O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄41-42

Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR?

Zoran Skubic, 25.10.2018

Davki občanov in dohodnina, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 41-42/2018»V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Ta ureditev temelji na uveljavljenih mednarodnih standardih in izhaja iz predpostavke, da država ne sme zlorabljati podatkov, ki jih v zvezi s plačevanjem davkov pridobi od posameznih davčnih zavezancev za druge namene. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je v zakonu, ki ureja davčni postopek, določena vrsta izjem, ko je zakonodajalec presodil, da je treba interesu po razkritju podatkov o davčnem dolgu posameznega davčnega zavezanca dati prednost pred interesom varovanja davčne tajnosti. Spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo ponoven premislek, ali veljavna zakonodaja vzpostavlja pravilno razmerje med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti.«
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄41-42

Prednosti in slabosti centralizacije javnega naročanja

mag. Zlata Jerman, 25.10.2018

PRORAČUN

mag. Zlata Jerman, Pravna praksa, 41-42/2018Javna naročila v Evropski uniji (EU) predstavljajo pomemben delež v gospodarstvu in so zato lahko pomemben vzvod za spodbuditev gospodarske rasti. Reforme na področju javnega naročanja s ciljem zmanjševanja porabe na eni strani in povečevanjem učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva na drugi so zato nujne in dobrodošle. Kot to potrjuje praksa, je področje javnega naročanja eno izmed tistih, na katerem je mogoče z ustreznimi ukrepi doseči učinke manjše porabe. Reforme javnega naročanja potekajo sočasno z reformami v javni upravi, kjer v ospredje prihajajo načela in strategije, ki veljajo v zasebnem sektorju. Gre za metodo t. i. novega javnega managementa (ang. New Public Management), ki predstavlja novo paradigmo upravljanja javnega sektorja s poudarkom na usmerjenosti k uporabniku in splošni učinkovitosti s prenosom aplikatibilnih managerskih metod dela in konkurenčnih mehanizmov iz zasebnega v javni sektor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄41-42

Veliki kongres javnega naročanja - jesen 2017

Klemen Drnovšek, 26.10.2017

PRORAČUN

Klemen Drnovšek, Pravna praksa, 41-42/2017Družba IUS SOFTWARE (GV Založba) je 18. in 19. septembra 2017 organizirala Veliki kongres javnega naročanja. Na kongresu so sodelovali priznani predavatelji, ki se z javnim naročanjem srečujejo na različnih področjih dela, njihovi prispevki pa so bili tudi tokrat zbrani in izdani v posebnem konferenčnem zborniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄41-42

Zastaranje v davčnem pravu pomeni prenehanje obveznosti

dr. Jernej Podlipnik, 26.10.2017

Davki občanov in dohodnina

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 41-42/2017Približno leto dni je minilo od objave sodbe Upravnega sodišča, v kateri je odločilo, da zastaranje odmere davčne obveznosti pravzaprav pomeni prenehanje (ugasnitev, prekluzijo) obveznosti. Stališče ni novo in se sklada s tem, kar (izrecno) velja v pravnih redih, v katerih je davčnopravna ureditev primerljiva s slovensko. V tem prispevku želim opozoriti na stališče v sodbi, obenem pa navesti in obrazložiti še določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki stališče utemeljujejo, saj je obrazložitev sodbe v tem delu precej skopa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Bonitetne ocene v javnih naročilih

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 25.10.2012

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 41-42/2012Tveganje nastopa insolventnosti pogodbenega partnerja je v zaostrenih gospodarskih razmerah eno ključnih tveganj pri poslovanju. Zahteve v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila v zvezi z bonitetnimi ocenami so namenjene temu, da se iz postopka oddaje javnih naročil izločijo potencialni izvajalci, glede katerih obstaja verjetnost, da bo med izvajanjem javnega naročila zoper njih začet postopek zaradi insolventnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Povrnitev davka na motorna vozila za invalide

Eva Štromajer, 25.10.2012

Druge davščine in olajšave

Eva Štromajer, Pravna praksa, 41-42/2012Mati hčerke s statusom invalida se odloča o nakupu vozila, ki presega delovno prostornino dveh litrov (dizelski motor), in glede na določbe Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV) ni prepričana, ali bo v tem primeru upravičena do povrnitve davka na motorna vozila. • Kakšna pravila veljajo glede povrnitve davka na motorna vozila v primeru vozil, posebej prirejenih za prevoz invalidov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Ustava in ekonomska politika

Igor Vuksanović, 27.10.2011

Ustavno sodišče, PRORAČUN

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 41-42/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Članek mag. Jorga Kristijana Petroviča je tudi v strokovni pravni literaturi končno načel problematiko sprememb Ustave na področju javnih financ s ciljem obvladovanja posledic ekonomske krize (ustavno omeje
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 25.10.2007

Davki občanov in dohodnina, Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 41-42/2007 Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in dedovanje Dolžnost davčnega zavezanca je, da pravočasno poravna svoje davčne obveznosti. Zgodi pa se, da davčni zavezanec umre, preden jih poravna, in tako nastane vprašanje, koliko, kako in kdaj je treba plačati dolgovani davek ter kakšn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davek na uvožena rabljena vozila

Jasmina Cigrovski, 26.10.2006

Druge davščine in olajšave, Cestni promet

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 41-42/2006A. Nadasdi in I. Nemeth proti Direkciji za carine in finance (C-290/05 in C-333/05, 5. 10. 2006) Pritožnik Nadasdi je maja leta 2004 kupil rabljeno osebno vozili v Nemčiji. Pri uvozu na Madžarsko mu je direkcija za carine naložila plačilo davka na registracijo, ki ga je tudi takoj poravnal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Reference partnerjev v skupni ponudbi

mag. Marija Bukovec-Marovt, 26.10.2006

Proračun

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 41-42/2006Naročniki med pogoji za priznanje sposobnosti v razpisni dokumentaciji pogosto zahtevajo, da ponudniki dokažejo, da imajo s področja javnega naročila že ustrezne reference. * Ali se v skupni ponudbi upoštevajo tudi reference partnerja, čeprav razpisna dokumentacija ne vsebuje določil, ki bi ureja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Prvi vstop na schengensko območje

Jasmina Cigrovski, 26.10.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 41-42/2006Nicolae Bot proti Prefet du Val-de-Marne (C-241/05, 3. 10. 2006) Pritožnik Bot, romunski državljan, je s prekinitvami bival na schengenskem območju, med drugim tudi v Franciji, od 15. avgusta 2002 do konca januarja 2003. Dne 23. februarja se je čez Madžarsko vrnil v Francijo, kjer je bil marca pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Carinjenje blaga

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 41-42/2006Kako se določi osnova za obračun carinskih dajatev poštnih pošiljk, tj. kaj sodi v kontingent s carino obremenljivih produktov? Pri uvozu blaga iz tretjih držav je treba plačati carino in davek na dodano vrednost. Če je blago poslano po pošti in je zavezano plačilu uvoznih dajatev, se v skladu z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Kako naprej?

Mitja Kocmut, 26.10.2006

Proračun

Mitja Kocmut, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik, M.Jur (Oxon), sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani Javna naročila 9. sekcija Poglavitni cilj pravil o javnem naročanju je po besedah dr. Vesne Kranjc zagotoviti konkurenco in enakopravnost med subjekti, zainteresiranimi za sklepanje poslov z javnim sekto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Vključevanje taks v davčno osnovo za DDV

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4230-326/2006, 10. 8. 2006 Kako se obračunava davek na dodano vrednost pri taksi za obremenitev vode in drugih državnih taksah? V skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV)1 je osnova za obračun davka na dodano vrednost vse, kar pomeni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Lastna sredstva za preživljanje

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-974/2006, 4. 8. 2006 * Zavezanec je v napovedi za odmero dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževano ženo, ki je brezposelna. Pri odmeri dohodnine mu olajšava zanjo ni bila priznana, ker je bil v letu 2005 na njeno ime nakazan otroški dodatek in dodatek za veli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Storitve zavarovalnega posredovanja

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4234-329/2006, 17. 8. 2006 * Ali veljata izdelava tehničnega poročila o oceni rizika za zavarovanje in priprava programa z oceno zavarovalnih ponudb za oproščeno zavarovalno storitev? Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)1 v 1. točki prvega odstavka 27. člena določa, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4236-39/2006, 24. 7. 2006 * Kakšna je obdavčitev pogodbe o finančnem najemu nepremičnine s pravico odkupa? Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu »stare« nepremičnine, pri kateri je možnost odkupa pod določenimi pogoji le dogovorjena, to ni prenos lastninske pravice in z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davčna olajšava za donacije društvu

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-834/2006, 8. 8. 2006 * Ali se sredstva, ki so donirana društvu ali organizaciji, lahko uveljavljajo kot davčna olajšava? V skladu z 52. členom zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1),1 ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006 * Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davčna obravnava denarnih doplačil ob zamenjavah delnic

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 42103-74/2006-2, 24. 7. 2006 * Ali se denarna doplačila, ki izhajajo iz nezaokroženega menjalnega razmerja ob zamenjavah delnic zaradi združitve delniških družb, obravnavajo kot dividendam podobni dohodki po 5. točki petega odstavka 79. člena zakona o dohodnini oziroma po 72...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41-42

Leto objave

2018(2) 2017(2) 2012(2) 2011(1)
2007(1) 2006(12)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJ K LM NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov