O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, Rejc Žiga, 19.1.2017

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Žiga Rejc, Pravna praksa, 2/2017Evropska unija si prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, pri čemer posebno pozornost namenja tudi podeželju, na kar se v tem prispevku posebej osredotočamo. Uredba (EU) št. 1305/2013 določa splošna pravila, ki urejajo podporo EU za razvoj podeželja, financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba (EU) št. 1303/2013 pa med drugim ureja finančne popravke, ki predstavljajo temeljno pravno podlago za sankcioniranje prejemnikov sredstev oziroma držav članic v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Na nacionalni ravni je sankcioniranje nepravilnosti pri izvedbi projektov, sofinanciranih iz EKSRP, primarno urejeno v Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1), ki v četrtem odstavku 56. člena določa, da organ z odločbo zavrne zahtevek stranke za izplačilo sredstev, ki je v nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev. V praksi se je za sporno izkazala predvsem nacionalna ureditev, da so upravičeni stroški naložbe, ki se financirajo iz EKSRP, samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev. Na podlagi takšne ureditve je lahko organ ob upoštevanju četrtega odstavka 56. člena ZKme-1 upravičencu zavrnil celoten zahtevek za izplačilo sredstev, četudi je pred izdajo odločbe o pravici do sredstev nastal zgolj majhen del stroškov. V luči novejše prakse Sodišča EU je postalo očitno, da je razlaga nacionalne ureditve, ki se je v dosedanji praksi oblikovala tako, da se zahtevku v celoti ugodi ali pa se ga v celoti zavrne, neskladna z načelom sorazmernosti. Temu razmisleku je namenjen ta prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016FURS, 3. izdaja, december 2015 1. Splošno Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarova
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Bistvene novosti ZJN-3

Irena Vovk, 14.1.2016

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2016Državni zbor je 18. decembra 2015 sprejel novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki bo začel veljati 1. aprila 2016 in bo združil javno naročanje na splošnem in infrastrukturnem področju (do zdaj ZJN-2 in ZJNVETPS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb - oprostitev plačila prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Pojasnilo FURS, 14. december 2015 Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Novela Zakona o davku na dodano vrednost - samoobdavčitev DDV pri uvozu in stopnja DDV

Avtor ni naveden, 14.1.2016

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2016Pojasnilo FURS, 31. december 2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I) je začel veljati 1. januarja 2016. Z novelo zakona se opredeljuje že uveljavljena višina stopenj DDV v Zakonu o davku na dodatno vrednos
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Kako transparentna je poraba javnih sredstev?

Matej Cerar, 14.1.2016

PRORAČUN

Matej Cerar, Pravna praksa, 2/2016Trditve "Meja, da formalni postopki prevladajo nad neformalnimi, je štiri milijone deležnikov", "Smo družba, ki ima sociološko bolezen, da si ne zaupa" in "Ponudniki so vedno korak pred naročniki" ne obetajo veliko dobrega. Kakšen smisel ima torej konferenca v organizaciji Transparency International Slovenija z zgoraj navedenim naslovom, ki je potekala 27. novembra 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani? Morda nobenega in je okoli sto zbranih, ki so napeto poslušali 18 govornikov, samo izgubljalo čas, tisti med njimi, ki so zaposleni pri osebah javnega prava, pa celo javni denar. A optimisti, med katere se štejem, bi dejali, da je o problemih treba govoriti, jih odkrivati, si kljub neuspehu prizadevati za rešitve, tako kakor otrok neštetokrat neuspešno poskusi vstati, preden mu uspe prvi korak. In morda ... Morda bodo čez leta govorili, da sta dovolj tudi dva milijona deležnikov, da zaupanje ne bo več vprašljivo in da iskanje možnosti, kako opehariti državo, ne bo več nacionalni šport. Lahko rečete, da sem sanjač, vendar nisem edini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev

Avtor ni naveden, 15.1.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 12. december 2014 Od 1. januarja 2015 bodo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki jih davčni zavezanec opravi osebi, ki ni davčni zavezanec (B2C),
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev

Avtor ni naveden, 15.1.2015

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2015Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. december 2013 • Davčni zavezanci sprašujejo, kakšna je davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto bitcoin? Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, so pojasnilo pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2014

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 evrov. Upoštevajoč ta podatek, so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014. Znesek pavšalnega prispevka v viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M

Avtor ni naveden, 16.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. november 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) je začel veljati 23. novembra 2013 in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne upo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Pravna podlaga: - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), - Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Pojasnila: Na podlagi Zakona o pokojninskem in in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Poroštvo v davčni izvršbi - pregled zakonskih možnosti

Katja Meško, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Katja Meško, Pravna praksa, 2/2013Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) kot organ v sestavi Ministrstva za finance opravlja pomembne naloge za polnjenje državne, pokojninske in zdravstvene blagajne. Poglavitne naloge DURS so tako pobiranje davkov, prispevkov ter drugih dajatev, skrb za obračunavanje in odmero, vračilo, nadzor in izvršbo. Čeprav precejšnji del odmerjenega zavezanci za davek poravnajo prostovoljno, mora DURS voditi postopke davčne izvršbe. Finančni učinki postopkov davčne izvršbe pa so odvisni od prihodkov in premoženja zavezancev za davek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013)

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Opredelitev dohodkov iz delovnega razmerja po delovno pravni ureditvi Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razm
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Od 27. decembra 2011 - spremembe glede obveznosti plačil na TRR, odlaganje davčne obveznosti in stroškov izvršbe V Ur. l. RS, št. 101/11 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki velja od 27. decembra 2011. Pomembnejše s
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Informativni izračun dohodnine za leto 2011 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2012, 4. januar 2012 Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane me
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. januarju 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28. december 2011 Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) se s 1. januarjem 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno var
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2012

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27. december 2011 Po podatkih Statističnega urada RS povprečna bruto plača za oktober 2011 znaša 1.510,44 evrov. Upoštevaje ta podatek so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank

Koritnik Maja, Merc Peter, 20.1.2011

Banke, zavodi

Maja Koritnik, Peter Merc, Pravna praksa, 2/2011Z 31. decembrom 2010 je začela veljati novela Zakona o bančništvu (ZBan-1E). Gre za prvo od več korenitih sprememb bančne zakonodaje, ki jim bomo priča v bližnji prihodnosti. ZBan-1E v slovenski pravni red prenaša septembra 2009 sprejeto novo evropsko direktivo o kapitalskih zahtevah (Capital Requirements Directive oziroma CRD 2), ki pomeni enega prvih odzivov regulatorjev na nedavne pretrese na finančnih trgih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Davčna obravnava daril

Avtor ni naveden, 20.1.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2011Pojasnilo o davčni obravnavi daril je namenjeno podrobnejši davčni obravnavi daril, ki jih fizične osebe najpogosteje prejmejo v decembru. Vključuje vsebino do zdaj že izdanih pojasnil Davčne uprave RS v zvezi z davčno obravnavo daril i
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Novosti na področju dohodnine in davčnega postopka

Andrej Grah-Whatmough, 20.1.2011

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 2/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Nakup plenic in posledice obračuna DDV po previsoki stopnji

Davčna uprava-RS, 21.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Davčna uprava-RS, Pravna praksa, 2/2010Po prenovljeni davčni zakonodaji naj bi bila po nižji stopnji davka na dodano vrednost (DDV) - poleg denimo dobave in knjižnične izposoje knjig na vseh fizičnih nosilcih ter dobave lončnic, sadik in rezanega cvetja - obdavčena tudi dobava plenic za otroke in odrasle. V eni od trgovin so ob nakupu pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila

mag. Miran Jus, 21.1.2010

PRORAČUN

mag. Miran Jus, Pravna praksa, 2/2010Gospodarska kriza je evidentna, Vlada si prizadeva odpraviti oziroma omejiti kreditni krč predvsem z jamstvenimi shemami, očitno imamo precejšnje probleme na področju javnih naročil, vse skupaj pa se odraža tudi na sedanji in bodoči vzdržnosti javnih financ. Pri javnih naročilih, ki predstavljajo sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010 Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. december 2009 Ali sme zavezanec sina, ki je star 27 let, uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Avtor ni naveden, 21.1.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2010• Ali bi moral samostojni podjetnik (v nadaljevanju: s. p.), ki je davčni zavezanec, obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga; ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe? Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe; ali je pravilno, da knjigovodsko v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2017(1) 2016(5) 2015(2) 2014(3)
2013(3) 2012(4) 2011(3) 2010(6)
2009(6) 2008(9) 2007(6) 2006(1)
2005(1) 2004(1) 1998(2) 1995(1)
1992(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJ K LM NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov