O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Bid rigging kot oblika omejevalnega ravnanja v postopkih oddaje javnih naročil

Tanja Bratina, 9.12.2004

Proračun

Tanja Bratina, Pravna praksa, 42/2004Eden izmed ciljev konkurenčnega prava in politike je gotovo tudi varstvo potrošnikov. Potrošniki so torej upravičeni do koristi, ki jih prinaša svobodna konkurenca(*1), tj. najboljših proizvodov oziroma storitev po najnižjih cenah. Po postopkih oddaje javnih naročil se želi z visoko stopnjo neposred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Izbira notarja, odvetnika -- po zakonu o javnih naročilih?

dr. Marko Žvipelj, 2.12.2004

Odvetništvo in notariat, Proračun

dr. Marko Žvipelj, Pravna praksa, 41/2004V zvezi z vprašanjem, ki smo ga zapisali v naslov tega zapisa, je zadnje čase prebrati v časopisju nekatere poenostavitve, izrekajo pa jih strokovni javnosti vse prej kot nepoznani pravniki. Zato bomo poskusili argumentirati trditev, da izbira notarja ali odvetnika (smiselno: cenilca, izvedenca …) n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Koncesija

dr. Marko Novak, 25.11.2004

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 40/2004V upravnem pravu je koncesija način izvajanja javne službe. Dajalec koncesije, ki se imenuje koncedent, je navadno država ali lokalna skupnost. Ta v koncesijskem aktu določi pogoje za izvajanje določene dejavnosti, katere izvajalec je oseba zasebnega prava (koncesionar). Koncedent in koncesionar dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Nov institut: obvestilo o neplačanem davku

dr. Aleksij Mužina, 11.11.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 37/2004Davčni postopek je poseben upravni postopek. V posebnem upravnem (davčnem) postopku se drugače uredi le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Korporacijsko davčno pravo

Andrej Čotar, 28.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Čotar, Pravna praksa, 35/2004V Sloveniji smo bili in smo še priča izredno intenzivni preobrazbi slovenskega davčnega prava ob vstopu Slovenije v EU. Mnenja in poglede na sprejeto zakonodajo s področja določanja davkov in drugačnega davčnega urejanja, ki je že začela veljati in ki še bo -- s 1. januarjem 2005, so na seminarju ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Davčno-pravni vidiki dohodkov iz pravic intelektualne lastnine

mag. Matjaž Kovač, 23.9.2004

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 31/2004Intelektualna lastnina je področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg pridobitev, uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic, na določenih oblikah intelektualnih stvaritev ter podjetniških indentifikatorjev, z namenom določitve pravil za njihovo gospodarno izk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Javna naročila male vrednosti (JNMV)

Petra Pozderec, 23.9.2004

Proračun

Petra Pozderec, Pravna praksa, 31/2004Vzorec notranjega akta za občine V Uradnem listu RS, št. 84/04 je bila objavljena Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: uredba). Nudi osnovo za uskladitev že obstoječih notranjih aktov proračunskih porabnikov (naročnikov) ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stroški davčnega postopka - ponovno pred Ustavnim sodiščem?

dr. Aleksij Mužina, 16.9.2004

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 30/2004Davčni postopek, v katerem se odloča o obveznih dajatvah strank, je poseben upravni postopek. V njem se drugače uredijo le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega področja. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Razmerje med računskim sodiščem in državnim tožilstvom na področju gospodarske (finančne)

Andrej Ferlinc, 2.9.2004

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Računsko sodišče

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 28/2004V zadnjem času smo lahko priča številnim napačnim razmišljanjem, ki vlogo računskega sodišča vidijo predvsem v zvezi z odkrivanjem gospodarskega kriminala. Morda so utemeljeni pomisleki, da vse možnosti niso bile izkoriščene in da tudi državna tožilstva niso izkoristila vseh priložnosti, ki jih ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Ureditev javnih naročil v Republiki Srbiji

Marko Žvipelj, 15.7.2004

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 23/20041. Uvodno Srbska skupščina je julija 2002 sprejela Zakon o javnih naročilih (v izvirniku: Zakon o javnim nabavkama -- v nadaljevanju: ZJN-Sr) in se s tem priključila tranzicijskim državam, ki so občutljivo področje oddaje javnih naročil že ustrezno zakonsko regulirale. Čeprav je sedaj v pripravi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Dovoljena raziskava trga naročnika -- utemeljeno pričakovanje ponudnika?

Mateja Ažman, 8.7.2004

Proračun

Mateja Ažman, Pravna praksa, 22/2004Odločitve Državne revizijske komisije Kolikor želi naročnik uspešno oddati javno naročilo in ne razpolaga z zadostnimi informacijami o predmetu javnega naročila, je priporočljivo, da že pred začetkom formalnega postopka po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A; Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Vsebina obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila

Mateja Ažman, 10.6.2004

Proračun

Mateja Ažman, Pravna praksa, 20/2004Odločitve Državne revizijske komisije V postopkih oddaje javnih naročil se je institut "obrazloženega obvestila" po 79. členu Zakona o javnih naročilih (ZJN-1; Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00) večkrat izkazal za učinkovitega, in sicer v tem smislu, da so se ponudniki na podlagi informacij, ki jih je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Davčno neprivlačno okolje

Klemen Šešok, 10.6.2004

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2004Vse čestitke Ministrstvu za finance, Vladi ter Državnemu zboru ob sprejemu nove davčne zakonodaje! S sprejemom novega zakona o dohodnini in novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb smo se postavili ob bok davčno najbolj neugodnim državam na svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Zakon o javnih naročilih

Nina Gruden, 3.6.2004

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 18-19/2004Pred kratkim smo v slovenski pravni literaturi lahko pozdravili nov komentar Zakona o javnih naročilih, ki sta ga pripravila dr. Aleksij Mužina in Tomaž Vesel. Do zdaj najbolj izčrpen, ažuren in obsežen komentar obsega več kot tisoč strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Izbira izvedenca – po pravilih o javnem naročanju?

mag. Jorg Sladič, 27.5.2004

Proračun

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 17/2004Zadnje čase zasledimo v državni upravi stališča, da mora izbira izvedenca pri izvedbi dokaza z izvedencem potekati po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Tako stališča je precej problematično tako s praktičnega kakor tudi teoretičnega vidika. Če drži stališče, da izvedenčevo delo ne spada v ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nemožnost pravočasne dobave predmeta javnega naročila

Marko Žvipelj, 20.5.2004

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 15-16/2004Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila odločala o vprašanju, ali bo izbrani ponudnik, glede na navedbo vlagatelja, da se je proizvodnja predmeta javnega naročila -- specialno vozilo -- premaknila za 10 tednov, vozilo lahko dobavil pravočasno, skladno z za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

ZJN-1A: reforma javnega naročanja

Sara Pernuš, 11.3.2004

Proračun

Sara Pernuš, Pravna praksa, 8-9/2004Pred koncem preteklega leta je Državni zbor sprejel novelo zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 2/04), ki je začela veljati 30. januarja. Dan pred veljavnostjo novele ZJN-1A so pogled na reformo predstavili (seminar je pripravila Nebra) mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Višina prihodkov kot finančni pogoj

Pero Milutinović, 19.2.2004

Proračun, Revizija

Pero Milutinović, Pravna praksa, 7/2004Odločitev Državne revizijske komisije V postopkih oddaje javnih naročil naročniki pogosto presojajo finančno sposobnost za izvedbo javnega naročila z določitvijo višine prihodkov, ki jo morajo doseči ponudniki v preteklem obdobju (npr. prejšnjem poslovnem letu). Z doseganjem zahtevane višine prih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Čakalna doba 35 ur - kje so pravni argumenti zoper takšno ravnanje?

dr. Rajko Knez, 19.2.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2004Kolona tovornjakov, ki čakajo na prestop meje na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba - Šandrež je bila včeraj ob 17. uri dolga že 14 kilometrov, v njej je stalo okrog 550 tovornjakov, čakalna doba za prestop meje pa se je gibala med 25 in 35 urami. STA - 10. 2. 2004 1. Uvod Kolone tovornjakov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Pravo notranjega trga EU in finance

Andraž Žvan, 12.2.2004

Predpisi o carini in prosti trgovini, Monetarni predpisi

Andraž Žvan, Pravna praksa, 6/2004Šola evropskega prava V začetku februarja se je nadaljevala Šola evropskega prava, ki jo pod strokovnim vodstvom Lex europea, Inštituta za pravo EU iz Maribora in Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete iz Ljubljane pripravlja družba Nebra. Naslov predzadnjega programskega sklopa, ki je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nova davčna zakonodaja

Sara Pernuš, 12.2.2004

Davki občanov in dohodnina

Sara Pernuš, Pravna praksa, 6/2004Komisija državnega sveta za gospodarstvo je 20. januarja 2004 v prostorih Državnega sveta RS pripravila posvet o novi davčni zakonodaji na področju neposrednih davkov. Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Milojka Kolar je povedala, da naj bi bil zavezanec za davek po predlogu zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Temeljita prenova zakona – nova vprašanja

dr. Aleksij Mužina, 22.1.2004

Proračun

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 2/2004V zadnjih decembrskih dneh je Državni zbor sprejel obsežno novelo Zakona o javnih naročilih (ZJN-1A; Ur. l. RS, št. 2/04). Verjetno ne sodi zgolj v pravno stroko ocenjevanje, ali je bila novela zakona (v nadaljevanju: novela oziroma ZJN-1A) sprejeta prepozno ali pa prehitro, in da zato pri njenem sp...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
42(1) 41(1) 40(1) 37(1)
35(1) 31(2) 30(1) 28(1)
23(1) 22(1) 20(2) 18-19(1)
17(1) 15-16(1) 8-9(1) 7(2)
6(2) 2(1)

Leto objave

< Vsi
2004(22)
> Januar(1) > Februar(4) > Marec(1) > Maj(2) > Junij(3) > Julij(2) > September(4) > Oktober(1) > November(2) > December(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A B CĆČ DĐEF G HIJK LM N OP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov