O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

dr. Aleš Ferčič, 15.3.2018

PRORAČUN

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 10/2018Predmet te recenzije je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (komentar), katerega avtorji so: Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, Maja Potočnik in Urška Skok Klima, založnik pa Uradni list Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne evazije in davčnih prekrškov

Primož Baucon, 16.3.2017

Kazenski postopek, Poravnava davkov in prispevkov

Primož Baucon, Pravna praksa, 10/2017Za učinkovito, pravočasno in kakovostno delovanje ter razvoj države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma uresničevanje njihovih funkcij oziroma nalog je treba zagotoviti potrebna materialna sredstva v proračunu (državnem in samoupravnih lokalnih skupnosti) prek ustreznega davčnega sistema kot skupka vseh možnih davčnih oblik (davkov, taks, dotacij, subvencij in nadomestil). Za zadovoljevanje fiskalnih interesov in nemoteno delovanje javnega sektorja je tako treba zagotoviti zakonito in pravočasno izpolnjevanje oziroma plačevanje davčnih obveznosti (davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev). Zaradi možnosti izogibanja (v celoti ali deloma) ali nepravočasnega izvrševanja (kršitve) davčnih obveznosti (kar je treba razlikovati od zakonite davčne evazije) vse države določajo sistem različnih davčnih deliktov ter predpisujejo različne sankcije zanje. Pri tem predstavljajo davčna kazniva dejanja najtežje vrste davčnih deliktov, pri čemer pripada osrednje mesto kaznivemu dejanju davčne zatajitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Davčna izvršba

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Davčne službe

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2011 z dne 13. septembra 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 172. do 175. člena Zakona o davčnem postopku se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor ponudbe v postopkih javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 10.3.2016

PRORAČUN

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 10/2016Izkušnje, zanesljivost in strokovna ter vodstvena sposobnost ponudnika in njegovega osebja so lahko relevantne lastnosti za ugotavljanje kakovosti ponujene storitve. Usposobljenost in znanje iz preteklih projektov osebja, udeleženega pri izvajanju strokovnih storitev, lahko vpliva ne le na njihovo zmožnost izvedbe storitev po minimalnih zahtevah naročnika, temveč tudi na kakovost storitev v primerjavi z drugimi ponudniki. Skladno s tem bi bilo pričakovati, da je mogoče v postopkih javnega naročanja te prednosti upoštevati pri ocenjevanju ekonomsko najugodnejše ponudbe, vendar pa je bila dopustnost teh meril za izbor ponudbe v pravu javnega naročanja dolgo nejasna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Pojasnilo FURS, 2. izdaja, januar 2016 Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine je Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Financiranje partikularnih interesov z javnim denarjem

mag. Sandi Kodrič, 10.3.2016

PRORAČUN

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 10/2016Državno sponzorirani aktivizem prek televizijskih in radijskih valov ter drugih medijev ima že dolgo zgodovino. Še iz prejšnje države se spomnimo marketinške akcije "Rad imam mleko", pozneje so nas opominjali s sloganom "Vsi drugačni, vsi enakopravni", pred nekaj leti so nas s serijo nadležnih filmčkov zasliševali "Ali ste ta teden že jedli ribe?". Lani so slovenskemu občinstvo servirali čudaško trditev "Vsi smo migranti", nedavno pa so poskušali vzbuditi zgražanje nad neenakostjo spolov, med drugim z veleplakati z različno velikima črkama M in Ž. Seveda so sodobne kampanje tudi digitalne, zato tudi po izteku akcij njihova vsebina živi še naprej na naslovih (radjemribe.si), (vsismomigranti.si) in (uravnotezenost.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Minimalna osnova za prispevke v letu 2016

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016FURS, 3. marec 2016 Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke zdravstvenega zavarovanja, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 odstotkov povprečne plače). Minimalna osnova za prispevke za družbe
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016FURS, 3. marec 2016 Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 29. februarja 2016 se za izračun minimalne osnov
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika

Avtor ni naveden, 10.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2016Pojasnilo FURS, št. 0920-3275/2016-2, 7. marec 2016 Družba A je z diskontom odkupila terjatev do družbe B. V svojih knjigah je terjatev pripoznala po nabavni vrednosti, razliko do nominalne vrednosti terjatve pa je evidentirala izven-bilančno. Upnica družba A in dolžnica družba B sta se d
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Člen 193 in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ sta bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Mednarodni cestni prevoz stvari - izguba tovora zaradi tatvine - skrbnost prevoznika

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Skrbnost prevoznika, je pravni standard, ki ga sodišče napolni v vsakem primeru posebej. Prevoznik je lahko oproščen odgovornosti za dogodek, ki ga s skrajno, glede na okoliščine konkretnega primera, potrebno in pokazano skrbnostjo ter z vsemi razumnimi in stroki primernimi ukrepi ni mogel odvrniti, niti ni mogel preprečiti njegovih posledic. Kakšna skrbnost je potrebna za izognitev tatvinam, je v pri vrsti odvisno od verjetnosti, da bo do tatvine prišlo. Standardu skrajne skrbnosti ne ustreza, da prevoznik o oviri na vhodu v parkirišče za raztovor blaga ni obvestil pošiljatelja in ga zaprosil za ustrezna navodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Davčne blagajne

Irena Vovk, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Do 20. marca bo v javni obravnavi osnutek zakona o potrjevanju računov, ki pomeni nadgradnjo veljavnega sistema za izdajo računov z uporabo programske opreme. V osnutku zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance, je zapisano, da bo potrjevanje računov obvezno za vse račune, izdane od vključno 1. oktobra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske Prešernove nagrade)

Aleš Žiher, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Aleš Žiher, Pravna praksa, 10/2015Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze podeljuje študentsko Prešernovo nagrado. Nagrajenci poleg diplome z gravirano Prešernovo podobo prejmejo tudi denarno nagrado, ki jo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik) določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre za dohodek, ki je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015FURS, 2. februar 2015 Za obdobje od 1. aprila 2015 dalje se uvaja posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji. Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Državni zbor je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t. i. študentskega dela). ZUJF-C je začel veljati 30. decembra 2014 in se je začel uporabljati s 1. februarjem 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti (ZZZPB) mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic

Maruša Pozvek, 13.3.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Maruša Pozvek, Pravna praksa, 10/2014Delničarji in lastniki podrejenih obveznic bank so ob izrednem ukrepu Banke Slovenije, ki vključuje državno dokapitalizacijo, izgubili ves vložek, čeprav je bilo ob izdaji instrumentov določeno, da se lahko ves vložek izgubi le v primeru stečaja banke, do katerega pa ni prišlo. Vloženi sta bili dve pobudi za ustavno presojo novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), po kateri lahko Banka Slovenije v okviru izrednih ukrepov določi, da kvalificirane obveznosti v celoti prenehajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije

Avtor ni naveden, 14.3.2013

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Odločba, št. U-I-52/11, 14. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 18/13) Prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo. Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od držav
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega naročanja

mag. Maja Bilbija, 15.3.2012

PRORAČUN, Uprava

mag. Maja Bilbija, Pravna praksa, 10/2012Z novim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je začel veljati 3. julija 2011, je zakonodajalec povečal pomen institutu odzivnega poročila. Odzivno poročilo je v skladu s prvim odstavkom 41. člena obvezno za vse tiste naročnike, ki jim je v postopku zagotavljanja pravnega varstva Državna revizijska komisija z izdano odločitvijo delno ali v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila ali naložila odpravo kršitve, in gre za oddajo javnega naročila, ki mora biti objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnin

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1 so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju pojasnjujemo le davčno obravnavo obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo - ZDTon-A

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A)1 je začel veljati 31. oktobra 2009. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. februarja 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči2 po Zakonu o davku na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Stroški pridobitve bančne garancije in DDV

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010• Družba B je v svojem imenu in za svoj račun sklenila z banko pogodbo o izdaji garancije. V pogodbi je navedeno, da je bančna garancija namenjena zavarovanju plačila v korist družbe A (družba A prodaja blago družbi B). Banka je za izdajo bančne garancije družbi B izdala račun brez obračunanega DDV,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Uveljavljanje in priznavanje odbitka davka, plačanega v tujini ter oprostitve v skladu z novelo ZDavP-2B

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B),1 ki je začel veljati 30. decembra 2009, določa novosti tudi glede uveljavljanja in priznavanja odbitka davka, plačanega v tujini, ter oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe:
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Postopek 42 in vpis podatkov v evidence za namene DDV

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010• Slovenski davčni zavezanec uvozi blago v Slovenijo in izvede postopek 42 z oproščeno dobavo blaga na podlagi 4. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 davčnemu zavezancu s sedežem na Nizozemskem. Končni prejemnik blaga, ki je naveden v carinski deklaraciji v polju 17, je davčni zavezanec s sedežem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki

Avtor ni naveden, 12.3.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. februar 2009 • Ali z davčnega vidika zadostuje, da zobozdravnik napiše na račun "zobozdravstvena storitev" in znesek oz. ali je treba račun specificirati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice

Avtor ni naveden, 12.3.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. januar 2009 • Koliko davka je treba plačati od dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolic? Opredelitev dohodka Dohodek, dosežen z oddajanjem kamp prikolic v najem, se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1 šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem. Pri...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(7) 2015(6)
2014(1) 2013(1) 2012(1) 2010(5)
2009(6) 2008(1) 2007(5) 2006(3)
2000(1) 1998(2) 1997(4) 1996(1)
1995(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČDĐE F GHIJK LM N OP QRSŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov