O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

dr. Vesna Kranjc, 12.12.2002

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2002Strokovno literaturo s področja javneganaročanja je letošnjo jesen obogatila knjiga "Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil", ki jo je napisal mag. Aleksij Mužina, že uveljavljeni strokovnjak na področju javnega naročanja. Praktično znanje si pridobiva pri vsakodnevnem delu kot član Drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Reforma pravnega varstva

Andraž Žvan, 12.12.2002

Proračun

Andraž Žvan, Pravna praksa, 44/2002Novela ZRPJN Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št.: 78/99, 90/99, v nadaljevanju: ZRPJN) je že do sedaj nudil ponudnikom relativno ustrezno pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, pri sami uporabi tega zakona pa so se pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

DRUŠTVA: Davek od dobička v društvih

mag. Tone Jagodic, 12.12.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 44/2002Ministrstvo za finance pripravlja novzakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se v določeni meri nanaša tudi na društva, kot civilnopravne osebe, ki naj bi po tem zakonu bile zavezane plačevati davek od pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarjajo. V zvezi s tem se poraja nekaj pravnih vprašanj, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Potrdilo o vpisu v seznam usposobljenih izvajalcev gradenj

Vida Kostanjevec, 28.11.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 42/2002Državna revizijska komisija za revizijopostopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je pred nedavnim odločala o sporu(*1), temelječem na določilu 92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Javna naročila, pogoji in merila

Nina Gruden, 7.11.2002

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 39/2002O tem, da je zakonska norma šele začetekopredelitve določenega pravnega področja in da je svet med odstavki členov še kako bogat, nam izčrpno govori priročnik "Javna naročila, pogoji in merila" mag. Aleksija Mužine in Tomaža Vesela. Avtorja sta se sistematično in primerjalnopravno lotila institut...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DAVKI: Pretanka kapitalizacija - davčni problem ali učinkovito poslovno orodje

Klemen Šešok, 24.10.2002

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Klemen Šešok, Pravna praksa, 37-38/2002Pretanka kapitalizacija (angl.: thincapitalisation; nem.: Unterkapitalisierung, Fremdfinanzierung; fr.: sous-capitalisation) pomeni, da v sestavi financiranja odvisne družbe močno prevladuje dolžniški kapital v primerjavi z lastniškim kapitalom(*1). Nastaja pri povezanih družbah (osebah), tako domač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Davčno priznani stroški - prvi odstavek 12. člena ZDDPO

dr. Michael Knaus, 3.10.2002

Davki občanov in dohodnina

dr. Michael Knaus, Pravna praksa, 35/2002Komentar odločbe Ustavno sodišče RS je v sodbi z dne 23. 5. 2002 (Ur. l. RS, št. 50/02) med drugim razpravljalo tudi o ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 12. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koncesija ni (zgolj) dovoljenje

mag. Aleksij Mužina, 19.9.2002

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2002Ali je občina (država) dolžna ugoditizahtevi za podelitev koncesije? V eni izmed pomladnih izdaj PP (št. 16/2002) smo v prispevku: Javne službe: Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb, v zvezi z vprašanjem, tu zapisanim v podnaslovu, podali nekaj argumentov pro et contra pri odgovoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Razlika med ocenjeno in pogodbeno vrednostjo javnih naročil

Irena Vovk, 19.9.2002

Obligacije, Proračun

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Statistika 2001 Iz statističnega dela poročila urada za javna naročila, ki ga je urad predložil vladi 30. junija 2002, je razvidno, da je bilo v minulem letu oddanih 320.800 javnih naročil, in sicer naročil velike vrednosti 9.179 (za nje je potrebna objava v uradnem listu; mejni prag za oddajo naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Sekundarne politike in merila

Tomaž Vesel, 12.9.2002

Proračun

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 32/2002Izhodišče ureditve javnih naročil jezagotavljanje konkurence in varovanja zahtev po nediskriminaciji, proporcionalnosti in transparentnih postopkov. Sekundarne politike(*1) temu nujno ne sledijo. Teh politik vsaj načelno ni težko identificirati na ravni EU, saj so kot cilji EU določene in sprejete v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Škodljiva davčna konkurenca

Irena Erjavec, 22.8.2002

Davki občanov in dohodnina

Irena Erjavec, Pravna praksa, 30/2002V zadnjem času je Pravna praksa objavilačlanka z naslovom "Davčno načrtovanje" (PP, št. 22/20. 6. 2002) in "Offshore družbe" (PP, št. 24/4. 7. 2002), ki promovirata davčne oaze in druge škodljive davčne režime kot učinkovito orodje za zmanjševanje davčne obveznosti. Da bi bilo zagotovljeno obj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Ponudbena cena: 1,00 SIT

Mateja Ažman, 25.7.2002

Proračun, Revizija

Mateja Ažman, Pravna praksa, 27/2002Na pravniški diskusijski listi se je nedolgo tega pojavilo zanimivo vprašanje: "Ali lahko ponudnik v postopku oddaje javnega naročila ponudi, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev iz razpisne dokumentacije, izvedbo razpisanih delo za simbolično ceno 1,00 sit? Ponudnik v svoji ponudbi tudi obrazloži, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Davčni postopek: Dokaz z izvedenci v davčnem postopku

mag. Maja Fišinger, 25.7.2002

Davki občanov in dohodnina

mag. Maja Fišinger, Pravna praksa, 27/2002Dejansko stanje: * V davčnem postopku pregleda pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davkov je davčni zavezanec (stranka v postopku) zahteval, da se opravi dokaz z izvedenci (dodatni dokazni predlog). * Prvostopni davčni organ je zahtevo stranke v postopku v celoti zavrnil, pri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Davek od prometa nepremičnin

mag. Maja Fišinger, 11.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Maja Fišinger, Pravna praksa, 25/2002Primer: Davčni urad je zaradi neplačiladavka od prometa nepremičnin izdal sklep o prisilni izterjavi kupcu nepremičnine, ki je bil po prodajni pogodbi zavezan plačati polovico davka na promet nepremičnin. Glede na to, da je bilo v pogodbi navedeno, da se kupnina poravna v dveh obrokih, tj. 70 % ob p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Davki: Offshore družbe

Klemen Šešok, 4.7.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 24/2002Učinkovito poslovno orodje ali ogrožanjetradicionalnih davčnih sistemov Offshore jurisdikcije(*1), med katere uvrščamo tiste z nižjimi oziroma ničtimi stopnjami obdavčitve, so trn v peti tradicionalnim davčnim sistemom. Mnenja o tem, ali so offshore družbe učinkovito poslovno ogrodja ali zgolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

PRIMERJAVE: Javna naročila v Republiki Hrvaški

mag. Aleksij Mužina, 27.6.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 23/2002Prikaz pravne ureditve Podobno kot pred leti Republika Slovenija začenja prve resnejše korake na področju prevzema evropskega pravnega reda (acquis communautaire) delati tudi država, s katero nas ne druži le najdaljša meja, temveč tudi sorazmerno dolga tradicija bivanja v skupnih državah. Eno izmed ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄22

DAVKI: Davčno načrtovanje

Klemen Šešok, 20.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 22/2002Gospodarska konkurenčnost poslovnihsubjektov je odvisna tudi od davkov, ki jih ti plačujejo svojemu fiskusu. Konkurenca med tradicionalnimi davčnimi sistemi na eni strani in območji z nižjo oziroma ničto stopnjo obdavčitve na drugi strani daje poslovnim subjektom številne možnosti za davčno načrtova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (II.del)

Klemen Šešok, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 21/2002Nadaljevanje iz prejšnje številke Obdavčitev kapitalskih dobičkov? Z vidika MBO je med bistvenimi vprašanji obdavčitev kapitalskih dobičkov. Posamezniki, udeleženi v MBO, se lahko kasneje odločijo, da bodo svoje delnice oziroma deleže prodali(*1). Tako ustvarjeni kapitalski dobiček je lahko obrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davki in harmonizacija s pravom EU

Romana Sladič, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Romana Sladič, Pravna praksa, 21/2002V času, ko se Slovenija pripravlja na vstop v Evropsko unijo in včasih že skoraj prehitropripravlja, popravlja in sprejema zakone ter druge državne akte, da bi zadostila pogojem in zahtevam EU, je Državni svet v sodelovanju z Zvezo društev pravnikov Slovenije in Avstrijskim inštitutom za vzhodno in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (I.)

Klemen Šešok, 30.5.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2002Managerski odkup podjetja (MBO) lahko splošno opredelimo kot postopek, v katerem uprava(poslovodstvo) oziroma določen krog ljudi, ki upravlja družbo (prevzemniki), prevzame to družbo (družba tarča). V MBO je udeleženih več oseb. Na eni strani prevzemniki (kupci), na drugi strani prodajalci, poleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Vpliv poteka ponudbene opcije na veljavnost razpisnega postopka.

Vida Kostanjevec, 23.5.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 19/2002Zoper možne nesporazume želim bralca že opozoriti, da vse v tem prispevku navedenopredstavlja le moje osebno mnenje o obravnavanem vprašanju in ne stališče organa, v katerem sem zaposlena! V postopkih oddaje javnih naročil niso redki primeri, ko se še pred formalnim zaključkom razpisnega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Obdavčitev korporacijskih razpolaganj

Klemen Šešok, 23.5.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 19/2002Ob predlogu sprememb zakona o dohodnini Davčni vidiki korporacijskih dejanj, med katera prištevamo tista dejanja, ki temeljijo na sklepu skupščine ali drugega pristojnega organa, bodo po predlagani spremembi Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zbirka odločitev 2000 in 2001

Nina Gruden, 23.5.2002

Proračun, Revizija

Nina Gruden, Pravna praksa, 19/2002Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Konec aprila je pri GV Založbi izšla zajetna zbirka odločitev Državne revizijske komisije, prvi sistematični prikaz njenih sklepov, izdanih med leti 2000 in 2001. Zbirka praktično združuje materialno in procesno pravo področja j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

O javnih naročilih

Nina Gruden, 16.5.2002

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 18/2002Državna revizijska komisija in urad za javna naročila sta 22. in 23. aprila v sodelovanju z ministrstvom za finance in NOU (National Board for Public Procurement) iz Švedske v Portorožu pripravila četrti posvet o javnih naročilih in koncesijah. Direktor urada za javna naročila Igor Šoltes je poud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Davki: Davčna narava delodajalčevega plačila zdravstvenega pregleda

Klemen Šešok, 9.5.2002

Davki občanov in dohodnina, Kolektivne pogodbe

Klemen Šešok, Pravna praksa, 17/2002Pred kratkim so imeli v gospodarski družbi davčni pregled. Med drugim je inšpektor preveril tudi delodajalčevo plačilo preventivnega zdravstvenega pregleda. V letu 2001 so namreč vsem zaposlenim v družbi omogočili obdobni preventivni zdravstveni pregled, kot to predvideva Izjava o varnosti, ki so jo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
44(3) 42(1) 39(1) 37-38(1)
35(1) 33-34(2) 32(1) 30(1)
27(2) 25(1) 24(1) 23(1)
22(1) 21(2) 20(1) 19(3)
18(1) 17(2) 15-16(1) 14(1)
10-11(1) 5(2) 4(2)

Leto objave

< Vsi
2002(33)
> Januar(2) > Februar(2) > Marec(1) > April(2) > Maj(7) > Junij(4) > Julij(4) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(2) > November(2) > December(3)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

A BCĆČDĐE F G HIJ K LM NOPQRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov