O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 9.10.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2014Zaradi pravilnega izvajanja določbe 34. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Za poenostavitev javnega naročanja

Peter Černigoj, 9.10.2014

PRORAČUN

Peter Černigoj, Pravna praksa, 39/2014V predvolilnih nastopih kandidatov za poslance je bilo slišati obljube, da bodo poenostavili postopke javnega naročanja, kar naj bi povečalo učinkovitost porabe javnih sredstev in zmanjšalo obremenitev proračunov in drugih javnih financ. V dosedanjem razvoju pravne ureditve javnega naročanja so se postopki kljub podobnim preteklim obljubam samo dodatno zapletali, kot da bi razvoj zakonodaje o javnem naročanju potrjeval tisto o dobrih namenih, ki tlakujejo pot v pekel. Tisti, ki se z javnim naročanjem ukvarjajo že dovolj dolgo, pravijo, da je bil še najbolj preprost Zakon o javnem naročanju (ZJN) iz leta 1997, čeprav so mu takrat uradniki očitali preveč "pravnih praznin". Nova vlada bo imela dobro podlago za uresničitev predvolilnih obljub tudi v Direktivi o javnem naročanju 2014/24/EU, ki jo mora Slovenija prenesti v svojo zakonodajo najpozneje do 18. aprila 2016. Do takrat bo treba pripraviti in uveljaviti nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Avtor ni naveden, 9.10.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2014Slovensko podjetje ima sklenjen posel z italijanskim podjetjem za dobavo avtomobilskih rezervnih delov. Blago pridobi od avstrijskega podjetja; blago prehaja neposredno iz Avstrije v Italijo končnemu prejemniku in ozemlja Slovenije sploh ne prečka. Kakšna je torej obveznost iz naslova DDV in katero "klavzulo" oziroma kateri člen slovenske in evropske zakonodaje naj davčni zavezanec uporabi pri izstavitvi računa?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK

Avtor ni naveden, 9.10.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2014Zavezanec sprašuje, kako je z obdavčitvijo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄39

Boj proti mednarodnim davčnim utajam mednarodnih podjetij zaostren

mag. Dominik Kuzma, 9.10.2014

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 39/2014Prišli smo do prelomnega obdobja in ukrepov, ki naj bi spremenili pravila igre v zvezi z davčnimi utajami, ki so posledica globalizacije. Vsaj tako je prepričana Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je 16. septembra letos predstavila priporočila za ukrepe, namenjene preprečevanju prenosov dobička s strani velikih mednarodnih podjetij v davčno ugodna območja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

5.006 - 25.185 - 47.532

dr. Jože Mencinger, 10.10.2013

Pravoznanstvo, Banke, zavodi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 39/2013Tri zgoraj napisane številke kažejo, koliko besed smo potrebovali, da smo v Sloveniji uredili delovanje bančništva. Prvo število besed smo potrebovali za Zakon o bankah in hranilnicah iz leta 1991, drugo za Zakon o bančništvu iz leta 1999, tretje pa za Zakon o bančništvu iz leta 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Identifikacija za DDV tuje pravne osebe, ki ima v Sloveniji podružnico - 2. del

Avtor ni naveden, 10.10.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Pojasnilo DURS št. 4230-127295/2013-4 01-620-03, 21. maj 2013 • Gospodarska družba ima sedež v drugi državi članici, v Sloveniji pa ima podružnico: 1. ali se sedež družbe lahko identificira za namene DDV v Sloveniji, ne da bi se za namene DDV identificirala tudi podružnica tuje družb
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Razlaga četrtega odstavka 70. člena ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 10.10.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-754/2013-2 01-650-05, 7. junij 2013 Četrti odstavek 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) določa, da se lahko od davčnega organa delno ali v celoti zahteva vračilo zneska davčnega odtegljaja, ki je bil od div
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države

Andrej Troha, 10.10.2013

Druge davščine in olajšave

Andrej Troha, Pravna praksa, 39/2013Demokratična država, ki spoštuje svobodo vesti in versko svobodo ter je po ustavi zavezana k nevtralnosti do vseh prepričanj, tako teističnih kot tudi ateističnih, ne sme dajati vtisa, da ji je katero od prepričanj ali pa vrsta prepričanj bližje. Taka država naj se ne bi opredeljevala do pravilnosti prepričanj, ampak naj bi pustila subjektom civilne družbe, da sami s svojimi argumenti pridobivajo privržence. Zato naj ne bi nekaterim prepričanjem že s pravom dajala samodejne prednosti, ugodnosti in tako hkrati vzbujala vtis istovetenja z določeno ideologijo, niti jih zavirala in s tem dajala vtis nezaželenosti nekaterih prepričanj. Ob uvedbi davka na nepremičnine se tako postavlja vprašanje, ali je z obdavčitvijo sakralnih objektov res kršena svoboda vere, kot zatrjujejo predstavniki nekaterih verskih skupnosti, in je zato dolžnost države, da sakralne objekte oprosti davka ali jim vsaj prizna ugodnejši davčni položaj in tako finančno ne obremeni verskih skupnosti. Ali pa je dolžnost države, ki spoštuje vsa prepričanja s področja etike oziroma morale, ne glede na to, ali temeljijo na metafizični podlagi ali ne, ter ne kršijo temeljnih človekovih pravic, da jih obravnava enakopravno in kriterija teizma ali ateizma ne vključi v določanje pravic in obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Koriščenje spodbud za razvoj Pomurja

Mojca Kunšek, 7.10.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 39/2010Letos lahko podjetja in samostojni podjetniki s sedežem in dejavnostjo v Pomurju koristijo dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015, ki jim jih je prinesel Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Kaj bo pa danes za malico?

Franci Kimovec, 7.10.2010

PRORAČUN

Franci Kimovec, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Pri obračunu davka na motorna vozila je potrebno poznati tudi posebnosti vozila

Kunšek Mojca, Kunšek Mojca, Cigrovski Jasmina, Tovornik Toni, 8.10.2009

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 39/2009Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi posebnosti vozila
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

9. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 39/2003Koncesije in javna naročila Dr. Vesna Kranjc je pojasnila, da pravila o javnem naročanju, ki posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem, določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni v primerih, ko osebe javnega sektorja na trgu iščejo blago in storitve. Tako prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Stališča 9. sekcije

Avtor ni naveden, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 39/2003Najpomembnejši ugotovitvi: - potrebna je celovita zakonska ureditev koncesij, - v mnogih vprašanjih je treba dograditi pravno ureditev javnih naročil. Veljavna pravna pravila ZJN-1 v zvezi s koncesionarji so nejasna in zato je njihova razlaga sporna, naj nova pravna pravila jasno določijo, kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Javna naročila, pogoji in merila

Nina Gruden, 7.11.2002

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 39/2002O tem, da je zakonska norma šele začetekopredelitve določenega pravnega področja in da je svet med odstavki členov še kako bogat, nam izčrpno govori priročnik "Javna naročila, pogoji in merila" mag. Aleksija Mužine in Tomaža Vesela. Avtorja sta se sistematično in primerjalnopravno lotila institut...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39

Leto objave

2014(5) 2013(4) 2010(2) 2009(1)
2003(2) 2002(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABC ĆČ DĐEFG HIJK LM NOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov