O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 143)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Članarina sindikatu in DDV

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-325/2010-2, 13. april 2011 Davčna uprava poudarja, da je treba v vsakem posameznem primeru ugotavljati, za opravljanje katerih transakcij je članarina namenjena, zato enotnih navodil glede obravnavanja članarin v praksi pri sindikatih in pri drugih podobnih člans
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Pojasnilo glede 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Pojasnilo DURS, št. 4210-30949/2011-2, 9. december 2011 Iz kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja načeloma izhaja, da so delavci upravičeni do obroka prehrane med delom. Če prehrana med delom ni zagotovljena, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Izdajanje računov pri spletni prodaji vrednostnih bonov po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-620/2011, 21. september 2011 Davčni zavezanec mora izdati račun, ko potrošniku dobavi blago oziroma storitev. Ob izdaji vrednostnega bona po določbah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ni treba izdati računa. V nekateri
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Oskrba umrlega in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011 Pojasnilo DURS, št. 4230-7739/2011, 13. oktober 2011 • Ali je oskrba umrlega, ki jo opravi dom za ostarele, oproščena plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v povezavi z drugim odstavkom tega čl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2011Ministrstvo za finance je konec oktobra na svojih spletnih straneh objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju predlog pravilnika), na katere je bilo možno do sredine novembra podati predloge in pripombe. Ker pa predlog pravilnika p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Slovo doktrine "too big to fail"

Peter Merc, 15.12.2011

Banke, zavodi

Peter Merc, Pravna praksa, 48/2011 Reševanje bank v težavah z različnimi shemami državnih pomoči je bilo med zadnjo finančno krizo kljub ogromnim stroškom nujno in neizbežno. Zato se bolj kot vprašanje smiselnosti in učinkovitosti takega načina reševanja že ves čas postavlja vprašanje, katere banke rešiti pred padcem in katere
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Matjaž Verbič, 15.12.2011

PRORAČUN

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 48/2011 ZVJPN je bil sprejet v začetku junija, veljati je začel 3. julija 2011. Pri GV Založbi pa je izšla knjiga Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Krajnc in Vide Kostanjevec. Knjiga z zakonom obsega 138 strani, uvodna pojasnila pa so razdelje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Plačilo za delo - edini družbenik, ki je poslovodna oseba

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011P Pojasnilo DURS, št. 4210-23044/2011-6, 23. november 2011• Kako si lahko edini lastnik in direktor družbe izplača ure dela za različna dela v svoji družbi? Davčni predpisi ne urejajo pravnih podlag, na podlagi katerih subjekti urejajo medseboj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Dostava obrokov hrane in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-3532/2011, 24. maj 2011 • Ali mora socialno varstveni zavod od obrokov hrane obračunavati DDV? Dostava obroka hrane v okviru storitve pomoč družini na domu je element te socialnovarstvene storitve in je tako oproščena plačila DDV. Na podlagi drugega odstavka 41.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanimi osebami rezidenti

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011Pojasnilo DURS, št. 4200-116/2011, 29. november 2011 Združenja bank Slovenije prosi za stališče glede prilagajanja davčne osnove med povezanima osebama rezidentoma, in sicer na podlagi predhodne uskladitve prejetega stališča Ministrstva za finance (dopis št. 423-24/2011/6 in 423/23/2
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011P Pojasnilo DURS, št. 4230-471/2010, 19. avgust 2011
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-721/2011, 3. avgust 2011 Nakupi in prodaje delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se vpisujejo v davčne evidence in obračun DDV-O (nabave v polje 33, prodaje pa v polje 11) kadar pomenijo gospodarsko dejavnost davčnega zavezanca. Prejeta plačila
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela od doma

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4210-4697/2011, 14. april 2011 Zavezanec želi zaposlenim, ki uporabljajo službeno vozilo tudi v zasebne namene (goriva za zasebno rabo vozila jim ne zagotavlja), povrniti stroške službenih poti na podlagi podatka o prevoženih kilometrih v službene namene, porabi go
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-2658/2011, 4. maj 2011 Davčni zavezanec sprašuje glede davčne obravnave daril manjših vrednosti v propagandnih akcijah. Trgovske družbe namreč zaradi pospeševanja prodaje svojim kupcem ponujajo različne ugodnosti prek številnih tržnih akcij. • Kako je na
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011 Pojasnilo DURS, št. 4217-6258/2011-1, 20. april 2011 Davčni zavezanec želi poleg redne zaposlitve pri delodajalcu v Sloveniji za družbo v Avstriji opravljati nekatera svetovalna dela. Ker ne opravlja samostojne dejavnosti, bo dela opravljal kot fizična oseba, transakcijski račun za nakazila
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-413/2010-2, 11. marec 2011 Zveza in devet medobčinskih društev invalidske organizacije organizirajo in izvajajo posebne socialne programe. Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so zveza in medobčinska društva razvrščena pod šifro: 94.991 - Dejavnost drugje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Navidezni pravni posli v davčnih zadevah

Jure Mercina, 17.11.2011

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 44/2011Vsak posameznik ima legitimen interes in pravico, da svoja pravna in poslovna razmerja uredi tako, da pri tem plača čim manj davka. Če so trošarine na gorivo na Hrvaškem nižje kot v Sloveniji, je povsem legitimno, da svoje vozilo z gorivom napolnimo na Hrvaškem, in ne v Sloveniji. Problem se pojavi, če želimo nižjo obdavčitev doseči z izrabo pravnih praznin tako, da sklenemo enega ali več pravnih poslov, da pri tem v skladu s predpisi nismo obdavčeni, hkrati pa prikrijemo ekonomsko vsebino posla, ki bi bil sicer obdavčen. Takrat govorimo o davčnem izogibanju. Tako sklenjeni pravni posli se v davčnem postopku obravnavajo kot navidezni, pravni posel pa se obdavči po svoji pravi ekonomski vsebini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Še o nadzornem odboru občine

Primožič Kužner Mojca, Radonič Martina, 17.11.2011

PRORAČUN

Mojca Primožič-Kužner, Martina Radonič, Pravna praksa, 44/2011 Dr. Miloš Senčur v svojem članku nasprotuje stališču Upravnega sodišča, ki ga je zavzelo v odločitvi o zavrženju tožbe v upravnem sporu med člani "starega" nadzornega odbora kot tožniki in občino kot toženko. Kot navaja tud
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Določanje statusa prejemnika storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-3626/2011, 6. maj 2011 • Kako naj ravna davčni zavezanec, ki je opravil storitev iz 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) davčnemu zavezancu iz druge države članice, ki se
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Povračila stroškov udeležencev izobraževanja odraslih

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10. oktober 2011 • Udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Ali se povračilo stroškov prehrane med delom do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb pri dohodnini

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011P Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6. oktober 2011 • Kdaj je treba prvič predložiti obračun prispevkov od zavarovalne osnove za družbenike - poslovodne osebe (ki so zavarovani po zavarovalni podlagi 040), ki v letu 2011 prispevke obračunavajo od izplačane plače? Družbenik - p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Ustava in ekonomska politika

Igor Vuksanović, 27.10.2011

Ustavno sodišče, PRORAČUN

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 41-42/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Članek mag. Jorga Kristijana Petroviča je tudi v strokovni pravni literaturi končno načel problematiko sprememb Ustave na področju javnih financ s ciljem obvladovanja posledic ekonomske krize (ustavno omeje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011P Pojasnilo DURS, št. 4251-2597/2011-3, 23. september 2011 Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Pred 1. januarjem 2011 so prispevke za zavarovance - poslovodne osebe v večini primerov plačevale njihove družbe in jih kot stroške, ki so povezani z opravljanjem del
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-1544/2011-4, 5. oktober 2011 Dne 5. oktobra 2011 je bil v Ur. l. RS, št. 78/11 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki začne veljati in se uporabljati 20. oktobra 2011. Nekatere zakonske določbe pa se bodo zače
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ustavno omejevanje javne porabe - načelo izravnanega proračuna in fiskalno pravilo

mag. Jorg Kristijan Petrovič, 14.10.2011

PRORAČUN

mag. Jorg Kristijan Petrovič, Pravna praksa, 39-40/2011Vse več držav se reševanja javnofinančnih težav loteva tudi na najvišji pravni ravni, to je v svojih ustavah. Spremembe ustav v smeri omejevanja javne porabe so tako izvedle Švica (2001), Nemčija (2009), Madžarska (april 2011) in Španija (september 2011). Nekaj držav je na dobri poti, da jih izvedejo (Francija in ZDA). Ideje o ustavnem omejevanju javne porabe so bile predstavljene tudi v Sloveniji. Načini omejevanja javne porabe so zelo različni in le nekatere rešitve so se izkazale za uspešne. Te bi veljalo umestiti v naš pravni red in si tako zagotoviti dolgoročno vzdržnost naših javnih financ. Globoko se namreč strinjam z ugotovitvijo dr. Janje Hojnik iz uvodnika PP, št. 38/2011, da je: prednostna naloga Slovenije ureditev njenih javnih financ, s čimer bo ne le ustavila padanje bonitetnih ocen, temveč tudi zaščitila svojo fiskalno avtonomijo in preprečila, da bi uslužbenci evropske komisije sedeli na Ministrstvu za finance".
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(4) 48(3) 47(5) 45(4)
44(2) 43(3) 41-42(1) 39-40(3)
38(1) 37(6) 36(1) 35(4)
34(1) 33(8) 32(1) 30-31(7)
28-29(3) 27(3) 26(1) 24-25(7)
23(1) 22(9) 21(4) 20(3)
19(3) 18(10) 17(1) 15-16(7)
14(1) 13(6) 12(3) 11(1)
9(8) 8(2) 6-7(2) 5(1)
4(8) 3(1) 2(3) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2011(143)
> Januar(5) > Februar(11) > Marec(14) > April(14) > Maj(17) > Junij(21) > Julij(7) > Avgust(8) > September(20) > Oktober(5) > November(9) > December(12)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJK LM NOP QR SŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov