O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄30-31

Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja

Prebil Maja, Žibert Polona, 22.8.2019

PRORAČUN

Maja Prebil, Polona Žibert, Pravna praksa, 30-31/2019Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) kot fakultativen razlog za izključitev v točki (c) šestega odstavka 75. člena določa, da lahko naročnik iz postopka javnega naročila izloči gospodarski subjekt, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄30-31

Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim poslom

Dubrovnik Tadej, Kobal Aleš, 23.8.2018

Davki občanov in dohodnina

mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal, Pravna praksa, 30-31/2018Distinkcija med posameznim, enkratnim oziroma občasnim poslom na eni strani in opravljanjem ekonomske oziroma podjetniške dejavnosti na drugi strani je pomembna zaradi vprašanja sistemske obdavčitve fizičnih oseb. Gre za zlasti v zadnjem času aktualno problematiko, ki je sicer v našem sistemu prisotna že od spremembe dohodninske zakonodaje leta 2005, ko je bila v davčno ureditev prvič vpeljana razlika med dejavnostjo in enkratnim poslom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄30-31

Izogibanje javnemu naročanju med povezanimi podjetji kot posledica napačne implementacije direktive EU?

Mitja Zakelšek, 23.8.2018

PRORAČUN

Mitja Zakelšek, Pravna praksa, 30-31/2018Maja letos smo praznovali štirinajsto obletnico vstopa Republike Slovenije (RS) v Evropsko unijo (EU), ko je pravni red te nadnacionalne skupnosti postal sestavni del slovenskega pravnega reda. Na področju sekundarne zakonodaje EU (na primer direktiv) to pomeni, da mora država zagotoviti sprejem vseh ukrepov, ki so potrebni za pravočasno in pravilno implementacijo te zakonodaje. Pričakovali bi, da so v tem času organi javnih oblasti v RS to dolžnost posvojili in da se zavedajo njenih razsežnosti ter zagotavljajo njeno spoštovanje v praksi. A kot zgovorno priča primer zdaj že nekdanjega Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), še zdaleč ni tako in nas na tem področju očitno čaka še veliko dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄30-31

ZZZS nezakonito porabil več kot 863.875 evrov

Urša Ravnikar Šurk, 23.8.2018

PRORAČUN

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 30-31/2018Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je od Računskega sodišča Republike Slovenije dobil mnenje s pridržkom za poslovanje v letu 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄30-31

Sklepanje gradbenih pogodb z upoštevanjem pravil FIDIC pri javnem naročanju

mag. Matjaž Kovač, 24.8.2017

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 30-31/2017Ob sklepanju gradbenih pogodb je nujno vedeti, katere določbe mora pogodba obvezno vsebovati in kaj bo veljalo kot dogovorjeno med strankama za tiste primere, ki v pogodbi niso urejeni, nastopijo pa med izvajanjem pogodbe. Pravila FIDIC, posebej rdeča, rumena in srebrna knjiga, olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb, povezanih z gradnjo. Načelna ocena je, da pravila FIDIC ne nasprotujejo kogentnim zakonskim pravilom. Če pogodbeni stranki podredita svoje razmerje pravilom FIDIC, je bistveno, da dobro poznata ureditev pogodbenih pravic in obveznosti po pravilih FIDIC, saj ureditev posameznih vprašanj bistveno odstopa od ureditve Obligacijskega zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevozih storitev, povezanih z uvozom blaga

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Ali lahko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki kot podprevoznik opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca), uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 13. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 za tisti del poti, ki je vključen v carinsko osnovo pri uvozu blaga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Pojasnilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Kako je treba razlagati določilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba), če dijak oziroma študent obvezno praktično delo opravlja le del meseca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 18.8.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 30-31/2011V Uradnem listu RS, št. 43/2011, z dne 3. junija 2011 je bil objavljen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), veljati pa je začel 3. julija 2011. Kot eno od pomembnejših novosti, ki jih prinaša zakon, je treba poudariti sodno varstvo kot obliko pravnega varstva, ki je bilo v prej veljavnem Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) obravnavano v bistveno manjšem obsegu, in sicer le kot možnost uveljavljanja odškodninskega zahtevka v primeru, če je zahtevek za revizijo zavrnila Državna revizijska komisija (DKOM). Poleg povrnitve škode ZPVPJN ureja tudi uveljavljanje ničnosti pogodbe, začasno zadržanje izvajanja pogodbe in začasno odredbo. Sodno varstvo ni urejeno kot višja stopnja odločanja o zahtevku za revizijo, temveč kot pravno varstvo po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma. Namen tega prispevka je predstaviti novo ureditev sodnega varstva v postopkih javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljavca

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, prikazanega v razdelilniku upravljavca stavbe za storitve obratovanja, vzdrževanja in upravljanja objektov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Obdavčitev poklicnega športnika po določbah nacionalne davčne zakonodaje in z vidika mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Kako je obdavčen poklicni športnik (kakšna je stopnja obdavčitve in kakšne so olajšave)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Posebni davek na določene prejemke od izplačil po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o prokuri

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Ali so izplačila po pogodbah o poslovodenju in prokuri obdavčena s posebnim davkom na določene prejemke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine od športnih stav

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Kakšen je način obdavčitve dobitkov športnih stav, kadar se stave, izvedene po internetu, sklepajo v Republiki Sloveniji pri tujih stavnicah, dobitki pa se nakazujejo iz tujine na osebni račun slovenskih rezidentov?
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Davki: DDV in avtorski honorarji

Andrej Zupančič, 28.10.1999

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Andrej Zupančič, Pravna praksa, 30-31/1999V javnosti se kot jara kača, brez konca in kraja ponavlja (nepravilna) informacija, da so avtorski honorarji obdavčeni z dvema stopnjama DDV(*1): praviloma z 19-odstotno stopnjo, izjemoma z 8-odstotno stopnjo, slednje od prometa avtorskih pravic s področja književnosti, znanosti in umetnosti. "Iz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30-31

Leto objave

2019(1) 2018(3) 2017(1) 2011(7)
1999(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HIJK LMNOP QR SŠ TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov