O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 141)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (drugi del)

Avtor ni naveden, 17.12.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

DURS, Pravna praksa, 49-50/2009Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)2 se od 1. januarja 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).3 V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil?

Vida Kostanjevec, 10.12.2009

PRORAČUN

Andraž Žvan, Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 48/2009Do konca decembra 2009 je treba v notranji pravni red prenesti novo pravno-varstveno smernico 2007/66/EC, ki nadomešča oziroma spreminja stari pravno-varstveni smernici.1 Prenos nove smernice odpira vrsto vprašanj, zlasti glede uvedbe pravne sankcije neveljavnosti nezakonito sklenjenih pogodb in mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Davčni vidik novoletnih obdaritev

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2009

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2009Davčni vidik novoletnih obdaritev
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (prvi del)

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

DURS, Pravna praksa, 47/2009Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)1 se od 1. januarja 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).2 V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Vračila DDV po 1. januarju 2010

mag. Mojca Kunšek, 26.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2009Vračila DDV po 1. januarju 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pasti predloga novele ZJN-2

mag. Maja Potočnik, 26.11.2009

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 46/2009Na spletnih straneh Ministrstva za finance je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju,1 katerega glavni cilj naj bi bila uskladitev zakonodaje s področja javnega naročanja z Direktivo št. 2007/66/ES o spremembi direktiv Sveta št. 89/665/EGS in št. 92/13/EGS gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Obvestilo izplačevalca o dejanskih stroških prejemnika avtorskega honorarja

Davčna uprava RS, 26.11.2009

Davki občanov in dohodnina

DURS, Pravna praksa, 46/2009Organizator je predavateljem, ki pri njem niso zaposleni, na podlagi avtorske pogodbe nakazal sredstva v višini vsote fiksnega avtorskega honorarja za predavanje in nadomestila za bivanje v kraju, kjer je bil organiziran ta tridnevni izobraževalni dogodek (upošteval se je dejanski znesek, ki ga je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Uveljavljanje investicijske olajšave - plačilo stavbne pravice

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo davčni zavezanec zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje, in v kakšni višini lahko ta uveljavlja olajšavo? Stavbno pravico mu j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja? • Ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja, v skladu s kolektivno oziroma podjetnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadomestilo za posredovanje podatkov o plačilih in drugih transakcijah ter oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se od nadomestila za storitve posredovanja podatkov o plačilih in drugih transakcijah obračunava DDV oziroma ali so te storitve oproščene plačila DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Provizija za izdajo jamstev in oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se od provizije za izdajo jamstva ter nadomestila za stroške priprave in vodenja jamstva obračunava DDV (provizija za izdajo jamstva ter nadomestilo za stroške priprave in vodenja jamstva, ki ga bo SID banka zaračunala banki, ta pa kreditojemalcu)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih ponudnikov

Maja Potočnik, 12.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Maja Potočnik, Pravna praksa, 44/2009Postopki oddaje javnih naročil so že po poimenovanju javni, zaradi česar je faza izbire najugodnejšega ponudnika podvržena večjemu nadzoru in zakonskemu normiranju, kot to sicer velja za sklepanje poslov v zasebnem sektorju. Po izdaji odločitve o oddaji naročila imajo ponudniki, ki jim javno naročil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudb v praksi javnega naročanja

Marko Zupanc, 12.11.2009

PRORAČUN

Marko Zupanc, Pravna praksa, 44/2009Naročniki (posredno pa tudi ponudniki) se v postopkih javnega naročanja (postopkih oddaje javnih naročil) pogosto srečujejo z vprašanjem, katero ponudbo označiti za formalno nepopolno in katere ne. Formalno nepopolna je namreč tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Izognite se kazni s samoprijavo

mag. Mojca Kunšek, 12.11.2009

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2009Izognite se kazni s samoprijavo
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave RS z dne 4. avgusta 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki,1 Davčna uprava RS s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika, in pravica do odbitka DDV

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Ali lahko slovenska pravna oseba (ID zavezanec) uvozi blago v svojem imenu in za svoj račun ter plača vse dajatve, vključno z DDV, čeprav ob uvozu blaga ne bo postala njegova lastnica? Kateri dokument je podlaga za izračun carinske vrednosti v tem primeru; ali je to lahko račun, ki ga prejme lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Kako je z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),1 skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422. členom ZGD-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Uveljavljanje stroškov pri predavanju

Avtor ni naveden, 29.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Davčna uprava Republike-Slovenije, Pravna praksa, 42/2009Fizična oseba je občasno predavatelj na izobraževalnih dogodkih. Organizator, ki ni njegov delodajalec, mu za predavanje nakaže honorar na podlagi avtorske pogodbe, ne krije pa mu stroškov nočitve na kraju dogodka in poti oziroma prehrane. Honorar sicer komaj pokrije, če sploh, navedene stroške.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. januarju 2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. september 2009 • Ali bodo s 1. januarjem 2010 kakšne spremembe v zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede na to, da opravljam v državi članici sedeža obdavčeno in oproščeno dejavnost? Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predlože...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. avgust 2009 • Za svoje stranke (fizične osebe) bom izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, me zanima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. avgusta 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. september 2009 • Po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporabo bowling steze (igra oziroma ura igranja)? Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji, 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, kadar je uporabnina zaračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. oktober 2009 • Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3-odstotni letni obrestni meri, pri preosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. september 2009 • Občina namerava kot davčni zavezanec neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. Ali je treba od takšne transakcije obračunati DDV? Pri odgovarjanju izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta - izvajanje predpisov

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 423-1/2009, 24. avgust 2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(2) 47(1) 46(3)
45(4) 44(3) 43(3) 42(1)
40-41(7) 39(1) 38(6) 37(1)
36(7) 34(6) 33(2) 31-32(5)
28(7) 27(1) 26(6) 24-25(1)
23(4) 22(1) 21(5) 20(2)
19(7) 18(1) 16-17(7) 15(1)
14(6) 13(2) 12(8) 11(1)
10(6) 9(2) 7-8(4) 6(1)
5(6) 3-4(2) 2(6) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2009(141)
> Januar(9) > Februar(11) > Marec(17) > April(16) > Maj(15) > Junij(6) > Julij(14) > Avgust(7) > September(14) > Oktober(15) > November(13) > December(4)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

AB C ĆČD ĐE FG H IJ K LM NOP QRS ŠT UVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov