O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄43

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 8.11.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2018Za obdobje od 1. aprila 2015 dalje se uvaja posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄43

Umik zahteve za presojo ustavnosti

Urša Ravnikar Šurk, 8.11.2018

Banka Slovenije, RAČUNSKO SODIŠČE

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 43/2018Svet Banke Slovenije se je po odhodu guvernerja Boštjana Jazbeca odločil preveriti vse sodne postopke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄43

Igranje bridža, briškole ali taroka ni "šport" v smislu direktive o DDV, je pa lahko "kultura"

Zoran Skubic, 9.11.2017

Davek na dodano vrednost in trošarine, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2017Igre s kartami so del človeškega vsakdana vsaj od osmega stoletja naprej. Takrat so bile na Kitajskem pod budnim nadzorom cesarjev dinastije Tang dokumentirano izdelane prve igralne karte. V poznejših stoletjih so se po svilni cesti počasi širile na Zahod, dokler jih arabski trgovci, enako kakor velja še za marsikateri sedaj skoraj samoumevni znanstveni izum ali kulturno dobrino, v 13. stoletju niso končno prinesli tudi v Evropo. Najprej je sledil skokovit razmah tovrstnih iger, nato moralno in versko zgražanje nad tovrstnim početjem, prepovedi, kazni, z razvojem moderne države pa, če je šlo za take ali drugačne prihodke iz tega naslova, seveda tudi - obdavčenje. In ker je regulacija davka na dodano vrednost ena od pomembnih politik Evropske unije, na igre s kartami ne more biti imuno niti pravo EU. Tako je luksemburško sodišče pred kratkim obravnavalo zanimivo vprašanje, ali lahko pristojna zveza zahteva povračilo deleža DDV, ki je vštet v prijavnino za pristop na turnir bridža, ker je bridž "šport" v smislu člena 132(1)(m) direktive o DDV. Sodišče se s tem razlogovanjem ni strinjalo, a vrata morebitni davčni oprostitvi igranja kart s tem vseeno ni popolnoma zaprlo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄43

Pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika (Podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 9.11.2017

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2017Za izračunavanje, odtegovanje in plačevanje davčnega odtegljaja od dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov (v nadaljevanju: NFI), ki se plača osebi, ki dohodek prejme za tuj račun (v nadaljevanju: posrednik), veljajo posebna pravila. Navedena pravila so določena v členih od 383. a do 383.g Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016V Ur. l. RS, št. 63/16, z dne 7. oktobra 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki je začel veljati 8. oktobra 2016 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju so objavljene informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016• Kako je v zvezi z obveznostjo izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov za prodajo rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-585478/2012-1, 1. oktober 2012 • Kakšne so obveznosti v zvezi z identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, ki opravljajo prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu preko ozemlja Slovenije? Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ki opravi storitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Opravljanje poslovodnih storitev

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1. oktober 2012 Davčnega zavezanca zanima, kako Davčna uprava obravnava dohodke, ki jih rezident Avstrije dosega z opravljanjem poslovodnih storitev za slovensko družbo. V skladu z avstrijsko zakonodajo gre namreč v tem primeru za samozaposleno osebo -
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. oktober 2012 Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. oktober 2012 Dobiček komanditne družbe, ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda v skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10. oktober 2012 • Po kateri pravni podlagi se obračuna boniteta za uporabo tovornega vozila, kot je na primer kombi, glede na to da Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja le izračun bonitete za uporabo osebnega vozi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb pri dohodnini

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011P Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6. oktober 2011 • Kdaj je treba prvič predložiti obračun prispevkov od zavarovalne osnove za družbenike - poslovodne osebe (ki so zavarovani po zavarovalni podlagi 040), ki v letu 2011 prispevke obračunavajo od izplačane plače? Družbenik - p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Določanje statusa prejemnika storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-3626/2011, 6. maj 2011 • Kako naj ravna davčni zavezanec, ki je opravil storitev iz 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) davčnemu zavezancu iz druge države članice, ki se
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Povračila stroškov udeležencev izobraževanja odraslih

Avtor ni naveden, 10.11.2011

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2011Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10. oktober 2011 • Udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Ali se povračilo stroškov prehrane med delom do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Obdavčitev subvencij za samozaposlitev

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010 V zvezi z dopisom št. 5.5 - 21/2010-7-SK z dne 6. septembra 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. maja 2009, in izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006 z dn
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Kako se izračuna znesek povečanja davčne osnove zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve sredstva, za katero je bila uveljavljena olajšava za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma v primeru uveljavljene davčne olajšave za investiranje po 6. členu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Subvencije in izračun odbitnega deleža

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010 Dijaški dom opravlja storitve vzgoje in izobraževanja v skladu s sedmo točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost, in tudi obdavčeno de
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Storitve vzdrževanja, ki jih opravi upravnik zgradbe in 76. a člen ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Ali sme upravnik večstanovanjske zgradbe v primeru, ko sam opravi gradbeno storitev vzdrževanja, obračunati davek na dodano vrednost in tako ne prevaliti davčne obveznosti na prejemnika storitve na podlagi 76. a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Avtomatska izposoja mestnih koles in izdaja računa v skladu z ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Davčni zavezanec bo vzpostavil (in tudi upravljal) javni sistem izposoje mestnih koles. Uporabnik mestnega kolesa bo moral pred prvo uporabo z upravljavcem skleniti pogodbo oziroma potrditi splošne pogoje poslovanja, moral bo biti imetnik kartice Urbana (imenske) in računa pri banki. Uporabnik bo lahko začel uporabljati storitev mestne izposoje koles po opravljeni registraciji, ki se bo izvedla enkrat letno. Uporabnik bo uporabil storitev izposoje kolesa tako, da bo približal kartico Urbana terminalu, ki mu bo po verifikaciji odprl eno od stojal za kolo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Stalna poslovna enota in ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede obravnave poslovne enote tujega zavezanca v Sloveniji, in sicer z vidika Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki je v Sloveniji identificiran za namene DDV, bo izvajal montažna dela v Sloveniji. Dela bodo fizično izvajali podizvajalci - slovenske in tuje družbe. Tuja pravna oseba ima v Sloveniji med tednom prisotnega nadzornika, ki nadzira in koordinira dela podizvajalcev. Dela pa bodo predvidoma trajala pet mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Kako je z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),1 skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422. členom ZGD-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave RS z dne 4. avgusta 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki,1 Davčna uprava RS s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika, in pravica do odbitka DDV

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Ali lahko slovenska pravna oseba (ID zavezanec) uvozi blago v svojem imenu in za svoj račun ter plača vse dajatve, vključno z DDV, čeprav ob uvozu blaga ne bo postala njegova lastnica? Kateri dokument je podlaga za izračun carinske vrednosti v tem primeru; ali je to lahko račun, ki ga prejme lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

(Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s Seznama B?

Mateja Dren, 6.11.2008

PRORAČUN

Jernej Mlinarič, Mateja Dren, Mateja Dren, Pravna praksa, 43/2008Pri oddaji javnih naročil, katerih predmet so storitve, naročnik izvede javno naročanje po enem izmed postopkov, navedenih v 24. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-2),1 če je njihova vrednost enaka ali višja od 10.000 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Odbitek DDV od nakupa zlatih ali srebrnih palic ali nepremičnin, ki se uporabljajo v naložbene namene

Avtor ni naveden, 6.11.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2008 Pojasnilo MF, št. 423-5/2008, 24. julij 2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

2018(2) 2017(2) 2016(2) 2012(5)
2011(3) 2010(6) 2009(3) 2008(3)
2007(4) 2006(4) 2005(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK LM NOP QR S Š T U VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov