O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 91)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Merila za izbiro ponudbe po ZJN-2

mag. Marija Bukovec-Marovt, 21.12.2006

Proračun

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti, odvetnica Državni zbor je 23. novembra sprejel novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),1 ki na to področje prinaša kar nekaj novosti. Poleg novih postopkov in vrednostnih pragov je treba omeniti pogoje za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Obdavčevanje obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po Zakonu o dohodnini

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo MF, št. 472-15/2006/66, 20. 10. 2006 Prejeli smo vprašanje, v katerem zavezanec sprašuje o načinu obdavčevanja obresti, ki jih fizična oseba doseže iz zakladnih menic, po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-1).1 Pojasnjujemo: a) Davčna osnova Davčna osnova od obresti, doseženih ob o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Obravnava prenosa individualne mlečne kvote po Zakonu o dohodnini in po Zakonu o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Davki občanov in dohodnina, Mlečni izdelki

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-887/2006-2, 4230-318/2006-1, 22. 9. 2006 Sistem mlečnih kvot urejajo Uredba Sveta ES, št. 1788/2003, z dne 29. 9. 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov in Uredba Komisije ES, št. 595/2004, z dne 30. 3. 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Davki občanov in dohodnina, Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1019/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec prosi za potrditev mnenja, da stroški postopka imenovanja v naziv visokošolskega učitelja za zaposlene na univerzi x ne veljajo med boniteto po četrtem odstavku 27. člena Zakona o dohodnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Obdavčitev dohodkov rezidentov RS, doseženih z delom v tujini

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-735/2006, 12. 10. 2006 Zavezanka navaja, da je njen mož zaposlen v Italiji za nedoločen čas, prav tako ima v Italiji prijavljeno začasno prebivališče. V zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz zaposlitve, ki jih rezidenti Slovenije prejemajo za delo v Italiji (oziroma Avstri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin – november 2006

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006 V Uradnem listu RS, št. 73/06, je bil dne 13. julija 2006 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, ki je začel veljati da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006 Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetju al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Udeleženci izobraževanja odraslih in posebna olajšava za študentsko delo

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1033/2006, 13. 9. 2006 V Uradnem listu RS, št. 69/06, je bil dne 3. julija 2006 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A), na podlagi katerega lahko pod določenimi pogoji opravljajo začasna ali občasna dela prek pooblaščene organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15. 9. 2006 I. Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil o polnem odbitku za obresti iz 132. člena ZDoh-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Obdavčitev nepremičnine ob odprodaji

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4236-50/2006, 12. 10. 2006 Zavezanec opisuje primer, ko leasing hiša kupi nepremičnino, ki v naravi predstavlja enostanovanjsko hišo. Ob nakupu je plačan davek na promet nepremičnin. Leasing hiša postane zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in jo odda v finančni najem/leasing...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

DDV od storitev trženja investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo MF, št. 432-32/2006, 6. 11. 2006 Na vprašanje v zvezi z davkom na dodano vrednost od storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov in delnic investicijskih skladov, ki jih družbe za upravljanje prenesejo na tretje osebe, Ministrstvo za finance odgovarja: Zakon o davku na dodano ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-1

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-160/2006, 7. 9. 2006 Po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)1 se družbeniki v enoosebnih družbah, ki so hkrati tudi poslovodje družbe, vključijo v obvezno zavarovanje kot samozaposleni in ne iz naslova delovnega razmerja (drugi odstavek 15. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Prenos lastninske pravice na nepremičninah

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4227-7/2006, 20. 9. 2006 * Kako je obdavčen prenos komunalne infrastrukture (komunalnih vodov in zemljišč) z investitorja na občino, potem ko investitor konča njeno gradnjo na podlagi urbanistične pogodbe z občino? Prenos stavbnih zemljišč in komunalnih vodov (ko ti po dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Olajšava za nakup nepremičnine

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1059/2006, 4. 10. 2006 Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se v letošnjem l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je nerezident RS, ki v Sloveniji dosega dohodek iz oddajanjem premoženja (nepremičnine - stanovanja) v najem. Navedeno nepremičnino oddaja v najem pravni, pa tudi fizični osebi. Pri tem se mu postavlja vprašanje, kako uveljavljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Obdavčitev kapitalskega dobička pri podaritvi stanovanja sinu

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4224-22/2006, 11. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je septembra leta 2002 kupil enosobno stanovanje, v katerem živi in je od nakupa dalje tudi stalno prijavljen sin, ki mu želi sedaj omenjeno stanovanje tudi podariti. Pri tem pa se je soočil z odmero dohodnine od dobička iz kapita...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Popravki DDV, opravljeni po uvedbi evra pri finančnem leasingu

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 47/2006Pojasnilo DURS, št. 4230-336/2006, 9. 11. 2006 Davčni zavezanec opozarja na težave, s katerimi se leasing hiše srečujejo ob uvedbi evra. Vprašanje zadeva naknadne popravke davčne osnove in DDV, ki se bodo opravljali po 31. decembru 2006. Navaja, da so leasing pogodbe sklenjene v evrih, leasingoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Davek od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo MF, št. 425-20/2006/3, 6. 9. 2006 * Kako se obdavčuje dohodek, ki ga davčni rezident Slovenije dosega iz prihrankov (hranilna knjižica in vrednostni papirji) v Avstriji? V skladu z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Zaračunavanje NUSZ in DDV

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4224-19/2006, 11. 9. 2006 * Zavezanka je zastavila vprašanje, ali mora na znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), ki ga zaračuna najemniku, obračunati tudi DDV, saj ima z najemnikom v pogodbi dogovorjeno, da poleg najemnine, ki je z DDV obdavč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega odstavka 49. člena ZDDPO-1

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2006, 17. 8. 2006 Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)1 lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, in to v višini 20 odstotkov zneska teh vlaganj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Obdavčitev prometa z nepremičninami

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4236-11/2006, 26. 10. 2006 Davčni zavezanec je zastavil vrsto vprašanj v zvezi z obdavčitvijo nepremičnin, ki jih prodajajo fizične osebe. Vprašanja je zastavil v obliki trditev, za katere je želel potrditev ali pojasnilo DURS: 1. Fizična oseba, ki prodaja stare nepremič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Dvakratni regres in obdavčitev

mag. Boštjan Petauer, 30.11.2006

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 46/2006Družba je zaposlila delavko, ki ji prejšnji delodajalec ni izplačal regresa in je tudi posredoval izjavo, da regresa delavka ni prejela. Po šestih mesecih je delavki regres nakazal novi delodajalec, a nekaj dni pozneje delavka regres prejela tudi od prejšnjega delodajalca. * Ali je glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Zavrnitev vseh ponudb

mag. Marija Bukovec-Marovt, 30.11.2006

Proračun

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 46/2006Ena izmed možnosti, da naročnik lahko zaključi postopke oddaje javnega naročila, je tudi zavrnitev vseh ponudb. * Ali lahko naročnik po opravljenem postopku pregleda in ocenitve ponudb zavrne vse formalno pravilne ponudbe? V praksi se večkrat kot sporno postavlja vprašanje pravilnosti naročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Vračilo preplačane trošarine

Avtor ni naveden, 23.11.2006

Ustavno sodišče, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 45/2006Odločba US RS, št. U-I-239/04 z dne 19. 10. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 112/06 Člen 30 zakona o trošarinah (Ur. l. št. 84/98 in 57/99) je bil v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Pravno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije

mag. Janez Tekavc, 23.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 45/2006pravnih znanost, odvetnik v Ljubljani V postopku revizije postopkov javnega naročanja se je izoblikovala praksa, da zoper odločitve državne revizijske komisije ni mogoče vložiti niti pritožbe niti upravnega spora, tako da je odločitev dokončna in nespremenljiva. Zakon o reviziji postopkov javn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(5) 48(6) 47(6) 46(6)
45(5) 44(2) 43(4) 41-42(12)
39-40(3) 38(2) 37(1) 36(1)
35(5) 34(1) 33(3) 29-30(3)
27(1) 26(1) 24-25(1) 23(1)
22(3) 19-20(1) 17(2) 14(2)
13(2) 11(1) 10(3) 9(2)
6(1) 5(3) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2006(91)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(6) > April(4) > Maj(3) > Junij(5) > Julij(5) > Avgust(3) > September(8) > Oktober(17) > November(17) > December(17)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H IJ K LM N OP QRSŠT U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov