O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 11.1.2018

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2018Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis), v nadaljevanju objavljamo samo spremembe v dokumentu, medtem ko je celoten document na voljo na spletni strani FURS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Samoprijava

Avtor ni naveden, 12.1.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2017Z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) je urejen institut samoprijave, ki naj zavezance za davek spodbudi, da bi morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka in davčnih napovedih sporočili davčnemu organu. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obresti s triodstotno letno obrestno mero.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe

mag. Dominik Kuzma, 12.1.2017

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 1/2017Sheme izogibanja davčnim obveznostim in finančna planiranja velikih multinacionalk so nedavno vzbudile veliko zanimanja strokovne in splošne javnosti. Zaradi močnega javnega nasprotovanja finančno-davčnim shemam, v okviru katerih velike multinacionalke od ustvarjenih milijardnih dobičkov praktično niso plačevale davka od dobička pravnih oseb v evropskih državah, se je izrazito okrepil mednarodni politični konsenz glede postopanja zoper take sheme. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je s projektom BEPS prepričljivo začrtala razvoj mednarodnega davčnega prava v smeri intenzivnega boja zoper agresivno davčno planiranje velikih multinacionalk. OECD-okviru BEPS odločno sledi tudi EU, ki je v začetku leta 2016 sprejela sveženj predlogov za preprečevanje izogibanja davčnim obveznostim. Sveženj vsebuje predloge za sprejem direktive proti izogibanju davkom, spremembe direktive o upravnem sodelovanju, sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje in predloge sprememb bilateralnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Elektronsko javno naročanje - podarjena priložnost za korenite spremembe

dr. Petra Ferk, 7.1.2016

PRORAČUN

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 1/2016Dne 30. novembra 2015 je bil objavljen nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), sprejet v Državnem zboru RS 18. novembra 2015 z absolutno večino (kvorum: 86 poslancev, za: 54 poslancev, proti: 25 poslancev), potem ko je Državni svet v začetku novembra nanj izglasoval odložilni veto. Z ZJN-3 se v slovenski pravni red prenašata dve od treh direktiv iz petega zakonodajnega svežnja o javnem naročanju iz leta 2014, tj. klasična direktiva 2014/24/EU in infrastrukturna direktiva 2014/25/EU. ZJN-3 večinoma sledi spremembam, ki jih prinašata direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU, pri čemer pa se ta prispevek osredotoča na uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v vse faze postopka oddaje javnega naročila, ki jo je prinesla Direktiva 2014/24/EU in se z ZJN-3 prenaša v slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Misija "neodvisnost"

dr. Igor Šoltes, 8.1.2015

PRORAČUN

dr. Igor Šoltes, Pravna praksa, 1/2015Pred nekaj leti sem v pogovoru z uglednim notranjepolitičnim novinarjem naletel na zelo zanimivo tezo ob vprašanju, kako zagotavljati popolno politično neodvisnost funkcionarjev in zaposlenih v t. i. neodvisnih državnih organih. Odgovor je navidezno preprost, saj je v primeru Računskega sodišča formalnopravno neodvisnost zagotovljena tako, da je funkcija člana Računskega sodišča med drugim nezdružljiva s funkcijami v organih političnih strank, pa tudi s funkcijami ali kakršnokoli drugačno vključenostjo v delo drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti. A sogovornik je poudaril tezo, da je posameznik politično povsem neodvisen le, če ni ne član ne simpatizer nobene od političnih strank, in še več, če nikdar ne izvršuje aktivne volilne pravice. Udeležiti se bodisi državnih, lokalnih ali katerihkoli drugih volitev in obkrožiti katerokoli od številk pred nazivom politične stranke, pomeni "opredeliti se", implikacija take opredelitve pa že kaže na potencialni vpliv, ki ga lahko ima zasebno politično prepričanje posameznika na odločevalske funkcije in funkcije izvajanja revizij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Ali so določbe ZJN-2 kogentne?

Avtor ni naveden, 9.1.2014

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2014Državna revizijska komisija v svojih sklepih vztrajno pojasnjuje, da določila javnega razpisa in vsebine razpisne dokumentacije po roku za oddajo ponudb postanejo aksiom, zaradi česar jih je treba razlagati tako, kot so zapisana v razpisni dokumentaciji. Pri uporabi določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) se tako postavlja vprašanje, kakšna je pravna narava posameznih določb. Ali so te kogentne, kar bi pomenilo, da naročniki ne smejo širiti njihove uporabe, ali pa so dispozitivne in lahko naročniki določbe poljubno prilagajajo svojim potrebam? Zmeda je toliko večja zato, ker je treba določbe razpisne dokumentacije, za katere ponudniki ne želijo, da postanejo aksiom, izpodbiti v revizijskem zahtevku, vloženem pred rokom za oddajo ponudb, ko je zelo težko izkazati aktivno legitimacijo, predvsem možnost nastanka škode. V praksi tako nastajajo absurdne situacije: čeprav ZJN-2 jasno določa, kaj je formalno nepopolna ponudba, lahko določba, ki jo naročnik vključi v razpisno dokumentacijo, povzroči, da je ponudba izločena zaradi nebistvene pomanjkljivosti. Pred rokom za oddajo ponudbe ponudnik nima nikakršnega interesa, da bi take določbe naročnika izpodbijal, ko pa interes zaradi storjene napake obstaja, je za izpodbijanje določbe načeloma prepozno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev davčnega sodišča

dr. Jernej Podlipnik, 9.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 1/2014S 1. januarjem 2014 je začelo veljati oziroma se je začelo uporabljati cel kup novih davčnih pravil. Država poskuša s spremembami predvsem povečati priliv v javne blagajne. Nič novega, tako je že nekaj zadnjih let in ob kroničnem pomanjkanju sredstev za javno financiranje se zdi to logično. Vsakoletne spremembe cele vrste davčnih določb, pri čemer so te spremembe pogosto sprejete in objavljene pet pred dvanajsto in v časovni stiski, zaradi česar so včasih strokovno nedodelane, marsikdaj povzročajo težave tako zavezancem za davek kot tudi davčnim organom in sodiščem, ki neposredno odločajo o pravicah in obveznostih zavezancev oziroma preverjajo zakonitost teh odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Z novelo ZDavP-2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih zavezancev

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2013Temeljna naloga Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je pobiranje davkov, ki zajema tako obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, ureja pa tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev in drugih organov na nacionalni ravni. V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je predlagatelj zadnjih sprememb ZDavP-2 ocenil, da spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo spremembe pravnih pravil v smeri dajanja večjega poudarka javnosti podatkov o neplačevanju dajatev ter vzpostavitvi pravega razmerja med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti. Ocenil je namreč, da navedeno velja še zlasti v kontekstu problematike (ne)plačevanja davkov v smeri izmikanja plačevanju davkov na eni strani in slabšanja konkurenčnega položaja davčnih zavezancev, ki redno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti, na drugi strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2012V preteklem letu je bilo sprejetih več sprememb računovodskih standardov, ki napotujejo podjetja, da spremembam prilagodijo svoje notranje akte in jih upoštevajo pri letnem poročanju. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov S 1. januarjem 2012 sta začela veljati nova Slovenska rač
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Odslej strožja obravnava odpisa ali odloga davčne obveznosti

Mojca Kunšek, 13.1.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2011S 1. januarjem 2011 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D), ki med drugimi uvaja tudi dodatne ukrepe pri izvajanju odpisa ali odloga davčne obveznosti. Pri tem naj spomnimo, da Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Z uvedbo obrnjene davčne obveznosti do novih obveznosti v tveganih dejavnostih

mag. Mojca Kunšek, 14.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2010Z uvedbo obrnjene davčne obveznosti do novih obveznosti v tveganih dejavnostih
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄1

Januar je mesec davkov na premoženje

mag. Mojca Kunšek, 15.1.2009

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2009 Številka 26 Januar je mesec davkov na premoženje V januarju morajo davčni zavezanci oddati napoved za oddajo premoženja v najem, prav tako pa je to tudi čas, ko lahko še zmanjšajo svojo obveznost iz naslova posedovanja premoženja oz. nepremičnin. Napoved dohodkov iz oddajanja premoženja v najem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2008 Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem Prihaja čas oddaje napovedi dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki zajema najemnino in nadomestilo v zvezi z oddajanjem premičnin in nepremičnin. Pri tem je treba poznati tako posebnosti določanja dohodka kot posebnosti določanja davčne os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen

mag. Boštjan Petauer, 11.1.2007

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 1/2007mag. pravnih znanosti, BDO EOS Svetovanje Potem ko je Vlada Republike Slovenije v letu 2005 izvedla nujne popravke davčne zakonodaje (zlasti zakona o dohodnini), ki jo je malo pred odhodom z oblasti (kljub mnenju stroke, naj z njo še počaka in jo raje pripravi temeljiteje) pripravila prejšnja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obravnava premij življenjskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 091-17/2006, 28. 7. 2006, spremenjeno z dnem 28. 11. in 19. 12. 2006 V praksi se pogosto porajajo vprašanja glede davčnega obravnavanja življenjskih zavarovanj, pri katerih je sklenitelj zavarovanja davčni zavezanec pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, hkrati pa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z delom na Cipru

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1083/2006, 14. 11. 2006 Zavezanec navaja, da je njegova stranka sklenila pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem s sedežem na Cipru, po kateri bo opravljala delo na Cipru več kakor 183 dni v letu. Tuji delodajalec je agencija za posredovanje dela, stranki je našla delo na lad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-411/2006-1, 17. 11. 2006 Kako je z obdavčitvijo prehrane, ki jo šole in vrtci zagotavljajo otrokom? Prehrana v šolah in vrtcih je oproščena DDV, tudi ko jo ena šola pripravlja in zaračuna drugi šoli ali vrtcu za otroke, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v ZDDV in v Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Plačilo DMV pri prenosu vozila

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4234-43/2006, 3. 10. 2006 Kako je s plačilom davka na motorna vozila (DMV) ob prenosu pravice upravljanja osebnega vozila, ki jo je eno ministrstvo pridobilo od drugega ministrstva na podlagi sklepa Vlade RS? Po določilih Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV)31 se DMV pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Vprašanje glede tolmačenja 29. člena ZDDPO-1 – popravek

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2006-2, 30. 11. 2006 Zavezanec je zastavil več vprašanj v zvezi z izvajanjem 29. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)1 in 18. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)2 glede pravice do pokrivanja davčne izgube leta 2005 v letu 2006, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Nepremičninski trg v Sloveniji – začetek konca rasti?

Jure Mikuž, 11.1.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

Jure Mikuž, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. ekonomist, specialist za menedžment Leto 2006 si bomo med drugim zapomnili tudi po tem, da se je v Sloveniji začel popis nepremičnin. Kljub temu da vlada vztrajno poudarja, da popis ni namenjen poznejši uvedbi davka na nepremičnine, je pri ljudeh na splošno prisoten strah, da tovrs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil

mag. Andreja Primec, 12.1.2006

Proračun

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 1/2006Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Čeprav se pojem okvirni sporazum pogosto uporablja za označevanje nove oblike postopka za oddajo javnega naročila, je taka uporaba nestrokovna. Niti slovenska zakonodaja niti evropske direktive s tem izrazom ne pojmujejo posebnega postopka, temveč ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Mandat nove komisije

Irena Vovk, 13.1.2005

Proračun, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2005Na tiskovni konferenci Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 22. decembra lani - tj. dan pred zaključkom mandata - je predsednica mag. Marija Bukovec Marovt predstavila statistične podatke za obdobje od 1. januarja do 20. decembra 2004. Državna revizijska komisij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila: Procesne predpostavke v revizijskem postopku

Martina Selan, 13.1.2000

Proračun

Martina Selan, Pravna praksa, 1/2000Predhodni preizkus zahtevka za revizijo Prva obligatorna faza po vložitvi zahtevka za revizijo je predhodni preizkus zahtevka, katerega namen je ugotovitev (tako v postopku, izvedenim pred naročnikom, kot tudi v postopku, izvedenim pred Državno revizijsko komisijo), ali je vložen zahtevek za revi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila v gradbeništvu

dr. Janez Šinkovec, 13.1.2000

Proračun, Gradbeništvo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 1/2000Pogled na nekatere evropske rešitve Glede na veljavno prakso, zlasti nestrokoven pristop republiške revizijske komisije, je smotrno, da malce pogledamo nekatere evropske rešitve. 1. LASTNOSTI PONUDNIKA V tuji literaturi je več osrednjih vprašanj, na katere se opirajo pri odločanju o izbiri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Podatki za odmero dohodnine

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 1/1999Kako pripraviti podatke za delavce, ki bodo morali izpolniti napoved za odmero dohodnine za leto 1998 in bodo morali prikazati, koliko prispevkov za socialno varnost so plačali za obračunane bonitete? Na podlagi 34. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 in 87/97) izdaj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(1) 2015(1)
2014(2) 2013(1) 2012(1) 2011(1)
2010(1) 2009(1) 2008(1) 2007(7)
2006(1) 2005(1) 2000(2) 1999(2)
1996(1) 1995(1) 1993(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

ABCĆČDĐEF GHIJK LM NOP QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov