O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Državna pomoč v Evropski uniji

Bojan Zidarič, 28.12.1995

Proračun

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 25/1995Državna pomoč, ki jo države članice Evropske unije dajejo podjetjem, ki poslujejo v EU, znaša povprečno 13,5 milijard ECU letno. Pomoči so deležna tudi podjetja, ki niso v lasti EU, vendar imajo sedež (ali se šele ustanavljajo) v eni izmed držav članic EU. Predpisi EU o državni pomoči se nahajajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Pristojnost Računskega sodišča Republike Slovenije

dr. Etelka Korpič-Horvat, 28.12.1995

Računsko sodišče

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 25/1995Zakon o Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) določa pristojnost Računskega sodišča v 19. členu. To opravlja nadzor nad poslovanjem: - pravnih oseb javnega prava, - oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna, - ostalih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Davek na dobiček pravnih oseb - oprostitev davka

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 21/1995Določba 6.č člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Obdavčitev drugih prejemkov iz delovnega razmerja

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 16.11.1995

Davki občanov in dohodnina

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 21/1995V Republiki Sloveniji je že od leta 1991 uveljavljen bruto princip obračuna in izplačila osebnih prejemkov. Navedeno pomeni, da so prejemki opredeljeni v bruto znesku, razen če ni izrecno navedeno, da gre za neto znesek. V prvi alinei 1. odstavka 16. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Zakon o javnih naročilih

Peter Černigoj, 2.11.1995

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 19-20/1995Neobičajno nizke cene v ponudbi V članku o zakonu o javnih naročilih Alenka Mordej omenja zanimivo vprašanje komuniciranja med naročnikom in ponudniki in podvomi v umestnost preverjanja razlogov za nenavadno nizko ceno v postopku ocenjevanja ponudb.(*1) Problematika je aktualna, zato je umestn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Carina - urejanje s podzakonskimi predpisi

Avtor ni naveden, 19.10.1995

Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 18/1995Sklep o blagu, ki se ne šteje za carinsko blago (Ur. l. RS, št. 68/94) se odpravi. V skladu z določbo 147. člena ustave se lahko obveznost plačila carine uvaja samo z zakonom. Četrtega odstavka 5. člena carinskega zakona (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Prometni davek - urejanje s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 15/1995Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Zakon o javnih naročilih

Alenka Mordej, 7.9.1995

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 15/1995V 33. številki Poročevalca Državnega zbora RS je bil objavljen Predlog zakona o javnih naročilih (druga obravnava). Sam predlog zakona vsebuje 68 členov, razdeljenih v 10 poglavij, istočasno pa je predlaganih še 48 amandmajev, ki zaradi novot širijo predloženo zakonsko besedilo v več poglavij. Števi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Obdavčitev pokojnine ob upokojitvi

Marta Klampfer, 7.9.1995

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 15/1995Delavec je po kolektivni pogodbi in internih predpisih podjetja upravičen do odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih neto plač, ki jih je prejel v preteklih mesecih, kar pa je več kot tri povprečne plače v gospodarstvu Slovenije. Kako se obračuna davek od tega prejemka? Po 35. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Plačilo prometnega davka od dotacij tujih matičnih družb za svoje podružnice v RS

mag. Janko Arah, 13.7.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 13/1995V skladu z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) je v Sloveniji lahko ustanovljena podružnica, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, ampak opravlja le storitve za svojo matično družbo in je zato financirana v obliki dotacij matične družbe za pokritje stroškov, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XIV)

dr. Franc Pernek, 1.6.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 10/1995V tem sestavku nameravamo podati kratek prikaz davka na dodano vrednost (VAT) na cene v nekaterih evropskih državah. Razpoložljivi podatki temeljijo na znanstvenih raziskavah in proučevanjih. Kakor smo že navedli, so temeljni razlogi za uvedbo davka na dodano vrednost predvsem velik finančni učinek,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XIII)

dr. Franc Pernek, 18.5.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 9/1995Večina srednjih in vzhodnoevropskih držav se v marketinško usmerjenem davčnem sistemu aktivno ukvarja z davkom na dodano vrednost (Value - Added Tax - VAT). Socialni, ekonomski in tehnični dejavniki, katere mora davek na dodano vrednost upoštevati, vplivajo na višino cene proizvodov in storitev ter ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Odpravnina ob upokojitvi in davki

Marta Klampfer, 27.4.1995

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 8/1995Delavec je v začetku leta 1995 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine in je bil ob koncu februarja tudi starostno upokojen. Ob upokojitvi mu je podjetje obračunalo odpravnino v višini njegovih treh povprečnih mesečnih neto plač zadnjih treh mesecev, odpravnino pa so mu iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava

dr. Franc Pernek, 27.4.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 8/1995Ob odločitvi o vpeljavi davka na dodano vrednost (VAT) v določeni državi se moramo tudi odločiti o nekaterih strukturalnih vprašanjih, med katerimi so najpomembnejša: 1. Obseg delovanja davka na dodano vrednost, ko se postavi vprašanje: kako obdavčiti maloprodajo in kako naj bodo obravnavani majh...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Poračun zamudnih obresti za davke itd.

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Druge davščine in olajšave, Poravnava davkov in prispevkov

, Pravna praksa, 8/1995Odlok Vlade RS o poračunu zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. l. RS, št. 47/92) se razveljavi. Odlok, s katerim je Vlada za nazaj določila nižje obrestne mere zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, čeprav za čas, ko je bila o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Poračun preveč plačane dohodnine

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 8/1995PORAČUN PREVEČ PLAČANE DOHODNINE Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. odstavka 114. člena zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93) se zavrne. 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Davek od dobička pravnih oseb

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 8/1995Predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti družb, ne posegajo neposredno v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj družbenikov, zato ti ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude. Sklep US RS, št. U-l-163/94 z dne 17. 2. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Javna naročila

Alenka Mordej, 13.4.1995

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 7/1995Ponudnik lahko priloži ponudbi, s katero kandidira na javnem razpisu, eno izmed oblik finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. Če zavarovanje predloži samoiniciativno, neodvisno od zahteve razpisovalca, gre v takem primeru šteti, da imamo opravka z resno ponudbo oz. z resnim ponudnikom. Če pa je zav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XI)

dr. Franc Pernek, 13.4.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 7/1995Prehod iz planskega v tržno usmerjeno gospodarstvo v srednje in vzhodnoevropskih državah zahteva natančne analize in reforme davčnega sistema. V večini držav OECD in Evropske zveze (EZ) je davek na dodano vrednost (Value Added Tax - VAT) uveljavljen kot potrebna davčna reforma.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (X.)

dr. Franc Pernek, 30.3.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 6/1995V tem sestavku nameravamo podati nekatere poglede na prakso in probleme davkov na dodano vrednost, ki so jih začele vpeljevati v svoje davčne sisteme nekatere države že pred več kakor dvajsetimi leti. Revija Finance Times ("VAT Takes the Strain" Financial Times, London, February 15, p. 44) je v svoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Prometni davek od posebnih iger na srečo

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 5/1995Pobuda za oceno ustavnosti zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo se zavrne. Niso v neskladju z ustavo določbe zakona, po katerih je zavezanec za plačilo posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo pravna oseba, ne glede na njeno notranjo organiziranost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Davčna osnova samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 5/1995Stroški leasinga in amortizacije za osebno vozilo se samostojnemu podjetniku priznavajo le v primeru, da je vozilo neposredni pogoj za opravljanje njegove dejavnosti. Fizična oseba (občan) pa ne more izkazovati premoženja kot osnovnega sredstva in ga zato ne more odpisovati, zato je očitno, da te os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava IX.

dr. Franc Pernek, 16.3.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 5/1995Uvodoma moramo poudariti temeljno misel, da so prizadevanja na področju mednarodnega obdavčenja namenjena predvsem izboljšanju neposrednih vlaganj kapitala iz ene v drugo državo (pretok kapitala) s strani multinacionalnih družb oziroma podjetij. V tem zapisu želimo prikazati, ali so možne koristn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava

dr. Franc Pernek, 23.2.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1995Inflacija ima določen vpliv na davčno obremenitev davčnih zavezancev. Od stopnje inflacije je odvisna intenzivnost potreb po določenih spremembah v sistemu obdavčitve, da bi nevtralizirali oziroma zmanjšali učinke obdavčitve, tako za davčne zavezance, kakor tudi za aktivne davčne subjekte (za državo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava -VII

dr. Franc Pernek, 9.2.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3/1995V tem sestavku bomo poskušali poiskati vpliv olajšav na obdavčitev gospodarskega poslovanja v državah OECD. Mislimo predvsem na obdavčitev dobička in dividend. V zadnjih dvajsetih letih se je razvoj sistemov obdavčitve poslovanja v posameznih državah začel s precej splošnim davkom (torej z davkom, k...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 21(2) 19-20(1) 18(1)
15(3) 13(1) 10(1) 9(1)
8(5) 7(2) 6(1) 5(3)
4(1) 3(1) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1995(27)
> Januar(2) > Februar(2) > Marec(4) > April(7) > Maj(1) > Junij(1) > Julij(1) > September(3) > Oktober(1) > November(3) > December(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A BCĆČ DĐEFGH IJK LM NOP QRSŠTUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov