O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Denarne kazni za carinske prekrške

Janez Bolha, 17.10.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Janez Bolha, Pravna praksa, 19/1991Carinarnice kot prvostopni organi za postopek o prekrških v Republiki Sloveniji ( 1. odstavek l4. člena zakona o carinski službi-Uradni list R Slovenije, št. 1/91 z dne 25. 6. 1991) morajo od 25. 6. 1991 dalje pri odločanju o carinskih prekrških po 8.c členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnega ama...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Pokojnina kot dohodek - del davčne osnove

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 16/1991Niso v neskladju z ustavo določbe zakona, ki obravnavajo pokojnino kot dohodek, ki spada v davčno osnovo. S tem se sicer omogoča, da se za višino davka, ki ga bo treba plačevati, zmanjšuje njen gmotni učinek za upravičenca, vendar šele od objave izpodbijanega zakona v uradnem listu naprej in ne z uč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Olajšava za zavezance davka iz kmetijstva

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Katastrski dohodek

, Pravna praksa, 14/1991Določba občinskega odloka, s katero se uvaja plačevanje davka tudi od ugotovljenega čistega dohodka z opravljanjem gostinskih in prodajnih storitev izven sedeža dejavnosti, opredeljene v obrtnem dovoljenju, ni v neskladju z zakonom. Določba občinskega odbora, ki predpisuje ugotavljanje vrednosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prometni davek

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 13/1991Republiška uprava za družbene prihodke je v zvezi z izvajanjem določb zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) v pismu št. 415-8/91 z dne 23. 5. 1991, ki ga je posredovala vsem občinskim upravam za družbene prihodke, dala naslednja pojasnila: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prejemki iz Italije - samo enkratna obdavčitev

dr. Lev Svetek, 4.7.1991

Davki občanov in dohodnina

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1991V mednarodnem plačilnem prometu - pa tudi v dvostranskih odnosih med dvema državama, so ponavadi sprejete norme, po katerih se neka dajatev iz premoženja, avtorske pravice, patenti in tehnične izboljšave ne smejo obdavčevati z davkom v dveh ali več državah, temveč samo enkrat, in to večinoma v tisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prometni davek - nepravilnosti na fakturah pravnih oseb

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 13/1991V skladu z 52. členom Zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev kontrolira obračunavanje in plačevanje prometnega davka pri davčnih zavezancih - pravnih osebah služba družbenega knjigovodstva, pri davčnem zavezancu - fizični osebi, katerega obratovalnica nima statusa pravne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Spremembe o posebnem prometnem davku

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1991V Uradnem listu RS, št. 10/91 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku (Ur. list SRS, št. 24/88, 38/89 in Ur. list RS, št. 37/90 in 44/90, 4/91). Po spremembi v Uradnem listu RS, št. 10/91 se posebni republiški davek od prometa proizvodov ne plačuje tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Davek od dobička pravnih oseb

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 5/1991Pojasnila o tem davku, obračunavanju in plačevanju akontacij zanj itd., povzemamo po okrožnici SDK v RS, Centrala Ljubljana, št. 901-13/91 z dne 4. 2. 1991. Zavezanci Zavezanci so pravne osebe, ustanovljene po zakonu o podjetjih (razen družb z neomejeno solidarno odgovornostjo), banke in druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Prometni davek

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/1991Glede prodaje gradbenega reprodukcijskega materiala stanovanjskim zadrugam za njihove člane - zadružnike je republiški sekretariat za finance dal v pismu z dne l5. 2. 1991 naslednje pojasnilo: "V Republiki Sloveniji se na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCCI k ustavi Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prometni davek - plačila in oprostitve

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/1991Po več okrožnicah SDK - Centrale za Slovenijo povzemamo nekaj pomembnih pojasnil glede plačevanja prometnega davka oziroma njegovih oprostitev. V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91) je Republiška uprava za družbene prihodk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Olajšave pri davku od osebnih dohodkov

Mirko Modic, 31.1.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

Mirko Modic, Pravna praksa, 2/1991Eden prvih problemov, na katerega so pri novi davčni zakonodaji naletela podjetja in drugi delodajalci, je bilo ugotavljanje osnove za obračun davka na osebne dohodke iz delovnega razmerja po zakonu o dohodnini.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
19(1) 17(1) 16(1) 14(1)
13(3) 12(1) 7(1) 5(2)
4(1) 2(1)

Leto objave

< Vsi
1991(13)
> Januar(1) > Marec(3) > April(1) > Junij(1) > Julij(4) > September(2) > Oktober(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJKLM NOP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov