O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Davek na dodano vrednost

Irena Vovk, 24.12.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika - Izobraževanje je 17. decembra znova potekal strokovni seminar o davku na dodano vrednost. Državni zbor je naslednji dan zakon o DDV ponovno potrdil, tako da je Slovenija s tem izpolnila enega od poglavitnih pogojev za vključitev v Evropsko unijo. Seminar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Javna naročila: Pogoji za Revizijske komisije za javna naročila

mag. Drago Tomšič, 24.12.1998

Proračun

mag. Drago Tomšič, Pravna praksa, 25/1998V naslednjem prispevku bo razvidno, v kakšnih pogojih deluje Revizijska komisija za javna naročila zaradi pomanjkljive zakonodaje in volje vladnih in parlamentarnih organov za ureditev stanja. Seveda pa so ti organi pod vplivom politike. 1. Revizijska komisija za javna naročila ima status "v usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Vrhovna revizija postopkov javnega naročanja ni upravni postopek, temveč revizijski postopek

mag. Drago Tomšič, 24.12.1998

Upravni postopek in upravne takse, Proračun

mag. Drago Tomšič, Pravna praksa, 25/1998Vrhovna revizija postopkov javnega naročanja se izvaja v Revizijski komisiji za javna naročila (v nadaljevanju Komisija). Pri svojem delu se srečuje s precejšnimi težavami, ki izvirajo predvsem iz pravne nedorečenosti statusa Komisije. Zakonodaja, ki določa delovanje Komisije, mora biti konsistentna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Davčno inšpiciranje in cenitev davčne osnove

Biserka Ošlaj, 10.12.1998

Davki občanov in dohodnina

Biserka Ošlaj, Pravna praksa, 24/1998Davčna stroka se je pri nas zaradi zgodovinskih razlogov začela razvijati pozno, pravzaprav šele pred nekaj leti, ob začetku slovenske davčne reforme leta 1991. V večini držav Evropske unije pa so se vsi sedanji davčni zavezanci že rodili v sistemu dohodnine, prometni davek v obliki davka na dodano ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Izterjava neplačanih davkov in prispevkov

Dida Volk, 10.12.1998

Davki občanov in dohodnina

Dida Volk, Pravna praksa, 24/1998Davčni organ nam pošilja izvršljive sklepe o prisilni izterjavi dolga, ki se nanaša na davke (dohodnina) ali prispevke (mestno zemljišče). Dolžniki so naši delavci, sklepi se nanašajo na razpoložljivi del plače le-teh, mi jih izvršujemo torej kot dolžnikov dolžnik. Vse do sedaj prejete sklepe smo re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in odločanje revizijske komisije

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1998

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1998Javna naročila Javno naročanje je v Sloveniji vsaj za širši krog ljudi novejše pravno področje. Že zaradi tega se v praksi porajajo številna vprašanja. Ob tem pa gre za pravno področje, katero posega v raznolike veje prava - obligacijsko, finančno, upravno, civilno procesno, konkurenčno pravo. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Davek na dodano vrednost

Irena Vovk, 26.11.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998Gospodarski vestnik - Izobraževanje je 12. novembra organiziral seminar o davku na dodano vrednost. Vodil ga je Andrej Šircelj, samostojni davčni svetovalec ter avtor številnih člankov in publikacij o davkih. Predavatelj je zanimivo in izčrpno predstavil vsebino predlaganega zakona o davku na dod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Umik zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila

Vida Kostanjevec, 26.11.1998

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 23/1998V praksi je dokaj pogosto zaslediti primere, ko naročnik vlagatelja zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila z dopisom obvesti, da bo, kolikor se ta v določenem roku (na primer treh dni) ne bo izrekel o tem, da vztraja pri vloženi zahtevi za revizijo, le-to štel za umaknjeno. Takšno post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Nalog Računskega sodišča - izvršilni naslov

Hinko Jenull, 26.11.1998

Civilni sodni postopki, Računsko sodišče

Hinko Jenull, Pravna praksa, 23/1998Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS 51/98) je nalog Računskega sodišča Republike Slovenije za odpravo nezakonitih dejanj uvrstil med izvršljive sodne odločbe (1. odstavek 18. člena v zvezi s 1. točko 2. odstavka 17. člena ZIZ). Odločitev zakonodajalca je presenetljiva ob dejstvu, da Ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Pojasnilo direktorja Carinske uprave RS - prekoračeno pooblastilo

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Carinska služba, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21/1998Pojasnilo, št. 7-3/96-A-3, ki ga je 27. 12. 1995 izdal direktor Carinske uprave RS, ni začelo veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bilo objavljeno v Uradnem listu RS. Z izpodbijanim pojasnilom je direktor Carinske uprave RS zakonsko pooblastilo prekoračil, saj je z določitvijo načina ugotavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Prekršek po zakonu o prometnem davku - obvezen odvzem motornega vozila

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Prekrški, Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 21/19981. Tretji odstavek 68. člena in drugi odstavek 72. člena zakona o prometnem davku se v delu, ki se nanaša na odvzem motornega vozila ( tovornjaka, osebnega avtomobila idr.), traktorja, plovila ali drugega motorja, s katerim je bilo storjeno dejanje iz 6. točke prvega odstavka 68. člena oziroma iz 4....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Javna naročila v Evropski uniji

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Proračun

, Pravna praksa, 16-17/1998V EU predstavlja trg javnih ponudb in povpraševanja 12 % skupnega GDP oziroma vrednost 500 milijard ECU letno. Velikost evropskega trga, predvsem pa dobro razvita pravila transparentnosti javnega povpraševanja in ponudbe na skupnem trgu, sta poglavitna razloga za močno razvito informacijsko in lo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Koncesijski akt - dokaz o strokovni usposobljenosti

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 14-15/1998Vsi, ki se prijavijo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe, morajo že ob prijavi na javni razpis izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Obrtno dovoljenje je po zakonu dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Davčni postopek - nadzor

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 14-15/1998Eno izmed načel pravne države zahteva tudi, da morajo biti v zakonu jasno in nedvoumno vnaprej določene pristojnosti državnih organov in s tem razvidna njihova pooblastila za ravnanje (postopanje) pri odločanju o pravicah in obveznostih pravnih subjektov. Namen zakonodajalca je bil z davčno zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Nesmiselnost obdavčenja pozavarovalnih premij

dr. Marko Pavliha, 28.5.1998

Davki občanov in dohodnina

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/1998V zadnjem času se je pojavilo stališče pristojnega državnega organa, da je potrebno plačati prometni davek(*1) tudi za pozavarovalne premije, kar je morda razumljivo s pragmatičnega vidika proračunskega primanjkljaja, nikakor pa ne s strani stroke in razvitih tujih davčnih sistemov. Čeprav sta v par...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

O reviziji postopkov oddaje javnih naročil

Igor Šoltes, 28.5.1998

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 10/1998Zakon o javnih naročilih, (Ur. l. RS št. 24/97; v nadaljevanju ZJN) je v naši pravni ureditvi prvi v zakonsko normo povzdignjen pravni akt, ki ureja področje oddaje javnih naročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Javno naročilo - veljavna in popolna ponudba

Alenka Mordej, 14.5.1998

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 9/1998Pri javnem odpiranju ponudb sta bili predloženi dve veljavni ponudbi. Po odprtju ponudb pa se je izkazalo, da je popolna samo ena ponudba. Ali je takšen javni razpis uspel in ali lahko razpisovalec sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika? Uvodoma je potrebno opozoriti na razliko med ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Prometni davek - varstvo javne in kulturne dediščine

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Davek od dohodka pravnih oseb, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 7/1998Določba 18. točke 18. člena zakona o prometnem davku je v neskladju z ustavo. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost odpraviti do 31. julija 1998. V neskladju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) je zakonska ureditev, po kateri so izmed javnih zavo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

TED - tudi v Sloveniji

Gregor Strojin, 16.4.1998

Proračun, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Strojin, Pravna praksa, 7/1998Zaradi vse večjega prodiranja slovenskega gospodarstva na svetovne trge je bistvenega pomena, da so slovenska podjetja še bolje obveščena o poslovnih možnostih, ki se jim ponujajo. TED ali Tenders Electronic Daily je elektronska baza podatkov Urada za uradne publikacije EU, ki svoje uporabnike re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Davek od dobička iz kapitala: prodaja podedovanene premičnine

Jelka Podgoršek, 2.4.1998

Dedovanje, Davek od dohodka pravnih oseb

Jelka Podgoršek, Pravna praksa, 6/1998K pisanju tega prispevka me vzpodbuja iskanje odgovora na vprašanje: ali je fizična oseba zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala v primeru prodaje podedovane nepremičnine, če je bila prodaja te nepremičnine izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je sklep o dedovanju postal pravnomoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Dohodnina - zmanjšanje osnove

Avtor ni naveden, 5.3.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 4/1998Ustavno sodišče je pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo, saj dejstvo, da je zakon o dohodnini glede na predmet pravnega urejanja v zvezi s prispevki za socialno varstvo predpisal drugačne pogoje za uveljavljanje zmanjšanja osnove za dohodnino, kot pa je predpisan pogoj za uveljavljanje pravic soc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Davčni zavezanec - mladoletnik

dr. Andrej Berden, 19.2.1998

Davki občanov in dohodnina

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 3/1998Otrok živi pri materi, oče zanj plačuje preživnino. Otrok je podedoval nepremičnine. Pri tem je davčna urpava za celotni znesek davka na dediščino obremenila zgolj mater (tudi z izvršbo) in ne očeta. Otrok je mladoleten. Ali ne bi morala starša v primeru, ko ne gre za preživljanje otroka, nositi vsa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Hrvaški štart z davkom na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 19.2.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 3/1998Najpogostejše razprave na Hrvaškem se odvijajo o bolj ali manj uspelem štartu davka na dodano vrednost ali, kot mu pravijo Hrvatje, porez na dodanu vrijednost. Zaračunavati so ga začeli 1. 1. 1998. Za seboj je "potegnil" najširši krog davčnih zavezancev. Posledično pa tudi davčno upravo in finančno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Dohodnina, povračila stroškov v zvezi z delom

Avtor ni naveden, 5.2.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 2/19981. Pobuda... za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 2. do 6., 8. in 9. točke Sklepa o zneskih drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora RS in delavcev služb Državnega zbora RS (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Ob dveh ustavnih odločbah (in njuni "predzgodbi")

Borut Šinkovec, 5.2.1998

Ustavno sodišče, Prometni davek

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 2/1998Po znanih zadregah v zvezi z uveljavitvijo, sprejetjem, veljavnostjo in uporabo dveh zakonov v zadnjem času je razrešitev problema v obliki odločbe Ustavnega sodišča prišla tako hitro na pomoč, kot bi treščil "deus ex machina" v antični drami; podobne pa so tudi, za pravni red, nekatere rešitve in p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(3) 24(3) 23(3) 21(2)
16-17(1) 14-15(2) 10(2) 9(1)
7(2) 6(1) 4(1) 3(2)
2(2)

Leto objave

< Vsi
1998(25)
> Februar(4) > Marec(1) > April(3) > Maj(3) > Julij(2) > September(1) > Oktober(2) > November(3) > December(6)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJ K LM NO P QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov