O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Ob odločitvi DKOM o oddaji JN izgradnje objektov Glinščica

dr. Vesna Kranjc, 12.3.2020

PRORAČUN

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 10/2020Državna revizijska komisija (DKOM) je s sklepom, št. 018-152/2019-87, z dne 14. februarja 2020 odločila, da se odločitev družbe 2TDK o izbiri izvajalca za oddajo javnega naročila "Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper" razveljavi. V sklepu navedeni razlogi za odločitev so presenečenje, a ne zgolj to.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Številne nepravilnosti pri poslovanju Javnega zavoda Šport Ljubljana

Matej Vošner, 12.3.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 10/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je v reviziji ugotovilo številne nepravilnosti pri poslovanju Javnega zavoda Šport Ljubljana glede neupravičenega izplačevanja dodatka za delovno uspešnost za povečan obseg dela, kršitev pravil javnega naročanja in zakona pri odrejanju, opravljanju in izplačevanju nadurnega dela idr. Zato je izreklo negativno mnenje in zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) za leto 2019 je 31. marec 2020

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Sporočilo za javnost, FURS, 4. marec 2020 V torek, 31. marca 2020, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Od zdaj poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Sporočilo za javnost, FURS, 2. marec 2020 Plačilo vseh dajatev, obračunanih na REK-u, z enim plačilnim nalogom. Finančna uprava RS (FURS) je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in "popoldancem". Za
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Bonitete

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Pojasnilo FURS, 4. izdaja, marec 2020 Celoten dokument - Bonitete je objavljen na spletni strani FURS. Objavljamo le spremembo dokumenta v poglavju 3. Vrednotenje bonitet - 3.1 Uporaba avtomobila v zasebne namene (dopolnitev in 3.1.1 Uporaba električnega
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2019 je 31. marec 2020

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Sporočilo za javnost, FURS, 4. marec 2020 V torek, 31. marca 2020, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z n
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Pojasnilo FURS, sprememba dokumenta z dne 10. februarja 2020 Odgovor na vprašanje v zvezi z davčnim potrjevanjem računov za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE) opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci iz drugih držav članic EU, je dodan v dokume
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Ukinitev davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Lastnina in druge stvarne pravice, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Sporočilo za javnost, FURS, 4. marec 2020 Zakonske določbe o odmeri davka prenehajo veljati 1. aprila 2020. Določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (133.-140. člen), ki urejajo odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

dr. Aleš Ferčič, 15.3.2018

PRORAČUN

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 10/2018Predmet te recenzije je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (komentar), katerega avtorji so: Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, Maja Potočnik in Urška Skok Klima, založnik pa Uradni list Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne evazije in davčnih prekrškov

Primož Baucon, 16.3.2017

Kazenski postopek, Poravnava davkov in prispevkov

Primož Baucon, Pravna praksa, 10/2017Za učinkovito, pravočasno in kakovostno delovanje ter razvoj države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma uresničevanje njihovih funkcij oziroma nalog je treba zagotoviti potrebna materialna sredstva v proračunu (državnem in samoupravnih lokalnih skupnosti) prek ustreznega davčnega sistema kot skupka vseh možnih davčnih oblik (davkov, taks, dotacij, subvencij in nadomestil). Za zadovoljevanje fiskalnih interesov in nemoteno delovanje javnega sektorja je tako treba zagotoviti zakonito in pravočasno izpolnjevanje oziroma plačevanje davčnih obveznosti (davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev). Zaradi možnosti izogibanja (v celoti ali deloma) ali nepravočasnega izvrševanja (kršitve) davčnih obveznosti (kar je treba razlikovati od zakonite davčne evazije) vse države določajo sistem različnih davčnih deliktov ter predpisujejo različne sankcije zanje. Pri tem predstavljajo davčna kazniva dejanja najtežje vrste davčnih deliktov, pri čemer pripada osrednje mesto kaznivemu dejanju davčne zatajitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Pojasnilo FURS, 2. izdaja, januar 2016 Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine je Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor ponudbe v postopkih javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 10.3.2016

PRORAČUN

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 10/2016Izkušnje, zanesljivost in strokovna ter vodstvena sposobnost ponudnika in njegovega osebja so lahko relevantne lastnosti za ugotavljanje kakovosti ponujene storitve. Usposobljenost in znanje iz preteklih projektov osebja, udeleženega pri izvajanju strokovnih storitev, lahko vpliva ne le na njihovo zmožnost izvedbe storitev po minimalnih zahtevah naročnika, temveč tudi na kakovost storitev v primerjavi z drugimi ponudniki. Skladno s tem bi bilo pričakovati, da je mogoče v postopkih javnega naročanja te prednosti upoštevati pri ocenjevanju ekonomsko najugodnejše ponudbe, vendar pa je bila dopustnost teh meril za izbor ponudbe v pravu javnega naročanja dolgo nejasna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Davčna izvršba

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Davčne službe

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2011 z dne 13. septembra 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 172. do 175. člena Zakona o davčnem postopku se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016FURS, 3. marec 2016 Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 29. februarja 2016 se za izračun minimalne osnov
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Minimalna osnova za prispevke v letu 2016

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016FURS, 3. marec 2016 Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke zdravstvenega zavarovanja, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 odstotkov povprečne plače). Minimalna osnova za prispevke za družbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Pojasnilo FURS, št. 0920-3275/2016-2, 7. marec 2016 Družba A je z diskontom odkupila terjatev do družbe B. V svojih knjigah je terjatev pripoznala po nabavni vrednosti, razliko do nominalne vrednosti terjatve pa je evidentirala izven-bilančno. Upnica družba A in dolžnica družba B sta se d
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem

mag. Sandi Kodrič, 10.3.2016

PRORAČUN

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 10/2016Državno sponzorirani aktivizem prek televizijskih in radijskih valov ter drugih medijev ima že dolgo zgodovino. Še iz prejšnje države se spomnimo marketinške akcije "Rad imam mleko", pozneje so nas opominjali s sloganom "Vsi drugačni, vsi enakopravni", pred nekaj leti so nas s serijo nadležnih filmčkov zasliševali "Ali ste ta teden že jedli ribe?". Lani so slovenskemu občinstvo servirali čudaško trditev "Vsi smo migranti", nedavno pa so poskušali vzbuditi zgražanje nad neenakostjo spolov, med drugim z veleplakati z različno velikima črkama M in Ž. Seveda so sodobne kampanje tudi digitalne, zato tudi po izteku akcij njihova vsebina živi še naprej na naslovih (radjemribe.si), (vsismomigranti.si) in (uravnotezenost.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Davčne blagajne

Irena Vovk, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Do 20. marca bo v javni obravnavi osnutek zakona o potrjevanju računov, ki pomeni nadgradnjo veljavnega sistema za izdajo računov z uporabo programske opreme. V osnutku zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance, je zapisano, da bo potrjevanje računov obvezno za vse račune, izdane od vključno 1. oktobra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Člen 193 in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ sta bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Mednarodni cestni prevoz stvari - izguba tovora zaradi tatvine - skrbnost prevoznika

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Skrbnost prevoznika, je pravni standard, ki ga sodišče napolni v vsakem primeru posebej. Prevoznik je lahko oproščen odgovornosti za dogodek, ki ga s skrajno, glede na okoliščine konkretnega primera, potrebno in pokazano skrbnostjo ter z vsemi razumnimi in stroki primernimi ukrepi ni mogel odvrniti, niti ni mogel preprečiti njegovih posledic. Kakšna skrbnost je potrebna za izognitev tatvinam, je v pri vrsti odvisno od verjetnosti, da bo do tatvine prišlo. Standardu skrajne skrbnosti ne ustreza, da prevoznik o oviri na vhodu v parkirišče za raztovor blaga ni obvestil pošiljatelja in ga zaprosil za ustrezna navodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Državni zbor je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t. i. študentskega dela). ZUJF-C je začel veljati 30. decembra 2014 in se je začel uporabljati s 1. februarjem 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti (ZZZPB) mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015FURS, 2. februar 2015 Za obdobje od 1. aprila 2015 dalje se uvaja posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji. Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske Prešernove nagrade)

Aleš Žiher, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Aleš Žiher, Pravna praksa, 10/2015Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze podeljuje študentsko Prešernovo nagrado. Nagrajenci poleg diplome z gravirano Prešernovo podobo prejmejo tudi denarno nagrado, ki jo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik) določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre za dohodek, ki je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic

Maruša Pozvek, 13.3.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Maruša Pozvek, Pravna praksa, 10/2014Delničarji in lastniki podrejenih obveznic bank so ob izrednem ukrepu Banke Slovenije, ki vključuje državno dokapitalizacijo, izgubili ves vložek, čeprav je bilo ob izdaji instrumentov določeno, da se lahko ves vložek izgubi le v primeru stečaja banke, do katerega pa ni prišlo. Vloženi sta bili dve pobudi za ustavno presojo novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), po kateri lahko Banka Slovenije v okviru izrednih ukrepov določi, da kvalificirane obveznosti v celoti prenehajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije

Avtor ni naveden, 14.3.2013

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Odločba, št. U-I-52/11, 14. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 18/13) Prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo. Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od držav
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2020(8) 2018(1) 2017(1) 2016(7)
2015(6) 2014(1) 2013(1) 2012(1)
2010(5) 2009(6) 2008(1) 2007(5)
2006(3) 2000(1) 1998(2) 1997(4)
1996(1) 1995(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČDĐE F GHIJK LM N OP QRSŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov