O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju

mag. Matjaž Kovač, 24.1.2019

PRORAČUN, Obligacije

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 4/2019Namen pravil o javnem naročanju je zagotoviti enako obravnavo in odprto konkurenco v Evropski uniji. To pomeni, da naročnik nima nujno proste diskrecije za spremembo veljavnih pogodb, čeprav sta takšno možnost z izbranim ponudnikom vključila v pogodbo. Če bi stranki spremenili pogodbo, sklenjeno na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, lahko pride do - pogosto spregledane - posledice, da taka sprememba lahko pomeni tudi nezakonito državno pomoč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi?

dr. Jernej Podlipnik, 30.1.2014

Davki občanov in dohodnina

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 4/2014V PP, št. 3/2014, smo lahko prebrali zanimiv prispevek o nadnacionalnih vidikih dvojne obdavčitve obmejnih delavcev, katerega epilog je, da so z ukinitvijo posebne davčne olajšave za dohodninske zavezance rezidente, ki so čezmejni delovni migranti, ti posredno (negativno) diskriminirani in da njena ukinitev posega v temeljne svoboščine prostega gibanja na notranjem trgu. Namen tega prispevka ni ponavljati razlogov za črtanje davčne olajšave, ki jih je v svoji odločbi št. U-I-147/12 z dne 29. maja 2013 jasno in razumljivo navedlo že Ustavno sodišče, ampak z vidika davčnega prava pojasniti, da je davčna olajšava za čezmejne delovne migrante pomenila pozitivno diskriminacijo v primerjavi s preostalimi dohodninskimi rezidenti, ki jo je zakonodajalec zaradi odločitve Ustavnega sodišča odpravil. Državni zbor in Vlada namreč v postopku nista izkazala razumnih in stvarnih razlogov za privilegirani davčni položaj čezmejnih delovnih migrantov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Plačilo DDV pri nakupu novega traktorja v drugi državi članici

Avtor ni naveden, 30.1.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-567052/2013-3, 14. november 2013 • Ali je pridobitev novega traktorja iz druge države članic predmet slovenskega DDV? Pridobitev novega traktorja iz druge države članice je predmet slovenskega DDV. V davčno osnovo se morebitni DDV, zaračunan v drugi držav
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo

Avtor ni naveden, 30.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/20141. Kako naj davčni zavezanec izkaže dobičke stalne poslovne enote, ki jo ima slovenska družba v tujini? Iz metodologije za izpolnjevanje obrazca namreč razume, da se pod zaporedno številko 1.1 vključi znesek prihodkov (in ne le dobiček) poslovne enote v tujini, od katerih je bil (oziroma bo) odtegnjen in plačan davek v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Informativni izračun dohodnine za leto 2013 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 30.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2014Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in d
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Nova direktiva o javnih naročilih - kakovost namesto najnižje cene

Knez Igor, Friedl Andrej, 30.1.2014

PRORAČUN

Igor Knez, mag. Andrej Friedl, Pravna praksa, 4/2014Sprejeta je bila nova evropska Direktiva o javnih naročilih, s katero se želi doseči cilje, kot so povečanje učinkovitosti javne porabe, olajšanje sodelovanja malih in srednje velikih podjetij pri oddaji javnih naročil, zlasti čezmejnih ponudnikov, poenostavitev in večja prožnost postopkov, spodbujanje e-naročanja, strateška uporaba javnega naročanja za varstvo naravnega okolja in spoprijemanje s klimatskimi spremembami, krepitev družbene odgovornosti, spodbujanje inovacij, zaposlovanje, javno zdravje idr. V normativnih rešitvah upošteva tudi prakso Sodišča EU. Ta direktiva je del celovite reforme evropskega javnega naročanja. Razen nekaterih rešitev, za katere je predviden daljši rok, bodo morale države članice z njo uskladiti svoje predpise v dveh letih od njene uveljavitve. To bo dobra priložnost za izvedbo sistemske reforme našega javnega naročanja, ki jo po predlogih Gospodarske zbornice Slovenije nujno potrebujemo. Kratko bova opozorila le na nekatere glavne novosti, ki jih prinaša Direktiva, še zlasti na novo opredeljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki ga Direktiva uvaja kot pravilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado RS in švicarskim Zveznim svetom

Avtor ni naveden, 30.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2014Pojasnilo DURS, št. 4217-134/2014, 10. januar 2014 Ministrstvo za zunanje zadeve RS sporoča, da je 14. oktobra 2013 začel veljati Protokol med Vlado RS in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2013Smo javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Poleg naše glavne dejavnosti, tj. opravljanja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene dejavnosti, imamo v aktu o ustanovitvi zapisano, da opravlja zavod v okviru javne službe tudi izobraževanje in svetovanje strokovnim delavcem drugih ustanov. Na osnovi tega izvajajo strokovni delavci našega zavoda že več let predavanja oziroma izobraževanja za kolektive drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, praviloma zunaj rednega delovnega časa strokovnega delavca. Z našimi strokovnimi delavci smo sklenili avtorske pogodbe in izplačali sredstva, ki smo jih dobili od naročnikov. • Ali lahko po prvi alineji prve točke 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa, da je dovoljeno sklepati avtorske in podjemne pogodbe na podlagi določene podlage v posebnih predpisih ali kadar je avtorska ali podjemna pogodba sklenjena za izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih organizacijskih enotah, sklepamo pogodbe brez soglasja pristojnega ministra?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21. november 2012 Tuja pravna oseba bo v Sloveniji opravljala montažo proizvodne linije, ki jo bo dobavila naročniku v Slovenijo, vendar ne bo registrirala družbe oziroma podružnice (tj. na območju Slovenije ne bo imela pravno-formalne subjekt
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odpravnina po 188. členu ZUJF

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Delovna razmerja, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. december 2012 • Kakšna je davčna obravnava odpravnine po 188. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27. december 2012 Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tem po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Novi davek na finančne storitve

Katja Meško, 31.1.2013

Druge davščine in olajšave

Katja Meško, Pravna praksa, 4/2013tik pred iztekom leta. Namen ZDFS je urejanje finančnega sistema in uvajanje obveznosti plačevanja davka na finančne storitve, s čimer se zagotavlja enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so obremenjeni s posrednimi davki. S tem zakonom naj bi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja

Friedl Andrej, Knez Igor, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 4/2013Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki ob prenosu Direktive št. 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti prinaša tudi nekaj koristnih popravkov, vendar ne ključnih izboljšav, ki jih zahteva gospodarstvo. Predlagatelj napoveduje celovitejšo reformo ob prenosu nove evropske direktive o javnem naročanju, ki naj bi začela veljati še letos. Dotaknili se bomo le nekaterih bistvenih zahtev na področju gradbeništva, s katerimi bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vztrajala v nadaljnji reformi javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Stopnja DDV za led - verifikacija odgovora

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-7530/2011, 18. oktober 2011 • Po kateri davčni stopnji je obdavčen led, ki ga davčni zavezanec uporablja za konzerviranje rib? Od dobave ledu, ki ga davčni zavezanec uporabi za konserviranje rib, se na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb pri dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012Pojasnilo DURS, št. 4251-3123/2011-5, 2. november 2011 • Kakšne so možnosti uporabe 41. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v zvezi s priznavanja stroškov prispevkov zavarovancev - lastnikov družb, ki so poslovodne oseb
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012V katerih primerih lahko davčni zavezanec odbije DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po praksi Sodišča EU

Mužina Aleksij, Žvipelj Marko, 2.2.2012

Upravni postopek in upravne takse, PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Marko Žvipelj, Pravna praksa, 4/2012V času zaostrenih razmer na gospodarskem trgu precej gospodarskih subjektov (oziroma partnerjev pri joint venture) in njihovih podizvajalcev, ki so s pogodbami prevzeli obveznosti pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, teh obveznosti iz različnih razlogov niso več sposobni obvladovati oziroma pripravljeni poravnati. Navadno gre za nastop trajnejše nelikvidnosti ali dolgoročne plačilne nesposobnosti (insolventnost), včasih je razloge za odpoved sodelovanja pri prevzetih obveznostih najti v sporih z naročnikom ali v lastni sferi (na primer s partnerjem ali podizvajalci), drugič pa v trenutku izvajanja del s pogodbo prevzeta dela oziroma storitve nikakor več na ustrezajo pričakovanjem, ki so jih stranke imele pred sklenitvijo pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN

Vida Kostanjevec, 2.2.2012

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2012V okvir ustavne pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave) sodi tudi pravica do začasnega sodnega varstva. Eden od vidikov te pravice je zagotovitev ustreznih procesnih zavarovanj, ki preprečujejo, da bi v času postopka pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, da bi sodno varstvo ostalo brez pomena. Med taka zavarovanja sodijo tudi začasne odredbe. To so začasni ukrepi, ki jih na pobudo upravičenca odredi pristojno sodišče z namenom, da se bodisi zavaruje morebitna bodoča izvršba upnikove terjatve (t. i. zavarovalne odredbe) ali pa preprečijo ravnanja, zaradi katerih bi sodno varstvo upnikove terjatve ostalo brez pomena in zaradi katerih bi mu nastala nenadomestljiva škoda (t. i. urejevalne, regulacijske odredbe). V sodnih sporih s področja javnih naročil je bilo zavarovanje z začasnimi odredbami mogoče doseči že pred uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), saj so začasne odredbe sicer na splošno, vendar dovolj natančno urejene v 266.-279. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). ZPVPJN zdaj po vzoru nekaterih drugih zakonov (na primer na področju avtorskih pravic ali industrijske lastnine) uvaja specialno ureditev. V tem oziru je zamisel zakonodajalca v skladu z ZIZ, ki v drugem odstavku 1. člena izrecno določa, da lahko vprašanja sodne izvršbe poseben zakon uredi tudi drugače in da se pri taki (specialni) ureditvi glede vseh vprašanj, ki s specialnim zakonom niso posebej urejena, uporabljajo določbe ZIZ. Razlogi za specialno ureditev iz gradiv, ki so bila podlaga za sprejem ZPVPJN, sicer niso
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) od 1. januarja 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je bilo prej urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

DDV in postopek 42 - dodatno pojasnilo

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Davčni zavezanec meni, da pojasnilo DURS, št. 4230-264/2010 z dne 2. avgusta 2010 v praksi povzroča težave pri poročanju (predvsem zato, ker špediter običajno ne razpolaga z računi, ki jih uvoznik izda prejemniku blaga), draži storitev poročanja (kar zmanjšuje konkurenčnost špediterja) in povzroča vmešavanje špediterjev v delo uvoznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe z vidika Zakona o dohodnini

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Slovensko podjetje in slovenski strokovni sodelavec sta sklenila avtorsko pogodbo, da bo strokovnjak v zameno za plačilo opravil več strokovnih predavanj v Sloveniji. Po navodilih podjetja se bo moral strokovni sodelavec udeležiti nekaterih strokovnih izobraževanj v tujini, na katerih bo pridobil znanja za uresničitev nalog iz avtorske pogodbe. Stroške, povezane z udeležbo na strokovnih izobraževanjih (stroški namestitev, prevoza itd.), pa bo plačalo slovensko podjetje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Najem in zaračunavanje stroškov

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Če davčni zavezanec posebej zaračunava najemnino in posebej stroške zavarovanje objekta, dajatve za stavbno zemljišče, stroške vode, elektrike, RTV naročnine itd., ali je potem vsaka od teh dobav obdavčena z DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Obdavčitev naložb v plemenite kovine

Andrej Grah-Whatmough, 3.2.2011

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1. januarja 2011 dalje

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011•?Kot zasebno stanovanje se šteje tisto stanovanje oziroma stanovanjski objekt ali njemu pripadajoči del, ki ni del soc
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2019(1) 2014(6) 2013(6) 2012(5)
2011(8) 2008(5) 2007(7) 2005(1)
2002(2) 2000(1) 1999(2) 1998(1)
1997(2) 1995(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI JK LM NOP QRSŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov