O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Kazensko pravo: Kaznivo dejanje davčne zatajitve in preslepitev carinskih organov

Marijan Bobič, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Predpisi o carini in prosti trgovini

Marijan Bobič, Pravna praksa, 35/1999Dr. Janez Šinkovec je v pp, št. 21 -22/99 zanimivo obdelal problem kaznivega dejanja davčne zatajitve po 254. členu KZ. Dokaj podrobno je obdelal sedanjo ureditev tega instituta, pogrešam pa analizo sprememb glede na ureditev, kakršno je poznal KZ RS v svojem 152. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Inventura

Alenka Leskovic, 9.12.1999

Proračun

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/1999December je mesec popisov in preštevanja. S svojim inventurnim pregledom za obdobje od lanskega do letošnjega septembra je pred vložitvijo proračunskega predloga za prihodnje leto postregla tudi slovenska vlada. V strnjenem poročilu, ki ga je objavil parlamentarni Poročevalec, je seveda predstavljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

DDV vseved

Irena Vovk, 25.11.1999

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/1999V multimedijskem kotičku Knjigarne MK Konzorcij je podjetje RRC računalniške storitve predstavilo zgoščenko "DDV vseved", ki bo poskrbel, kot pravijo, za učinkovito obvladanje davčnih novosti, saj je nastajal v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja davčnega svetovanja: Marianom Wauknigom,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Davki: Nenavadna ureditev "pristojbine" po zakonu o RTVS

Janez Tekavc, 11.11.1999

Davki občanov in dohodnina

Janez Tekavc, Pravna praksa, 32/1999Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS - Ur. l. RS, št. 88/99) je prinesel kar nekaj novosti. Dosedanja polemika se je osredotočala predvsem na vprašanje soglasja oziroma mnenja zaposlenih k imenovanju urednikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Davki: Stroški davčnega postopka, uvedenega po uradni dolžnosti

Sebastjan Kerčmar, 11.11.1999

Davki občanov in dohodnina

Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 32/1999Davčni organ uvede po uradni dolžnosti postopek inšpekcijskega nadzora v gospodarski družbi, pri katerem ugotovi domnevne nepravilnosti. Gospodarska družba zaradi nestrinjanja z izstavljenim zapisnikom angažira finančnega in pravnega strokovnjaka, ki podata pripombe na zapisnik in nato tudi pritožbo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Davki: DDV in avtorski honorarji

Andrej Zupančič, 28.10.1999

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Andrej Zupančič, Pravna praksa, 30-31/1999V javnosti se kot jara kača, brez konca in kraja ponavlja (nepravilna) informacija, da so avtorski honorarji obdavčeni z dvema stopnjama DDV(*1): praviloma z 19-odstotno stopnjo, izjemoma z 8-odstotno stopnjo, slednje od prometa avtorskih pravic s področja književnosti, znanosti in umetnosti. "Iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Elementi pogodbenega razmerja v postopkih oddaje javnih naročil

Martina Selan, 14.10.1999

Obligacije, Proračun

Martina Selan, Pravna praksa, 29/1999Temeljno načelo obligacijskega prava, formulirano v 11. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89; v nadaljnjem besedilu: ZOR) je, da so udeleženci v obligacijskih razmerjih enakopravni. V skladu s tem načelom nima nobena stranka, udeleženka obligacijskega razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

Igor Šoltes, 14.10.1999

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 29/1999Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99 ZRPJN)(*1), ki pomeni pomemben korak k vzpostavitvi uskladitve zakonodaje na področju javnih naročil s smernicami Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

Aleksij Mužina, 7.10.1999

Proračun

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 27-28/1999Državni zbor je na zadnji julijski seji po hitrem postopku sprejel Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (v nadaljevanju ZRPJN). Na zakon je Državni svet podal odložilni veto. O zakonu je Državni zbor ponovno odločal 16. septembra 1999 in ga sprejel s potrebno večino. ZRPJN je pričel velja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Ius ex facto oritur

Alenka Leskovic, 7.10.1999

Davek na dodano vrednost in trošarine

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 27-28/1999Ker je moj delodajalec Uradni list Republike Slovenije d. o. o., mi dovolite, da tokrat pometem kar pred domačim pragom. Na pravni falulteti so nas učili: Lex semper loquitur ali zakon vedno govori, kar zapoveduje pravnikom, da je treba pomanjkljive zakonske formulacije dopolniti s primerno razla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Davki: Davek na dodano vrednost in odvetniki

Tanja Mehle, 16.9.1999

Odvetništvo in notariat, Davki, pristojbine, prispevki, takse

Tanja Mehle, Pravna praksa, 25/1999Že pred sprejetjem Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/99) smo v sredstvih javnega obveščanja kot tudi na strokovnih seminarjih bili seznanjeni z davkom, katerega smo tako nestrpno čakali in se ga hkrati tudi bali.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Povečanje davka od premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 25/1999Sklep Občinskega sveta Občine Škofljica o povečanju davka od premoženja (Ur. l. RS, št. 31/97) je bil v neskladju z Ustavo. Ugotovitev ima učinek odprave. Točka 1 izreka se izvrši na način, določen v 10. točki obrazložitve. Določba občinskega sklepa, ki za čas pred svojo uveljavitvijo določa p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavno sodišče RS: Obdavčitev odvetniške dejavnosti

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Odvetništvo in notariat, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 23-24/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 3/98) in Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Opis meril za izbiro najugodnejše ponudbe v razpisni dokumentaciji

Vida Kostanjevec, 29.7.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 21-22/1999Zakon o javnih naročilih (ZJN) v 21. členu določa, da mora naročnik "... v razpisni dokumentaciji natančno navesti merila, način uporabe meril ter pomen posameznih meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb".
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v zakonodaji in praksi

Tatjana Falout, 29.7.1999

Proračun

Tatjana Falout, Pravna praksa, 21-22/1999Revizijska komisija za javna naročila prejema številne zahteve za revizijo, ki posredno ali neposredno izvirajo iz napačnega razumevanja tistih določb Zakona o javnih naročilih (ZJN), ki urejajo merila za izbiro najugodnejše ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Akontacija dohodnine

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, 1/95-odl. US, 7/95, 14/96-odl. US, 44/96, 68/96-odl. US, 82/97-odl. US in 36/99-odl. US) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Priprava razpisne dokumentacije

Vida Kostanjevec, 8.7.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97 - ZJN) v 22. členu zahteva, da mora naročnik na dan objave javnega razpisa za oddajo javnega naročila omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo (1. odstavek 22. člena), v njej pa mora navesti minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Davki: Določitev ustreznih davčnih stopenj

Aleš Kobal, 10.6.1999

Davki občanov in dohodnina

Aleš Kobal, Pravna praksa, 16/1999Davčna stopnja je tista "postavka", na podlagi katere se v povezavi z davčno osnovo, določi višina davčnega dolga (znesek davka). Predstavlja "funkcionalno povezavo" med davčno osnovo in zneskom davka.(*1) Od višine davčne stopnje je odvisna višina davka na eni strani in višina ekonomske moči, ki da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Davki: Zakonitost obdavčevanja

mag. Bojan Tičar, 10.6.1999

Davki občanov in dohodnina

mag. Bojan Tičar, Pravna praksa, 16/1999Ker se zadnje čase v pravni praksi poraja vrsta vprašanj v zvezi z obdavčevanjem, menimo, da ne bo odveč opozoriti, da odgovori velikokrat izhajajo iz temeljnih načel - v našem primeru - davčnega prava. Načela so zmeraj vodilo in podlaga za nastanek vsakega splošnega ali posamičnega pravnega akta, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Državne pomoči (subvencije) gospodarstvu

Urška Kordiš, 22.4.1999

Proračun

Urška Kordiš, Pravna praksa, 12/1999Med številna pravna področja, ki so v procesu usklajevanja slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo v Evropski skupnosti (v nadaljevanju ES), sodi tudi vprašanje subvencioniranja oziroma državne pomoči gospodarstvu. To temo so obravnavali na enodnevni strokovni delavnici z naslovom Državne pomoči, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Pravniško društvo Ljubljana: Davek na dodano vrednost

Branka Neffat, 25.3.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Davek na dodano vrednost in trošarine

Branka Neffat, Pravna praksa, 9/1999Pravniško društvo Ljubljana je "četrtkovo srečanje" v februarju posvetilo pojasnilom o vsebini in posebnostih Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), katere je sistematično, zelo zanimivo podal dr. Filip Ogris - Martič, davčni svetovalec in priznani strokovnjak ter poznavalec še zla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Pravna ureditev postopkov za oddajo javnih naročil v ZDA

Vida Kostanjevec, 11.3.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 7/1999Pričujoči sestavek poskuša predstaviti nekatera osnovna načela, na katerih sloni ameriška zvezna ureditev sistema javnega naročanja. Namen prispevka je zgolj informativen. Kljub temu bo morda tistim, ki jih to področje zanima, ponudil tudi iztočnico za iskanje primerjalnih rešitev v praksi. Upošteva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

What is VAT?

Gregor Strojin, 11.3.1999

Davek na dodano vrednost in trošarine

Gregor Strojin, Pravna praksa, 7/1999O značilnostih davka na dodano vrednost, njegovem ekonomskem in pravnem učinku ter predvidljivih, malce manj pa nepredvidljivih, posledicah je tekla beseda na štiridnevnem seminarju Evropskega združenja študentov prava (ELSA), ki je, kot je za februar postalo že tradicionalno, v organizaciji ELSA Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Davki: In dubio contra fiscum

dr. Marko Pavliha, 18.2.1999

Davki občanov in dohodnina

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/1999Proti koncu lanskoletnega maja smo pisali o nesmiselnosti obdavčevanja pozavarovalnih premij, ki se je dobesedno čez noč priplazila v domačo pozavarovalno prakso ter si podala roké z drugimi potegavščinami, pardon, pogruntavščinam hčerá in sinóv slovenskega naroda (M. Pavliha, Nesmiselnost obdavčeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Internet in davki

Janez Braune, 11.2.1999

Davki občanov in dohodnina

Janez Braune, Pravna praksa, 4/1999Dileme ni: Internet je obdavčen in davčna uprava bo pobirala davke prek Interneta! Dve leti sta minili odkar je ameriški predsednik predstavil gradivo(*1) o elektronskem poslovanju(*2) (Electronic Commerce). V širši javnosti je gradivo doseglo odmev predvsem zaradi prvega od sicer devetih priporo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
35(2) 34(1) 32(2) 30-31(1)
29(2) 27-28(2) 25(2) 23-24(1)
21-22(3) 19-20(1) 16(2) 12(1)
9(1) 7(2) 5(1) 4(2)
3(1) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1999(29)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(3) > April(1) > Junij(2) > Julij(4) > September(3) > Oktober(5) > November(3) > December(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHI JK L M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov