O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄40-41

Poslovanje z "neplačujočimi gospodarskimi subjekti" in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti (1. del)

Avtor ni naveden, 24.10.2019

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2019Izdaja vsebuje tudi povzetek pojasnila, ki ga je tedanja davčna uprava januarja 2008, v zvezi z nevarnostjo poslovanja z "neplačujočimi gospodarskimi subjekti" in odgovornostjo gospodarskih subjektov za poplačilo utajenih davčnih obveznosti, objavila na svoji spletni strani in je bilo v posodobljeni obliki avgusta 2014 objavljeno tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Iz slabega v dobro

dr. Nana Weber, 17.10.2014

Banke, zavodi

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 40-41/2014"Naš moto je iz slabega v dobro," je uvodoma na srečanju Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo 9. oktobra 2014 v Ljubljani, dejal izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Janez Škrubej in dodal: "Naše poslanstvo je, da iz slabih kreditov bank v prihodnjih letih naredimo nekaj dobrega."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Davčne prilagoditve pri multinacionalnih podjetjih zaradi tanke kapitalizacije

Marko Mehle, 17.10.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Marko Mehle, Pravna praksa, 40-41/2014Poslovni subjekti svoje poslovanje financirajo s pomočjo lastniškega kapitala in dolga. Pojem tanka kapitalizacija se v splošnem poslovnem jeziku razume kot pretirano (veliko) razmerje med dolgom in kapitalom v strukturi financiranja podjetja. Tanka kapitalizacija med drugim tudi z davčnega vidika pomeni težave tako za davčne zavezance kot tudi za davčne uprave. In prav to je glavni vidik obravnave v tem članku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini in spremembe ZDavP-2

Andrej Grah Whatmough, 17.10.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 40-41/2014Ministrstvo za finance Republike Slovenije je v drugi polovici septembra objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2 so posledica Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je bil sklenjen 2. junija 2014, velja pa že od 1. julija 2014. V prispevku bom na kratko predstavil FATCA, obveznosti, ki jih sklenjeni sporazum FATCA uvaja za nekatere kategorije slovenskih poslovnih subjektov, pa tudi predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda zaradi izvršb

Anja Osojnik, 17.10.2014

PRORAČUN

Anja Osojnik, Pravna praksa, 40-41/2014Pri prejemnikih javnih sredstev je vse več tistih, ki jim banke kot dolžnikom zaradi vpogleda, tj. za stroške prejema in obdelave sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice, bremenijo račune. Najbolj ogroženi so prejemniki denarnih socialnih pomoči, saj čeprav je denarna socialna pomoč namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb in je izvzeta iz davčne in sodne izvršbe, banke zaradi nastalih stroškov v skladu z notranjimi pogoji poslovanja trgajo del ali celoten znesek teh sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega proračuna

Dubravka Krneta, 15.10.2010

PRORAČUN

mag. Dubravka Krneta, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010• Ali je storitev zastopanja (vlaganja carinske deklaracije) v carinskem postopku z ekonomskim učinkom - CP 7100 v celoti oproščena plačila DDV, ne glede na to, da je del blaga kasneje sproščen v prost promet na ozemlju Slovenije in ni ponovno izvožen iz Skupnosti? Ali lahko - ne glede na določbo o oprostitvi - davčni zavezanec za storitev zastopanja obračuna DDV, prejemnik takega računa pa ta DDV odbija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Lokalne volitve 2010

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Na podlagi pojasnila DURS, št. 4210-132/2010-2 z dne 24. september 2010, občine sklepajo, da nadomestilo v višini treh dnevnic po 15 evrov za vsak dan glasovanja ni obdavčeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obračun DDV od storitev zbiranja odpadne embalaže

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010 Glavna dejavnost družbe za ravnanje z odpadno embalažo je zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo za zavezance iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: uredba -
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Odbitek DDV od nočitev in stroškov prehrane

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Ali sme davčni zavezanec odbiti DDV od stroškov nočitev in prehrane, ki jih zagotavlja svojim delavcem? Gradi namreč nepremičnino in v okviru opravljanja dejavnosti prejema tudi račune za prehrano in nočitev, od katerih plačuje DDV. Ali lahko torej od teh nabav odbije DDV, glede na to, da bo zgrajeno nepremičnino dobavil z obračunanim DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Prevozne storitve in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Slovenski dav
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010 • Davčni zavezanec sprašuje glede davčne obravnave enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV). Davčna obravnava enkratnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. januarju 2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. september 2009 • Ali bodo s 1. januarjem 2010 kakšne spremembe v zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede na to, da opravljam v državi članici sedeža obdavčeno in oproščeno dejavnost? Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predlože...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. avgust 2009 • Za svoje stranke (fizične osebe) bom izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, me zanima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. avgusta 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. september 2009 • Po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporabo bowling steze (igra oziroma ura igranja)? Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji, 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, kadar je uporabnina zaračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. oktober 2009 • Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3-odstotni letni obrestni meri, pri preosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. september 2009 • Občina namerava kot davčni zavezanec neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. Ali je treba od takšne transakcije obračunati DDV? Pri odgovarjanju izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta - izvajanje predpisov

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 423-1/2009, 24. avgust 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 • Ali se od odškodnine žrtvam vojnega nasilja, ki jo prejme oseba kot dedič upravičenca do te odškodnine na podlagi sklepa o dedovanju, plača dohodnina? Z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 Upravičenec, ki prejme odškodnino po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. september 2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

2019(1) 2014(4) 2010(7) 2009(7)
2008(4)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK LM NO PQRSŠTUVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov