O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 77 / 77
Dokumenti od 1901 do 1925 (od skupaj 1925)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Podatki o izplačanih osebnih dohodkih

Avtor ni naveden, 20.5.1993

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 11/1993Z odredbo (ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine - Ur. l. RS, št. 61/92) določena obveznost, da morajo podjetja in druge pravne osebe ter organizacije družbenopolitičnih skupnosti posredovati podatke za odmero dohodnine davčnim organom, ne da bi odredbodajalec imel za to zakonsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Prometni davek na uvožene osebne avtomobile

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1993Niso v neskladju z zakonom določbe pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku, ki prodajalcem in komisionarjem novih uvoženih osebnih avtomobilov nalagajo, da na računu izkažejo ločeno: davčno osnovo, ki je pri teh avtomobilih enaka carinski osnovi (nabavna vrednost uvoženega osebnega avtomobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Izobraževanje delavcev v carinski službi

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Carinska služba, Poklicno izobraževanje

, Pravna praksa, 1/1993Niso v neskladju z zakonom določbe pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe, s katerimi je direktor carinske uprave v skladu s svojim zakonskim pooblastilom postopek preverjanja znanja omejil samo na tiste delavce, ki osemletnega osnovnega ali štiriletnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Davčna harmonizacija v Evropski skupnosti

dr. Franc Pernek, 12.11.1992

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 21-22/1992Harmonizacija na področju davčne politike držav članic ES je dolgotrajen in trajen proces glede na posebnosti držav, in skupne cilje. Zato lahko govorimo le o prizadevanjih, da bi bile razlike pri obdavčitvah posameznih subjektov oziroma objektov čim manjše. Nova davčna reforma ES bi po predlogu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

"Računsko sodišče" - še ni v postopku...

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Računsko sodišče

, Pravna praksa, 18/1992V vaši reviji št. 17, z dne 17. 9. 1992 ste objavili članek pod naslovom "Računsko sodišče" avtorja Zvonka Špelka. V članku avtor povzema nekatere informacije, ki jih je dobil kot udeleženec strokovnega posveta o izvajanju javne revizije v ZR Nemčiji, ki jo tam opravlja Računsko sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Zakon o proračunu RS za leto 1991 - posebni del

Avtor ni naveden, 9.7.1992

Proračun

, Pravna praksa, 14/1992Ustavno sodišče po preteku koledarskega leta, za katerega je bil sprejet zakon o proračunu, tega zakona ni več pristojno ocenjevati in ustavi postopek. (Sklep US RS, št. U-I-53/91 z dne 4. 6. 1992)
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Zakon o proračunu RS za leto 1991

Avtor ni naveden, 9.7.1992

Proračun

, Pravna praksa, 14/1992Ustavno sodišče je ugotovilo, da vlagatelj pobude ni izkazal svojega pravnega interesa, zato ni izpolnjen procesni pogoj, določen z ustavo za začetek postopka. (Sklep US RS, št. U-I-48/91 z dne 14. 5. 1992)
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Računsko sodišče

mag. Niko Abrahamsberg, 19.3.1992

Računsko sodišče

mag. Niko Abrahamsberg, Pravna praksa, 5-6/1992Pomemben del državne oblasti se uresničuje na področju javnih financ. Zato je potrebno tudi na tem področju upoštevati temeljno pravilo delitve oblasti na zakonodajno izvršilno in sodno 3. čl. ustave RS.) Dosedanja pravna ureditev tega načela na področju javnih financ ni upoštevala. Javne finance so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji. Sklep US RS, št. U-I-86/91 z dne 19. 12. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Plačilo anuitete za najeto posojilo

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Lokalna samouprava, Proračun

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z zakonom odlok o proračunu občine, v katerem je plačilo anuitete za najeto stanovanjsko posojilo, zapadle v letu, za katero je proračun sprejet, predvideno v okviru proračunskih sredstev, namenjenih za stanovanjsko in komunalno dejavnost. Sklep US RS, št. U-I-47/91 z dne 12. 12. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Prometni davek za odvetniške storitve

Avtor ni naveden, 6.2.1992

Odvetništvo in notariat, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 2/1992Intelektualne oziroma odvetniške storitve niso z zakonom izvzete iz obveznosti plačevanja posebnega prometnega davka, zato izpodbijana določba občinskega odloka in tarife, ki določa obveznost plačevanja posebnega občinskega prometnega davka od plačil za te storitve, ni v neskladju z zakonom. Skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Denarne kazni za carinske prekrške

Janez Bolha, 17.10.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Janez Bolha, Pravna praksa, 19/1991Carinarnice kot prvostopni organi za postopek o prekrških v Republiki Sloveniji ( 1. odstavek l4. člena zakona o carinski službi-Uradni list R Slovenije, št. 1/91 z dne 25. 6. 1991) morajo od 25. 6. 1991 dalje pri odločanju o carinskih prekrških po 8.c členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnega ama...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Pokojnina kot dohodek - del davčne osnove

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 16/1991Niso v neskladju z ustavo določbe zakona, ki obravnavajo pokojnino kot dohodek, ki spada v davčno osnovo. S tem se sicer omogoča, da se za višino davka, ki ga bo treba plačevati, zmanjšuje njen gmotni učinek za upravičenca, vendar šele od objave izpodbijanega zakona v uradnem listu naprej in ne z uč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Olajšava za zavezance davka iz kmetijstva

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Katastrski dohodek

, Pravna praksa, 14/1991Določba občinskega odloka, s katero se uvaja plačevanje davka tudi od ugotovljenega čistega dohodka z opravljanjem gostinskih in prodajnih storitev izven sedeža dejavnosti, opredeljene v obrtnem dovoljenju, ni v neskladju z zakonom. Določba občinskega odbora, ki predpisuje ugotavljanje vrednosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prometni davek

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 13/1991Republiška uprava za družbene prihodke je v zvezi z izvajanjem določb zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) v pismu št. 415-8/91 z dne 23. 5. 1991, ki ga je posredovala vsem občinskim upravam za družbene prihodke, dala naslednja pojasnila: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prometni davek - nepravilnosti na fakturah pravnih oseb

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 13/1991V skladu z 52. členom Zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev kontrolira obračunavanje in plačevanje prometnega davka pri davčnih zavezancih - pravnih osebah služba družbenega knjigovodstva, pri davčnem zavezancu - fizični osebi, katerega obratovalnica nima statusa pravne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prejemki iz Italije - samo enkratna obdavčitev

dr. Lev Svetek, 4.7.1991

Davki občanov in dohodnina

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1991V mednarodnem plačilnem prometu - pa tudi v dvostranskih odnosih med dvema državama, so ponavadi sprejete norme, po katerih se neka dajatev iz premoženja, avtorske pravice, patenti in tehnične izboljšave ne smejo obdavčevati z davkom v dveh ali več državah, temveč samo enkrat, in to večinoma v tisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Spremembe o posebnem prometnem davku

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1991V Uradnem listu RS, št. 10/91 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku (Ur. list SRS, št. 24/88, 38/89 in Ur. list RS, št. 37/90 in 44/90, 4/91). Po spremembi v Uradnem listu RS, št. 10/91 se posebni republiški davek od prometa proizvodov ne plačuje tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Prometni davek

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/1991Glede prodaje gradbenega reprodukcijskega materiala stanovanjskim zadrugam za njihove člane - zadružnike je republiški sekretariat za finance dal v pismu z dne l5. 2. 1991 naslednje pojasnilo: "V Republiki Sloveniji se na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCCI k ustavi Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Davek od dobička pravnih oseb

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 5/1991Pojasnila o tem davku, obračunavanju in plačevanju akontacij zanj itd., povzemamo po okrožnici SDK v RS, Centrala Ljubljana, št. 901-13/91 z dne 4. 2. 1991. Zavezanci Zavezanci so pravne osebe, ustanovljene po zakonu o podjetjih (razen družb z neomejeno solidarno odgovornostjo), banke in druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prometni davek - plačila in oprostitve

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/1991Po več okrožnicah SDK - Centrale za Slovenijo povzemamo nekaj pomembnih pojasnil glede plačevanja prometnega davka oziroma njegovih oprostitev. V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91) je Republiška uprava za družbene prihodk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Olajšave pri davku od osebnih dohodkov

Mirko Modic, 31.1.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

Mirko Modic, Pravna praksa, 2/1991Eden prvih problemov, na katerega so pri novi davčni zakonodaji naletela podjetja in drugi delodajalci, je bilo ugotavljanje osnove za obračun davka na osebne dohodke iz delovnega razmerja po zakonu o dohodnini.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 75 76 77 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(47) 48(33) 47(46) 46(17)
45(33) 45-46(6) 44(27) 44-45(1)
43(36) 42(7) 42-43(11) 41(7)
41-42(20) 40(1) 40-41(23) 39(15)
39-40(35) 38(27) 38-39(2) 37(44)
37-38(1) 36(23) 36-37(5) 35(47)
34(39) 34-35(3) 33(52) 33-34(2)
32(15) 32-33(1) 31(3) 31-32(26)
30(2) 30-31(13) 29(4) 29-30(33)
28(33) 28-29(8) 27(44) 27-28(4)
26(34) 25(11) 25-26(2) 24(9)
24-25(57) 23(38) 23-24(1) 22(59)
Več...

Leto objave

2019(71) 2018(67) 2017(66) 2016(93)
2015(97) 2014(128) 2013(128) 2012(126)
2011(143) 2010(159) 2009(141) 2008(135)
2007(171) 2006(91) 2005(36) 2004(22)
2003(30) 2002(33) 2001(14) 2000(19)
1999(29) 1998(25) 1997(24) 1996(12)
1995(27) 1994(9) 1993(7) 1992(9)
1991(13)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov