O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Preventivni ukrepi za varstvo podatkov v zgodnjih fazah javnega naročanja

Peter Černigoj, 27.11.1997

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 23/1997Javna naročila II. Konflikt interesov in insiderstvo Prejšnji prispevek (glej pp, št. 22/97) je obravnaval javnost in zaupnost podatkov in informacij v zgodnjih fazah javnega naročanja. Nekatera določila zakona o javnem naročanju nalagajo naročnikom ravnanja, ki vnaprej zmanjšujejo možnost sel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Premoženjski davki v državah OECD - primerjava s Slovenijo

dr. Boštjan Škof, 27.11.1997

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Boštjan Škof, Pravna praksa, 23/1997V javnosti se pojavljajo vse pogostejše razprave o prihodnji obdavčitvi premoženja. Najpogostejša so vprašanja: - kaj sploh obdavčitev premoženja obsega, - kdo bo davek plačeval in koliko. Na hitro je mogoče misliti, da gre za novo davčno zvrst, pa ni povsem tako. V tem sestavku želimo pojasnit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uvoz zaradi izvoza - pristojni carinski organ

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Carinska služba

, Pravna praksa, 22/1997Zakaj mora podjetje v postopku uvoza zaradi izvoza cariniti izvozno blago pri tisti carinski izpostavi, pri kateri je postopek začet? Primer: podjetje običajno carini uvozno blago v Sežani, izvozno pa v Celju, kjer ima sedež. Pristojnost carinskih organov v carinskem postopku uvoza zaradi izvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Javnost in zaupnost podatkov in informacij med pripravami na javno naročilo

Peter Černigoj, 13.11.1997

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 22/1997Javnost in zaupnost podatkov in informacij med pripravami na javno naročilo Pri javnem naročanju je podobno kot pri drugih poslih potrebno ločiti javne podatke od zaupnih. V različnih fazah naročanja so razlogi za javnost in zaupnost različni. Zakon o javnih naročilih (ZJN) izrecno ureja nekatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Začasno financiranje - pravni interes

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 22/1997Zainteresiranost pobudnikov kot davkoplačevalcev za razumno višino, preglednost in racionalnost javne porabe kaže le na možen posreden pravni interes za izpodbijanje Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. l. RS, št. 31/97), ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Pravo javnih naročil - zakon o javnih naročilih s komentarjem

dr. Vesna Kranjc, 30.10.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 21/1997Med pripravami in ob sprejetju konec meseca marca 1997 zakon o javnih naročilih ni vzbudil večjega zanimanja širše strokovne javnosti. Po uveljavitvi zakona, predvsem pa po prvih razpisih, izvedenih po njegovih pravilih, se je pokazala pestrost in številnost vprašanj, katera zadevajo javna naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

O enotni stopnji davka na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 16.10.1997

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 20/1997Slovenija je pred korenitimi reformami obdavčitve porabe. Obstoječi prometni davek, ki je v bistvu nadaljevanje starega jugoslovanskega prometnega davka, bo kmalu dobil povsem nove značilnosti. Davek na dodano vrednost bodo občutili vsi davčni zavezanci, podjetja bodo načeloma soočena z neizogibnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Prepoved povratne veljave pravnih aktov ne velja za davčni organ

Aleš Avbreht, 2.10.1997

Davčne službe

Aleš Avbreht, Pravna praksa, 19/1997Davek od premoženja Zgodil se je naslednji primer: Davčni urad Ljubljana, Izpostava Lj.-Vič Rudnik je davčnemu zavezancu, ki ima počitniško hišico na območju občine Velike Lašče, šele dne 29. 8. 1997 odmeril davek od premoženja za leto 1997, čeprav bi ga moral odmeriti že v začetku leta 1997. Pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Revizijski postopek oddaje javnih naročil

dr. Etelka Korpič-Horvat, 18.9.1997

Proračun

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 17-18/1997Po zakonu o javnih naročilih in zakonu o računskem sodišču Javna naročila zajemajo pomemben delež sredstev javnih financ. V proračunu Republike Slovenije za leto 1996 so predstavljala petino sredstev. Zato je zelo pomembna njihova pravilna poraba, ki mora biti ne samo zakonita, ampak tudi gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 4.9.1997

Proračun, Gradbeništvo

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 16/1997Ali sme izdelovalec projektne dokumentacije nastopati kot ponudnik gradbenih del Investitorji oziroma naročniki javno naročilo, katerega predmet je graditev objekta, pogosto oblikujejo v dve smiselni zaključeni celoti (izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo) in vsako oddajo na podlagi posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Javno naročilo manjše vrednosti

dr. Vesna Kranjc, 10.7.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 13/1997Konec meseca marca je bil sprejet Zakon o javnih naročilih /ZJN, Uradni list RS, št. 24/97), ki je temeljito posegel v poslovanje javnega sektorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Še k "Zakon o javnih naročilih"

Alenka Mordej, 26.6.1997

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 12/1997V prispevku, objavljenem v pp, št. 10/97, sem zapisala, da pri sprožanju javnih razpisov, ki jih izvajajo proračunski uporabniki, v času od prenehanja veljavnosti Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94), t. j. 20. 5. 1997, do pričetk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

K prikazu zakona o javnih naročilih

Blanka Primec, 12.6.1997

Proračun

Blanka Primec, Pravna praksa, 11/1997V Pravni praksi, št. 10 z dne 29. 5. 1997, je bil objavljen sestavek z naslovom Zakon o javnih naročilih, v katerem avtorica prikazuje ureditev oddaje javnih naročil po zakonu o javnih naročilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Kdo je pristojen: davčni organ ali sodnik za prekrške

Milan Petek, 12.6.1997

Prekrški, Davki občanov in dohodnina

Milan Petek, Pravna praksa, 11/1997Če bo prišlo do spremembe kaznovalne določbe, ki je doslej za posamezni prekršek določala postopek pri sodniku za prekrške, z novim zakonom pa bo za takšen prekršek (istovrstni dejanski stan) predpisano kaznovanje na kraju samem s strani predlagatelja in z določeno kaznijo, ki je za storilca tudi mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Pravna narava Poslovnika DZ in državnega proračuna

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Državni zbor in državni svet, Proračun

, Pravna praksa, 10/1997Druga alinea prvega odstavka 48. člena, 166. člen in členi 215 - 225 Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z ustavo. Poslovnik Državnega zbora ima v delu, ki ureja postopek sprejemanja aktov Državnega zbora, v pravnem sistemu hierarhični položaj zakona, saj na abstrakten in originaren način...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Predlog za spremembo zakonodaje: Roki za pošiljanje davčnih obračunov pozavarovalnic

dr. Marko Pavliha, 29.5.1997

Davek od dohodka pravnih oseb, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/1997Zadnje čase je nadvse moderno, da se vsepovsod udriha po zavarovalnicah ter se plače, avtomobilska zavarovanja in še kaj (ne)spretno uporabljajo v politične namene, bodisi na višjem nivoju "odrasle" politike ali pa že v mladinskih klopeh. Pozavarovalnice so sicer zaradi svoje funkcije precej manj "n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Zakon o javnih naročilih

Alenka Modrej, 29.5.1997

Proračun

Alenka Modrej, Pravna praksa, 10/1997Zakon o javnih naročilih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/97, zavezuje k obveznim postopkom oddaje javnih naročil bistveno širši krog naročnikov kot dosedaj veljavni predpis. Zakon predpisuje več možnih načinov oddaje javnih naročil. Raven odgovornosti naročnikov in njegovih odgovornih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Ločeni mnenji k odločbi U-I-40/96

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Proračun

, Pravna praksa, 10/1997Pritrdilno ločeno mnenje sodnika mag. Matevža Krivica Z odločbo se strinjam - razen z 10. točko obrazložitve (in s prvim stavkom 11. točke, ki iz 10. točke izhaja). Točka 10 bi se po mojem mnenju morala glasiti nekako takole: "10. Proračun je po svoji naravi svojevrsten državni (parlamentarni)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Poslovanje z javnim sektorjem po sprejemu zakona o javnih naročilih

Aleš Kobal, 15.5.1997

Proračun

Aleš Kobal, Pravna praksa, 9/1997Državni zbor je 26. marca sprejel zakon o javnih naročilih, glede katerega pa je bil vložen odložilni (suspenzivni) veto. Zato je Državni zbor o zakonu ponovno odločal na seji konec meseca aprila, na kateri je omenjeni zakon sprejel s potrebno večino glasov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Pritožba zoper odločbo o odmeri dohodnine in upravni spor

Biserka Olšaj, 24.4.1997

Upravni spor, Davki občanov in dohodnina

Biserka Olšaj, Pravna praksa, 8/19975. julija 1996 v pritožbenem roku vložil pritožbo zaradi previsoko odmerjene dohodnine za leto 1995. Kljub telefonskim in pismeni urgenci še ni prejel nobenega odgovora, pojasnili pa so mu, da je drugostopenjski pritožbeni organ pri reševanju pritožb v velikem zaostanku, saj rešuje šele pritožbe iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Prometni davek - oprostitev

Avtor ni naveden, 10.4.1997

Prometni davek

, Pravna praksa, 7/1997Druga točka drugega odstavka 12. člena Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 4/92, 9/92, 71/93 in 16/96), ki pri določitvi reprodukcijskega materiala, za katerega je ob nakupu možna oprostitev plačila prometnega davka, upošteva kriterij različnosti proizvodov, ne pomeni kršitve načela enakosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Vidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 6/1997Na Pravni fakulteti v Mariboru je 11. junija 1996 mag. Bojan Škof uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji", in sicer pred komisijo, ki so jo sestavljali dr. Jože Rovan (profesor PF v Ljubljani), dr. Olivera Lončarić Horvat ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Računsko sodišče mimo zakona?

Vinko Kastelic, 20.2.1997

Računsko sodišče

Vinko Kastelic, Pravna praksa, 4/1997V strokovnih krogih že več let poteka razprava, ali velja institut pogodbe o zaposlitvi tudi za delavce v državni upravi. Računsko sodišče je te razprave prerekalo z razlogom, da morajo institut pogodbe o zaposlitvi uvesti tudi za delavce v upravi. Tako stališče se opravičuje s tem, da sedanja delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Prometni davek za storitve

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Prometni davek

, Pravna praksa, 4/1997Prvi odstavek 34.b člena Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93) se razveljavi. Glede na 147. člen ustave in določbe zakona o prometnem davku se lahko obveznost plačevanja davka od prometa storitev uvaja samo z zakonom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
23(2) 22(3) 21(1) 20(1)
19(1) 17-18(1) 16(1) 13(1)
12(1) 11(2) 10(4) 9(1)
8(1) 7(1) 6(1) 4(2)

Leto objave

< Vsi
1997(24)
> Februar(2) > Marec(1) > April(2) > Maj(5) > Junij(3) > Julij(1) > September(2) > Oktober(3) > November(5)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A BCĆČ DĐEFGH IJK LM NO P QRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov