O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄7-8

Sodna praksa glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke

Žiga Perović, 23.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke, zavodi

Žiga Perović, Pravna praksa, 7-8/2017Pomembnosti vloge, ki jo bančni sektor igra v modernem gospodarstvu, ne moremo zanikati. Prav zato je izjemnega pomena tudi posebna ureditev, ki jo evropska in nacionalne zakonodaje določajo za širši finančni sektor. Vedno bolj so v ospredju tudi dovoljenja, ki jih izdajajo pristojni nadzorni organi. Po zadnji finančni krizi, ki je razkrila marsikatere pomanjkljivosti delovanja bančnega sistema, se je zopet pričelo razpravljati o t. i. "fit and proper" testu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄7-8

Javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3 - t. i. evidenčna naročila

Blažka Vrsajković, 23.2.2017

PRORAČUN

Blažka Vrsajković, Pravna praksa, 7-8/2017Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v drugem odstavku 21. člena ureja javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila ni treba izvesti postopka javnega naročanja - evidenčna naročila. Določila ZJN-3 se na splošnem področju za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3, uporabljajo v omejenem obsegu. Za oddana evidenčna naročila je namreč naročnik, upoštevaje določila ZJN-3, v primeru, da predmet javnega naročila presega ocenjeno vrednost 10.000 evrov brez DDV in ne dosega mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3, dolžan voditi evidenco z objavo relevantnih podatkov in na Portalu javnih naročil do zadnjega dne februarja tekočega leta za preteklo leto objaviti statistiko za vsa oddana evidenčna naročila. Pri oddaji evidenčnih naročil je naročnik dolžan upoštevati načela, na katerih temelji javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

Davčna izvršba

Avtor ni naveden, 18.2.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2016FURS, 2. izdaja, velja od 5. februarja 2016 1. Postopek davčne izvršbe Davčna izvršba je posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčno izvršbo opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FU
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

Davčni zavezanci, prejemniki dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine iz tujine - ne pozabite na vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine

Avtor ni naveden, 18.2.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2016Pojasnilo FURS, 5. februar 2016 Davčni zavezanec - rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja ali pokojnino, vložiti pri davčnem organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente,1
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

V znamenju uvedbe davčnih blagajn

Patricij Maček, 18.2.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Patricij Maček, Pravna praksa, 7-8/2016"Danes je prek aplikacije Preveri račun preverjen vsak trideseti račun, izdan v Sloveniji," je učinkovitost uresničevanja Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) na prvih Dnevih davkov, računovodstva in poslovnih informacij, ki so potekali 4. in 5. februarja v GH Union v Ljubljani, orisal Sebastijan Prepadnik s Finančne uprave RS (FURS). Na konferenci, ki jo je pripravila družba IUS SOFTWARE (GV Založba), je bilo organiziranih sedem tematskih sklopov, v okviru katerih je spregovorilo šest strokovnjakov za področja davkov, računovodstva in poslovnih informacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) je bila spremenjena določba četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje kapitala na koncu davčnega obdobja še ni znano).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 odstotka) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 odstotkov na 80 odstotkov prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. Davčni zavezanci pa lahko z vlogo pri davčnemu organu zahtevajo spremembo višine akontacije davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razlaga uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR101) za investicije, izvedene od 1. julija do 23. decembra 2014

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Veljavnost Regionalne sheme državnih pomoči, št. priglasitve: BE01- 1783262-2007, sprejete za izvajanje ZSRR-2, in sheme državne pomoči Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji, št. priglasitve: BE01-1783262-2010, sprejete za izvajanje ZRPPR1015, sta se iztekli 30. junija 2014. Na podlagi novih evropskih in domačih pravnih podlag je Ministrstvo za finance potrdilo novo Regionalno shemo državnih pomoči MGRT, št.: BE02-2399245-2014, ki je nadomestila obe shemi, ki jim je iztekla veljavnost. Nova shema velja od 24. decembra 2014 do 31. decembra 2020.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih

mag. Mitja Stefancic, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Mitja Stefancic, Pravna praksa, 7-8/2015Devizni trg (angl. Foreign Exchange Market) je zelo težko manipulirati. In vendar je nekaterim trgovalcem dejansko uspelo, da so v zadnjih letih vplivali na devizne tečaje oziroma menjalno vrednost posameznih valut. To so storili zato, da bi si sami povečali dobiček poslovanja na tem obsežnem trgu. To so ugotovili mednarodni regulatorji med nedavno preiskavo na mednarodnih finančnih trgih. Čeprav gre za trg, v sklopu katerega poslujejo številne komercialne banke, centralne banke, finančne ustanove, zasebni investitorji, poslovne družbe in institucije ter mu je torej zagotovljeno precej transparentnosti, so bile nekatere mednarodne banke kaznovane zaradi nezakonitega poslovanja. Poraja se vprašanje, kako je bilo to sploh mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?

Milena Basta Trtnik, 19.2.2015

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2015S sprejemom novele Zakona o javnem naročanju ZJN-2E se je spremenila vsebina instituta formalno nepopolne ponudbe na način, da je poleg dopolnitve ponudbe mogoča tudi sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Do sprejema nedavnih odločitev Državne revizijske komisije sem bila prepričana, da instančni organ ne bo dopustil opredelitve instituta formalno nepopolne ponudbe na način, kot jo je sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov

Jure Mercina, 19.2.2015

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 7-8/2015V prilogi Pravne prakse, št. 5/2015, je bil objavljen prispevek Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora, v katerem sta avtorja predstavila aktualna vprašanja, povezana s tem postopkom. K poglobljenemu prispevku avtorjev bi želel dodati še nekaj dilem, ki se pojavljajo v praksi pri uporabi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Te so povezane predvsem z razmerjem med postopkom po ZOPNI in postopkom obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Postavlja se namreč vprašanje, ali ni z začetkom postopkov po ZOPNI kršeno načelo prepovedi ponovnega sojenja v isti zadevi (ne bis in idem), kadar je bil v isti zadevi že pravnomočno končan kazenski postopek oziroma postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Je valutna klavzula naravna nesreča?

mag. Sandi Kodrič, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 7-8/2015Posojilojemalce, ki jih je prizadela nedavna sunkovita rast tečaja švicarskega franka, lahko razumemo in z njimi sočustvujemo. Vsak dolg, ki nad posameznikom visi desetletje ali še dalj, obremenjuje njegovo življenje, še zlasti ko so splošne gospodarske razmere slabe. Toda ali je za nastalo situacijo kakorkoli kriva država?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju

Milena Basta Trtnik, 21.2.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2013Konec leta 2012 je začel veljati Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Z njegovim sprejetjem je Slovenija v svoj pravni red implementirala Direktivo 2009/81/ES, katere namen je oblikovanje konkurenčnega evropskega trga na področju obrambne tehnologije in industrije. ZJNPOV v slovenski pravni red vnaša enotna in pregledna pravila za postopke oddaje javnih naročil na obrambno-varnostnem področju, s tem pa se na relevantnem trgu odpira konkurenca, ki zaradi pomanjkljive pravne ureditve do sprejema ZJNPOV dejansko ni bila omogočena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Davčne in poročevalske obveznosti podružnic tujih podjetij v Sloveniji

mag. Mojca Kunšek, 21.2.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 7-8/2013V času izdelave zaključnih računov naj opozorimo, da so tudi podružnice tujih podjetij zavezane k predložitvi davčnega obračuna in letnega poročila. Pri opredeljevanju obveznosti podružnice tujega podjetja določbe 680. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Dvorezne subvencije

Matej Tomažin, 19.2.2009

PRORAČUN

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 7-8/2009Vlada je v boju proti finančni krizi, ki je že prešla v popolno gospodarsko krizo, tej pa bo sledila recesija, uporabila instrument subvencij, in sicer s pomočjo Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ).1 S tem si je zavarovala predvsem pomemben vir davčnih prihodkov, hkrati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. januar 2009

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Mednarodno obdavčenje Pojasnilo DURS, št. 4217-5/2009, 15. januar 2009 V nadaljevanju je preglednica1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami v letu 2009, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. februar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. december 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev premij NSVS - ZDoh-2

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 421-7/2007/2, 9. 1. 2007 * Kakšna je davčna obravnava premij, ki jih prejmejo varčevalci v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) po novem Zakonu o dohodnini? V prvem odstavku 81. člena (obresti) Zakona o dohodnini (ZDoh-2)ŠO]14 je določeno, da so obresti po tem pogl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Obdavčitev dohodkov nerezidenta, prejetih po pogodbi o poslovodenju slovenske pravne osebe

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-137/2006, 10. 1. 2007 * Kako je s pridobitvijo davčnega rezidentstva Nemčije za slovensko pravno osebo oziroma kako se obdavčuje dohodek v primeru dvojnega rezidentstva? Rezidentski status pravne osebe določa nacionalna davčna zakonodaja države rezidentstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Problematika obračunavanja dnevnic v avtoprevozništvu

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Cestni promet

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006 Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjihŠO]...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Informacija o uveljavljenih prehodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje

Avtor ni naveden, 22.2.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Prometni davek/DDV

, Pravna praksa, 7-8/2007Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006 V zvezi z informacijo, ki jo je zavezanec zasledil, po kateri naj bi Slovenija zaprosila Evropsko Komisijo za podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) od prodaje novogradenj, in v zvezi z vprašanjema, ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Še bedimo nad potmi javnega denarja

Tomaž Vesel, 22.2.2007

Računsko sodišče

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 7-8/2007univ. dipl. pravnik, član Računskega sodišča RS Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnost o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobre prakse poslovanja javnega se...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

2017(2) 2016(3) 2015(9) 2013(2)
2009(4) 2007(7)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK LM NOP QRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov