O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 25.1.2018

DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE, Monetarni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018Virtualne valute se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Dinamični nabavni sistem kot odgovor na pomanjkanje konkurence pri javnem naročanju

Katja Hodošček, 25.1.2018

PRORAČUN

Katja Hodošček, Pravna praksa, 3-4/2018Trg javnega naročanja v Sloveniji pesti pomanjkanje konkurence, zato se upravičeno sprožajo pomisleki o gospodarnosti in učinkovitosti postopkov javnega naročanja. V pričujočem prispevku so obravnavani razlogi za trenutno stanje na trgu javnih naročil in identificirana rešitev, ki bi lahko prispevala k doseganju večje konkurence vsaj pri nekaterih predmetih javnega naročanja. Gre za dinamični nabavni sistem, institut, ki je z uveljavitvijo Direktive 2014/24/EU oziroma ZJN-3 postal uporabnikom prijaznejši, njegovo širšo uporabo pa bodo omogočile elektronske platforme, saj gre za popolnoma informatiziran način naročanja. V prispevku so predstavljene ključne prednosti instituta, ki delujejo v smeri povečevanja konkurenčnosti na trgu javnih naročil, analiziran pa je tudi pozitiven vpliv uveljavitve instituta v praksi na preprečevanje omejevalnih sporazumov ponudnikov glede delitve trga javnih naročil (bid rigging).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

Olajšava za investiranje

Avtor ni naveden, 26.1.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2017Navedeni podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2. Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za investiranje v skladu s 66.a členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN-2

mag. Marija Bukovec Marovt, 22.1.2015

PRORAČUN

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 3-4/2015Zadnja novela zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) je v naš pravni red prinesla vprašanje, kako razlagati določbo prvega odstavka 78. člena, ki se nanaša na dopustne spremembe in dopolnitve ponudb. Da bo to v praksi sporno, je bilo jasno že na obravnavi pristojnega delovnega telesa Državnega zbora, na kateri je na domnevno neusklajenost naše zakonodaje opozoril predsednik Državne revizijske komisije. Tako se je po sprejemu zakona bolj ali manj ugibalo, kakšna bo praksa Državne revizijske komisije pri vprašanju, ali mora pri dopustnih dopolnitvah ponudb dejstvo že obstajati v času oddaje ponudbe in je ponudbo mogoče dopolniti zgolj z dokazom o tem ali pa naročnik sme oziroma celo mora dopustiti spreminjanje ponudbe (ter pri tem niti ni pomembno, ali je dejstvo, ki ga spreminja, ob poteku roka za oddajo ponudb obstajalo ali ne) vse dotlej, dokler po merilih najugodnejša ponudba ni popolna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Končno upravni spor v javnih naročilih?

dr. Aleksij Mužina, 28.1.2010

Upravni spor, PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 3-4/2010Ministrstvo za finance je pripravilo nov predlog novele Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)1 in ga tik pred koncem leta poslalo v medresorsko usklajevanje. Predlog novele tega zakona z vrsto sprememb in dopolnitev globoko posega v dosedanjo ureditev pravnega varstva v postopkih jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja pri postopku javnega naročanja

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Uprava, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010Ravnanje odgovornih oseb naročnika po predpisih o javnem naročanju, ki v postopku javnega naročanja opustijo dolžno ravnanje pri preverjanju predpisanih pogojev in izberejo ponudnika, ki pogojev za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki ne izpolnjuje, ter tudi ravnanje uradnih oseb nadzornega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Spremembam davčnih pravil sledijo še spremembe računovodskih pravil in poročanj

mag. Mojca Kunšek, 28.1.2010

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2010Spremembam davčnih pravil sledijo še spremembe računovodskih pravil in poročanj Lani so začele veljati spremembe nekaterih predpisov in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki so vplivale tako na spremembe slovenskih računovodskih standardov (SRS) kot tudi na nove zahteve pri izd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V letu 2009 vrsta novosti pri obračunu DDV

mag. Mojca Kunšek, 29.1.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2009Zadnje spremembe podzakonskih aktov so prinesle nova merila davčno sprejemljivih stopenj odpisa blaga, spremembe pri uveljavljanju neposrednih olajšav mednarodnim predstavništvom ter vrsto sprememb pri obračunu DDV, identifikaciji in popravkih obračuna DDV, ki jih je treba upoštevati pri obračunu DD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava, PRORAČUN

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje naročnika po predpisih o javnem naročanju, ko kot edino merilo za izbor ponudnika določi najnižjo ceno, potem pa kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega, ki v roku za oddajo ponudi najvišjo ceno in pred izborom naknadno ponudi popust ter s tem postane cenovno najugodnejši ponudnik, nakn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Nakup lastnega poslovnega deleža - še nekateri davčni vidiki

dr. Marijan Kocbek, 8.2.2001

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3-4/2001O možnostih pridobivanja lastnih poslovnih deležev, tudi v enoosebni d. o. o., smo v PP že pisali.(*1) Pri tem je bil dan poudarek korporacijskopravnim vidikom možnostih pridobivanja lastnega poslovnega deleža, le delno pa tudi davčnopravnim. V davčni praksi se je nedavno "razrešilo" vprašanje ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o dohodnini

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče je sklenilo, da ustavi postopek za oceno ustavnosti 9. člena zakona o dohodnini, ker so z uveljavitvijo novega zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93) prenehale veljati tudi določbe 9. člena prej veljavnega zakona o dohodnini in je s tem tudi prenehal obstajati razlog, zaradi kater...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2015(1) 2010(3)
2009(2) 2001(1) 1994(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJK LM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov