O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄11

Učinkovitost izvajanja nabav v družbi DARS

Matej Vošner, 19.3.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 11/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je z revizijo ugotovilo, da je bilo poslovanje Darsa pri izvajanju nabav v obdobju 2014-2017 učinkovito le v omejenem obsegu. Revizija se je nanašala na ugotavljanje potreb in načrtovanje nabave blaga, izvajanja storitev in gradenj, izbiro dobaviteljev in upravljanja pogodb z dobavitelji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄11

Prenos podjetja v nahrbtniku čez mejo v Avstrijo - nadaljevanje in novosti

dr. Maria Škof, 19.3.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Maria Škof, Pravna praksa, 11/2020V Pravni praksi sem poročala o nameravanem prenosu sedeža kapitalske družbe Grilc Vouk Škof d.o.o. iz Slovenije v Avstrijo in preoblikovanju v avstrijsko družbo z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), torej Grilc Vouk Škof GmbH. Gre za prvi primer prenosa kapitalske družbe iz Slovenije v Avstrijo. Družba je imela pred prenosom sedež v Ljubljani. Sedež se je prenesel v Celovec, kjer je bila družba vpisana v avstrijski sodni register (Firmenbuch) kot Grilc Vouk Škof GmbH.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Fiskalna demagogija

dr. Anže Burger, 14.3.2019

Davki občanov in dohodnina

dr. Anže Burger, Pravna praksa, 11/2019Glede na serijo odstopov ministrov v mandatu te vlade ne moremo pričakovati niti zdravstvene reforme niti drugih ključnih razvojnih sprememb. Poglejmo si torej tisto, kar je še ostalo na mizi. Konec februarja je Ministrstvo za finance predstavilo sveženj ukrepov za davčno optimizacijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Ničnost kreditnih pogodb, sklenjenih s tujimi bankami

dr. Nana Weber, 14.3.2019

Banke, zavodi

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2019Sodišče Evropske unije je razsodilo, da je nacionalna zakonodaja države, na podlagi katere so kreditna pogodba in drugi pravni akti, sprejeti na podlagi te pogodbe, retroaktivno nični od datuma, ko so bili sklenjeni, če so bili sklenjeni s posojilodajalcem, ki ima sedež v drugi državi članici, kot je država članica prejemnika storitve, in ki od pristojnih organov te države članice ni pridobil vseh potrebnih dovoljenj, v nasprotju s pravom Unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Davek na motorna vozila (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 14.3.2019

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2019V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV) se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Dopolnjevanje ponudb - nikoli končana zgodba javnega naročanja

mag. Matjaž Kovač, 14.3.2019

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 11/2019Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 89. členu ureja institut spreminjanja in dopolnjevanja ponudb. Če se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo dokumentacijo, pri čemer mora biti takšna zahteva skladna z načelom enake obravnave in načelom transparentnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Davčna obravnava dohodkov iz poslovanja s kriptovalutami

mag. Dominik Kuzma, 22.3.2018

Davek od dohodka pravnih oseb, Davki občanov in dohodnina

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 11/2018Leto 2017 si bomo zapomnili po različnih stvareh, marsikdo po tem, da je tega leta prvič slišali za kriptovalute (tudi virtualne valute ali posplošeno bitcoini) oziroma za tehnologijo blockchain, na kateri temeljijo kriptovalute. Razlog za nedavno seznanitev s tehnologijo, ki je sicer stara več kot deset let, pa je, da so leta 2017 številni v Sloveniji prek trgovanja s kriptovalutami zaradi bistvenega naraščanja njihove vrednosti iz njih ustvarili dohodke. V tem prispevku se ukvarjam zlasti z davčno obravnavo dohodkov fizičnih oseb in deloma pravnih oseb, ki se nanašajo na poslovanje s kriptovalutami, ob strani pa puščam vidik davka na dodano vrednost (DDV).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Ameriška izravnava obsega uvoza s carinami

dr. Irena Peterlin, 22.3.2018

Carinska služba

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 11/2018Dogovor na ravni držav, da je mednarodno sodelovanje vzajemno in v korist vseh, sam po sebi ne zagotavlja, da bodo države tako tudi ravnale. In če so enostranska "patriotska" ravnanja še tako sprejemljiva za konkretno državo, lahko povzročijo nenadzorovani protekcionistični ukrepi škodo globalnih razsežnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Mednarodna obdavčitev posameznikov (Podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 22.3.2018

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2018Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t. i. "načelu obdavčitve po svetovnem dohodku", kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v Slovenije in izven nje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo - pojasnitev davčne obravnave

Avtor ni naveden, 23.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2017Blago in storitve, za katere se smatra, da niso bile kupljene za poslovno rabo, so opredeljene v 29. členu ZDDPO-2, in sicer gre za nakupe, ki imajo za posledico odhodke, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, imajo značaj zasebnosti, ali niso skladni z običajno poslovno prakso. Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi izrednih in ne-pogostih (redkih) dogodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Lestvica Doing Business Svetovne banke - kako izboljšati slovensko uvrstitev

dr. Andrej Ekart, 23.3.2017

Banke, zavodi

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2017Svetovna banka (ang. World Bank) vsako leto objavi raziskavo Doing Business, s katero preverja uspešnost 190 držav po svetu na več področjih. Slovenija je v letu 2016 skupno zasedla 30 mesto, kar je sorazmerno zadovoljiv dosežek. Slovenske uvrstitve na posameznih področjih pa so bile: ustanovitev podjetja (ang. Starting a Business) - 49. mesto, izdajanje gradbenih dovoljenj (ang. Dealing with Construction Permits) - 80. mesto, dostopnost elektrike (ang. Getting Electricity) - 16. mesto, vpis v zemljiško knjigo (ang. Registering Property) - 34. mesto, pridobitev posojila (ang. Getting Credit) - 133. mesto, zaščita manjšinskih delničarjev (ang. Protecting Minority Investors) - 9. mesto, plačevanje davkov (ang. Paying Taxes) - 24. mesto, čezmejno trgovanje (ang. Trading Across Borders) - 1. mesto, uveljavljanje pogodbenih terjatev (ang. Enforcing Contracts) - 119. mesto, reševanje insolvenčnih zadev (ang. Resolving Insolvency) - 12. mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

Odprta vprašanja "socialne klavzule" v ZJN-3

Pust Luka, Hočevar Uroš, 17.3.2016

PRORAČUN

Luka Pust, Uroš Hočevar, Pravna praksa, 11/2016Reforma javnega naročanja na ravni EU v letu 2014 je veliko pozornosti namenila tudi okoljskim, socialnim in delovnim elementom javnih naročil. Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je te vidike ustrezno upošteval in jih vključil celo v izvedbeno fazo javnega naročila, pri čemer pa je predvidena ureditev pomensko odprta in prinaša nepredvidljivost javnih naročnikov pri njeni uporabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

Strukturni primanjkljaj - kaj je, kolikšen je in kaj lahko k njegovi odpravi prispeva novi ZJF?

mag. Jorg Kristijan Petrovič, 17.3.2016

PRORAČUN

mag. Jorg Kristijan Petrovič, Pravna praksa, 11/2016Strukturni primanjkljaj je tumor slovenskih javnih financ, ki raste skrit v zavetju zdrave gospodarske rasti. Zaradi njega postaja Slovenija strukturni bolnik Evrope. Če strukturnega primanjkljaja ne bomo odstranili, nas bo hudo prizadel. Za tako "operacijo" pa potrebujemo ustrezna pravna orodja. Priložnost za njihovo vzpostavitev se ponuja ob prenovi Zakona o javnih financah (ZJF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Zunajproračunsko financiranje filmske produkcije

Avtor ni naveden, 20.3.2014

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Odločba, št. U-I-73/12, 6. marec 2014 (Ur. l. RS, št. 19/14) Drugi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije se razveljavi. S tem, ko je zakonodajalec sprejel ureditev, s katero je izdajateljem televizijskih progr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene družbenike in kmete v letu 2014

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014• Kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere v letu 2014 plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Obračunavanje DDV pri opravljanju gostinske dejavnosti

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Davčni zavezanec navaja, da namerava kupcem v okviru dejavnosti nuditi naravne sokove z dodatkom zdrobljenega ledu, svežo izvirsko vodo z dodatkom narezanih limon, pomaranč, limet ipd., mlečne frapeje z dodatkom sirupa, kavo, čaj z dodatki po sistemu "vzemi s sabo", vročo čokolado (zgoščena čokoladna zmes, kot jed s priloženo žličko), zamrznjene jogurte (pripravijo se po naročilu gosta, sestavine so prašek, led, mleko - kot jed), smoothie (pripravi se iz svežega sadja, z dodatkom jogurta in drugimi dodatki) in pakirano čokolado. • Kakšno stopnjo DDV mora obračunati ob dobavi navedene ponudbe in kakšno stopnjo, če bi te izdelke pripravil in ponudil v embalaži pod lastno blagovno znamko?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemnikih po mandatni pogodbi

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Zavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova: - prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 odstotka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 odstotka prispevek zavarovanca po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ), - prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 odstotka prispevek zavarovanca ter 8,85 odstotka prispevek delodajalca) ter - posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 odstotkov. Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi: - izplačila slovenskim državljanom, ki so zavarovani po 18. členu Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), - izplačila slovenskim državljanom, ki niso zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, - izplačila upokojencem ter - izplačila tujim državljanom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Avtor ni naveden, 20.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2014Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17. januar 2014 Delavec ima bruto plačo 2.000 evrov. Z delodajalcem je podpisal pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-PDPZ-XY. Pogodba je bila podpisana na podlagi pogodbe z delodajalcem, ki jo ima sklenjeno z zavarovalnico. 1. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Plačana premija s strani delavca znižuje njegovo bruto plačo. 2. Ali je je pravilno, da znesek 2,5 odstotka delavčeve bruto plače (v tem primeru 50 evrov) zmanjšuje njegovo bruto plačo in posledično tudi davčno osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost ter akontacijo dohodnine? Ali je tak način plačevanja premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) ustrezen? 3. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 odstotka od bruto plače tega delavca kot prispevek k temu pokojninskemu načrtu. Pri tem sta se dogovorila, da plačana premija v višini 2,5 odstotka od bruto plače (50 evrov) zmanjšuje delavčevo neto plačo v višini 50 evrov. 4. Delavec na letni ravni uveljavi plačila za to PDPZ kot svojo osebno olajšavo v informativnem izračunu dohodnine, in sicer v okviru omejitev iz 117. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Bančno luknjo kar preskočiti in "gledati naprej"?

mag. Sandi Kodrič, 20.3.2014

Banke, zavodi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 11/2014Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki naj bi med drugim razkrila osnovne podatke o slabih kreditih državnih bank, je že drugič letos spomnila na to, da javnost nima vpogleda v ozadje nekaterih ukrepov finančnih oblasti, čeprav njihove posledice ležijo na plečih davkoplačevalcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Transparentnost delovanja je dosegla tudi gospodarske družbe v državni in občinski lasti

mag. Mateja Prešern, 20.3.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

mag. Mateja Prešern, Pravna praksa, 11/2014Državni zbor je na 22. redni seji 6. marca 2014 sprejel novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), katere namen je obveznost zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja razširi tudi na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države in občin. Sprejem novele ZDIJZ-C pomeni izpolnitev enega od pomembnejših ukrepov v okviru Programa Vlade RS za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št.: DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24. januar 2013 Pojasnilo se nanaša na pravilno uporabo osnove, od katere se izračuna akontacija dohodnina pri izplačevanju materialnih stroškov (na primer kilometrin, dnevnic, parkirnin), kadar jih občine izplačujejo nepoklicnim funkcionarj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

V iskanju optimalnega modela slabe banke

mag. Peter Merc, 21.3.2013

Banke, zavodi

mag. Peter Merc, Pravna praksa, 11/2013Mehanizem slabe banke kot ukrep, namenjen stabilizaciji finančnega sistema, ni novost niti v svetovnem niti v evropskem merilu. Ukrep so leta 1989 uporabili v ZDA. Z ustanovitvijo družbe Resolution Trust Corporation - državne slabe banke - je vlada ZDA uspešno omejila posledice nepremičninske krize iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. S krizo na nepremičninskem trgu se je v začetku devetdesetih let srečala tudi Švedska. Švedska vlada je kot odgovor nanjo ustanovila dve slabi banki - Securum in Retriva. Nanju je prenesla večji del slabe aktive bank in banke hkrati dokapitalizirala, s čimer je prišlo do delne nacionalizacije bančnega sistema. Slaba banka ni novost niti za slovenski finančni prostor. Leta 1991 je Republika Slovenija ustanovila slabo banko v obliki Agencije za sanacijo bank in hranilnic (ASHB). Ta je dve leti pozneje v postopku sanacije zamenjala slabo aktivo bank za t. i. sanacijske obveznice, katerih izdajateljica je bila ASHB. Tako kot švedski model se je tudi slovenski takrat izkazal kot zelo uspešen z vidika sanacije celotnega bančnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznosti popravka odbitka DDV v teh primerih

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-731442/2012-7, 21. februar 2013 Zaradi številnih vprašanj glede popravka zneska obračunanega in neplačanega davka na dodano vrednost (DDV) v skladu z 39. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) s strani upnika in obveznos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporablja se od 22. februarja 2013)

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22. februar 2013 Vprašanje se nanaša na izračunavanje akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre namreč za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4251-340/2013-3 01-610-00, 13. februar 2013 V skladu z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)i so zavarovanci iz 15. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer: - v prvih 1
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

2020(2) 2019(4) 2018(3) 2017(2)
2016(2) 2014(7) 2013(6) 2012(5)
2011(1) 2010(1) 2009(1) 2008(6)
2007(1) 2006(1) 1997(2) 1996(1)
1993(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGH IJK LM NOP QRSŠ TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov