O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Črnogorska inovacija za polnjenje proračuna

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, 6.2.2020

PRORAČUN

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Pravna praksa, 5/2020Nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v predvolilnem soočenju v sebi lastnem slogu protikandidatu zabrusila, da je treba "za polnjenje proračuna poiskati nove, inovativne pristope in se ne zanašati le na davke". Naši parlamentarci so to povedali manj jasno: "Subvencije za delovno aktivnost morajo biti in to, da v proračunu ni denarja, ne more biti izgovor." Zato se mi zdi Kolindina ideja o polnjenju proračuna brez povečevanja davkov res vredna razmisleka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Dohodek iz kapitala: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Avtor ni naveden, 6.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2020Pojasnilo FURS, sprememba dokumenta z dne 29. januarja 2020 Celoten dokument "Dohodek iz kapitala: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala" je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Objavljamo vprašanja od št. 1 do 12 v novo dodanem podpoglavju "5.3 Dobiček iz kapitala od odsvoj
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Vrhovno sodišče učinkovito pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju sodišč

Matej Vošner, 6.2.2020

Sodišča, RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 5/2020Računsko sodišče je z revizijo, ki se je nanašala na obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018, ugotovilo, da je bilo Vrhovno sodišče RS (VS) učinkovito pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Avtor ni naveden, 6.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2020Pojasnilo FURS, sprememba dokumenta z dne 21. januarja 2020 Celoten dokument "Dohodek iz oddajanja premoženja v najem" je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Objavljamo celotno vsebino iz poglavja "Podrobnejši opis". Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Dolgoročno brezobrestno kreditiranje države iz naslova odmere DDV po pravu EU v insolvenčnih postopkih ni dopustno

Zoran Skubic, 1.2.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2018Poslovni svet je poln priložnosti, seveda pa tudi pasti. Predvsem je veliko pravil, pravil, pravil ... Tako vsakega nadobudnega podjetnika kaj kmalu doleti - davčna in finančna realnost. Nemalokrat se namreč pripeti, da stranke izdanih računov ne poravnajo ali pa jih poravnajo šele z ogromno zamudo. Z vidika odmere davka na dodano vrednost (DDV) je to za resnega podjetnika še toliko bolj neprijetno, saj ga mora sam državi nakazati že ob izdaji računa, povrnjenega pa dobi šele ob njegovem (po)plačilu. Do tega trenutka namreč podjetnik državi pravzaprav (neprostovoljno) priznava brezobrestno posojilo. V nedavnem italijanskem primeru je Sodišče (EU) obravnavalo račun iz leta 2004, ki ni bil poplačan, ker je bil zoper dolžnika v vmesnem času pričet insolvenčni postopek. Italijansko pravo v takem primeru šteje, da se lahko tako (vnaprej) plačan znesek DDV podjetniku vrne šele po zaključku insolvenčnega postopka zoper njegovega dolžnika. Tovrstni postopki pa v Italiji lahko trajajo pet, celo deset let. Postavlja se torej vprašanje, ali je tovrstna obremenitev podjetnika z vidika člena 90(1) direktive o DDV (še vedno) sorazmeren ukrep, ki upošteva naravo DDV kot trošarine, načelo nevtralnosti in seveda tudi temeljne pravice podjetnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZDVZZ). Zneski so določeni v odstotku od povprečne pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Foto knjiga

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016Pojasnilo FURS, 29. januar 2016 Foto knjiga uvrščena v tarifno številko carinske nomenklature 4911 91 00. Foto knjiga, izdelek z vezavo s trdimi platnicami, izdelan iz papirja, velikosti približno 21 x 31 cm, z barvnimi, zasebnimi fotografijami in kratkim besedilom, ki se nanaša na
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016FURS, 2. izdaja, januar 2016 Pravne podlage za uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve so v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), in sicer: - pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja - uveljavljanje dejanskih stroškov v skladu s četrtim
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vezana knjiga računov

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Pojasnilo FURS, 29. januar 2015 Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov? Uporabo vezane knjige računov določa 31.a člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in nač
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Številka 175 Z uveljavitvijo novele Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D) se spreminja 74. člen ZZRZI tako, da so invalidska podjetja, ki lahko uveljavljajo oprostitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Objava pogodb

Irena Vovk, 5.2.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. S tem ZDIJZ sledi načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil partnerstva je namreč proaktivna objava bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Ob izselitvi iz Slovenije ne pozabite urediti svojega davčnega statusa

Kuzma Dominik, Istenič Petra, 6.2.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, mag. Petra Istenič, Pravna praksa, 5/2014V preteklih letih Statistični urad Republike Slovenije meri rekordne selitve slovenskih državljanov, še zlasti pa zaznava trend izseljevanja v tujino pri težko zaposljivih skupinah, predvsem mladih. Izseljevanje v tuje države je vsaj v državah EU precej poenostavljeno, saj je večina administrativnih ovir za odselitev v drugo državo članico odpravljenih. Večinoma je treba v drugi državi članici le prijaviti prebivališče pri pristojnem upravnem ali občinskem organu, dovoljenja za bivanje ali vize ali delovnega dovoljenja pa ni treba pridobiti. Za državljane Slovenije se je evropski trg delovne sile povsem sprostil sredi leta 2011, ko se je izteklo sedemletno obdobje, za katerega so nekatere države članice EU uvedle omejitve prostega zaposlovanja državljanov iz držav članic, ki so se EU pridružile 31. maja 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov

Milena Basta Trtnik, 7.2.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 5/2013V postopkih oddaje javnega naročila lahko naročniki kot element za izločitev ponudnikov v razpisno dokumentacijo umestijo pogoj, po katerem se iz postopka javnega naročanja izloči ponudnika, ki je storil veliko strokovno napako. Naročniki morajo pri uvrstitvi tega izbirnega pogoja v razpisno dokumentacijo upoštevati pravila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in glede na dejstvo, da je pogoj opredeljen kot pravni standard, predvsem prakso, ki se je izoblikovala z odločitvami Državne revizijske komisije (DKom) in sodbami Sodišča Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Transferne cene odslej po bolj tržnih načelih

mag. Mojca Kunšek, 9.2.2012

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2012V davčnem primežu Pri določanju transfernih cen, tj. cen, ki nastajajo v transakcijah med povezanimi osebami, je treba poznati tako lastnosti povezanih oseb, naravo njihovega poslovanja, kot tudi možnosti, ki nam jih pri določanju povezanih oseb omogočajo različne metode. Temelji opredeljev
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Javna ali nejavna seja sveta zavoda?

Mateja Radej-Bizjak, 10.2.2011

Banke, zavodi

mag. Mateja Radej-Bizjak, Pravna praksa, 5/2011Svet zavoda se lahko odloči, ali bodo njegove seje odprte ali zaprte za javnost oziroma ali bo navzočnost tretjih oseb dovoljena, saj javnost sej zavodov v veljavni zakonodaji ni predpisana. Vsak posamezni svet zavoda torej javnost dela opredeli v svojem poslovniku o delu. Zagotovo pa odločitev za eno ali drugo obliko delovanja prinaša svojevrstne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vprašanja glede uporabe Direktive 2008/8/EC in Direktive 2008/9/EC

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15. december 2009 I. Vprašanja, povezana s spremembami zakonodaje na področju DDV Pojem stalne poslovne enote Predlog dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost vključuje določbo glede opredelitve poslovne enote, in sicer: "Za stalno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena ZDoh-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Informativni izračun dohodnine za leto 2009 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4217-25/2010, 18. januar 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vračilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2009

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010 Pojasnilo DURS, št. 4230-330/2009-2, 15. december 2009 . Do kdaj bodo davčni uradi v Sloveniji sprejemali prošnje v papirni obliki, torej v skladu z veljavno ureditvijo? Ali se bo lahko nakazilo zneska vračila DDV izvedlo na račun posrednika (mednarodni račun z IBAN in BIC kodo) in ali bo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Pojasnilo DURS, št. 4200-22/2009, 19. januar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb - novela ZDavP-2A

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Pojasnilo DURS, št. 007-10/2009-1, 19. januar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-315/2008, 15. januar 2009 • Ali je davčni zavezanec, ki nima identifikacijske številke za namene DDV in preseže mejno vrednost 25.000 evrov obdavčljivega prometa iz 94. člena ZDDV-1 oproščen obračunavanja DDV? Na podlagi določbe 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Davek na dodano vrednost Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2008, 29. december 2008 V primeru reklamacij za popravilo blaga v garancijskem roku zamenjam pokvarjeno (polomljeno) blago z blagom iz lastne zaloge in zamenjani del vrnem svojemu dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti (Francijo). • A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami z investicijskimi kuponi

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009 Pojasnilo DURS, št. 42153-50/2008, 8. januar 2009 Zavezanec je posredoval opis transakcij z investicijskimi kuponi, ki potekajo na primarnem trgu kot tudi transakcij na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (sekundarni trg) v primeru trgovanja z investicijskimi kuponi, ki so izdani kot prenosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

Avtor ni naveden, 5.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2009Pojasnilo DURS, št. 42153-48/2008, 20. januar 2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2020(4) 2018(1) 2016(3) 2015(3)
2014(1) 2013(1) 2012(1) 2011(1)
2010(4) 2009(6) 2008(3) 2007(11)
2006(3) 2005(1) 2003(1) 2002(2)
1999(1) 1995(3) 1994(2) 1991(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGHI JK LM NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov