O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L

Avtor ni naveden, 11.7.2019

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2019FURS, 21. junij 2019 V Uradnem listu RS, št. 36/19, z dne 7. junija 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2L), ki je začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 22. junija 2019, uporabljati pa se začne 1. julija
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Predlog novele ZSPDSLS

Urša Ravnikar Šurk, 12.7.2018

PRORAČUN

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 27/2018Občine nimajo pravne podlage za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem za leto 2019 izven sprejetega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3?

Maja Prebil, 13.7.2017

PRORAČUN

Maja Prebil, Pravna praksa, 27/2017V praksi se lahko zgodi, da naročnik pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti in razlogov za izključitev z vpogledom v e-Dosje pridobi informacije, da posamezni ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti in/ali izpolnjuje razloge za izključitev. Kaj naj naročniki v tem primeru storijo? Naj se zanesejo na podatke, ki jih pridobijo v e-Dosjeju, ali naj pridobijo dodatno pojasnilo od pristojnega organa, ki vodi evidenco, ali celo od ponudnika, na katerega se informacije v e-Dosjeju nanašajo? In kako naj ravnajo naročniki, če ugotovijo, da je obstoj razloga za izključitev podan zaradi napačne razlage tega razloga s strani pristojnega organa, ki vodi evidenco, na primer v primeru razloga za izključitev po določbi b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)? V praksi se je namreč že zgodilo, da je Inšpektorat RS za delo, ki je pristojni organ Republike Slovenije za vodenje evidence o izrečenih globah zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, zaradi napačne razlage razloga za izključitev v e-Dosjeju evidentiral napačne podatke o (ne)obstoju razloga za izključitev po določbi točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

dr. Breda Mulec, 9.7.2015

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 27/2015Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Potrdilo o vlogi je bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Zavezanec je imel sklenjeno pogodbo o vezavi denarnih sredstev pri banki, ustanovljeni v RS. Znesek doseženih obresti je presegel 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. februarjem 20XX tekočega leta, tj. pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v RS in v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kakšna je davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV

Avtor ni naveden, 10.7.2014

DAVEK NA DODANO VREDNOST IN TROŠARINE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se ukvarja z razvojem, gradnjo in prodajo stanovanjskih naselij na ozemlju Slovenije. V teh stanovanjskih naseljih se gradijo tako stanovanja, katerih prodaja se v skladu DDV zakonodajo obdavči po splošni stopnji DDV, kot stanovanja, katerih prodaja se obdavči po nižji stopnji DDV. V sklopu stanovanjskih naselij se lahko nahajajo tudi poslovni prostori. V skladu z veljavno zakonodajo in urbanističnimi normativi je treba za stanovanja zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za motorna vozila in kolesa. Pri vseh transakcijah prodaje stanovanj gre za stanovanja, ki se z vidika DDV štejejo za nova. Davčni zavezanec poleg stanovanj prodaja tudi parkirna mesta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

Andrej Grah Whatmough, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 27/2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013. Takrat je bila manjšim zavezancem namreč dana možnost, da se odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti, pred tem pa je bil sistem pavšalne obdavčitve manj privlačen, uporaben za manjši krog zavezancev in bolj administrativno zapleten. Zaradi sprememb, ki jih predstavljam v tem prispevku in ki se bodo uporabljale za davčna obdobja po 1. januarju 2015, pa bo sistem pavšalne obdavčitve privlačnejši in tudi dostopen širšemu krogu zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga upravičenec prejme po umrlem zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe za izplačevanje dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente (pokojninska renta), s katero je dogovorjena zajamčena doba izplačevanja pokojninske rente tudi po smrti zavarovanca, in sicer upravičencu, ki se lahko odloči tudi za enkratno izplačilo tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti

Dominik Kuzma, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, Pravna praksa, 27/2013S spremembami Ustave RS se pomembno krčijo možnosti za zahtevo zakonodajnega referenduma. Krčenje se upravičuje s stanjem slovenskih javnih financ in mnenji strokovne javnosti, da je bila referendumska ureditev potrebna sprememb. Glede na spremenjeno ustavno referendumsko ureditev v povezavi z zlatim fiskalnim pravilom, ki je zdaj ustavno načelo, fizične osebe nimajo več možnosti posegati v odločitve zakonodajalca prek referendumske oblike neposredne demokracije v delu, ki se tiče davčne zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Država, lačna denarja

Matej Tomažin, 11.7.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Matej Tomažin, Pravna praksa, 27/2013Letošnje skupščine uspešnih slovenskih podjetij so minile tako, kot so si mali vlagatelji vedno želeli. Dobre napovedi in bogate dividende. Seveda je to naključje, saj vsi vemo, da to ne bi bilo mogoče brez "lačne" države. Vir dodatnih prihodkov v proračun niso zgolj novi davki, temveč tudi višje dividende.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je začel veljati 12. aprila 2013, v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Od odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene z 79. členom ZDR-1, se od celotnega izplačanega zneska plačuje dohodnina in prispevki za socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Organizacija nagradne igre

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7. marec 2013 • Ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila/nagrade)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture

mag. Petra Ferk, 11.7.2013

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 27/2013Do leta 2011 Evropska komisija in Sodišče EU javnega financiranja infrastrukturnih projektov nista obravnavala v luči državnih pomoči, če je bila infrastruktura potem javna in pod nediskriminatornimi pogoji dostopna številnim uporabnikom. Povedano drugače, pravila o državnih pomočeh za financiranje javne infrastrukture načeloma niso bila relevantna. Po odločitvi Splošnega sodišča iz leta 2011 v združenih zadevah T-443/08 in T-455/08, Leipzig-Halle, pa je Komisija v zvezi z vprašanjem financiranja javne infrastrukture z vidika državnih pomoči zavzela strogo stališče, po katerem je javno financiranje skorajda vse javne infrastrukture relevantno z vidika državnih pomoči in ki je bilo čisto nasprotje povsem permisivnemu pristopu, veljavnemu do tedaj. Odločitev Splošnega sodišča v tej zadevi je s sodbo potrdilo Sodišče decembra 2012 v zadevi C-288/11 P, Leipzig-Halle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

REK-1 obrazci s 1. julijem 2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. junij 2013 • Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. julija 2013 dalje ali za obračun plač od meseca julija 2013 dalje? V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Obveznost plačila prispevkov za posebne primere zavarovanja tujcev

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4250-2336/2013 01-610-06, 29. maj 2013 • Podjetje sprašuje glede obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za tujce, ki v okviru drugega pravnega razmerja o
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. juliju 2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja - obrazec REK-1 in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev - obrazec iREK. Na novo je določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik), ki se uporablja od 1. julija 2013 dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske skupnosti enako

Zoran Skubic, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2013V odločitvi, ki je po svojem pravnem bistvu in smotru enaka smernicam nedavne prelomne razsodbe Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Windsor, je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ocenjevalo dopustnost različnega davčnega obravnavanja raznospolnih zakoncev in oseb v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih. Ugodnost davčne delitve dohodka (nem. Ehegattensplitting) je namreč po nemških davčnih predpisih pridržana zgolj "resnični" zakonski zvezi. Sodišče je seveda ugotovilo, da tako razlikovanje ni utemeljeno na legitimnih razlogih, ampak da se opira na kvečjemu pavšalne pomisleke. Njegova odločitev pa bo imela neposredne posledice tudi za nemški proračun, ne samo ex post, ampak tudi ex ante: ker je nemški zakonodajalec brez tehtnih razlogov ugodnost delitve dohodka podelil le poročenim raznospolnim parom, bo moral vračilo previsoko odmerjenih davkov posameznikom v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih nositi nemški davkoplačevalec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, ki jih davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Davčni zavezanec sprašuje glede storitev radiodifuzne retransmisije kot materialni avtorski pravici v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in glede obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Objavljamo preglednico metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (MP) v letu 2012, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po mednarodnih pogodbah in seznam dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah

dr. Jernej Podlipnik, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 27/2012Novembra lanskega leta je bil v PP predstavljen prispevek o navideznih pravnih poslih v davčnih zadevah po tretjem odstavku 74. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ker davčni organi razmeroma pogosto uporabijo to določbo, je zanimivo, da v strokovni literaturi ni objavljenih več prispevkov na to temo. Zdi se, da (prvostopenjski) davčni organi ne poznajo opredelitve navideznih pravnih poslov, ker je v zakonodaji ni, zato ta institut uporabljajo tudi takrat, ko za to ni nobene potrebe, pri čemer ga ob uporabi tudi ne obrazložijo tako, kot bi ga morali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja brez izbire?

Tanja Bratina, 12.7.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 27/2012Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) omogoča naročniku, da konča postopek javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika, pri čemer se na prvi pogled zdi, da nima nikakršnih omejitev, razen nekaterih formalnih korakov, ko se za to odloči. Naročnik načeloma res uživa široko diskrecijo, vendar pa mora pri tej odločitvi spoštovati temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Izvedbena Uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju Uredba) se uporablja od 1. julija 2011 (razen nekaterih določb, ki se uporabljajo od leta 2013, 2014 in 2015) ter je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Uredba dodatno pojasnjuje določbe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(1) 2015(1)
2014(5) 2013(10) 2012(5) 2011(3)
2010(3) 2009(1) 2008(4) 2007(5)
2006(1) 2002(2) 2000(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov