O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pokrivanje davčne izgube

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja) in po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Obdavčitev avtorskih honorarjev za začasno prebivajočega v tujini

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Slovenska državljanka in rezidentka je zaradi službe v tujini decembra 2014 prijavila začasni odhod v tujino. Večino letošnjega leta bo delala in prebivala v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. februar 2014 Samostojni podjetnik - normiranec je dejavnost začel opravljati po 1. juliju 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadalje
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU - zgrešen eksperiment

dr. Andrej Friedl, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 9/2014Malo pred uradnim sprejemom revidiranega Sporazuma o vladnih naročilih (Government Procurement Agreement - GPA), ki zavezuje tudi EU, je Evropska komisija marca 2012 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav. Z njo bi enostransko vzpostavila svoj mehanizem izločanja ponudb podjetij, blaga in storitev iz držav, ki po njenem mnenju diskriminirajo ponudnike iz EU, in jih tako prisilila k odprtju svojih trgov javnih naročil. Stališča do te pobude so v EU zelo deljena. Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce - ICC) pa vidi v njej nevarnost novih sporov in izkrivljanja konkurence na notranjem in mednarodnih trgih. Kljub temu ji je dal Evropski parlament z dopolnili 15. januarja letos zeleno luč za pogajanja s Svetom EU. Poglejmo si njene glavne konceptualne rešitve in pomisleke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Navodilo DURS, št. 007-35/2014, 19. februar 2014 Nekatera območja Republike Slovenije sta med 31. januarjem in 9. februarjem 2014 prizadela snežna ujma in žled, kjer so bile prizadete tudi fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za davke. V zvezi s tem je Davčna uprava RS (DURS) pripravila
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Enotna obdavčitev

Irena Vovk, 6.3.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Geodetska uprava je lastnikom nepremičnin in drugim zavezancem razposlala 1.179.902 ovojnici z obvestili o njihovem premoženju v registru nepremičnin in z informativnimi izračuni novega davka. Ker pa se je izkazalo, da je v evidencah nepremičnin zelo veliko napak, je Vlada na seji 27. februarja sprejela sklepe, ki naj bi omogočili izvedbo projekta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4230-429564/2012, 17. januar 2013 V Uradnem listu RS, št. 102/12 z dne 21. decembra 2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik). Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2013. To pojasn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov - vzorec obrazca

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. januar 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) vključen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju

Milena Basta Trtnik, 7.3.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 9/2013Z namenom vzpostavitve preglednega in konkurenčnega trga na obrambnem in varnostnem področju je bil sprejet Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Upoštevajoč posebnosti obrambno-varnostnega področja, je ZJNPOV prilagodil ali vnesel povsem nova pravila, ki sicer veljajo na področju javnih naročil. Za naročnike in ponudnike pomeni uveljavitev ZJNPOV sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil, ki v nekaterih delih odstopajo od uveljavljenih pravil javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil - dodatno pojasnilo

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Pojasnilo DURS, št. 4234-140/2012-2, 3. februar 2012 Zavezanec se sklicuje na Pojasnilo DURS, št. 4234-2031/2011-1 z dne 11. novembra 2011, v katerem je pojasnjena pravica do odbitka DDV od nabave večnamenskih vozil. • Kdo je pristojen za uvrstitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Zavezanec, samozaposlen v kulturi, prosi za pojasnilo v zvezi z upoštevanjem zneska prispevkov pri ugotavljanju nove zavarovalne osnove. Nekateri samozaposleni v kulturi imajo namreč pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna (na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK), pri čemer pa je možno, da morajo zaradi višine svojih dohodkov del prispevkov doplačati sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Mesečni prispevek za RTVS

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Sklep št. U-I-23/11 z dne 9. februarja 2012 Zakonodajalec je imel stvarno utemeljen razlog (preprečitev retroaktivnosti), da je mesečni prispevek uveljavil šele od uveljavitve izpodbijane določbe, hkrati pa le delen (le za del enega meseca) izpad sredstev enega od virov financiranja ni mogel pom
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Vprašanje in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku - obveznosti nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune (19. januar 2012)

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). V skladu s tem členom morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samos
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih naročil

Potočnik Maja, Karin Julij, 10.3.2011

PRORAČUN, Obligacije

Maja Potočnik, Julij Karin, Pravna praksa, 9/2011Z novelo Zakona o javnih naročilih (ZJN-2B) so začele veljati poostrene določbe, ki se nanašajo na neposredna plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih naročil, hkrati pa Vlada še ni sprejela nove Uredbe, s katero bi natančneje določila pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem, kot to določa isti zakon. Tako v vmesnem času velja stara Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba), ki pa ne le drugače kot ZJN-2 opredeljuje pojem podizvajalca, temveč je tudi v neskladju z drugimi kogentnimi določbami ZJN-2. S tem je na številna odprta vprašanja v zvezi z neposrednim plačevanjem podizvajalcem mogoče odgovoriti zgolj na teoretični ravni in za uporabo v vsakem konkretnem primeru posebej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov objekta

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Kdaj začne teči dveletni rok iz 7. točke 44. člena ZDDV-1 (prodaja posameznih enot novozgrajenega objekta namreč lahko traja več let)? Ali začne teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt kot celoto ali z dnem začetka dejanske uporabe posameznega poslovnega prostora (tj. posamezne etažne enote)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Nova agencija

Irena Vovk, 10.3.2011

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011"Agencija za javna naročila je bila ustanovljena predvsem z namenom izboljšanja postopkov v procesih javnega naročanja in zmanjšanja javne porabe," je na srečanju Pravniškega društva v Ljubljani 3. marca dejal direktor Javne agencije za javno naročanje RS Sašo Matos. Večina držav članic EU ima namreč osrednji nabavni organ, katerega poglavitna naloga je predvsem skrb za skupno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prenos lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na etažne lastnike

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Investitor je v 70. letih prejšnjega stoletja zgradil večstanovanjsko stavbo in prodajal posamezna stanovanja s klasičnim pogodbenim določilom, da je predmet prodaje stanovanje s funkcionalnim zemljiščem, pri čemer funkcionalno zemljišče v pogodbah ni bilo določeno. Pozneje so lastniki stanovanj oblikovali etažno lastnino, pri čemer je bilo odmerjeno zemljišče pod stavbo, o kakršnemkoli funkcionalnem zemljišču pa ni bilo govora. Solastniki zemljišča pod stavbo so postali etažni lastniki, lastnik zemlje okoli bloka je ostal investitor. Zato so se etažni lastniki odločili, da bodo uredili lastništvo tudi na zemlji okoli bloka. Z investitorjem so dosegli sporazumni dogovor, kaj naj bi bilo funkcionalno zemljišče in ga geodetsko odmerili (funkcionalno zemljišče je zdaj lahko predmet pravnega prometa). Dogovorili pa so se tudi o primernem neodplačnem pravnem poslu za prenos lastninske pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Udeležba delavcev pri dobičku

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011• Ali lahko davčne olajšave po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) uveljavlja hranilnica, ki vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in udeležbo delavcev pri dobičku evidentira kot strošek plač v skladu z MRS 19?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Izpolnjevanje obrazca DDV-VP in vračilo DDV

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011• Ali mora biti kupec v trgovini pri izpolnjevanju zahtevka za vračilo DDV prisoten ali zadošča, da podatke pošlje po elektronski pošti oziroma po faksu in mu nato prodajalec blago pošlje z računom in obrazcem po pošti na naslov v Sloveniji (prodajalec ima "fizično" trgovino)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011V okviru nekaterih evropskih projektov je mogoče obračunati stroške službene poti, ki se nanašajo na te projekte, in sicer s pavšalnimi zneski za dnevnice in namestitev. Take dnevnice za tujino so višje kot dnevnice po slovenski zakonodaji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Izplačilo plač po izvensodni poravnavi

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011• Kakšna je davčna obravnava dohodka iz delovnega razmerja, ki je izplačan za več preteklih let na podlagi zunajsodne poravnave (davčni zavezanec se sklicuje na pravnomočno sodno odločbo)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Obdavčitev motornih vozil odslej glede na izpolnjevanje okoljskih standardov

mag. Mojca Kunšek, 4.3.2010

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 9/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

(Pod)izvajalci v postopkih javnega naročanja po novem

Marko Djinović, 4.3.2010

PRORAČUN

Marko Djinović, Pravna praksa, 9/2010V zadnjih nekaj letih je bilo mogoče zaslediti različne poskuse reševanja problema finančne nediscipline v javnih naročilih, ki se izvajajo s podizvajalci. Ti poskusi imajo pogosto naravo razmeroma ozko in kratkoročno naravnanih zakonodajnih "korekcij", zaradi česar so njihovi učinki na gospodarstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb bodo še dodatno bremenili podjetja

mag. Mojca Kunšek, 5.3.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 9/2009Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb bodo še dodatno bremenili podjetja Prihaja čas izdelave računovodskih izkazov, ki naj bi bili realna podoba poslovanja podjetja. Finančna kriza se bo tako kazala tudi v prevrednotenju (oslabitvah) finančnih naložb. Ker pa so odhodki iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Neobičajno nizka ponudba

Mateja Dren, 5.3.2009

PRORAČUN

Mateja Dren, Maja Potočnik, Maja Potočnik, Pravna praksa, 9/2009V postopkih oddaje javnih naročil ponudniki v svojih ponudbah večkrat ponudijo izjemno nizke cene ali druge neobičajne pogoje, izključno z namenom pridobitve javnega naročila, pri čemer se naročniku ob prejemu take ponudbe postavi vprašanje, ali bo ponudnik sploh sposoben izvesti predmetno javno nar...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

2017(1) 2015(1) 2014(4) 2013(3)
2012(4) 2011(8) 2010(2) 2009(2)
2008(4) 2007(1) 2006(2) 2005(1)
1999(1) 1998(1) 1997(1) 1996(1)
1995(1) 1994(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJK LM N OP QRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov