O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov

Vida Kostanjevec, 14.7.2016

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 28/2016Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) načeloma ne ureja vprašanj, ki zadevajo fazo priprav na postopek oddaje javnega naročila, oziroma so tovrstna pravila v zakonskem besedilu redka. Izjemi sta določbi 64. člena in 65. člena, ki urejata možnost preverjanja trga in predhodnega sodelovanja kandidatov ali ponudnikov v t. i. predrazpisni fazi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Vpliv posameznika na višino obračunane akontacije dohodnine

Avtor ni naveden, 14.7.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2016Posamezni davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun dohodnine z obveznostjo plačila dohodnine, so se obrnili na Finančno upravo RS (FURS) z vprašanjem, kako bi sami poskrbeli, da bi med letom plačevali več akontacije dohodnine od izplačanih plač in se s tem izognili doplačilu na letni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Univerzalni temeljni dohodek - rešitev vseh obstoječih ali past novih težav?

Strban Grega, Mihalič Renata, 14.7.2016

Davki občanov in dohodnina, Človekove pravice

dr. Grega Strban, dr. Renata Mihalič, Pravna praksa, 28/2016Zmeraj aktualno vprašanje je, kdo naj bo odgovoren za varnost dohodka ob nastanku najbolj obremenjujočih tveganj v življenju posameznika in njegove družine ter za svoboden razvoj celotne družbe. Naj bodo to pravni subjekti zasebnega prava (posameznik, družina, delodajalec, zasebna zavarovanja) ali pravni subjekti javnega prava (država, lokalne skupnosti, javni zavodi). Ko tveganja postanejo dovolj množična, lahko prerastejo iz zasebnih v socialna (družbena) tveganja. Ta so recimo starost, bolezen, invalidnost, poškodba pri delu in poklicna bolezen, brezposelnost, starševstvo, odvisnost od oskrbe drugega, smrt ali pomanjkanje zadostnih sredstev za življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Ravnanja naročnika in ponudnika pri (pred)pripravi javnega naročila

Milena Basta Trtnik, 14.7.2016

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 28/2016Načelo transparentnosti naročnika zavezuje, da javno objavi obvestilo o naročilu oziroma povabilo k oddaji ponudbe. Najpogosteje se ponudniki prek javnih obvestil o naročilu na Portalu javnih naročil seznanijo z naročnikovimi načrti o naročilu blaga, storitev ali gradenj. Na podlagi podatkov iz dokumentacije v zvezi z naročilom lahko ponudniki pripravijo ponudbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. juliju 2016

Avtor ni naveden, 14.7.2016

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2016Davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV bo uvoz blaga opravil 28. julija 2016. Carinsko deklaracijo za ta uvoz bo 1. avgusta 2016 prejel po pošti. Davčna obveznost pri uvozu blaga bo nastala 28. julija 2016, zato bo davčni zavezanec izkazal obračunani DDV v polju 26 obrazca DDV-O za julij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 14.7.2016

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2016V Ur. l. RS, št. 45/16 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik). Veljati pa je začel 28. junija 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Davčna obravnava štipendij - pogosta vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 14.7.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2016V dokumentu Davčna obravnava štipendij - pogosta vprašanja in odgovori je dodano vprašanje 10 (8. junij 2016)
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄28

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru začasnega prebivališča

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Pri izračunu okoljske dajatve se dejstvo, da neka oseba ne prebiva na naslovu stalnega prebivališča upošteva v primeru, da gre za obdobje daljše od 6 mesecev; spremembo naslova prebivališča pa mora izvajalcu javne službe (plačniku okoljske dajatve) sporočiti uporabnik ali upravnik stavbe. Ta podatek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄28

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2014

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Erarjeve meje Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. junija 2015 na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpola
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄28

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015 Pojasnilo FURS, 1. izdaja, januar 2015 (2. del) Drugi dohodki iz delovnega razmerja Pri obravnavi drugih dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravno obravnavo od njihove davčne obravnave. Davčno obravnavo dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄28

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov

Avtor ni naveden, 16.7.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2015Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V primeru ko zavezanec vodo iz vodovodnega sistema, torej iz sistema za javno oskrbo s pitno vodo, v okviru svojega gospodinjstva uporablja tudi za polnjene bazena, ki je namenjen kopanju, plavanju in drugim vodnim a
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄28

Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah

Jure Mercina, 17.7.2014

Davčne službe

Jure Mercina, Pravna praksa, 28/2014Pritisk mednarodne skupnosti, predvsem skupine držav G20, za krepitev izmenjave informacij v davčnih zadevah je v zadnjih letih postajal vse močnejši. Države, ki še do pred kratkim niso bile pripravljene razkrivati informacij o imetnikih bančnih računov ter upravičenih lastnikih sredstev na teh računih, podpisujejo mednarodne sporazume, s katerimi se zavezujejo k učinkoviti izmenjavi informacij za davčne namene. Posledično bo tudi Davčna uprava RS (DURS) lažje dostopala do podatkov o premoženju in dohodkih slovenskih davčnih rezidentov v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Posledice dviga stopenj DDV v praksi

Andrej Grah Whatmough, 18.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 28/2013S prvim julijem letos se v Sloveniji davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po višjih stopnjah. Splošna stopnja je tako po novem 22 odstotkov, znižana stopnja DDV pa 9,5 odstotka. Dvig stopenj DDV je posledica uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A). Dvig DDV je bil napovedan že v Nacionalnem reformnem programu 2013-2014, ki ga je Vlada objavila v začetku maja, o takrat še napovedanih spremembah na davčnem področju pa smo že pisali. Ta prispevek je namenjen predvsem predstavitvi praktičnih posledic uveljavitve ZIPRS1314-A v delu, ki se nanaša na višje stopnje DDV. Da je konkretno povečanje stopenj DDV vir številnih praktičnih vprašanj, dokazuje tudi dejstvo, da je davčni organ pripravil dve pojasnili na to temo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti?

Milena Basta Trtnik, 18.7.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 28/2013Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, kot ga določa 26. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudbe kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Za to vrsto postopka je torej značilna dvofaznost. V prvi fazi se na podlagi predloženih prijav preveri izpolnjevanje pogojev za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov po 41. členu ZJN-2, v drugi fazi pa se primerne kandidate povabi k oddaji ponudbe, izmed katerih naročnik izbere najugodnejšega ponudnika. Namen dveh časovno soslednih si faz postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je v tem, da si naročnik v prvi fazi na podlagi prejetih prijav, s katerimi ponudniki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, omeji število usposobljenih konkurenčnih ponudnikov, ki jih bo pozneje pozval k oddaji ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene?

Suzana Košir, 19.7.2012

PRORAČUN

Suzana Košir, Pravna praksa, 28/2012Državna revizijska komisija (DKom) je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, ker vlagatelj ni imel aktivne legitimacije, nato pa je, čeprav sploh niso bile izpolnjene osnovne procesne predpostavke za obravnavo, razveljavila postopek oddaje javnega naročila. Tako je DKom odločila v zadevi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, št. 018-038/2012 z dne 15. marca 2012. Menim, da gre s procesnega vidika za sporno odločitev. Odločitev je zanimiva - ne le za naročnika in ponudnike v tej konkretni zadevi, temveč tudi za vse druge, ki se ukvarjajo z javnimi naročili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Izpolnjevanje davčnih obveznosti bo preprostejše

mag. Mojca Kunšek, 19.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 28/2012V davčnem primežu Na spletni strani Ministrstva za finance lahko pogledamo v predloge novel Zakona o dohodnini (ZDoh-2K), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F),
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Kraj obdavčitve dobave blaga preko interneta, ki je uvoženo v Slovenijo iz tretje države

Avtor ni naveden, 15.7.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Sklad tveganega kapitala - obdavčitev udeleženih oseb

Avtor ni naveden, 15.7.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri šolah in vrtcih

Avtor ni naveden, 15.7.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Potovalne agencije in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 15.7.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Davčna obravnava izčlenitve

Avtor ni naveden, 16.7.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2009Pojasnilo DURS, št. 4200-137/2008-5, 3. julij 20091
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Popravek davčne osnove

Avtor ni naveden, 16.7.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2009Pojasnilo DURS, št. 4230-181/2009-2, 1. julij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Zgolj zato, ker zakon ne ureja razmerja, še ni protiustavne praznine

Avtor ni naveden, 16.7.2009

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2009 Tretji odstavek 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/05 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ni v neskladju z Ustavo. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 9...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Izostanek cenitve premoženja brez zakonske podlage

Avtor ni naveden, 16.7.2009

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2009Odločba US RS, št. U-I-84/09, z dne 2. julija 2009 Prva in druga alineja drugega odstavka 29. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07) se razveljavita. Vlada je z Uredbo o prodaji in drugih oblikah raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s.p.

Avtor ni naveden, 16.7.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2009Pojasnilo DURS, št. 4236-1/2009, 19. junij 2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

2016(7) 2015(4) 2014(1) 2013(2)
2012(2) 2010(4) 2009(7) 2008(2)
2007(2) 2005(1) 2004(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K LM NOPQRS Š T UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov