O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄14

Mobilna aplikacija mUJPnet

Patricij Maček, 9.4.2020

PRORAČUN

Patricij Maček, Pravna praksa, 14/2020Uprava Republike Slovenije za javna plačila je proračunskim uporabnikom omogočila uporabo mobilne aplikacije mUJPnet, ki jim nudi fleksibilnejše opravljanje plačilnih in drugih storitev. Te so: priprava in podpisovanje plačilnih nalogov, vpogled v promet na podračunu (prilivi, odlivi, čakalna vrsta in zavrnjeni plačilni nalogi), pošiljanje pooblastil za popravljanje oziroma brisanje plačilnih nalogov in zahtevkov za reklamacije in poizvedbe ter pregledovanje prejetih in izdanih e-računov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄14

Delno učinkovito poslovanje Marjetice Koper

Matej Vošner, 9.4.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 14/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je revidiralo učinkovitost poslovanja, načrtovanja in izvajanja dejavnosti ter spremljanja poslovanja javnega komunalnega podjetja Marjetica Koper in zaključilo, da je bilo pri tem v revidiranem obdobju (2015-2016) le delno učinkovito.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄14

Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) za leto 2019 je prestavljen na 31. maj 2020

Avtor ni naveden, 9.4.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2020Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 28. marca 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna DDPO za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. maj 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. junij 2020. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Zavezancem, ki imajo davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki je različno od koledarskega leta, se rok za oddajo obračuna DDPO, ki se izteče v času veljavnosti ZIUJP, podaljša za 2 meseca, iz 3 mesecev po koncu obdobja na 5 mesecev po koncu obdobja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄14

Rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2019 je prestavljen na 31. maj 2020

Avtor ni naveden, 9.4.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2020Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP), ki je začel veljati 28. marca 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. maj 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. junija 2020.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Olajšava za investiranje (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 4.4.2019

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2019Navedeni podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za investiranje v skladu s 66.a členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 4.4.2019

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2019Finančna uprava je na spletni strani objavila spremembo dokumenta, Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - Podrobnejši opis. Publikacije ne navajamo v celoti, ampak le v delu dopolnitve poglavja 5.3 Odhodki, ki se ne priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove in druge posebnosti, glede sprememb računovodske obravnave poslovnih najemov na podlagi sprejetja MSRP 16.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Telefonsko informiranje DDV

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018S 3. aprilom 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS in enotna telefonska številka 08 200 1002.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV razmerja

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018V zvezi z vprašanjem fizične osebe glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem (v nadaljevanju: dajanje nepremičnin v turistični najem) in obveznostjo identifikacije za namene DDV ter obračuna DDV v nadaljevanju pojasnjujemo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Državni proračun v prvih dveh mesecih z nižjim primanjkljajem kot lani

Avtor ni naveden, 12.4.2018

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018Državni proračun je v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležil 1,446 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 0,6 odstotka na 1,554 milijarde evrov. Primanjkljaj, ki je v tem delu leta med drugim zaradi izplačil obresti običajno višji, pa je v prvih dveh mesecih dosegel 108,4 milijona evrov. To je sicer manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta, ko je znašal 154,2 milijona evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 7.4.2016

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2016Do sprejema novele ZV-1B je Zakon o vodah (ZV-1) določal, da je treba za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, za pristanišče in sidrišče ter za gojenje morskih organizmov in gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah s površino vode, večjo od 0,5 kvadratnega kilometra, pridobiti koncesijo. Težava te ureditve je bila, da je morala (oziroma naj bi morala) oseba, ki je želela na lastnem zemljišču na primer proizvajati električno energijo v mali hidroelektrarni, konkurirati z drugimi zainteresiranimi subjekti v negotovem postopku javnega razpisa, nazadnje pa so lahko pridobili koncesijo prav ti drugi subjekti. Zakonodajalec je z novelo ZV-1B to anomalijo odpravil, vendar pa je to storil na način, ki verjetno povzroča več težav, kot jih odpravlja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Odmera davka na promet z nepremičninami

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin se razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Druga, manj znana nikotinska zasvojenost

mag. Sandi Kodrič, 7.4.2016

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 14/2016Te dni se končuje javna razprava o novem slovenskem zakonu o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Lani je bila namreč sprejeta evropska direktiva, ki precej strožje obravnava to področje. Članice EU morajo namreč do maja v nacionalno zakonodajo vključiti nova pravila za varovanje zdravja pred kajenjem, vodilnim krivcem za prezgodnje umiranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Sposobnost gospodarskih subjektov za sodelovanje v postopkih javnega naročanja po novi zakonodaji

dr. Andreja Primec, 7.4.2016

PRORAČUN

dr. Andreja Primec, Pravna praksa, 14/2016Predvsem zaradi uskladitve z novo zakonodajo EU o javnem naročanju je bil lani sprejet Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je združil do zdaj ločeni področji javnega naročanja, tako imenovano splošno in infrastrukturno področje, ki sta bili do zdaj obravnavani v dveh zakonih. Pravila novega zakona se tako uporabljajo za javno naročanje na obeh področjih, razen če posamezna določba ZJN-3 zahteva posebno ureditev na splošnem oziroma infrastrukturnem področju. Prej veljavna zakona ZJN-2 in ZJNVETPS sta bila z uveljavitvijo ZJN-3 1. aprila 2016 razveljavljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

FIDIC v. ZJN-2

mag. Maja Potočnik, 9.4.2015

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravu javnih naročil velja pravilo, da dodatnih gradbenih del in dodatnih storitev, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev ter ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo, ni mogoče oddati brez izvedbe postopka javnega naročanja. Če bi bile dodatne gradnje ali dodatne storitve naročene brez izvedbe novega postopka javnega naročanja, bi šlo za nedovoljeno spremembo predmeta javnega naročila, ki je sankcionirana kot prekršek, ter posledično ničnost tako sklenjene pogodbe ali aneksa k pogodbi. Nadalje je splošno sprejeto tudi stališče, da je dodatne gradnje in dodatne storitve po postopku s pogajanji brez predhodne objave mogoče oddati zgolj izjemoma. Naročniki so se (že skoraj) sprijaznili s stališčem, da aneksov pri javnih naročilih, pri katerih je cena dogovorjena kot ključ na roke, ni dovoljeno sklepati. Ko pa je med naročnikom in izvajalcem sklenjena ena od pogodb FIDIC, vse to kar naenkrat ne drži več. Ali med pogodbami FIDIC in splošnimi pravili javnega naročanja obstaja kolizija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Afera honorarji in kavza

Tomaž Pavčnik, 9.4.2015

Uprava, PRORAČUN

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 14/2015Zgodba je razvpita in razgreta. Osrednje netivo ji dajejo tri dejanske okoliščine. Prva plaši z višino zneska. Za honorarje po avtorskih in podjemnih pogodbah naj bi bilo v zadnjih 11 letih plačano več kot milijardo evrov. Tudi druga okoliščina razburja predvsem z višino zneska: ministrica, ki je odšla, naj bi sama prejela več kot pol milijona evrov. Tretja okoliščina pa je način, na katerega nam je sel prinesel vse te informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Nadaljnji razvoj doktrine in-house na področju javnega naročanja

Marko Zupanc, 10.4.2014

PRORAČUN

Marko Zupanc, Pravna praksa, 14/2014V skladu s prakso Sodišča EU lahko naročnik (pod predpostavkami, ki sem jih na straneh te revije že predstavil) izpolni naloge v javnem interesu, ki so mu naložene, z lastnimi upravnimi, tehničnimi in drugimi sredstvi ter se pri tem ni dolžan obrniti na zunanje subjekte, ki niso del njegovih služb. Pravo EU na področju javnih naročil se (po t. i. doktrini in-house na področju javnega naročanja) ne uporablja, če javni naročnik nad izbranim subjektom (pravno ločenim od njega) izvaja nadzor, podoben nadzoru, ki ga izvaja nad lastnimi službami, hkrati pa ta subjekt izvaja (realizira) pretežni (bistveni) del svojih dejavnosti z enim ali več javnimi organi, ki ga nadzirajo. Vendar udeležba, čeprav manjšinska, zasebnega podjetja v kapitalu družbe, v kateri je udeležen tudi javni naročnik, izključuje možnost, da bi lahko ta naročnik nad tem podjetjem izvajal podoben nadzor, kot ga izvaja nad svojimi službami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil

Avtor ni naveden, 11.4.2013

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2013Vsaka šola mora sprejeti veliko pravilnikov glede na različne zakone. Pri tem pa šolam pomagajo odvetniki, ki svoje storitve seveda zaračunavajo. Menimo, da bi lahko že resorno ministrstvo sprejelo pravilnike in jih brezplačno poslalo šolam, glede na specifiko šole pa bi nato ravnatelji dodali morebitne posebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Rebalans proračuna

Irena Vovk, 12.4.2012

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2012Vlada je 5. aprila sprejela in v Državni zbor poslala rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012, ki predvideva 7,942 milijarde evrov prihodkov in 9,014 milijarde evrov odhodkov ter primanjkljaj v višini približno treh odstotkov BDP. Na Ekonomsko-socialnem svetu pa je socialnim partnerjem predstavila tudi predlog 14 ukrepov za povečanje proračunskih prilivov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Popolna ponudba - vstopnica za uspešno konkuriranje pri javnem naročilu

Tanja Bratina, 14.4.2011

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 14/2011Popolno ponudbo opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) v podpoglavju Definicije pojmov, ki v 2. členu določa, da je popolna tista ponudba, ki je 1. pravočasna, 2. formalno popolna, 3. sprejemljiva, 4. pravilna in 5. primerna. Popolna ponudba je osnova za sodelovanje in konkuriranje pri pridobitvi javnega naročila, saj mora naročnik vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Svetovanje javnim naročnikom po novem

Mateja Dren, 8.4.2010

PRORAČUN

Mateja Dren, Pravna praksa, 14/2010Dne 11. aprila 20101 začneta veljati noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)2 - ZJN-2B3 - in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)4 - ZJNVETPS-B.5 Noveli v postopek oddaje javnega naročila prinašata nekaj novosti in sprememb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva okolja in DDV

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Davčni zavezanec navaja, da lahko lokalna skupnost izvajalcu javne službe subvencionira del cene storitev varstva okolja. Občina bo denimo subvencionirala oskrbo s pitno vodo, kar pomeni, da bodo uporabniki plačali storitve po nižji ceni, saj razliko izvajalcu javne službe pokrije občina. Ali se o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Oprostitve za blago v osebni prtljagi potnikov

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Za katero blago, ki je v osebni prtljagi potnika in je namenjeno za njegovo zasebno ali družinsko rabo ali za darila, velja oprostitev plačila dajatev (carine, DDV in trošarine)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV - tudi zaradi obstoja suma zlorabe identifikacije za namene DDV (missing traderji)

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost, prinaša novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B),1 je javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Nakup tobačnih izdelkov po internetu

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

2020(4) 2019(2) 2018(3) 2016(4)
2015(2) 2014(1) 2013(1) 2012(1)
2011(1) 2010(9) 2009(6) 2008(1)
2006(2) 2002(1) 1994(1) 1992(2)
1991(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGHIJK LM NOP QRSŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov