka oddaje in načina izračuna vrednosti (praga) posameznega sklopa naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

ODLOČITVE DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

mag. Aleksij Mužina, 15.5.2003

Računsko sodišče

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 17/2003Pojem "javna naročila" lahko obravnavamo z različnih zornih kotov: gospodarskega, finančnega, socialnega, sociološkega, pravnega ali političnega. Vsak od teh vidikov poudarja drugačne značilnosti, postavlja drugačna vprašanja in na postavljena vprašanja povezana z drugimi področji terja različne odg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

Uporaba tujih jezikov v postopkih javnega naročanja

Jurij Žurej, 10.4.2003

Proračun

Jurij Žurej, Pravna praksa, 13/2003Z globalizacijo gospodarske dejavnosti in s pojavom novih oblik meddržavnih povezav se vedno bolj izpostavlja tudi vprašanje možnosti uporabe tujih jezikov v postopkih oddaje javnega naročanja. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) to omogoča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

4. konferenca: Dnevi javnih naročil

Boštjan Kavčič, 3.4.2003

Proračun

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 12/2003Agencija za management je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 20. in 21. marca v Portorožu organizirala že 4. konferenco "Dnevi javnih naročil". Prvi dan konference so se predavatelji posvetili razvoju dobre prakse javnega naročanja v Sloveniji in prilagajanju pravnemu sistemu EU, vlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Razlaga pojma naročnik - drugače

mag. Tina Eržen, 20.3.2003

Proračun

mag. Tina Eržen, Pravna praksa, 10-11/2003Kdo mora uporabljati pravo in kdo lahko o njem kritično razmišlja? V PP, št. 8/03 je dr. Vesna Kranjc v prispevku "Razlaga pojma naročnik" za svoje izhodišče oblikuje dve vprašanji. Prav zato zainteresirani bralec v nadaljevanju pričakuje odgovora nanju. Vendar ju kljub obsežnemu utemeljevanju pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Dodatno pojasnilo - na "drugačno razlago pojma naročnik"

dr. Vesna Kranjc, 20.3.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 10-11/2003Moja stališča o razlagi pojma naročnik so obširno predstavljena v Pravni praksi, št. 33/2000 v prispevku z naslovom "Kdo je zavezan ravnati po ZJN-1" in v knjigi "Zakon o javnih naročilih s komentarjem", GV Založba, Ljubljana 2001.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
44(2) 42-43(1) 41(1) 39(2)
35(1) 34(1) 33(1) 32(1)
29(2) 27-28(2) 26(1) 25(1)
22-23(1) 21(1) 20(1) 19(1)
17(1) 13(1) 12(1) 10-11(2)
8(2) 5(1) 3(2)

Leto objave

< Vsi
2003(30)
> Januar(2) > Februar(1) > Marec(4) > April(2) > Maj(2) > Junij(3) > Julij(4) > Avgust(2) > September(2) > Oktober(2) > November(4) > December(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB CĆČ DĐE FGHIJK L M NOP QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov