O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 171)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Osebe zasebnega prava kot naročniki po ZJNVETPS

Djokić Danila, Djokić Marko, 20.12.2007

PRORAČUN

dr. Marko Djinović, Pravna praksa, 49-50/2007Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)1 ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, gradenj in storitev na naštetih področjih.2 Prispevek pa obravnava pravne osebe zasebnega prava kot nosilke posebnih ali izključnih pravic po 2. točki petega odstavka 3. člena ZJNVETPS in utemeljenost njihovega obravnavanja kot naročnikov po tem zakonu.#&#Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo

mag. Nataša Belopavlovič, 20.12.2007

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2007 Očetu, ki je starostno upokojen, je nujno potrebna stalna pomoč in postrežba druge osebe. Zato mu je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred leti priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo. Ta se je do zdaj vedno usklajeval hkrati z uskladitvijo pokojnine. Ob zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Izvajanje ZDDPO-2 (ZDDPO-1) in ZDavP-2 (ZDavP-1) pri združitvah

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 49-50/2007 Pojasnilo DURS, št. 4200-87/2007, 20. november 2007 Kateri predpis mora davčni zavezanec uporabiti pri statusni spremembi združitve? Ali je razlika, če je datum združitve (presečni datum) na dan 31. december 2006 ali na dan 1. januar 2007? Kateri predpis se uporabi v primeru združitev v letu 20...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Stopnja DDV za dobavo apartmajev

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 49-50/2007 Pojasnilo DURS, št. 4230-198/2007-2, 28. november 2007 Gradbeno podjetje, ki se ukvarja tudi s prodajo novo zgrajenih stanovanj in apartmajev, sprašuje po kriteriju za uporabo 8,5-odstotne stopnje DDV pri prodaji objektov ter ali je možno tudi za apartmaje obračunati DDV po nižji stopnji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 49-50/2007 Pojasnilo DURS, št. 4210-471/2007, 5. 12. 2007 Zavezanec je posredoval opis pridobitve delnic družbe Droga d.d. na podlagi unovčitve lastniškega certifikata v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1995, zamenjavo delnic družbe Droga d.d. v postopku statusnega preoblikovanja (spoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007 (30. november 2007)

Avtor ni naveden, 20.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 49-50/2007 . Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 13.12.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2007 S ciljem, da vam približamo in olajšamo pot skozi zakonodajne paragrafe, vam v prilogi, ki izhaja v vsaki drugi številki Pravne prakse, pripravljamo komentar aktualne davčne teme in zanimive razsodbe ter zanimivosti iz slovenskega in evropskega pravnega Kunšek, Jasmina Cigrovski in Toni Tovornik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2007 Davčna pojasnila Dohodnina Pojasnilo DURS, št. 4210-430/2007, 20. november 2007 · Kakšna je davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta delniške družbe, ki so sicer bodisi zaposleni v družbi bodisi so imenovani kot zunanji člani. Ali gre pri izplačilu sejnin v teh primeri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Izvajanje četrtega odstavka 43. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2007Zavezanca je zanimalo, na kateri dan se po določbi četrtega odstavka 43. člena ZDoh-2 ugotavlja boniteta v naslednjem primeru: Opcijski upravičenci (na podlagi opcijskega načrta in že sklenjenih opcijskih pogodb) lahko pravico do nakupa delnic po izvršilni ceni (nominalna vrednost delnic) uresničij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2007 Podjetnik med paragrafi Številka 4 Da vam približamo in olajšamo pot skozi zakonodajne paragrafe, vam v prilogi, ki izhaja v vsaki drugi številki Pravne prakse, pripravljamo komentar aktualne davčne teme in zanimive razsodbe ter zanimivosti iz slovenskega in evropskega pravnega prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov

Maja Ekart, 29.11.2007

PRORAČUN

Maja Ekart, Pravna praksa, 46/2007 V letu 2006 smo izvedli postopke javnega naročanja po omejenem postopku za prevoze osnovnošolskih otrok. Usposobljenost smo priznali trem ponudnikom, tj. vsem, ki so se kot kandidati odzvali. Lani smo zaradi konkurence ponudnikov dosegli primerno nizke cene, letos pa sta ponudbe oddala le dva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An post

dr. Aleksij Mužina, 29.11.2007

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 46/2007dr. pravnih znanosti, docent na Fakulteti za manegement Koper Univerze na Primorskem Bralca tega prispevka zagotovo ni treba opozarjati na to, da so javna naročila razdeljena v skupino za skupni evropski trg prioritetnih (A) in skupino neprioritetnih (B) storitev. Storitve iz prve skupine ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Davčna obravnava denarnih odpravnin

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 45/2007 Davčna pojasnila Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 4201-16/2007, 17. oktober 2007 V zvezi z davčno obravnavo odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem oz. odpravnin izstopajočim delničarjem v primeru vključitve družbe v glavno družbo, ki so fizične osebe, zavezanec me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Obdavčitev sobodajalcev

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Davčne službe

, Pravna praksa, 45/2007 Pojasnilo DURS, št. 4218-10/2007, 1. oktober 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo, ali lahko sobodajalci, ki so od davčnega organa prejeli potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2007 "izstopijo" iz statusa normirancev in so obdavčeni kot fizične osebe, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Obveščanje o razlogih za razveljavitev postopka

Maja Ekart, 22.11.2007

PRORAČUN, Upravni spor

Maja Ekart, Pravna praksa, 45/2007 . V Zakonu o Javnem naročanju (ZJN-2)1 ni veliko specifičnih navedb glede razveljavitve postopka. Ali je naročnik ponudnike dolžan obvestiti o razlogih za razveljavitev postopka?* * Vprašanje je postavila naročnica PP na seminarju Oddaja javnih naročil po novem, GV Založba, 25. september 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov

Katja Eman, 22.11.2007

PRORAČUN

Katja Eman, Pravna praksa, 45/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 107, 24. oktober 2007 Za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je kot namenski prihodek proračuna dopustno pridobivati in uporabljati sredstva donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ni pa dovoljeno pridobiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov

Maja Ekart, 15.11.2007

PRORAČUN

Maja Ekart, Pravna praksa, 44/2007 V letu 2006 smo izvedli postopke javnega naročanja po omejenem postopku za prevoze osnovnošolskih otrok. Usposobljenost smo priznali trem ponudnikom, tj. vsem, ki so se kot kandidati odzvali. Lani smo zaradi konkurence ponudnikov dosegli primerno nizke cene, letos pa sta ponudbe oddala le dva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 15.11.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2007 Kakšne davčne olajšave bomo lahko izkoristili v letu 2007 Tako kot vsako leto doslej bomo morali davčni zavezanci v začetku naslednjega leta izdelati davčni obračun (pravne osebe) in potrditi ali dopolniti informativni izračun dohodnine. Kljub temu da nas ta naloga čaka šele v prvih pomladanski...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Omejevanje pravnega varstva v nasprotju s cilji javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 15.11.2007

PRORAČUN

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na Pravni fakulteti v Mariboru Laična javnost pogosto ocenjuje, da pravila o javnem naročanju onemogočajo poslovanje javnega sektorja in s tem zavirajo zadovoljevanje javnih dobrin. Takšno oceno so spodbudili posamezni odmevni primeri, na primer nakup operacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Prenos dejavnosti in plačana realizacija

Avtor ni naveden, 8.11.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 43/2007 Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 4230-272/2007-2, 9. oktober 2007 Davčni zavezanec - podjetnik, identificiran za namene DDV, je celotno dejavnost prenesel na sina. Zanima ga, ali se pri prenosu dejavnosti na sina prenese tudi posebna ureditev po plačani realizaciji ter al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Uveljavljanje terjatev zoper družbenike družbe, izbrisane na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij

Avtor ni naveden, 8.11.2007

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 43/2007 Pojasnilo z dne 8. oktobra 2007 Davčna uprava Republike Slovenije vodi zoper zavezance, ki so bili aktivni družbeniki družb, izbrisanih na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod),1 postopke davčne izvršbe, in sicer na podlagi 27. člena ZFPPod in 394. člena Zakona o gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Povračilo stroškov po pogodbi

Avtor ni naveden, 8.11.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 43/2007 Pojasnilo DURS, št. 4210-395/2007, 9. oktober 2007 Pojasnilo obravnava vprašanje zavezanca, ki pri opravljanju svoje dejavnosti na področju izobraževalne in znanstveno - raziskovalne dejavnosti sklepa z zaposlenimi oz. z zunanjimi sodelavci na osnovi pravnih določil pogodbe o delu (avtorske po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Inflacija nas lovi

Matej Tomažin, 8.11.2007

PRORAČUN

Matej Tomažin, Pravna praksa, 43/2007univ. dipl. ekonomist, član uprave družbe za upravljanje Alfa Invest, d.o.o., Zagreb Še v začetku leta smo vsi razmišljali o brzdanju inflacije, toda zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je inflacija pobegnila in da nas je začela loviti. Loviti predvsem v tem smislu,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 25.10.2007

Davki občanov in dohodnina, Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 41-42/2007 Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in dedovanje Dolžnost davčnega zavezanca je, da pravočasno poravna svoje davčne obveznosti. Zgodi pa se, da davčni zavezanec umre, preden jih poravna, in tako nastane vprašanje, koliko, kako in kdaj je treba plačati dolgovani davek ter kakšn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil

Jure Škrbec, 12.10.2007

PRORAČUN

Jure Škrbec, Pravna praksa, 39-40/2007Načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije št. 95, 13. september 2007 Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z Zakonom o zdravs...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(6) 48(1) 47(2) 46(3)
45(4) 44(3) 43(4) 41-42(1)
39-40(4) 38(3) 37(9) 35(5)
34(1) 33(5) 29-30(5) 28(2)
27(5) 26(1) 24-25(9) 23(1)
22(10) 21(1) 20(8) 19(1)
18(8) 16-17(3) 15(10) 12(10)
11(1) 10(5) 9(1) 7-8(7)
6(1) 5(11) 4(7) 2(6)
1(7)

Leto objave

< Vsi
2007(171)
> Januar(13) > Februar(26) > Marec(17) > April(13) > Maj(18) > Junij(20) > Julij(13) > Avgust(5) > September(15) > Oktober(8) > November(14) > December(9)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČD ĐE F GHIJ K LM NOP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov