O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Dividende - izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe

Avtor ni naveden, 20.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2020Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2V), ki se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020, je bil dopolnjen 90. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) z novo 6. točko četrtega odstavka. Ta na novo opredeljuje način obdavčitve dohodka fizične osebe, povezanega z odsvojitvijo delnic oziroma deležev družbe v primeru, ko družba od fizične osebe pridobiva lastne delnice oziroma deleže, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Ministrstvo za zdravje neučinkovito pri urgentnih centrih

Matej Vošner, 20.2.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 7/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je z revizijo ugotovilo, da Ministrstvo za zdravje (MZ) ni učinkovito načrtovalo razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov, saj niso bili pripravljeni tako, da bi bili v celoti izvedeni v skladu s časovnim načrtom in predvidenimi vrednostmi iz investicijske dokumentacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

Avtor ni naveden, 20.2.2020

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2020Celoten dokument Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb je objavljen na spletni strani FURS. Objavljamo le spremembo dokumenta v poglavju 5.5 Obrestna mera oziroma diskontna stopnja pri poslovnem najemu, sklenjenem med povezanima osebama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Ste zaprli tuji račun in o tem pozabili obvestiti FURS?

Avtor ni naveden, 20.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2020Vse več je zavezancev, ki Finančni upravi (FURS) sami sporočijo podatke o odprtih računih v tujini. Vzpodbuden je podatek, da je bilo lani prijavljenih odprtih računov v tujini za 50 odstotkov več kot leto pred tem. Žal pa ugotavljamo, da veliko zavezancev pozabi sporočiti, da so račun v tujini zaprli. Če FURS od zavezanca ne dobi te informacije, izvede vračilo preveč plačanega davka na neobstoječ račun. Posledično pride do zakasnitve vračila davka, zaradi odbitka bančnih stroškov neizvršenega plačilnega naloga pa tudi do zmanjšanega vračila preveč plačanega davka zavezancu. Lahko sledi tudi globa, saj so zavezanci dolžni sporočati spremembe podatkov o tujih računih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Elektronsko vročanje prek portala eDavki

Avtor ni naveden, 20.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2020Finančna uprava RS (FURS) je poslala informativno obvestilo pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, ki nimajo urejenega pooblaščenca za vročanje in ki niso preko obrazca Vročanje-POS posredovali elektronskega naslova za obveščanje o elektronsko odloženih dokumentih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje

Avtor ni naveden, 20.2.2020

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2020Občina, davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ima Odlok o urejanju prometa, na podlagi katerega zaračunava občinsko takso za uporabo parkirnih prostorov na javnih površinah in celoletno rabo rezerviranih parkirnih prostorov, od katere ne obračunava DDV. Postavljeno je bilo vprašanje, če se od storitve parkiranja, ki jo občina zaračunava kot občinsko takso, obračuna DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Uporaba ZJN-3 za pravne storitve

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 14.2.2019

PRORAČUN

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 7/2019Članek obravnava vprašanje, ali so javni naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) pri oddajanju naročil s področja pravnih storitev (kamor med drugim spadajo tudi odvetniške storitve) zavezani ravnati skladno z določili ZJN-3, ki veljajo za naročila (splošnih) storitev. Kot bomo videli, je uporaba ZJN-3 odvisna tako od vrste pravnih storitev kot tudi od ocenjene vrednosti naročila. Od okoliščin posameznega primera bo tako odvisno, ali se bo pri naročilu pravnih storitev ZJN-3 sploh uporabljal, ali se bo za naročilo uporabljal poseben poenostavljeni postopek, ali pa bo naročnik zavezan upoštevati le splošna načela iz ZJN-3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Višina prihodkov kot finančni pogoj

Pero Milutinović, 19.2.2004

Proračun, Revizija

Pero Milutinović, Pravna praksa, 7/2004Odločitev Državne revizijske komisije V postopkih oddaje javnih naročil naročniki pogosto presojajo finančno sposobnost za izvedbo javnega naročila z določitvijo višine prihodkov, ki jo morajo doseči ponudniki v preteklem obdobju (npr. prejšnjem poslovnem letu). Z doseganjem zahtevane višine prih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Čakalna doba 35 ur - kje so pravni argumenti zoper takšno ravnanje?

dr. Rajko Knez, 19.2.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2004Kolona tovornjakov, ki čakajo na prestop meje na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba - Šandrež je bila včeraj ob 17. uri dolga že 14 kilometrov, v njej je stalo okrog 550 tovornjakov, čakalna doba za prestop meje pa se je gibala med 25 in 35 urami. STA - 10. 2. 2004 1. Uvod Kolone tovornjakov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Davčni režim največjih ugodnosti v Evropski uniji

mag. Boris Kostanjevec, 8.3.2001

Davki občanov in dohodnina

mag. Boris Kostanjevec, Pravna praksa, 7/2001V tem članku bomo razpravljali, ali so države članice EU dolžne obravnavati rezidente drugih držav članic po režimu največjih ugodnosti. Glede na negotovost, ki jo je povzročilo dejstvo, da se Evropsko sodišče ukvarja z vprašanji diskriminacije, se pojavljajo dvomi, ali je dovoljeno ponujati reziden...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Pravna ureditev postopkov za oddajo javnih naročil v ZDA

Vida Kostanjevec, 11.3.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 7/1999Pričujoči sestavek poskuša predstaviti nekatera osnovna načela, na katerih sloni ameriška zvezna ureditev sistema javnega naročanja. Namen prispevka je zgolj informativen. Kljub temu bo morda tistim, ki jih to področje zanima, ponudil tudi iztočnico za iskanje primerjalnih rešitev v praksi. Upošteva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

What is VAT?

Gregor Strojin, 11.3.1999

Davek na dodano vrednost in trošarine

Gregor Strojin, Pravna praksa, 7/1999O značilnostih davka na dodano vrednost, njegovem ekonomskem in pravnem učinku ter predvidljivih, malce manj pa nepredvidljivih, posledicah je tekla beseda na štiridnevnem seminarju Evropskega združenja študentov prava (ELSA), ki je, kot je za februar postalo že tradicionalno, v organizaciji ELSA Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Prometni davek - varstvo javne in kulturne dediščine

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Davek od dohodka pravnih oseb, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 7/1998Določba 18. točke 18. člena zakona o prometnem davku je v neskladju z ustavo. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost odpraviti do 31. julija 1998. V neskladju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) je zakonska ureditev, po kateri so izmed javnih zavo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

TED - tudi v Sloveniji

Gregor Strojin, 16.4.1998

Proračun, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Strojin, Pravna praksa, 7/1998Zaradi vse večjega prodiranja slovenskega gospodarstva na svetovne trge je bistvenega pomena, da so slovenska podjetja še bolje obveščena o poslovnih možnostih, ki se jim ponujajo. TED ali Tenders Electronic Daily je elektronska baza podatkov Urada za uradne publikacije EU, ki svoje uporabnike re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Prometni davek - oprostitev

Avtor ni naveden, 10.4.1997

Prometni davek

, Pravna praksa, 7/1997Druga točka drugega odstavka 12. člena Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 4/92, 9/92, 71/93 in 16/96), ki pri določitvi reprodukcijskega materiala, za katerega je ob nakupu možna oprostitev plačila prometnega davka, upošteva kriterij različnosti proizvodov, ne pomeni kršitve načela enakosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Davčno pravo (II)

mag. Bojan Škof, 4.4.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 7/1996Leta 1973 so v avstrijskem davčnem pravu na osnovi zveznega prometnega davka, uvedli davek na dodano vrednost (Mehrwertsteuer) kot obliko prometnega davka.(*1) Davek na dodano vrednost dopolnjuje davek na dohodnino in je celo bolj grob kot dohodninski davek, saj ne dopušča nobenega stopnjevanja v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XI)

dr. Franc Pernek, 13.4.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 7/1995Prehod iz planskega v tržno usmerjeno gospodarstvo v srednje in vzhodnoevropskih državah zahteva natančne analize in reforme davčnega sistema. V večini držav OECD in Evropske zveze (EZ) je davek na dodano vrednost (Value Added Tax - VAT) uveljavljen kot potrebna davčna reforma.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Javna naročila

Alenka Mordej, 13.4.1995

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 7/1995Ponudnik lahko priloži ponudbi, s katero kandidira na javnem razpisu, eno izmed oblik finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. Če zavarovanje predloži samoiniciativno, neodvisno od zahteve razpisovalca, gre v takem primeru šteti, da imamo opravka z resno ponudbo oz. z resnim ponudnikom. Če pa je zav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Prometni davek na uvožene osebne avtomobile

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1993Niso v neskladju z zakonom določbe pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku, ki prodajalcem in komisionarjem novih uvoženih osebnih avtomobilov nalagajo, da na računu izkažejo ločeno: davčno osnovo, ki je pri teh avtomobilih enaka carinski osnovi (nabavna vrednost uvoženega osebnega avtomobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Spremembe o posebnem prometnem davku

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1991V Uradnem listu RS, št. 10/91 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku (Ur. list SRS, št. 24/88, 38/89 in Ur. list RS, št. 37/90 in 44/90, 4/91). Po spremembi v Uradnem listu RS, št. 10/91 se posebni republiški davek od prometa proizvodov ne plačuje tud...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2020(6) 2019(1) 2004(2) 2001(1)
1999(2) 1998(2) 1997(1) 1996(1)
1995(2) 1993(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJK L M NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov