O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem javnem sektorju

dr. Jure Škrbec, 23.5.2019

PRORAČUN

dr. Jure Škrbec, Pravna praksa, 20/2019V zadnjem času so mediji velikokrat izpostavili nasprotje interesov kot problem slovenskih funkcionarjev oziroma javnih uslužbencev. Upravičeno? Konkretni primeri, ki jih je identificirala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ter ostale analize stanja jasno kažejo na povečano pojavnost položajev, v katerih zasebni interesi posameznikov, ki so zaposleni v javnem sektorju, prevladajo nad javnim interesom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Nazaj k izvirnemu bančništvu

mag. Sandi Kodrič, 22.5.2014

Banke, zavodi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 20/2014Kaj imajo skupnega sestavljene besedne zveze "ekološka pridelava hrane", "pravična trgovina" in "socialno podjetništvo?" Njihova slovnična značilnost je, da s pridevnikom poudarimo, da samostalnik odstopa od "običajnega". Kajti pridelava hrane praviloma ni ekološka, trgovina po navadi ni pravična in podjetništvo, razen izjemoma, ni socialno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Obdavčitev dohodkov, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga

Avtor ni naveden, 22.5.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4796/2014, 22. april 2014 Davčna obravnava posameznih vrst prejemkov fizičnih oseb po ZDoh-2 Mrežni marketing lahko na splošno opredelimo kot način organizacije podjetja in nagrajevanja prodajnih zastopnikov. Praviloma zastopniki niso plačani le od svoje pro
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe

Milena Basta Trtnik, 22.5.2014

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 20/2014V Ustavi RS je zapisano, da je Republika Slovenija socialna in pravna država. Naloga države je, da poskrbi za kakovost življenja ter socialno varnost in blaginjo svojih prebivalcev. Z izvajanjem javne službe, ki se kaže kot servisna dejavnost države, se prebivalcem omogoča uporaba javnih dobrin. Pri izvajanju javne službe ima država spodbujevalno vlogo, saj zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Izvajalci javne službe morajo v skladu s svojim poslanstvom, ki zasleduje javni interes, javna sredstva porabiti za namen svoje ustanovitve. V praksi pa se je izkazalo, da se delež javnih sredstev porablja tudi za izvajanje pridobitne, tržne dejavnosti, ki ni primarni cilj izvajalcev javnih služb. Prispevek obravnava pregled izvajalcev javnih služb z vidika financiranja ter izpostavlja nekatere težave pri poslovanju izvajalcev javnih služb, kot se pojavljajo v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Parkiranje tovornega vozila na počivališču

Avtor ni naveden, 22.5.2014

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2014Zadnji stavek šestega odstavka 5. člena Zakona o cestah se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti

dr. Igor Šoltes, 23.5.2013

PRORAČUN

dr. Igor Šoltes, Pravna praksa, 20/2013Devet let prizadevanj in želja po delovanju pravne države, po višji javnofinančni kulturi in po večjem razumevanju politike in politikov o pravi vlogi in pomenu neodvisnih nadzornih institucij, kot je Računsko sodišče Republike Slovenije. Devet let namreč traja mandat predsednika Računskega sodišča, ki se v mojem primeru konča 31. maja 2013. Ali so se prizadevanja in želje uresničile?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Omejujoča merila lekarniške mreže

Tanja Bratina, 24.5.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 20/2012Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in jo opravljajo javni zavodi ter na podlagi koncesije zasebniki. Gre za izrazito regulirano dejavnost, kar zahteva narava njene osnovne dejavnosti, ki je preskrba z zdravili, vendar so nekatere omejitve, predvsem tiste, ki se nanašajo na lekarniško mrežo, take, da posegajo v prosto konkurenco med lekarnami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Dobava šolskih malic srednji šoli in DDV

Avtor ni naveden, 24.5.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-8321/2011-2, 20. oktober 2011 • Po kateri stopnji naj podjetje obračunava DDV od šolskih malic, ki jih dobavi srednji šoli? Podjetje mora ob dobavi šolskih malic srednji šoli obračunati DDV po stopnji 8,5 odstotka. Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vred
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Obravnava čebelarske dejavnosti - za odmero 2011

Avtor ni naveden, 24.5.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2012Pojasnilo DURS, št. 4213-435/2012-1, 14. maj 2012 Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Stopnja DDV foto knjige (popravek)

Avtor ni naveden, 24.5.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-148068/2012-3, 2. april 2012 • Kakšna je stopnja DDV pri dobavi foto knjig? Dobava foto knjige, ki se uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod oznako KN 4901 99 00 kot druge tiskane knjige, je obdavčena po
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.5.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-8734/2011-2, 11. november 2011 • Samostojni podjetnik, ki ni identificiran za namene DDV, na Madžarskem nabavlja kozmetične izdelke, nato pa jih pripelje v Slovenijo. Kako naj obračuna DDV od nabav na Madžarskem? Kadar davčni zavezanec, ki ni identificiran za namen
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Zavarovanje prostovoljcev

Avtor ni naveden, 24.5.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2012Pojasnilo DURS, št. 4250-1108/2012-7, 14. maj 2012 Ali so prostovoljske organizacije dolžne za prostovoljce plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, in sicer v teh primerih: 1. prostovoljci (študentje, upokojenci ali zaposlen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011Kako se obdavčijo prihodki, ki izvirajo iz spletnega oglaševanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja: spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja - začetek izvajanja 1. julij 2011

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011S 1. julijem 2011 se začne uporabljati novela Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B), na podlagi katere bo prenehal veljati 24. člen ZMEPIZ, ki določa krajevno pristojnost za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011V zvezi z izvajanjem 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Davčna uprava v pojasnilu navaja konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Davčni trojček

Irena Vovk, 20.5.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010"Glede na stanje na trgu dela (zaposlovanje in brezposelnost), ki je posledica finančne in gospodarske krize, stanja gospodarstva, potrebnih spodbud na področju pospeševanja razvoja in gospodarske rasti, in potrebnih socialnih reform z vidika dolgoročne vzdržnosti določenih sistemov (pokojninski sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 20.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obdavčitev prejemkov delničarjem in nadzornim organom

mag. Mojca Kunšek, 21.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2009Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri javnih naročilih

Mirjan Hren, 21.5.2009

PRORAČUN, Uprava

Mirjan Hren, Mirjan Hren, Pravna praksa, 20/2009Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji je določila rok za vzpostavitev Registra tveganja za ministrstva do 30. junija 2006, za druge neposredne proračunske uporabnike do konca leta 2007 in za posredne proračunske uporabnike do konca leta 2008. Za obvladovanje tvega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Vrednost kapitala ob pridobitvi po ZDoh-2

Avtor ni naveden, 22.5.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2008Pojasnilo DURS, št. 42103-54/2007, 15. april 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Storitve gradnje poslovne stavbe in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 22.5.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2008Pojasnilo DURS, št. 4230-4/2008, 7. april 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom - delavci, napoteni na delo v Slovenijo

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-122/2007, 19. 4. 2007 Zavezanec zastavlja vprašanja v zvezi s priznavanjem povračil v zvezi z delom, in sicer za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela za delo v tujini ter za nadomestilo za ločeno življenje. * Ali se določba 45. člena ZDoh-2 lahko uporablja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Posredovanje finančnih storitev

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-475/2006, 21. 2. 2007 * Ali so storitve posredovanja finančnih storitev, predvsem kreditov, depozitov in transakcijskih računov, oproščene plačila DDV v skladu z določili 44. člena ZDDV-1? Četrti odstavek 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]1 v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Župani, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno - obračun davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2007, 16. 3. 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo glede osnove za dohodnino od plačila županu, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Ker se glede na pojasnilo MF, št. 103-22/2006/02, z dne 20. 12. 2006ŠO]13 to plačilo obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, zavez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Interpretacija tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo MF, št. 423-29/2007/2, 23. 2. 2007 * Pod katerimi pogoji oziroma na kateri zakonski pravni osnovi ima slovenski davčni zavezanec (prejemnik blaga) pravico do odbitka DDV, ki ga je obračunal in plačal v skladu s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]2...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2019(1) 2014(4) 2013(1) 2012(6)
2011(3) 2010(2) 2009(2) 2008(2)
2007(8) 2005(2) 2004(2) 2003(1)
2002(1) 2001(1) 1997(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJK LMNOPQRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov